Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom

Nové Kopisty 1989

 
V předrevolučních dnech památného roku 1989 se do širokého povědomí veřejnosti dostalo jméno dosud vcelku málo známé zastávky Nové Kopisty na trati Praha - Děčín. V noci na 10. 11. 1989 tam totiž došlo k nehodě expresu "Balt-Orient" a osobního vlaku s tragickými následky.

 


Už 30 let nás dělí od velké nehody v Nových Kopistech. Těsně po půlnoci na pátek 10. 11. 1989 tam na konec stojící elektrické jednotky 460.081/082 z LD Ústí nad Labem vysokou rychlostí najel expres č. 372 "Balt-Orient", vedený lokomotivou 350.009 z RD Bratislava. Při nehodě zahynulo pět osob a po týdnu pak vlakvedoucí z osobního vlaku. Kromě toho vznikly vysoké hmotné škody a značný vliv na pravidelnou dopravu.

Co se vlastně v den, který do moderních dějin vstoupil pádem neslavně známé Berlínské zdi, vlastně stalo a proč do hlavního města tehdejší Německé demokratické republiky uvedený vlak nedojel ? Začneme asi od konce, který je známý - nerespektováním návěstí "Stůj" na oddílovém návěstidle autobloku, které krylo stojící osobní vlak na zastávce. Proč ovšem k projetí návěstidla došlo, to už se spolehlivě nikdy nedovíme, protože mezi oběťmi nehody byl i strojvedoucí z "Balt-Orientu", který byl šetřením označen za viníka nehody.
Za jistou formu pokroku v době hlásané přestavby a otevřenosti lze považovat i způsob zpravodajství, které v níže uvedené podobě proběhlo v Televizních novinách, hlavní zpravodajské relaci tehdejší Československé televize (minuta 27:06):Po dvaceti letech se některé záběry použily pro vzpomínkovou reportáž k výročí nehody: Z nehody Balt-Orient expresu lidé vinili agenty StB (Česká televize)

Odstraňování následků nehody v Nových Kopistech, foceno patrně 10. 11. 1989, vlevo zbytek elektrického vozu 460.081. Repro sbírka Tomáš Dolejší

Poškozené rychlíkové vozy. Repro sbírka Tomáš Dolejší

Zastávka Nové Kopisty se na podzim 1989 stala velmi známou, bohužel ne v příjemných souvislostech. Pod rychlíkovým vozem řady Bm ČSD je patrně vrak lokomotivy 350.009 - čelo a část bočnice s nasávacími žaluziemi. Repro sbírka Tomáš Dolejší

Trosky vozidel v Nových Kopistech. Vlevo je patrná střední část lokomotivy 350.009 - výfukové žaluzie z pravé bočnice. Repro sbírka Tomáš DolejšíPsal se ještě čtvrteční podvečer, když se z Bratislavy hl. st., kde se pravidelně dobíral poštovní vůz, v čele Ex 372 vyměnily lokomotivy a své domovské město naposledy opustila lokomotiva 350.009. Pravidelný odjezd byl stanoven na 16:57. Vlak tehdy jezdil v relaci Bukurešť - Budapešť - Bratislava - Praha - Děčín - Berlín-Lichtenberg. V tehdy ještě zánovní stanici Praha-Holešovice, která tenkrát plnila roli mezinárodního nádraží pro vlaky ve směru z NDR do Maďarska a případně dál, se vystřídaly strojní čety. Lokomotivu opustil bratislavský strojvedoucí Josef M., který pákové kontroléry předal o něco mladšímu kolegovi Aloisi Ž. z LD Děčín. Smutný protagonista tragické nehody se narodil roku 1950, v roce 1968 nastoupil k ČSD a ve funkci strojvedoucího byl od roku 1970. Nebyl to tedy žádný začátečník. Ve 22:59 se Ex 372 vydal, s nepatrným zpožděním 3 minuty, na poslední úsek svojí cesty. Před vjezdem do Libčic nad Vltavou vlak postál jednu minutu, ale jinak cesta probíhala bez mimořádností. V 0:03 vlak projel stanicí Bohušovice nad Ohří, kde míjel protijedoucí Lv 79653 a aby neoslňoval protijedoucího kolegu, zhasnul dálkový reflektor. Současně obsluhoval tlačítko bdělosti, protože v těchto, ani navazujících místech, nebyl kódovaný úsek, na lokomotivu se tedy nepřenášel žádný návěstní znak a strojvedoucí se musel řídit podle návěstidel. A protože na návěstním opakovači nesvítil žádný přenesený návěstní znak a cyklicky zhasínalo modré světlo, byla nutná obsluha vlakového zabezpečovače. Dohlednost návěstidel však kvůli silné mlze činila jen 80 - 100 m. A právě odjezdové návěstidlo L2 v Bohušovicích vyjadřovalo návěst "Výstraha", přičemž na dalším, již oddílovém návěstidle autobloku 2-4901 byla návěst "Stůj". O 390 m dál už stála souprava mírně opožděného osobního vlaku EMOs 9622 Praha střed - Děčín hl. n. Důvodem delšího pobytu, který měl v čase 23:57 až 0:20 proběhnout v Lovosicích, byla nepotvrzená kontrola zavřených dveří. V 0:04 hod. vlak Ex 372 "Balt-Orient" do něj v km 490,520 najíždí v rychlosti 116 km/h, při zařazeném 32. jízdním stupni (též 5. šuntovacím) na sériovém zapojení trakčním motorů.

