Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Z tratí ŽSR a SŽDC > Posázavské víkendy (1. část)

Posázavské víkendy (1. část)

 
V letech 1881-1903 byla vybudována trať údolím řeky Sázavy. Zpočátku měla čistě hospodářský význam, ale již od dvacátých let vyjížděla víkend co víkend do Posázaví spousta lidí, hlavně trampů, kteří zde měli své osady. Přeplněné vlaky, jejichž až dvanáctivozové soupravy jezdily ve špičce doslova jedna za druhou, nestačily občas množství cestujících ani pobrat. Tehdy také trať dostala svoje legendární pojmenování "Posázavský Pacifik". A víkendový provoz je tady silný i v dnešní době.

 
Připomeňme si několika větami základní údaje. Posázavská trať má dvě části a jejich společným bodem je stanice Čerčany, ležící mezi nimi na hlavní trati Praha - Tábor - České Budějovice. Jako první se začala budovat ta část, kterou dnes nalezneme v jízdním řádu pod číslem 210 a která také bývá označována jako "dolní Pacifik". Jejím nejstarším úsekem se stala dráha z pražských Vršovic (dříve Nuslí) do Modřan a hlavním důvodem pro její stavbu, která byla zahájena v létě 1881, byl dnes již neexistující modřanský cukrovar. Tato 12,3 km dlouhá trať byla uvedena do provozu 1.3.1882. Až koncem osmdesátých let devatenáctého století se začalo uvažovat o stavbě trati Čerčany – Davle – Zbraslav – Modřany a zároveň o prodloužení stávající dráhy z Modřan do Dobříše. 11.8.1889 bylo rozhodnuto podat žádost o koncesi k provedení přípravných prací na ministerstvo obchodu. Trať byla z Čerčan projektována tak, aby kopírovala řeku Sázavu na jejím pravém břehu. Podporu projektu přislíbil následník rakouského trůnu arcivévoda Franz Ferdinand d´Este jako majitel panství Konopiště a ten také prosadil vést dráhu kolem svých lomů v Poříčí-Svárově a v Peceradech. Stavba úseku z Čerčan do Prosečnice (tehdy byla stanice pojmenována Požáry) byla zahájena v červenci 1895 a trať byla tedy z Čerčan nově vedena po levém břehu Sázavy do Poříčí nad Sázavou, kde Sázavské údolí opouštěla a po vystoupání (až 24 ‰) ke Svárovu se k řece vracela v Týnci nad Sázavou. K slavnostnímu otevření první 16 km dlouhé části došlo 18.1.1897. Navazující čtyřkilometrový úsek Prosečnice (Požáry) - Jílové byl zprovozněn 22.9.1897. Zhruba ve stejné době byla stavěna také trať Modřany - Dobříš, kde práce začaly v listopadu 1895 a provoz zde byl zahájen rovněž 22.9.1897. Zbývající a stavebně nejnáročnější část Jílové – Skochovice byla zprovozněna 1.5.1900. Vybudování trati umožnilo obrovský rozvoj celé oblasti Posázaví a Brd, neboť měla velký hospodářský význam, když umožnila přepravu dřeva z okolí Dobříše, zásobení modřanského cukrovaru nebo papíren ve Vraném nad Vltavou, obsluhu kovohutí Mníšek a dopravu materiálu z lomů a skláren na trase. Ten byl záhy doplněn růstem turistického ruchu v Posázaví, v okolí Dobříše a celých Brdech. Na začátku století se stala důležitým článkem v rozvoji turistiky v okolí Prahy, protože zpřístupnila romantické scenérie těchto oblastí.

