Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Ručne - stručne > Pozvánka: Retro expresom po Slovensku 2. ročník

Pozvánka: Retro expresom po Slovensku 2. ročník

 
Zúčastnite sa s nami jazdy výletným vlakom, ktorý bude zložený z historických lokomotív a spacích vozňov. Každý deň navštívime rôzne mestá, prejdeme zaujímavé lokálky, kde už nie je žiadna doprava a nocovať budeme v lôžkových a lehátkových vozňoch. V súprave bude radený aj reštauračný vozeň a veľkopriestorový koncertný vozeň, kde budú prebiehať spoločenské posedenia a ďalšie aktivity.

Fotografie sú ilustračné - akcie neorganizoval spolok Retro train / All photos are illustrative - the events were not organized by the Retro train / Die Fotos dienen der Veranschaulichung - die Veranstaltungen wurden nicht von Retro train organisiert
 


Trasa vlaku (predbežná):
4. - 5.5. Nočný návoz: Praha – Olomouc – Vrútky
V tomto úseku sa môžete tešiť na legendárnu lokomotívu prezývanú “Bobina” E499.0042” od IDS Carga.
5.5: Vrútky – Zvolen – Plešivec – Slavošovce – Muráň
6.5: Muráň – Dobšiná – Medzev – Humenné
7.5: Humenné – Stakčín – Prešov – Margecany – Telgárt – Banská Bystrica
8.5: Banská Bystrica – Vrútky – Žilina – Olomouc – Praha
V úseku Vrútky – Žilina- Olomouc – Praha sa opäť dostane do čela vlaku Bobina E499.0042.

Čo nás bude tahať počas 4 dní? Lokomotíva 749.247 Barča od Východočeskej Dráhy. Fanúšikom týchto rušňov môžeme prezradiť, že práve tento rušeň nemá tlmič, takže si užijú super zvukový koncert.

V prípade veľkého záujmu nasadíme aj lokomotívu Sergej T679.1312 v úseku Humenné – Snina, kde má tento rušeň prechodnosť, Snina – Stakčín nás povezie 749.247.

Súprava sa predbežne bude skladať z lôžkového vozňa WLAB, lehátkového vozňa Bc, jedálenského vozňa WR a koncertného vozňa.

Autor fotografie: Martina Zderadičková
(ilustračná foto / illustrative photo)
Ceny:
Lôžko v lôžkovom kupé pre 3 osoby 9 900 Kč / 412 Eur - 1 voľné (dostupné na objednávku)
Lehátko v lehátkovom kupé pre 4 osoby 8 800 Kč / 366 Eur - 13 voľných (dostupné na objednávku)
Lehátko v lehátkovom kupé pre 6 osôb 6250 Kč /260 Eur - 24 voľných (dostupné na objednávku)
Lôžko v lôžkovom kupé pre 3 osoby (celé kupé) 28 000 Kč / 1165 Eur - 1 voľné (dostupné na objednávku)
Lôžko v lôžkovom kupé pre 6 osôb (celé kupé) 32 000 Kč / 1332 Eur - 3 voľné (dostupné na objednávku)
Upozorňujeme, že dostupnosť je orientačná - jej zmeny nie sú v článku priebežne aktualizované.

Čo je v cene?
- celá 4-dňová akcia – celý program konajúci sa vo vlaku – nocľah v spacom vozni. V určitých úsekoch, kde nám to prevádzkové možnosti dovolia, budú aj viaceré fotozastávky na trati.

Čo nie je v cene?

- Stravovanie, individuálny program mimo spoločný program (vstupné do zámku, múzea, …), storno a záruka vrátenia peňazí – platba za lístok je nevratná. Pokiaľ je akcia zrušená zo strany organizátora, je platba za lístok vrátená v plnej výške.

Ďalšie informácie:
- Hygiena a stravovanie – vo vlaku je k dispozícií WC s umyvadlom, úžitková voda – občerstvenie je možné si kedykoľvek zakúpiť v jedálenskom vozni po celú dobu zájazdu.


Viac informácií ohľadne ceny, pokynov, programu a daľších informácií ohľadne tejto jazdy nájdete na našom webe v priloženom odkaze, kde aj máte možnosť si zakúpiť lístok na túto skvelú jazdu.

Tento ročník máme aj novinku pre krátkodobých záujemcov/fanúšikov, ktorí by chceli absolvovať len určitý úsek v príslušnom dni ( bez nocľahu)! Takíto záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom mailu: retrotrain.info(zavináč)gmail.com, kde uvedú svoje požiadavky a následne im budú poskytnuté bližšie informácie. V cene budú aj fotozastávky v určitých úsekoch, kde nám to prevádzkové možnosti dovolia.

Pre fotografov nášho vlaku, ktorí sa nebudú s nami chcieť zviesť, ale len nás fotiť, je tu nasledovná ponuka:
Budeme radi, keď nás takíto fotografovia podporia ľubovolnou finančnou čiastkou a my im zašleme symbolický fotopas. Prosíme taktiež dať nám vedieť prostredníctvom našej mailovej adresy: retrotrain.info(zavináč)gmail.com.