Následky nehody byly děsivé. Šest mrtvých, 8 těžce a 50 lehce zraněných osob. Zcela zdemolována lokomotiva 350.009, postrkový vůz 460.081 a třetí vložený vůz elektrické jednotky. Síla nárazu posunula jednotku o 130 metrů dopředu. Na Ex 372 vykolejilo 7 vozů a dalších 6 bylo poškozeno. Na místě nehody bylo sešrotováno 5 vozů ČSD a jeden vůz DR. Doprava zcela přerušena na 22,25 hodiny, celková škoda dosáhla výše 10 mil. Kčs a 80.000 směnitelných rublů. U samotné lokomotivy 350.009 činila škoda 3,298.384 Kčs.

Přetisk článku Expres Balt-Orient nedojel, otištěný ve čtrnáctideníku FMD Železničář č. 13/1990

Nákres situace - úsek cesty Ex 372 od Bohušovic nad Ohří po Nové Kopisy, z časopisu Železničář č. 13/1990

Přetisk článku Expres Balt-Orient nedojel, otištěný ve čtrnáctideníku FMD Železničář č. 13/1990Při šetření nehody byly zajištěny stopy a předměty, které by mohly vést k objasnění příčiny nehody. Značně byl poškozen registrační rychloměr a stejně tak rychloměrný proužek, ale přesto se z něj podařilo vyčíst řadu údajů. V úvahu se bral i stav traťového zabezpečovacího zařízení. Na předmětném úseku se uskutečnila série zkušebních jízd, při nichž se ověřoval přenos kódu na stanoviště. V rámci toho byly zjištěny rozdílné hodnoty, odlišné řadou hnacích vozidel a odjetou rychlostí. Provádělo se i srovnání s tehdy ještě začínajícím zlepšovacím návrhem PAKS - Poloautomatickou kontrolou strojvedoucího. To se brzy začalo do vybraných vozidel instalovat. Přispěla k tomu i uvedená nehoda. S příčinami a šetřením byla veřejnost seznámena obsáhlým příspěvkem v časopise Železničář č. 13/1990, bezpochyby i díky nové době a otevřenějšímu způsobu informovanosti.

Poškozený registrační rychloměr a skříň vlakového zabezpečovače, vyjmuté z trosek lokomotivy 350.009. Repro z časopisu Železničář č. 14/1990

Poškozený rychloměrový proužek, který i tak vydal zajímavé informace o průběhu jízdy vlaku Ex 372. Repro z časopisu Železničář č. 14/1990Vraťme se ještě k hlavní tváři nehody, která je známá zejména kvůli předčasnému zrušení lokomotivy 350.009. Ta se pod původním označením ES 499.0009 převzala ve výrobním podniku ŠKODA Plzeň 30. 9. 1975. Nesla výrobní číslo 6760/1975. Do plného provozu se zapojila jako vůbec poslední své řady. Střídavou část TBZ sice vykonala 11. 12. 1975, ale ještě než odjela k výkonu stejnosměrné části, došlo u ní k poškození sběrače a tlumivky a teprve 4. 1. 1976 se mohla podrobit druhé TBZ na stejnosměrném systému. Podle jiného zdroje proběhla střídavá TBZ už 5. 11. 1975 a stejnosměrná pak 16. 1. 1976. Vzápětí byla zařazena do turnusové služby, přičemž se o týden později rozšiřovala potřeba ze šesti na třináct. "Devítka" patřila k jedněm z nejlepších a nejspolehlivějších lokomotiv svojí řady. Poslední dílenskou opravou, tedy střední opravou, prošla v květnu 1988 v ŽOS Vrútky, poslední velkou periodickou prohlídkou k 28. 7. 1989 a posledním provozním ošetřením 1. 11. 1989. Na základě neopravitelnosti byla výnosem ÚŘ ČSD č. j. 61.349/89-12 ze dne 17. 12. 1989 zrušena a předána národnímu podniku Kovošrot.