Druhá větev posázavské dráhy z Čerčan do Světlé nad Sázavou, někdy označovaná jako "horní Pacifik" a v jízdních řádech dnes vedená pod číslem 212, vznikala také na etapy. Roku 1890 vznikl výkonný výbor a ještě téhož roku byl k c. k. ministerstvu obchodu do Vídně předložen projekt na stavbu a provozování železnice, která by spojila Sázavské údolí se Společností státní dráhy (StEG) v Kolíně a s Dráhou císaře Františka Josefa (KFJB) v Benešově. Až o devět let později byla udělena akciové společnosti Místní dráha Kolín – Čerčany – Kácov koncese ke stavbě a provozování této dráhy. Dne 30.8.1899 byla stavba na několika úsecích zahájena. První vlak z Kolína přijel do Nového Dvora (dnes Rataje nad Sázavou předměstí) v poledne 14. 12. 1900. V červnu 1901 dorazila první lokomotiva do města Sázavy, ve dnech 29. a 30.7.1901 proběhla technicko-policejní zkouška a 1. 8. bylo zbývající části dráhy Nový Dvůr – Čerčany s odbočkou Rataje-Přívlaky (což je dnešní Ledečko) – Kácov uděleno povolení k provozu. Stavební povolení na stavbu tratě Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou – Kácov bylo uděleno 24. 5. 1901. Stavba postupovala rychle a tak 23. 9. 1903 byla provedena technicko-policejní zkouška a uděleno povolení k veřejnému provozu, který byl také téhož dne slavnostně zahájen. K provoznímu propojení obou takto vniklých tratí došlo k 1.1.1925, kdy byly v Československu zestátněny místní dráhy včetně drah Kolín – Čerčany – Kácov a Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou – Čerčany. Tehdy přestaly jezdit přímé vlaky Kolín – Čerčany a zavedením spojů z Čerčan do Zruče nad Sázavou a Světlé nad Sázavou odpadlo přestupování v Kácově. Tím dostala tato 90,5 km dlouhá dráha vedoucí Sázavským údolím svoji dnešní podobu. I když z důvodu neustále se zvyšující poptávky po přepravě byly na trati postupně zřizovány nové zastávky a to až do konce třicátých let 20. století, kdy si zvýšený zájem rekreační dopravy do Posázaví vyžádal vybudování hned dalších sedmi nových zastávek, které měly cestovní ruch v této oblasti podpořit. A dodnes je na trati zachováno trojí staničení.

Jestliže v prvních letech po zahájení provozu na obou větvích posázavské tratě převládala nákladní doprava a pro cestující byly vypravovány jen dva smíšené vlaky denně, od dvacátých let minulého století zájem o osobní přepravu rychle narůstal. Přímo enormní pak byl o sobotách odpoledne (v sobotu se pracovalo do 12 hod.) a o nedělích. Spoje byly doslova přeplněné a cestující obsazovali každé místo ve vagónech, včetně WC a spojovacích můstků. A aby se ještě trochu místa získalo, bývaly batohy zavěšeny ven z oken. Takto se přepravovalo do Posázaví a zpět až 35 tisíc lidí, přeplněné vlaky jezdily doslova jeden za druhým a mnohdy nestačily všechny cestující ani pobrat. Ne všechny spoje jely až do Čerčan, některé končily v Jílovém, v Krhanicích nebo v Týnci nad Sázavou. A toto množství lidí se samozřejmě v nedělní podvečer zase do Prahy vracelo. Víkendový provoz se tak výrazně lišil od všednodenního a byly proto pro něj zavedeny zvláštní jízdní řády. Po německé okupaci došlo pochopitelně k útlumu cestování, podél trati se soustředila válečná výroba. Po válce pak přišel další nárůst počtu cestujících a záhy se přecpanými „rybáky“ opět cestovalo, kde se dalo. Po zavedení pětidenního pracovního týdne v Československu ode dne 29. září 1968 se část cestujících přesunula na pátky, nedělní návraty se ale příliš nezměnily. Velké oblibě se těšily "sezónní rekreáky", tedy vlaky vypravované od jara do podzimu v pátek a v sobotu z Prahy do Čerčan a dál do Zruče nad Sázavou nebo Světlé nad Sázavou a v neděli zpět. Na začátku osmdesátých let (GVD 1981/1982) byly takto zavedeny například vlaky Os 9209 s odjezdem z Prahy v 8:00 hod. a příjezdem do Světlé nad Sázavou ve 12:29, dále Os 9219 (z Prahy-Vršovic v 16:58) či Os 9255 (z Prahy hl. n. v 15:22) do Zruče nad Sázavou, pro zpáteční cestu pak Os 9216 ze Světlé nad Sázavou (odjezd v 12:35), Os 9254 odjíždějící ze Zruče nad Sázavou v 16:04 a Os 9252 vypravovaný z Ledečka v 16:40. Později (GVD 1993/1994) přibyl odpolední Os 9215 do Zruče nad Sázavou, který jezdil z Prahy do Čerčan na zrychleném Os 9107 (Praha - Tábor) s odjezdem z Prahy-Smíchova ve 14:10. Přímými spoji do Zruče nad Sázavou byly tehdy páteční Os 9221 (později Os 9217) a sobotní Os 9209 (17:52 a 8:11 z Prahy-Vršovic), zpět do Prahy jezdily nedělní Os 9216 (Zruč nad Sázavou - Praha hl. n. - Kralupy n. Vlt.) odjíždějící ze Zruče ve 13:48, Os 9218 s odjezdem z Ledečka v 16:12 a Os 9220 který ze Zruče odjížděl v 16:06. Na přelomu tisíciletí (GVD 1999/2000) jezdil přímo z Prahy do Zruče nad Sázavou páteční odpolední Os 9281 (odjezd v 15:43) a o sobotách a nedělích ranní Os 9207 (z Prahy v 7:17), ze Zruče nad Sázavou do Prahy to byly nedělní přímé spoje Os 9214 (13:54, v Praze 18:01) a Os 9216 (odjezd v 16:20 s příjezdem do Prahy v 18:55). Nyní byl vlak Os 9207 (odjezd v 8:22) prodloužen do Světlé nad Sázavou, kam přijíždí ve 12:43, zpět pak jede jako Os 9206 (13:43 - 17:35). Nově byl zaveden nedělní Sp 1830 odjíždějící v 16:00 ze Zruče nad Sázavou s příjezdem do Prahy v 18:37. Z Čerčan do horního Posázaví je o víkendech denně vypravováno 13 osobních vlaků, které navazují na velmi hustou dopravu mezi Prahou a Benešovem. A některé byly prodlouženy až do Havlíčkova Brodu.

