Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > História a spomienky > Bastardi na Ferdinandce

Bastardi na Ferdinandce

 
Úvodem tohoto souhrnu raději vysvětlím oba slangové výrazy z titulu. Bastardem je na české železnici už třicet zaužívaná přezdívka pro dvousystémové elektrické lokomotivy původní řady ES 499.2 resp. 372, které v sobě netypicky snoubí mechanickou část elektrických lokomotiv Škoda 2. generace, vybavených pulsní regulací výkonu a elektrickou část s odporovou regulací. Jde o důsledek striktního požadavku východoněmecké železniční správy DR, aby vyvíjené elektrické lokomotivy pro mezinárodní vozbu z Prahy do Drážďan a Berlína měly nejvyšší nápravový tlak 21 tun. A to s tehdejší technologií dalo zvládnout jen s odporovou regulací. Dodejme, že ta při rychlíkové vozbě není nijak extrémně ztrátová a navíc jde o modernější pojetí s trvale zatížitelnými fechralovými odporníky.

 
Druhý pojem – Ferdinandka – je zase přezdívka trati Břeclav - Přerov, pocházejí z původního honosného názvu C. k. výhradně privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda. Ono by se to mělo vztahovat i navazujícím úsekům do Vídně, odkud vycházela a stejně tak z Přerova do Bohumína a Petrovic, kde území nynější České republiky opouští. Používá se to však méně. Případně se bavme o úseku, řečeném též jižní Ferdinandka. A ten je od uvedení do plného elektrického provozu v březnu 1985 napájen dvěma rozdílnými napěťovými soustavami. Severní a nepatrně delší úsek z Přerova do Nedakonic stejnosměrným proudem o napětí 3000 V, měřící 52 km. Jižní úsek z Břeclavi do Nedakonic měří 48 km a trakční vedení je adekvátně napájeno tzv. jižní šťávou, střídavým proudem o napětí 25 000 V a klasické průmyslové frekvenci 50 Hz. V dohledné době se tento poměr změní právě ve prospěch střídavé soustavy.


Asi první návštěva “bastarda” v depu Přerov se uskutečnila v září 1991 na výstavě, uspořádané v rámci oslav 150 let KFNB v Přerově. Pozdější návštěvy už byly takříkajíc pracovní.
Zcela vlevo prototyp 263.001 z LD Jihlava (rok výroby 1984), uprostřed nová 372.015 z LD Ústí nad Labem a vpravo jen o pár měsíců mladší 162.019 z LD Ostrava, tehdy vše pod značku ČSD

Největší soustředění řady 372 probíhalo na úseku Děčín - Bad Schandau, ve větším měřítku pak mezi Prahou a Drážďany. Dvojice lokomotiv 372.014 a 372.003 ČD se strojně vrací do Děčína hl. n. a 14. 9. 1993 byly zachyceny mezi děčínskými tunely s poetickými jmény Pastýřská stěna a Ovčí skála

Novější kontakty “bastardů” s Přerovem proběhly později, když ve spolupráci Škodovky a ČMŽO Přerov vznikala přestavba a modernizace vybraných strojů na řadu 371. A nejen to - zájem německých partnerů o opravy jejich lokomotiv, z hlediska DR a později DB jistě atypických - vedl v roce 2004 k projednání oprav řady 180 nákladního dopravce Railion resp. DB Cargo v DPOV Přerov, k čemuž došlo v letech 2005 – 2006. V rámci toho se třeba stroj 180.018 DB dostal v prosinci 2005 do Břeclavi (a tedy na dohled odpovídající soustavě 15 kV, 16,7 Hz), aby tam prošel nátěrovou obnovou