Snímek zbrusu nové lokomotivy ES 499.0009 byl pořízen během přípravy do provozu na podzim 1975. Určitě je zajímavé poměrně značné časové rozpětí mezi převzetím u výrobce a vykonáním TBZ. Foto Ing. Dezider Selecký, repro pohlednice

Památka na časy, kdy ve vybrané dny v období GVD 1982/1983 a 1983/1984 jezdil Ex 74 "Hungaria" z Bratislavy do Prahy s dvojicí lokomotiv řady ES 499.0 - důvodem byl nerovnoměrný počet vlaků v určité dny v týdnu. 20. 8. 1983 se do čela legendárního vlaku postavila dvojice lokomotiv ES 499.0009 + ES 499.0006, které zrovna projíždějí zlomem nivelety mezi dnešní zastávkou Brno-Lesná a stanicí Brno-Královo Pole. Foto Ladislav Budín

Zánovní lokomotiva ES 499.0009 vyjíždí 22. 9. 1977 z Modřic u Brna. Foto Zdeněk Nantl

Novotou zářící vzhled opravené lokomotivy ES 499.0009, která začátkem léta 1985 čekala na odjezd R 270 "Meridian" z Bratislavy hl. st. Foto Pavol Kukučík - Palo

Odjezd mezistátního vlaku R 270 "Meridian" z Bratislavy místy, kde roku 1977 skončila její sestra ES 499.0010. Foto Pavol Kukučík - PaloDnes už známou skutečností je, že osud do Nových Kopist přihrál lokomotivu 350.009 - ale neměla tam být ona, ale sesterská 350.011. Záměna byla na základě poskytnutých podkladů od badatele Pavla Kukučíka prezentována v monografii o řadě ES 499.0/350 z roku 2005. Vlastně by se na to ani nepřišlo, kdyby nebylo náhodného setkání se strojvedoucím a pozdějším instruktorem Jozefem M., který byl vlastně posledním, kdo se zemřelým děčínským kolegou hovořil. Postava tohoto bratislavského strojvedoucího byla klíčkem k otevření dalších nových zjištění. Dotyčný totiž nebyl turnusově přidělen na zničenou "devítku", ale v pořadí po ní jdoucí 350.011. A protože z Bratislavy do Prahy se obvykle jezdilo na přidělené turnusové mašině, neseděla tato kombinace. Zpět se lokomotivy vracely buď dřív, zatímco lokomotivní četa trávila předepsaný odpočinek, anebo zrovna v tomto případě jely dál a podle personálního turnusu, často odlišného od oběhu hnacích vozidel, se pokračovalo dál.