Rozvoj automobilismu odebral posázavským tratím značnou část frekvence a postupně jim ubíral i na významu. Víkendový provoz je zde ale stále výrazně silnější než v ostatních dnech a pro trať 210 jsou zvlášť vydávány jízdní řády platné o sobotách, nedělích a svátcích. Na "dolním Pacifiku" zajišťují osobní dopravu denně motorové jednotky řady 814, soupravy víkendových vlaků jsou řazeny z patrových vozů Bdmteeo296 (do roku 2016 Bmto292) vedených "barunami" řady 749 a "brejlovci" řady 754. Na trati 212 jezdí vozy řady 810, vlaky vypravované o sobotách a nedělích mají v čele i lokomotivy řady 754, případně 749, výjimečně i 750.7. Na tento provoz se podívejme na několika fotografiích.

A začněme těmi, které nám připomenou zmíněné "sezónní rekreáky" v devadesátých letech.Na zastávku Chocerady přijel 19.3.1995 nedělní pozdně odpolední spoj Os 9220 (Zruč nad Sázavou - Praha hl. n.) se "zamračenou" 751.229-6, která ho doveze do Čerčan.

Stanice Čerčany v neděli 6.10.1991 odpoledne. "Bobina" 141.045-5 právě najíždí na soupravu Os 6216, který jako první dnešní "rekreák" přijel ze Světlé nad Sázavou a se kterým bude za chvíli pokračovat do Prahy. Vedle strojově projíždí "eso" 363.167-8, zatímco "bobina" 141.009-1 čeká na příjezd druhého "rekreáku" od Sázavy. "Baruna" 751.170-2 se vydá se soupravou Bixů také do Prahy, ale podél Sázavy a Vltavy. A "eso" 363.074-6 zde zůstane nejdéle a poveze do Prahy Os 9220, poslední dnešní spoj od Sázavy.

Nedělního odpolední vlak Os 9216 (Ledeč nad Sázavou - Kralupy nad Vltavou) v čele s "bobinou" 141.001-8 odjíždí 16.5.1993 z Čerčan

Lokomotiva 751.094-4 přijíždí v krásném letním podvečeru 30.7.1995 s osobním vlakem Os 9216 (Zruč nad Sázavou - Praha hl. n.) do Čerčan.

Dvojice "bardotek" 751.230-4 a 751.229-6 projíždí 5.9.1997 s osobním vlakem Os 9218 (Zruč nad Sázavou - Praha hl. n.) Sázavským údolím u zastávky Český Šternberk zastávka.

Ve stanici Zruč nad Sázavou, která je přímo pod zdejším zámkem, takto čekaly 28.9.1997 lokomotivy 751.219-7 a 751.094-4 na svoje nedělní vlaky Os 9216 a Os 9218 do Prahy.

"Baruna" 751.094-4 se v pátek 24.5.1996 rozjíždí s vlakem Os 9217 (Praha hl. n. - Světlá nad Sázavou) ze stanice Ledečko. Vlak jezdil v období od 22.3. do 27.10.