A ještě jednou původně němečtí “bastardi” - řada 180 byla nakonec po necelém čtvrtstoletí služby vyřazena a odprodána do země svého vzniku, přesněji nynější České republiky, protože jejich výroba v roce 1991 proběhla ještě v tehdy federativně uspořádaném Československu. Odkoupila je společnost TSS Cargo a nějaký čas kolona postávala v obvodu přerovských dílen DPOV. Nakonec se stroje přesunuly do areálu TSS v Hulíně, kde podléhají zubu času do dnešních dnů. Na snímku z 22. 11. 2015 vidíme stroje 180.020, 180.016, 180.006 a 180.008 DB - většina z nich nese ještě původní nátěr z výroby, odpovídající barevnému řešení DR

Toto byla předchozí éra před "bastardy". Rychlíky a expresy v úseku Přerov - Staré Město dosti často vozily škodovácké lokomotivy s odporovou regulací a specifickým projevem výkonných ventilátorů. Patřily mezi ně i ikonické rychlíkové stroje řady 150. Už upravenou lokomotivu 150.224 ČD vidíme u někdejšího strážního domku mezi Huštěnovicemi a Starým Městem 28. 8. 2008

Jistým zpestřením v rychlíkové dopravě bylo skoro půlroční nasazení olomouckých lokomotiv řady 141 během roku 2008 na páru Ex 525/524 “Šohaj”. Stroj 141.023 ČD dovezl rovněž dne 28. 8. 2008 Ex 525 do Starého Města a právě najíždí za odstavenou soupravu

Po kratší období vozily rychlíky i zrychlené stroje řady 151, jako zde zachycená 151.012 ČD, čekající 20. 2. 2009 ve Starém Městě se dvěma “béčky” na příjezd kmenové soupravy rychlíku z Luhačovic do Prahy

Díky původně neplánovanému nasazení řady 350 ZSSK namísto řady 361 ZSSK do čela rychlíků ze Žiliny do Prahy a obratově z Prahy do Starého Města tam docházelo k hezkým setkáním rychlíkových krasavic. Při stmívání 1. 7. 2015 to byl prototyp 350.001 (retro ES 499.0001) ZSSK a sériový stroj 150.222 ČD

Tady jsou tradiční a firemní barvy lokomotiv prohozeny – vlevo v pozadí je 150.209 ČD, poslední “banán” nesoucí tzv. polomáčený nátěr ještě z dob, kdy se dosazoval v rámci příslušné normy a v popředí je hostující 350.017 ZSSK v korporátním nátěru Železničnej spoločnosti Slovensko. Takto se mašiny ve Starém Městě setkaly 14. 6. 2016
Daleko barvitější elektrický provoz byl a je na stejnosměrné části trati od Přerova. Uvítal také naprostou většinu stejnosměrných elektrických lokomotiv, které ČSD, ČD a ČD Cargo provozovaly. S výhodou se využilo přepřahání či ukončování vlaků ve Starém Městě u Uherského Hradiště, na což postačovaly právě jen stejnosměrné lokomotivy, což se cenilo právě v době většího nedostatku lokomotiv dvousystémových - míněno pro běžné soustavy 3 kV=/25 kV,50 Hz~. Pro vedení rychlíků v elektrické trakci po Staré Město se používaly lokomotivy řad 140, 141, 150 (následně 150.2 a 151), 162 a 163. Změny ve skladbě lokomotivního parku Českých drah, jmenovitě nasazení pronajatých Vectronů na rameno Praha – Hamburk od prosince 2017, znamenalo uvolnění řady 371. Tato nepočetná skupina vznikala modernizací výchozí řady 372 ve druhé polovině 90. let a vyznačuje se mj. nejvyšší dovolenou rychlostí 160 km/h, dosaženou za cenu změny trakčního převodu. Žel při původním výkonu, což se nutně musí projevit na poněkud hluché akceleraci. Pro uvedené stroje, dosud vystavované na elitní výkony a tudíž velmi dobře udržované, se hledalo odpovídající využití a volba padla na dopravu rychlíků mezi Prahou a Starým Městem. Řada 371 se vozby ujala s novým GVD 2017/2018 ke dni 10. 12. 2017. Na první pohled ideální řešení. Tzv. bastardi už zůstali v režimu stejnosměrných lokomotiv, protože kromě občasných výkonů do Drážďan už neměli přepínač systémů kde využít. Jenže i tak šlo o řešení dočasné povahy. Nejenže lokomotivy přirozeně stárnou, ale strašák v podobě povinné instalace vozidlové části zabezpečovacího zařízení ETSC level 2 se stal způsobem selekce na vozidla, která to dostanou a která už ne. A řada 371 mezi ně nepatří. Nemožnost využití na Staré Město ještě před rokem 2025 navíc představuje napěťová konverze, neboli přechod trakční napájecí soustavy severní části na střídavou - až k Říkovicím, tedy těsně před Přerov. A tak po třech letech provozu došlo k další změně, když se vozby chopily dvojnásob výkonnější Vectrony, tentokrát Českými drahami pronajatými od jiného lokpoolu. V únoru 2021 probíhal zácvik jízdního personálu a dovoz pronajatých lokomotiv počátkem března umožnil výměnu prakticky během jediného dne a to bylo v pátek 12. 3. 2021. Náhrada jinou lokomotivou na těchto výkonech je sice poměrně vzácná, ale dochází k ní a zatím jí nic nebrání.