V období GVD 1989/1990 byla řada 350 RD Bratislava zařazena do turnusové skupiny E 02 pro 10 lokomotiv na ramenech Štúrovo/Šurany - Praha - Děčín plus krátké cesty do Brna, Bratislavy-Nového Mesta a o nedělích též z Prahy do Plzně-Gottwaldova nádraží. Podívejme se na poslední výkony lokomotivy 350.009 počátkem měsíce listopadu 1989. Brzy ráno 1. 11. odvezla R 653 "Horehronec" z Bratislavy hl. st. do Šuran, odsud strojně do Nových Zámků a odpoledne s R 570 "Vysočina" do Prahy-střed. V noci na 2. 11. vedla IEx 73 "Metropol" z Prahy hl. n. do Štúrova a obratem Ex 74 "Hungaria" do Prahy-Holešovic. Další noci na 3. 11. následuje cesta s R 273 "Amicus" z Prahy hl. n. do Štúrova a po přestávce se odpoledne tohoto pátku vrací s Ex 372 "Balt-Orient" do Bratislavy hl. st. Tam cesta proti stanovenému oběhu skončila a dál jela až nad ránem 4. 11. s Ex 370 "Pannonia" do Děčína hl. n. a pak s protiběžnou "Pannonií" č. 371 do Bratislavy, kde z tohoto výkonu odstoupila. V neděli 5. 11. stála a teprve v pondělí 6. 11. ráno vyrazila s Ex 172 "Slovenská strela" do Prahy hl. n., načež následovala soupravová jízda na Smíchov a strojní jízda do Holešovic, odkud do Štúrova odvezla Ex 75 "Hungaria". Dne 7. 11. následoval nejdelší jednorázový proběh - 669 km ze Štúrova do Děčína s Ex 370 "Pannonia" a v noci na středu 8. 11. znovu obratový Ex 371 do Štúrova. Odtud časně ráno jako Lv do Šuran, kde v tom období probíhaly přepřahy vlaků v relaci Bratislava - Zvolen a v 6:33 byl stanoven odjezd R 656 "Ďumbier" do Bratislavy-Nového Mesta. Ale z bratislavského Nového Mesta nenásledoval oběhem plánovaný odjezd s lichým R 657 "Ďumbier" zpět do Šuran, ale strojní jízda na "hlavné". Tam odpoledne proběhlo zapřažení do čela R 570 "Vysočina" a přes Vysočinu do Prahy na nádraží střed, přes Hrabovku strojně na hlavní nádraží a odtud v čele Interexpresu č. 73 "Metropol" do Bratislavy. Tam však časně ráno 9. 11. cesta "devítky" pro poruchu topné spojky předčasně končí. Štafetu si operativně převzala "laminátka" 240.098. Ve Štúrově následně došlo k onomu osudovému přehození lokomotiv. Téže noci tam dojela s R 273 "Amicus" lokomotiva 350.011, která si měla odpočinout až do odpolední cesty s nešťastným Ex 372 "Balt-Orient". Jenže pro dříve jedoucí Ex 74 "Hungaria" nebyl k dispozici stroj řady 350, proto byla "jedenáctka" nasazena už na tento vlak. Následně jedoucí "Balt-Orient" pak od lokomotivy maďarské správy MÁV převzala další "laminátka" 240.039, která jej dopravila do Bratislavy. Tam se v rámci dobírání poštovního vozu do čela postavila opravená 350.009. Lokomotiva před tím postávala na odstavném nádraží vedle depa. Jelikož stála v cestě zamýšleného posunu, byla přestavena jinam. Krátce po té na tom místě došlo k prudkému najetí vykolejení.
ES 499.0009 vyjela 5. 10. 1985 ze stanice Tišnov k Brnu v čele R 271 "Meridian". Foto Jan Novotný

Lokomotiva 350.009 patřila mezi první svojí řady, která nesla nové označení podle zásad UIC. Bylo zhotoveno svépomocí, formou lakovaných plechových tabulek. K rozlišovacím znakům tohoto vizuálně velmi dobře udržovaného stroje patřila obvodová bílá linka a modro-bíle šrafovaná smetadla. Na snímku jej vidíme 4. 6. 1989 při odjezdu z Břeclavi na Lanžhot a Kúty v čele rychlíku č. 571 "Vysočina". Foto Jirka Novák


Příznačný vzhled "devítky" na konci 90. let - už přeznačená 350.009 vyjíždí 28. 6. 1989 z Brna hl. n. směrem k domovské Bratislavě. Foto Jan NovotnýPro ilustraci uveďme nasazení anebo stav ostatních lokomotiv řady 350 ve dnech 8. a 9. 11. 1989:

350.001 - pro poruchu závěsu sekundárního vypružení odstavena v PLD Bratislava-východ 2 po předchozí neschopnosti na Ex 172 v Křižanově. Dne 8. 11. měla vézt Ex 370 a v noci na 9. 11. Ex 371

350.002 - pro poruchu od 17. 10. odstavena v PLD Bratislava-východ 2

350.003 - do 17. 11. na střední opravě v ŽOS

350.004 - pro poruchu trakčních motorů od 6. 11. odstavena v PLD Bratislava-východ 2

350.005 - 8. 11. do Bratislavy dovezla Ex 377, mimo oběh jela s Ex 75 do Štúrova a v noci IEx 72 do Prahy

350.006 - 8./9. 11. vedla Ex 376 do Děčína, zpět Ex 373 do Štúrova v noci IEx 72 do Prahy