Ze stanice Samechov odjela 10.8.1997 lokomotiva 751.230-4 s osobním vlakem Os 9216 (Zruč nad Sázavou - Praha hl. n.) a právě míjí vjezdové návěstidlo ze směru od Čerčan. Tento vlak byl zaveden jako sezónní o nedělích od 31.3. do 28.10., v pracovní dny a v sobotu jezdil ze Zruče nad Sázavou jen do Čerčan

Skauty nastoupené 15.6.1996 ve svém tábořišti u Hvězdonic zaujal průjezd sobotního Os 9209 (Praha hl.n. - Zruč nad Sázavou) vedeného čerčanskou "zamračenou" 751.094-4

Osobní vlak Os 9216 (Zruč nad Sázavou - Praha hl. n.) v čele se strojem 751.229-6 přijíždí v neděli 13.4.1997 ke stanici Samechov.

Pražská "bobina" 141.010-9 zapřáhla 13.4.1997 v Čerčanech nedělní "rekreák" Os 9218 (Zruč nad Sázavou - Praha hl. n.) a za zastávkou Čtyřkoly s ním už stoupá po trati Tábor - Praha z údolí Sázavy ke stanici Senohraby

Posuňme se nyní z devadesátých let o dvacet roků kupředu, ke konci druhého desetiletí jednadvacátého století. Na trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany jsou na víkendové vlaky nasazovány soupravy patrových vozů Bdmteeo296 (do roku 2016 Bmto292). V jejich čele se střídají "brejlovci" 754.007-3, 754.031-3, 754.042-0, 754.044-6, 754.045-3, 754.049-5, 754.051-1 a 754.061-0 a "baruny" 749.107-9, 749.121-0 a 749.264-8 vystavované Českými drahami, Oblastním centrem údržby Střed (do 1.7.2018 DKV Praha). Zpestřením jsou spoje v režii soukromých dopravců. Ty jsou povětšinou vedené historickými vozidly, jako kupříkladu T478.1215, T478.2069, T478.2065, M262.0180, M262.1168, M286.1008 a jezdil zde i M262.1117. Na druhé větvi posázavské dráhy, tedy na trati Čerčany - Kácov - Zruč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou se setkáváme se soupravami řazenými z vozů Bdmtee275, které lze ovšem tu a tam vidět i na trati přes Vrané nad Vltavou. A o tom všem jsou následující fotografie.


Dopolední osobní vlak Os 9055 z Prahy do Čerčan zastavil 15.10.2017 na zastávce Poříčí nad Sázavou-Svárov. Vlak odjížděl z Prahy hl. n. pět minut před půl devátou a do Čerčan přijede devět minut po desáté hodině. V čele dvojice pater Bdmteeo296 je "brejlovec" 754.045-3

Lokomotiva 749.121-0 přiváží odpoledne 28.4.2018 osobní vlak Os 9066 (Čerčany - Praha hl. n.) na zastávku Poříčí nad Sázavou-Svárov. Svárov je malá chatová osada v lesích nad obcí Poříčí nad Sázavou, ale údaje o Svárově jsou známy již z roku 1525. Od konce 19. století do poloviny čtyřicátých let století minulého zde byl velký lom na gabrodiorit a při stavbě trati tu bylo vybudováno nákladiště s jednou kusou kolejí a kamennou rampou pro nakládku kamene do přistavených nákladních vozů. Zastávka vznikla až později a její nástupiště a dřevená bouda sloužící jako přístřešek pro cestující byly umístěny na opačné straně než je tomu nyní.

Z údolí Sázavy od stanice Týnec nad Sázavou stoupá 8.2.2020 k obci Pecerady lokomotiva 754.049-5 s osobním vlakem Os 9055 (Praha hl. n. - Čerčany). Tento původně chomutovský a od jara 1996 veselský "brejlovec" dostal červený nátěr se žlutými blesky, černou střechou a rámem v době své brněnské služby po opravě MH v CZ LOKO Česká Třebová v září 2008. Do Brna-Maloměřic přišel při výprodeji veselských "čtyřek" začátkem léta 2004. Z Brna byl na jaře 2015 převeden do Bohumína, odkud byl v dubnu 2017 nejprve do Prahy zapůjčen. Do Bohumína se vrátil v září, aby pak byl v prosinci téhož roku předán do Vršovic na trvalo

