Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > História a spomienky > Vzpomínky (nejen) na Milochov

Vzpomínky (nejen) na Milochov

 
Je to už rok, co zastávka Milochov přestala sloužit svému účelu a o dalšího čtvrt roku zmizela z nově vydaných jízdních řádů. Modernizace hlavní trati Bratislavy - Žilina přinesla výstavbu několika přeložek a nejvýznamnější z nich se dotkla právě úseku Púchov - Považská Bystrica, kde se zastávka Milochov ve svojí známé podobě po šest desetiletí nacházela.

 Ukončení provozu se v aktuálním čase věnoval tento hezký příspěvek - Rozlúčka s traťou okolo nosickej priehrady od našeho spolupracovníka Filipa. S odstupem času se okolí Milochova vraťme znovu a trochu jinak. Z pohledu krajinářského i fotografického šlo o nesmírně působivé a fotogenické místo, takže plánované ukončení provozu na starém úseku, vzniknuvším koncem 50. let s výstavbou nosické nádrže, bylo poměrně pozorně sledováno a dokumentováno. Moje nejstarší vzpomínka se váže k polovině srpna 1987, kdy jsme vyrazili na pánskou výpravou napříč Slovenskem. Severem do Slovenského ráje a jihem nazpět. V šesti, pěkně naštosovaní ve světle modré Škodovce 120 LS. Cesta vedla okolo lázní Nimnica, kde byla příjemná přestávka. V horkém nedělním odpoledni přišla vhod. Po hladině přehrady jsme zkoušeli házet kameny a počítali, kolik odrazů - neboli žabek udělají. Na protějším břehu jezdil jeden vlak za druhým. Většinou nákladní vlaky, mezi nimi nějaké osobní a polomáčené krémově zelené skříně “šestikoláků” a “bobin” v čele dlouhých souprav poslušně opisovaly levý břeh Váhu.


První snímek, kde jsem spatřil půvab Nosické přehrady, okolí Milochova a tamní železnice. Fenomenální snímek rychlíku “Detvan”, který v květnu 1974 pořídila fotografická legenda a také vzor mnohých z nás - Ing. Ondřej Řepka. V čele vlaku burácí tehdy turnusový zvolenský “pomeranč” řady T 679.0, který vlak vedl z výchozího Zvolena až do Púchova, kde až teprve tam předával žezlo elektrické trakci. Repro z knihy “Pod značkou ČKD”, Nadas Praha 1990


Z dolní části úseku okolo Nosické přehrady pochází snímek, který zachycuje na prahu roku 1990 tehdy ještě bratislavské “eso” 363.042 ČSD, ještě však nesoucí tabulky s původním označením ES 499.1042. Mimochodem, poslední “eso” takto opatřené z výroby. V pozadí je vidět hráz a vodní elektrárnu v Nosicích. Foto Pavol Kukučík, sbírka Lajos


Daleko častějším hostem v údolí Váhu bývaly postarší elektrické lokomotivy, pro svůj pojezd řečené “šestikolák”, ponejvíce snad řady E 669.2/182. Tehdy olomoucký stroj 182.109 ČSD jede roku 1990 od Nosic k Milochovu. Foto Pavol Kukučík, sbírka Lajos


Pohled na opačnou stranu, ve vnějším oblouku. Kvůli lepivému sněhu anonymní “dvojkový šestikolák” míří od Milochova k Nosicím. Foto Pavol Kukučík, sbírka LajosPrvní pohled z vlaku se mi naskytl v březnu 1989, při cestě z lyžařské výpravy v Nízkých Tatrách. Rychlík č. 524 “Bečva” s pražským “banánem” E 499.2008 v pošmurném sobotním poledni ladně prohučel šedivou krajinou v bezčasí mezi zimou a jarem. Divnou barvu měla i hladina nádrže, jak už v takových dnech bývá. Co mi zůstalo z chodbičky klasického “béčka” utajeno, byla početná návěstní mechanika, která tento úsek lemovala. Trvalo dalších 10 let a bezpočet jízd těmito místy, než jsem se donutil zavítat sem. Důvod byl zjevný - u obstarožních mechanických návěstidel vyrostla návěstidla světelná, určená dlouho chystanému automatickému bloku. Tehdy už bylo zjevné, že pozastavená investiční akce dozná svého dokončení. Dvakrát, na přelomu srpna a září 1999, se podařila návštěva. A když jsme v už zčernalý podvečer 29. října toho roku sledovali ze zadní plošiny rychlíku “Čingov” trať, už tam radostně vyhrávala barevná hudba autobloku. Teplanský výpravčí potvrdil, že aktivace proběhla právě předchozího dne.