350.007 - od 3. 11. stála na EV prohlídku v PLD Bratislava-východ 2, 9. 11. nastoupila na R 653 z Bratislavy do Šuran a po přesunu do Nových Zámků odvezla R 570 do prahy

350.008 - neprovozní po střetu se silničním vozidlem ve Sládkovičově, čekala opravu násilného poškození v RD Vrútky

350.011 - odpoledne 7. 11. R 570 do Prahy, v noci 7./8. 11. IEx 73 do Štúrova, odsud Ex 74 do Prahy, večer nastoupila na R 273 z Prahy do Štúrova a dopoledne 9. 11. znovu Ex 74 do Prahy

350.012 - 8. 11. Ex 370 ze Štúrova do Děčína, noc 8./9. 11. Ex 371 zpět do Štúrova, během dne R 656 ze Šuran do Bratislavy a navečer Ex 376, pravděpodobně do Prahy - vlak jel o dvě hodiny po Ex 372

350.013 - 8. 11. měla R 273 z Prahy do Štúrova, odpoledne Ex 372 do Děčína a odsud časně ráno 9. 11. nazpět s Ex 377 do Bratislavy

350.014 - od 6. 11. stála pro poruchu odporníků

350.015 - 8. 11. odvezla R 571 z nádraží Praha střed do Nových Zámků, přesun do Štúrova a tam převzala R 272 do Prahy, navečer 9. 11. z české metropole do slovenské v čele Ex 173

350.016 - ráno 8. 11. obrat Ex 172 z Bratislavy do Prahy a zpáteční Ex 75 z Prahy, avšak pro poruchu motorové skupiny v Břeclavi musela nastoupit 240.098, která do hry vstoupila ještě jednou, namísto 350.009

350.017 - dlouhodobě vozila pár EOs 2800/2807 na žilinském rameni

350.018 - od 30. 10. stála v PLD Bratislava-východ 2 na výměnu podvozků

350.019 - navečer 8. 11. odvezla Ex 173 z Prahy-Smíchova do Bratislavy, ráno 9. 11. již klasický pražský obrat Ex 172/Ex 75

350.020 - 8. 11. nocovala v Děčíně, odsud Ex 373 do Štúrova, v noci 8./9. 11. vezla IEx 72 do Prahy, ráno 9. 11. následoval R 571 z Prahy do Nových Zámků, do Štúrova a v noci 9./10. 11. R 272 do Prahy

Pečlivě udržovaný vzhled lokomotivy 350.009, která v pozdním odpoledni 1. 7. 1989 přivážela do Brna hl. n. Ex 75 "Hungaria". Foto Jiří KonečnýTolik tedy vzpomínky na těžkou nehodu u Nových Kopist a na lokomotivu 350.009. Materiál budiž připomínkou již zapomenuté služby řady ES 499.0/350 na trati po levém břehu Labe, která začala v červnu 1986, záhy po dokončení elektrizace posledního úseku. Právě tehdy a tedy probíhaly jedny z největších jednorázových proběhů elektrických lokomotiv v síti ČSD - 669 km mezi Děčínem a Štúrovem. Delší byly už snad jen výlety řady 150 LD Praha střed s expresem "Dukla" z Prahy do sovětské pohraniční přechodové stanice Čop. Služba řady 350 na děčínském rameni skončila v půli listopadu 1991, ukončením jízd sezónního rychlíku 1010/1011 "Csardás". Tehdy už byly k dispozici nové dvousystémové lokomotivy řad 372 ČSD a současně jejich německých obdob řady 230 DR, které zahájily novou éru vozby mezi Prahou a Drážďany. Ale to už je jiná kapitola.


Text: Lajos s pomocí podkladů Pavla Kukučíka
Foto: Ing. Dezider Selecký, Jan Novotný, Zdeněk Nantl, Pavol Kukučík, Ladislav Budín, Jirka Novák a Jirka Konečný

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
em488
Zaslaný: 12.11.2019 16:06  
Založený: 05.09.2016
Miesto:
Príspevkov: 36
 Re: Nové Kopisty 1989
Moc hezky zpracováno. Tohle byla první a na dlouhou dobu poslední velká nehoda, jejíž následky jsem měl možnost vidět na vlastní oči. I když to bylo až odpoledne, kdy už byly trosky roztahané do polí a jízdy schopná vozidla stažená do sousedních stanic. Vojáci a esenbáci sice nikoho blíž nepouštěli, ale i tak bylo vidět leccos - a nebyl to hezký pohled.