Odpolední vlak Os 9066 s odjezdem z Čerčan v 15.38 a s příjezdem do Prahy hl. n. sedm minut po půl šesté najíždí 15.2.2020 na most Žampach v čele s "brejlovcem" 754.061-0. Ten byl z výroby převzat 29.2.1980 a přidělen do LD Brno-dolní, odkud putoval od července 1997 přes Veselí nad Moravou, od prosince 2004 Ostravu, od července 2007 Letohrad a od prosince 2007 do Trutnova, odkud 21.6.2011 přišel do DKV Praha, PJ Děčín a nyní se v rámci OCÚ Střed vrátil do SÚ Trutnov. Po zprovoznění po požáru a po MH opravě v CZ LOKO v České Třebové v roce 2007 jezdí v tomto zbarvení

A stejný vlak, tedy Os 9066 (Čerčany - Praha hl. n.), stoupá od Poříčí nad Sázavou k zastávce Poříčí nad Sázavou-Svárov tentokrát 26.5.2019. Haly za vlakem patří firmě Mars Wrigley v Poříčí nad Sázavou, vzadu jsou Čerčany. Soupravu tvoří 4 vozy Bdmteeo296 z OCÚ Střed, SÚ Praha-Libeň, a "zamračená" 749.107-9 z SÚ Praha-Vršovice. Její přestavba ze 751.107-4 v květnu 1994 v Jihlavě byla první sériovou rekonstrukcí na řadu 749. Po LD Jihlava sloužila od roku 1998 v Krnově a následně v Šumperku, odkud byla v roce 2009 převedena do Prahy-Vršovic, aby se pak znovu po pěti letech vrátila do DKV Olomouc. Zde měla poslední výkon 20.5.2016 a opět přešla do stavu DKV Praha, PJ Vršovice. Po vzniku OCÚ Střed patřila SÚ Praha-Vršovice, nyní SÚ Praha-Libeň

Po hrázi Svárovského rybníka odjíždí odpoledne 7.5.2017 od zdejší zastávky vlak Os 9062 (Čerčany - Praha hl. n.) na čele se strojem 749.121-0. Jeho rekonstrukce dokončená v srpnu 1994 se uskutečnila v Jihlavě a zde stroj také zůstal. Po krátké epizodě v Českých Budějovicích byl v roce 1998 předán do Krnova a odtud roku 2004 do Olomouce. Od roku 2010 patřil DKV Praha, PJ Vršovice a od 1.7.2018 nově vzniklému OCÚ Střed, SÚ Praha-Vršovice. Nyní je doma v SÚ Praha-Libeň a stále jezdí v jihlavských barvách

Osobní vlak Os 9207, což je ranní sobotní spoj z Prahy hl. n. do Zruče nad Sázavou, vedený "zamračenou" 749.107-9 přejíždí 14.10.2018 řeku Sázavu na mostě u zastávky Rataje nad Sázavou zastávka v místě kde od posázavské dráhy odbočuje lokálka do Kolína. Souprava je řazena z vozů Bdmtee275 a z Prahy do Čerčan jezdila na spěšném vlaku Sp 1831 "Jordán" (Praha hl. n. - Tábor)
(foto Richardisko)

"Brejlovec" 754.049-5 rozjel 21.5.2017 soupravu vozů Bdmtee275 vlaku Os 9206, který jede ze Světlé nad Sázavou do Prahy hl. n., ze zastávky Lštění a míří ke stanici Čerčany. Z Čerčan bude souprava se stejnou lokomotivou pokračovat úvratí po trati 220 (České Budějovice - Tábor - Praha) jako zrychlený osobní vlak

Na zastávce Pecerady se 30.3.2018 chystá k odjezdu osobní vlak Os 9061 (Praha hl. n. Čerčany) na čele se strojem 754.044-6. Je dalším "brejlovcem", který byl po dodání ČSD přidělen do LD Brno-dolní, a sice 30.12.1979. V Brně sloužil do roku 2011 a pak byl předán do pražských Vršovic, kde je dosud ve stavu. Od února 2018 jezdí s okřídleným kolem namísto loga ČD na čelech, s označením ČSD typu "stadion" na bocích a patrnými opravami laku, což byly úpravy pro natáčení filmu ve Skalsku kde vystupoval jako 754.045-3