Tématická výprava za končící návěstní mechanikou začala v ponurý pátek 27. 8. 1999 na předměstí Považské Bystrice, u předvěsti oddílového návěstidla traťového hradla Dubovec. Od něj k Bystrici míří nákladní vlak s lokomotivou 363.142 ŽSR. Foto Lajos


Z opačné strany trati byl zachycen motorový vůz pro opravu trakčního vedení, označený ještě jako 892.057 ŽSR, dnes je to MVTV 02. Foto Lajos


Lokomotiva 363.146 ŽSR už nesla modifikovaný jednotný nátěr s krémovým obvodovým pruhem. A od Považské Bystrice mířila k Púchovu v čele rychlíku R 332 “Skalnica”. Předvěst je předpisově v poloze “Volno” a současně jsou vidět vzdálenostní upozorňovadla k předvěstem vjezdových návěstidel do stanice Považská Bystrica. Foto Lajos


Žilinský “skúter” 121.040 ŽSR míjí oddílové návěstidlo Hr. Dubovec v čele nákladního vlaku směrem k Púchovu. Foto Lajos


Samotné traťové hradlo Dubovec, oddílové návěstidlo pro směr od Púchova k Bystrici a okolo něj projíždí bratislavský stroj 363.176 ŽSR, poměrně záhy po té zrychlený a přeznačený na 362.011. Hradlo Dubovec bylo jedním ze tří, které dělilo cca 14 km dlouhý úsek na čtyři prostorové oddíly. Foto Lajos


Další klasická modro-žlutá lokomotiva 363.096 ŽSR míjí předvěst oddílového návěstidla hradla Milochov. Nátěr už ale není původní od výrobce, ale z dílen - je zachovalejší a žluté okenní rámy mívaly až nejmladší stroje poslední páté série z roku 1990. Foto Lajos


Lokomotiva 363.104 ŽSR míjí oddílové návěstidlo So hradla Milochov s posilovým pátečním rychlíkem č. 1601. Když už byly zmíněny nátěry, pak tato modro-krémová kombinace byla v létě 1995 poprvé použita právě u této lokomotivy. Foto Lajos


Ve stejném směru, od Púchova k Bystrici, jel i další bratislavský stroj 363.101 ŽSR. A když brzdil s osobním vlakem č. 3077 k peronům milochovské zastávky, míjel oddílové návěstidlo Lo pro směr opačný. Foto Lajos


Tento snímek vznikl na stejném místě o týden později, navečer v sobotu 3. 9. 1999. Od Púchova duněl nákladní vlak s lokomotivou 363.092 ŽSR a na oddílovém návěstidle už byl znak dovolující jízdu dalšímu vlaku k Nosicím a Púchovu. Doklad, nakolik byl tehdy ještě velmi silný provoz. Foto Lajos


Ještě jednoho zástupce stejnosměrné elektrické trakce, s níž tento úsek nakonec i dosloužil a nedočkal se tak přepnutí na střídavý proud - čemuž by však musela předcházet příprava a to se z důvodu přeložení do nové trasy jevilo jako neperspektivní. Spišská “dvojička” 131.097 + 131.098 ŽSR jede od Milochova k Nosicím, míjí předvěst PrSo, jíž iž však dělají společnost připravená oddílová návěstidla autobloku. Foto LajosUtekly další dvě desítky let, výlety k Milochovu se stále odkládaly a tamní břehy beznadějně zarůstaly. Zakrývaly výhledy z jedoucího vlaku i případné fotografické pohledy. Jenže rojení stavebních firem a ražení tunelů dávalo najevo, že už není radno zdejší návštěvu odkládat. Oznámení zahájení provozu po novém úseku a tedy už mimo Milochov k 17. 9. 2020 bylo motivem k výpravě, pojaté jako rozlučce s tak milým místem. Stalo se tak v sobotu 12. 9., kdy slavily všechny Marie, Marušky, Majky, Máně a Marienky svátek. Zatímco celou cestu šimralo do nosu sluníčko, po příjezdu na jižní okraj Považské Bystrice se začaly rojit mráčky a před polednem z toho byla pořádná deka, která se pak nějakým zázrakem rozpustila. Něčemu pomohla, něco zase zkazila. Odpolední fotografování se už neslo v nostalgickém duchu, podpořeném měkkým zlatavým sluníčkem babího léta.


Výprava na konci léta roku 2020 začala u rozestavěného tunelu Milochov pod horou Stavná. Využívíme zatím jedinečné možnosti vidět vedle sebe dosluhující starou trať a budovanou novou, jejichž osy se kousek odsud střetnou a do Považské Bystrice koleje dovedou ve staré stopě. Okolo staveniště projíždí 12. 9. 2020 Vectron 383.106 ve službách ZSSK. Foto Lajos


Elektrická jednotka 671.009 ZSSK míří od Považské Bystrice k Milochovu, jak ostatně dokládá místopisný název vlevo. Po sousední koleji funguje už jen provoz pracovních vlaků od Bystrice na nový úsek přes tunel Diel a do Milochova funguje jednokolejný provoz. Až na tamní dálkově řízené odbočce přechází na dvoukolejku, ale poslední dny před ukončením provozu se jednokolejně jezdilo v celém úseku Púchov - Považská Bystrica. Foto Lajos