Počátky pravidelného provozu řady 371 od Přerova na Staré Město si připomeňme určitě nejznámějším strojem 371.005, velmi vyhledávaným díky svému staršímu barevnému řešení. To bylo při následující opravě na jaro 2019 obnoveno jakožto tzv. retro nátěr. Zde je 371.005, alias “Pepin” zachycen 8. 6. 2018 během rozjezdu v Otrokovicích

V pozdním odpoledni 15. 7. 2018 uhání nedaleko Topolné, kterou naznačují dva mohutné stožáry vysílacích stanic, lokomotiva 371.004. Vlastně už sjíždí z výkonu, neboť se blíží k předvěsti vjezdového návěstidla stanice Staré Město u Uherského Hradiště, kam vjede na vedlejší kolej a odstoupí od vedení vlaku a předá jej motorové trakci na zbývající úsek do Luhačovic

Neuteklo ani ¾ hodiny a stejný stroj 371.004 se jen zvolna rozjíždí ze Starého Města a s městem Uherské Hradiště na pozadí

Slunce zapadlo za chřibské kopce, když od Huštěnovic ke Starému Městu jel “Gottlieb”, tedy stroj 372.201. Jeden ze dvou prototypů, v tomto případě původní 230.001 DR, později 180.001 DR/DB a po předání Českým drahám v roce 2004 přišel k označení 372.201. Jel v čele R 895 “Slovácký expres”, spojující Prahu a Veselí nad Moravou

Jarní barvy, čerstvá příroda. V době zařazení opravené lokomotivy 371.005 vznikl u někdejšího hradla Žlutava, dělící úsek Napajedla – Otrokovice, snímek ranního rychlíku č. 892 z Veselí nad Moravou do Prahy. Leč “bastardům” se 21. 4. 2019 zase trochu nedařilo a tak zaskočil jeden z vršovických “banánů” - 150.202

Snímek s náhradní lokomotivou nezůstal toho nedělního rána osamocen. O chvíli jel v opačném směru luhačovický rychlík a v jeho čele překvapivě - zase “banán”, nyní 150.222. Za zajímavost jistě stojí, že čela obou vlaků jsou lehce nasvícena a to díky obloukovitému vedení trati

Prototyp 372.001 byl určen železniční správě ČSD a po přestavbě nese označení 371.001. Odpoledne 8. 5. 2019 jeho strojvedoucí mistrně brzdil k ostrovnímu nástupišti v Otrokovicích


Lokomotiva 371.001 v celé svojí kráse i se staniční budovou v cíli svojí cesty. Odpoledne 8. 5. 2019 dorazila do Starého Města, po rozpojení topné spojky jsou sběrače znovu zvednuty a za okamžik se ozve hluk ventilátorů rozjezdových odporníků

Malebnými oblouky a padajícími stíny podvečera 18. 8. 2019 ladně projížděla k Napajedlům lokomotiva 371.003