749.264-8 je třetí "barunou" nasazovanou na tratě Posázavím. Její rekonstrukce se uskutečnila v ŽOS Česká Třebová, po které absolvovala 27.10.1995 TBZ a následoval její převod do DKV Olomouc, PJ Šumperk. V průběhu roku 2008 se pak stala čistě olomouckou. Zkraje prosince 2009 se stěhovala z Olomouce do Prahy-Vršovic. Od 1.7.2018 patří OCÚ Střed, SÚ Praha-Libeň a zachovala si i původní zeleno-bílé zbarvení. Čas od času ji lze vidět v čele víkendových vlaků na trati Posázavského Pacifiku, s nehodovým či pracovním vlakem nebo na různých neplánovaných výkonech. Takto v neděli odpoledne 30.6.2019 mířila s vlakem Os 9066 (Čerčany - Praha hl. n.) od poříčského závodiště "Homolka" k zastávce Poříčí nad Sázavou-Svárov
Nedělní osobní vlak Os 10106, který odjel ze Zruče nad Sázavou ve 14.37 a do Prahy hl. n. přijede pět minut po půl šesté, projíždí 1.4.2018 lesem ve stráni tvořící břeh řeky Sázavy mezi Zlenicemi a Lštěním. Soupravu vozů Bdmtee275 vede "brejlovec" 754.031-3, který ČSD převzaly od ČKD Praha dne 18.12.1979 pro LD Děčín. Dále patřil LD Chomutov, od jara 1996 LD Veselí nad Moravou, v červnu 2004 přešel do LD Valašské Meziříčí, v červenci 2004 do Ostravy a od 7.12.2007 do Bohumína. V srpnu 2010 pak přišel do Olomouce a zde zůstal až do svého předání do DKV Praha, PJ Vršovice v prosinci 2013. Tady je i dnes, jen organizačně pod zdejším SÚ v rámci OCÚ Střed.

Je neděle 4.2.2018, do jedenácté hodiny zbývají dvě minuty a od zastávky Poříčí nad Sázavou-Svárov sjíždí dolů k Poříčí nad Sázavou a k řece Sázavě lokomotiva 749.264-8 s dvouvozovou soupravou osobního vlaku Os 9057, který jede z Prahy hl. n. do Čerčan

Osobní vlak Os 9066 (Čerčany - Praha hl. n.) přijíždí v sobotu 1.6.2019 od Pecerad do Týnce nad Sázavou. Na čele čtveřice patrových vozů Bdmteeo296 z OCÚ Střed, SÚ Praha-Libeň je "brejlovec" 754.049-5 patřící SÚ Praha-Vršovice

Stráně nad řekou v pestrých podzimních barvách, hrad Český Šternberk z roku 1241 (navrácený v restituci roku 1992 panu Zdeňku Sternbergovi) a osobní vlak Os 9209 do Světlé nad Sázavou vedený "zamračenou" 749.107-9, který před okamžikem odjel ze zastávky Český Šternberk-zastávka, to vše je na snímku pořízeném půl hodiny po poledni 21.10.2018

Motorový vůz M262.0180 společnosti KŽC Doprava s.r.o. projíždí dne 30.3.2018 jako spěšný vlak Sp 1567 (Praha hl. n. - Kácov) obcí Lštění. Spoj byl zaveden ve dnech 30.3. - 1.4., dále 7.7. a 19.8.2018, do Prahy se vracel jako Sp 1566. Vůz byl vyrobený Vagónkou Tatra Studénka-Butovice roku 1959 v rámci III. výrobní série (výrobní číslo 58808) a sloužil v DKV Vrútky. V roce 2002 ho odkoupila Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť a v majetku KŽC je od roku 2008. Jeho oprava byla dokončena ve Zvolenu v listopadu 2015

Ze Zlenic odjíždí v neděli 7.5.2017 osobní vlak Os 9206 (Světlá nad Sázavou - Praha hl. n.) v čele se strojem 754.042-0. Do Prahy-Vršovic přišel z Brna, kam byl přidělen jako nově vyrobený 28.12.1979. Tam jezdil celá devadesátá léta v modro-bílém zbarvení se žlutými blesky a po rekonstrukci uložení podvozků dostal zeleno-šedý nátěr, ve kterém jezdí dosud

V době výluky v úseku Zruč nad Sázavou - Kácov byl v době platnosti GVD 2018 zaveden vlak Os 10102 (Kácov - Čerčany). O sobotách měl mít soupravu řazenou 4x Bdmtee275 s lokomotivou řady 754. To ale neplatilo 23.6.2018, kdy byla souprava doplněna o několik vozů řady B a byla vedena "banglí" 742.289-2 ČD Cargo, jak dokládá snímek pořízený u zastávky Lštění

Od Čerčan se 27.5.2017 blíží k Poříčí nad Sázavou večerní osobní vlak Os 9068 (Čerčany - Praha hl. n.) vedený "barunou" 749.121-0. Při stavbě dráhy vznikla v Poříčí nad Sázavou stanice se dvěma průběžnými kolejemi, ta ale byla již počátkem minulého století zařazena mezi zastávky s nákladištěm. V šedesátých letech byla druhá průběžná kolej částečně zrušena a zůstala jen její část v podobě kusé koleje u skladiště s rampou. I ta byla nakonec snesena a nákladiště zrušeno