Další kroky vedou od zastávka Milochov k Nosicím. Trať tam byla vedena v hustém porostu. Díky přechodné oblačnosti bylo možné zvěčnit rychlík s dvojicí lokomotiv řady 362, v čele jela 362.018 ZSSK. Foto Lajos


Když sluníčko vyleze v okamžiku, kdy se s tím zrovna moc nepočítá. V šeru stromoví jede dvojice lokomotiv řady 363.5 ČD Cargo - jmenovitě 363.513 + 363.502 - a na světlém pozadí dost nešikovně vystupuje kousek Nosické nádrže. Foto Lajos


Rychlíková klasika 350.007 ZSSK v reklamním potisku obkroužila část přehrady a nad mašinou vidíme hráz s elektrárnou i budovy lázní Nimnica. Foto Lajos


Okolo vznosné budovy zastávky a dříve i hradla Milochov projíždí Vectron 383.208 ZSSK Cargo s ucelenou soupravou cisteren. A jede už proti správnému směru. Foto Lajos


Elektrická jednotka 671.001 ZSSK přijíždí do milochovské zastávky. V pozadí je patrné oddílové návěstidlo dočasné Odb. Milochov, kde stávající dvoukolejný úsek přecházel na jednokolejný. Foto Lajos


Závěrečné snímky věnujme právě místu, kde se starý úsek setkával s novým a tehdy už prakticky dokončeným. Nejprve velmi prostě zřízená Odb. Milochov - tvořila ji jen jediná výhybka a přilehlá návěstidla. Na už čistě jednokolejný provoz k Považské Bystrici najíždí dvojice “res” 363.502 + 363.513 ČDC. Foto Lajos


O pár stovek metrů dál byl zachycen Vectron 383.209 s barvách ZSSK Cargo. Štěrkové lože druhé traťové koleje bylo po snesení kolejových polí odtěženo a trolejové vedení sneseno. Foto Lajos


Patrová jednotka 671.006 ZSSK se blíží k místu, kde se za Milochovem setkávaly osy staré a nové trati. Dobře to dokumentují sloupy trakčního vedení. Foto Lajos


A jsme na místě s novým estakádním mostem v zádech a před námi je “rozplet” dvou dočasných jednokolejek – po staré ještě ujíždí rychlík z Košic do Bratislavy s lokomotivou 383.105 ZSSK, po nové v tu chvíli zatím ještě pracovní vlaky. O týden později tomu bude zcela opačně. A snímkem s touto moderní lokomotivou, symbolem modernější tváře naší současné železnice, se zde také rozlučme. Na místě, kde si podával ruku starý úsek s novým. Něco hezkého sice zmizelo, ale něco nového, užitečného a dokonalejšího přišlo. Foto Lajos


Doplňme, že v září roku 2020 se nákaza koronavirem rozšířila takovým způsobem, který vedl k omezení pohybu a faktickému uzavření hranic. Výprava byla tedy nejen rozlučkou, ale nečekaně i poslední cestou na Slovensko na dlouhých 10 měsíců - ale to už je jiný příběh.Text: Lajos
Foto: Ing. Ondřej Řepka, Pavol Kukučík a Lajos

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Vladino
Zaslaný: 20.09.2021 18:53  
Založený: 07.01.2013
Miesto: Nitra
Príspevkov: 101
 Re: Vzpomínky (nejen) na Milochov
Ten pomaranč nemá chybu :klanacka:
lajos
Zaslaný: 20.09.2021 20:14  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14098
 Re: Vzpomínky (nejen) na Milochov
Ano, je to fantastický snímek :super1:
Jurro754
Zaslaný: 22.09.2021 11:48  
Založený: 15.10.2009
Miesto:
Príspevkov: 1112
 Re: Vzpomínky (nejen) na Milochov
Nádherné čítanie k rannému kakauku :kvetinka: , hlavne modro-žlté 363-ky potešili. Tento úsek trate 120 bol aj môj obľúbený a niekoľko krát do roka som ho na bicykli navštevoval a vždy niečo aj odfotil. Zatiaľ to však ostáva v šuplíku, nakoľko to nie sú až tak staré fotky a čakajú kým trošku dozreje ich hodnota a potom pôjdu von v podobe článku. :emo30: Cesta vlakom týmto úsekom bola tiež zážitkom, ako vlak obíde celú priehradu. radost1
lajos
Zaslaný: 22.09.2021 20:03  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14098
 Re: Vzpomínky (nejen) na Milochov
Díky, ano kdysi tak obyčejné až tuctové modro-žluté 363 radost1 Patřilo to ke svojí době.
No a ta svižná jízda okolo přehrady opravdu patřila ke krásným zážitkům. Poskytovala hezké vyhlídky, nejvíc se mi to líbilo ráno, po východu sluníčka :emo30: :papa:
cas


Izabela
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 78 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 1

Registrovaných: 0
Anonymných: 78

Viac ...