Znovu původně drážďanský stroj, nyní pražský 371.201 v úseku Huštěnovice - Staré Město. V podvečer 1. 9. 2019 jej uvítala kupovitá oblačnost

Podzimní náladovka s nízkým protisluncem. Ze stanice Huštěnovice, ale vlastně už v Babicích, se 8. 11. 2020 rozjížděla prototypová lokomotiva 371.001 v čele R 892 “Slovácký expres”

Lokomotiva 371.002 ještě ve starší verzi korporátního nátěru Najbrt 1.1 s tmavě šedým rámem posunuje 8. 11. 2020 v Huštěnovicích, kde se tehdy kvůli výlukovým pracím v obvodu stanice Staré Město prováděly přepřahy rychlíků. Opodál je nezaměnitelná lokomotiva 754.012, která právě převzala štafetu a bude s rychlíkem pokračovat do Luhačovic

Nazrzlé barvy, zbytky listí, zlátnoucí slunce a čistý vzduch – to jsou atributy jinak velmi vzácných jasných podzimních dní. Někdejším hradlem Žlutava, kde trať 2. tranzitního koridoru překračuje řeku Moravu a vjíždí do Dolnomoravského úvalu a také z oblasti Hané na Slovácko, projela 22. 11. 2020 lokomotiva 371.004

Jen o malý kousek dál u přejezdu před Napajedly, byl 14. 2. 2021 pořízen snímek speciálního vozidla MVTV 2-061 nynější Správy železnic. Co to má společného s “bastardy” ? Hodně. Tady měl vzniknout jeden z jejich snímků. Tehdy už bylo jasné, že jejich působení na této trati se počítá jen krátce. Leč byla to právě tzv. Dobrá správa, která i o víkendových dnech konala v Brodku u Přerova výluky, pročež rychlíky na jih to odnesly náhradní dopravou – ty luhačovické dokonce v celém zbytku cesty. Na další fotografický pokus už nebyl čas, solidní počasí a hlavně od 1. 3. 2021 navíc fungovala covidová uzávěra okresů...
Uvedené příčiny tedy znamenají další generační změnu a okleštění působnosti starších elektrických lokomotiv, u kterých si možná těžce, ale přece jen budeme muset navyknout vyřazování, ačkoliv jejich předchůdkyně vydržely i pět či šest desítek let v provozu. Důvody byly uvedeny výše. Nakonec mnohé a docela moderní parní lokomotivy se vyřazovaly ne proto, že by byly příliš staré a nevyhovující, ale že už přišla doba jejich náhrady modernější technikou.


Takto vypadá více než plnohodnotná náhrada “bastardů” - zatím ještě bílý Vectron 193.698 společnosti Rolling Stock Lease, který 1. 5. 2021 svižně ujížděl od Otrokovic k Tlumačovu - a ku Praze
Autor: Lajos

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Bertovec
Zaslaný: 15.10.2021 8:30  
Založený: 05.08.2009
Miesto: Přerov
Príspevkov: 1141
 Re: Bastardi na Ferdinandce
Skvělé obrázky, Leo! :number one: Jo, jo, jezdilo se s Bastardama dobře. Ticho, klidný chod a klimatizace. Také lepší možnost aktivního odstavení. Stroje řady 150.2 jsou mnohem horší... . Ještě doplním, že požadavek na malé nápravové zatížení z německé strany byl způsoben nízkou únosností některých mostů na jejich tratích... .
lajos
Zaslaný: 15.10.2021 17:53  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14082
 Re: Bastardi na Ferdinandce
Honzo, děkuji :papa:
Určitě ticho na stanovišti, tím bývaly odporovky docela typické. Lepší, než "bzučák" pulsního měniče.
Ad nápravový tlak či tlak na nápravu - ano, byly to hlavně mostní konstrukce v tehdejší NDR, které podvazovaly maximální hmotnost těch lokomotiv.
cas


Natália
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 123 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 3

Registrovaných: 0
Anonymných: 123

Viac ...