"Brejlovec" 754.044-6 vyjíždí v neděli 14.10.2018 s odpoledním osobním vlakem Os 9211, který jede z Čerčan do Havlíčkova Brodu, ze Samopšeckého tunelu nedaleko za stanicí Sázava-Černé Budy, konkrétně v km 43,746. Tunel je dlouhý 33 metrů a byl dokončen roku 1901. U lokomotivy stojí za povšimnutí jiná podoba emblému na čele a červeně natřené pluhy s bílým lemem na rozdíl od provedení z února 2018, které jsme viděli na jednom z předchozích snímků
(foto Richardisko)

V sobotu 2.9.2017 projel Posázavím zvláštní rychlík R 10056 se soupravou řazenou z vozidel uhlířskojanovické společnosti Junior Market včetně lokomotivy T478.2069. Jel v trase Kolín - Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - Ledečko a takto projížděl zastávkou Poříčí nad Sázavou-Svárov. "Zamračená" T478.2069 je z roku 1970 (výrobní číslo 7649) a z výroby přišla do RD Leopoldov, od roku 1984 sloužila v RD Prešov. Od 1.1.2005 patřila nově vzniklé slovenské státní ZSSK Cargo a byla ve stavu SRT Košice (služebny Prešov, Košice a Haniska pri Košiciach). Firma Junior Market ji koupila roku 2016 a hlavní oprava uskutečněná v CZ LOKO byla završena 27.5.2017 úspěšnou TBZ

Z údolí Sázavy od Poříčí nad Sázavou stoupá v pozdním odpoledni 30.6.2019 osobní vlak Os 9068 (Čerčany - Praha hl. n.) na čele s lokomotivou 754.051-1. Tento "brejlovec" přišel k ČSD 30.1.1980 do LD Děčín. V létě 1986 se stal chomutovským a od roku 1996 sloužil v Plzni, odkud v roce 2006 přešel do Letohradu a v prosinci 2007 do Trutnova. Tady byl ve stavu do května 2011 a tehdy byl předán DKV Praha, PJ Děčín, později PJ Vršovice. Své modro-bílé zbarvení získal po MH opravě v DPOV Nymburk v lednu 2007

K nejvyšším místům tratě míří 30.3.2018 od Týnce nad Sázavou poblíž zastávky Pecerady stroj 754.044-6 s třívozovou soupravou osobního vlaku Os 9061 (Praha hl. n. - Čerčany)

Lokomotiva 754.045-3 přijíždí první květnový den 2017 v čele vlaku Os 9055 (Praha hl. n. - Čerčany) do Poříčí nad Sázavou. Mašina byla dodána z výroby do LD Brno-dolní dne 30.12.1979 a brněnskou zůstala do roku 2012, kdy přešla do Prahy-Vršovic. Ale již následující rok se stěhovala do DKV Plzeň a jezdila na šumavských tratích. Do Vršovic se na trvalo vrátila v roce 2016 a na snímku je ve zbarvení, ve kterém jezdila v době své brněnské služby u ČD. Od dubna 2018, kdy u ní byla dokončena MH oprava v CZ LOKO, je už ale v "najbrtu"

Souprava osobního vlaku Os 9057 (Praha hl. n. - Čerčany) řazená ze dvou Bdmteeo296 a vedená "barunou" 749.107-9 přejíždí v neděli 25.2.2018 viadukt Žampach překračující hluboké údolí Studeného potoka v Kocourech u Žampachu. Tento most postavený z hrubozrnné žuly byl otevřen 1.5.1900, je vysoký 41,735 metrů, jeho celková délka je 109,33 metrů, sestává ze sedmi oblouků (šest pilířů a dvě opěry) o světlosti 12 metrů, má mostovku o šířce 5,77 metrů a nachází se v traťovém oblouku o poloměru 180 metrů.