A jako by tomu náhoda chtěla, večer 30. výročí nehody byla v okolí úplně stejná mlha, jako tenkrát, když se to stalo. :flower:
lajos
Zaslaný: 14.11.2019 21:26  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13661
 Re: Nové Kopisty 1989
Díky za osobní vzpomínku, Honzo :flower:
Já se o nehodě dověděl právě večer v pátek 10. 11. z Televizních novin. V pondělí se mne kamarád (taky Honza) ptal, co to bylo za stroj - zda řady 150, nebo 350 - neb totiž ještě doma měli černobílý televizor. Ta barva teda byla v TV trochu znát, ale někde byla zachycena i tři patra nasávacích žaluzií, typického znaku ř. ES 499.0/350.
Následně jsme se od Bratislavanů dověděli číslo mašiny - 009. Toho roku 1989 jsem se s ní vezl dvakrát, v jednom případě i na "Balťáku", ale lichém.
em488
Zaslaný: 14.11.2019 22:30  
Založený: 05.09.2016
Miesto:
Príspevkov: 36
 Re: Nové Kopisty 1989
Není vůbec zač. Tenkrát to na okrese vzbudilo velký rozruch (mimořádně kvůli tomu zasedal OV KSČ), mezi lidmi se mluvilo o nejméně stovce mrtvých, a že se to (jako obvykle) tutlá...

Pravda je, že na srážku takového rozsahu bylo těch obětí doopravdy málo. To nepíši proto, že bych si snad přál víc, ale když si uvědomíme, že mezistátní rychlík plnou rychlostí „projel“ skrz stojící (byť téměř prázdný noční) pantograf, brrr… A ještě se říkalo, že náraz nešel do „úplně tvrdého“, protože fíra panťáku už měl odbrzděno a chystal se rozjet, jinak to mohlo dopadnout ještě hůře (jak moc je to reálné, to vážně netuším). Faktem je, že 460.082 skončila až daleko za přejezdem a hromada trosek se navršila v úrovni někdejšího závorářského domečku, tedy v místě, kde původně stálo čelo osobního vlaku; samotný náraz přišel o nějakých 120 metrů dále, kousek od pražského konce nástupiště.

Mezi „dopravou“ a „jízdou“ i dalšími ajznboňáky ještě dlouhá léta kolovala neoficiální verze o zdejším nevyzpytatelném autobloku, našli se i očití svědkové (fírové, jak jinak), kteří tvrdili, že někdy vlak mine AB návěstidlo a červená na něm naskočí až se značným zpožděním. Což zase zabezpečováci vehementně vyvraceli jako nesmysl, protože autoblok JE zařízení bezchybné a zde že fíra prostě zaspal. Ale takových konspiračních teorií se po každé nehodě vždycky objeví spousta a všechny jsou „zaručeně pravdivé“...
Figi
Zaslaný: 15.11.2019 20:24  
Založený: 15.11.2019
Miesto:
Príspevkov: 1
 Re: Nové Kopisty 1989
Niekdajší výpravca zo stanice Bohušovice n. Ohří, ktorý mal v tú noc službu a bol vonku si veľmi dobre pamätá, že rušňovodič Baltu ho zdravil, lebo zapískal a rozsvietilo sa stanovište, takže určite nespal. Tiež sa prikláňam k verzií, že 009 neskoro načítala kód.
lajos
Zaslaný: 18.11.2019 7:31  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13661
 Re: Nové Kopisty 1989
S načtením kódu byly problémy. Část trati nebyla vůbec kódovaná a jak z článku od revizáka bezpečnosti plyne, při měření s různými řadami nabíhal na opakovač různě, zjednodušeně - čím jela mašina rychleji, tím pomaleji kód naběhl a nejhůře dopadla právě lokomotiva řady 350.
Musela to bývat děsná služba, v pravé severočeské tmě a mlze. Podzim, údolí Labe, chemičky a elektrárny, inverze, smog...a polofunkční zabezpečovací zařízení :ee:
cermip
Zaslaný: 04.12.2019 16:19  
Založený: 14.12.2011
Miesto:
Príspevkov: 339
 Re: Nové Kopisty 1989
Pekny clanok o hroznej hroznej nehode. Ako studentovi VS mi tato udalost unikla.
cas


Blažena
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 137 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 1

Registrovaných: 0
Anonymných: 137

Viac ...