Ze zastávky Poříčí nad Sázavou-Svárov odjel 5.5.2018 osobní vlak Os 9064 s odjezdem z Čerčan pět minut po druhé hodině odpolední a do Prahy hl. n. přijíždějící pět minut po čtvrté. V jeho čele je "brejlovec" 754.049-5

V den státního svátku 8.5.2019 jede od zastávky Poříčí nad Sázavou-Svárov osobní vlak Os 9061 (Praha hl. n. - Čerčany). Souprava čtyř vozů Bdmtee275 s lokomotivou 754.031-3 sjíždí směrem k závodišti Homolka a k zastávce Poříčí nad Sázavou, odkud po břehu řeky dorazí po pěti minutách jízdy do Čerčan

Dvojice "brejlovců" 754.051-1 + 754.042-0 odjela v neděli 5.8.2018 o desáté hodině v čele dopoledního osobního vlaku Os 9055 (Praha hl. n. - Čerčany) ze zastávky Poříčí nad Sázavou-Svárov a směřuje dolů k řece Sázavě.


Osobní vlak Os 9057 (Praha hl. n. - Čerčany) vedený lokomotivou 754.045-3 stoupá v den státního svátku 8.5.2019 údolím Podhájského potoka od Týnce nad Sázavou k zastávce Pecerady. Jak jsme se již zmínili, "brejlovec" 754.045-3 obdržel v dubnu 2018 po MH opravě uskutečněné v CZ LOKO Česká Třebová korporátní nátěr Českých drah. Tím sice ztratil svoji dosavadní jedinečnost a pro fotografy přitažlivost, nicméně se stejně zbarvenými "patrami" vytváří pohledný celek

Lokomotiva 749.264-8 vede v Den české státnosti v pátek 28.9.2018 osobní vlak Os 9060 (Čerčany - Praha hl. n.) u osady Toronto v úseku mezi tunelem Jílovský II a zastávkou Luka pod Medníkem. Tento spoj odjížděl z Čerčan pět minut po jedenácté hodině a příjezd do Prahy hl. n. měl ve 13.05 hodin. Původní zastávka Luka pod Medníkem byla v letech 1935-1937 v reakci na výrazný nárůst dopravy přestavěna na stanici. K její další přestavbě došlo začátkem padesátých let v souvislosti se stavbou Slapské přehrady, která byla odtud pomocí lanovky zásobena cementem, kterého bylo spotřebováno 5800 vagónů během dvouleté nepřetržité betonáže. V roce 1997 byla stanice znovu přeměněna na zastávku a ta pak roku 2015 kompletně rekonstruována do současné podoby
(foto Richardisko)

Druhým "brejlovcem" v "najbrtu" nasazovaným na vlaky na trati Posázavského Pacifiku je 754.007-3. Ten byl dne 30.12.1978 z výroby převzat ČSD do stavu LD Plzeň, odkud přešel v květnu 1987 do LD Tábor. Od posledního lednového dne 1996 patřil DKV Veselí nad Moravou, odkud byl v červnu 2004 převeden do Brna-Maloměřic. Koncem ledna 2012 byl předán DKV Praha, nejprve do PJ Kolín a vzápětí do PJ Vršovice. V září 2019 se ale vrátil do Brna, konkrétně do stavu OCÚ Východ, SÚ Maloměřice. Dne 2.6.2018 jel v čele vlaku Os 9055 (Praha hl. n. - Čerčany) a projíždí s ním kousek za zastávkou Poříčí nad Sázavou-Svárov

Sobotní spěšný vlak Sp 1282 "Posázavský motoráček" (Čerčany - Praha hl. n.) vyjíždí 12.9.2020 z lesa od zastávky Poříčí nad Sázavou-Svárov. Je veden jako vícekrát v tomto roce "hektorem" T458.1532 společnosti KŽC Doprava. Ten byl vyroben v ČKD Praha roku 1971 (výrobní číslo 8000) v 5. sérii v rámci zakázky pro Irán. V podobě pro vývoz do asijských zemí byl ale dodán ostravské Nové huti Klementa Gottwalda, kde sloužil až do roku 2004. Tehdy byl jako neprovozní odstaven a v roce 2007 prodán KDS Kladno. O rok později se stal majetkem KŽC a prošel rozsáhlou opravou v DPOV Nymburk


Další informace o víkendovém a svátečním provozu na posázavských tratích si slovem i obrazem představíme ve druhé části našeho článku, ke které vás tímto zveme.
2.9.2020


Text: Denda60
Foto: Richardisko (3x), neoznačené snímky Mik-trainfoto (39x)Příště: Posázavské víkendy (2. část)

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Papagaj477
Zaslaný: 26.10.2020 16:46  
Založený: 05.01.2018
Miesto:
Príspevkov: 3019
 Re: Posázavské víkendy (1. část)
Parádny článok, krásne fotky :number one:
cas


Blažena
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 144 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 3

Registrovaných: 0
Anonymných: 144

Viac ...