Sledujte nás aj na našich socialnych sieťach Facebook alebo Instagram, kde budú tiež informácie o našom vlaku. Tešíme sa na Vás!


RetroTrain.cz


Autor: Tomáš Sagner(ilustračná foto / illustrative photo)

Autor: Benjamín Frenko)(ilustračná foto / illustrative photo)

Autor: Benjamín Frenko(ilustračná foto / illustrative photo)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invitation: Retro express in Slovakia 2nd year
Retro express is on its way again!
Join us for a ride on the excursion train, which will consist of historic locomotives and sleeping cars. Each day we will visit different towns, pass interesting localities where is no longer any traffic and we will spend the night in sleeper and sleeper cars. There will also be a restaurant car and a large concert car where social gatherings and other activities will take place.
Train route (provisional):
4 - 5.5 Night Train: Prague - Olomouc - Vrútky
In this section you can enjoy the legendary locomotive nicknamed "Bobina" E499.0042" from IDS Cargo.
5.5: Vrútky - Zvolen - Plešivec - Slavošovce - Muráň
6.5: Muráň - Dobšiná - Medzev - Humenné
7.5: Humenné - Stakčín - Prešov - Margecany - Telgárt - Banská Bystrica
8.5: Banská Bystrica - Vrútky - Žilina - Olomouc - Prague
On the section Vrútky - Žilina - Olomouc - Prague, Bobina E499.0042 will again be at the head of the train.


What will pull us during 4 days? Locomotive 749.247 Barča from East Bohemian Railway (VDA). For fans of these locomotives, we can reveal that this particular locomotive has no muffler, so they will enjoy a super sound concert.
In case of great interest, we will also deploy the locomotive Sergej T679.1312 in the section Humenné - Snina, where this locomotive has a passability, Snina - Stakčín will take us 749.247.
The set will tentatively consist of a sleeper WLAB, a sleeper Bc, a dining car WR and a concert car.


Prices:
Sleeper compartment for 3 persons 9 900 CZK / 412 EUR - 1 in stock (available on request)
Lounger in the sleeper compartment for 4 persons 8 800 CZK / 366 Eur - 13 in stock (available on request)
Sun lounger for 6 persons 6250 CZK /260 Eur - 24 in stock (available on request)
Sleeper coupe for 3 persons (full coupe) 28 000 Kč / 1165 Eur - 1 in stock (available on request)
Sleeper coupe for 6 persons (full coupe) 32 000 CZK / 1332 Eur - 3 in stock (available on request)


What is included?
- the whole 4-day event - the entire programme taking place on the train - overnight accommodation in a sleeping carriage. In certain sections, where operational reasons allow us, there will also be several photo stops on the line.


What is not included?
- Meals, individual program outside the common program (admission to the castle, museum, ...) Cancellation and money-back guarantee - payment for the ticket is non-refundable. If the event is cancelled by the organizer, the ticket payment is fully refunded.


Further information:
- Hygiene and catering - there is toilet with sink, drinking water available on the train - refreshments can be purchased in the dining car at any time throughout the tour.
For more information about the price, directions, programme and other information about this ride, please visit our website at the attached link, where you can also buy a ticket for this great ride.
We also have a new feature this year for short term interested riders/fans who would like to ride only a certain section on a particular day (no overnight stay)! Such interested riders can sign up by emailing: retrotrain.info(at)gmail.com stating their requirements, and will then be provided with more information. Also included will be photo stops in certain sections where operational reasons allow us to do so.
For photographers of our train, but who do not want to be seduced by us, but just want to take pictures of us, the following offer is available:
We will be happy if such photographers support us with any amount of money, and we will send them a symbolic photo pass. Please also let us know via our email address: retrotrain.info(at)gmail.com
Follow us also on our social networks like Facebook or Instagram, where there will also be information about our train.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Retro-Express ist wieder unterwegs!
Begleiten Sie uns auf einer Fahrt mit dem Ausflugszug, der aus historischen Lokomotiven und Schlafwagen bestehen wird. Jeden Tag werden wir verschiedene Städte besuchen, an interessanten Orten vorbeifahren, an denen es keinen Verkehr mehr gibt und wir übernachten in Schlafwagen und Schlafkabinen. Es wird auch einen Restaurantwagen und einen geräumigen Konzertwagen geben, in denen gesellige Zusammenkünfte und andere Aktivitäten stattfinden werden.
Zugstrecke (vorläufig):
4 – 5.5 Nachtzug: Prag - Olomouc - Vrútky
Auf diesem Abschnitt können Sie die legendäre Lokomotive mit dem Spitznamen “Bobina” E499.0042” von IDS Cargo.
5.5: Vrútky - Zvolen - Plešivec - Slavošovce - Muráň
6.5: Muráň - Dobšiná - Medzev - Humenné
7,5: Humenné - Stakčín - Prešov - Margecany - Telgárt - Banská Bystrica
8.5: Banská Bystrica - Vrútky - Žilina - Olomouc - Prag
Auf dem Abschnitt Vrútky - Žilina - Olomouc - Prag wird Bobina E499.0042 wieder an der Spitze des Zuges stehen.
Was wird uns während 4 Tagen ziehen? Die Lokomotive 749.247 Barča der Ostböhmischen Eisenbahn (VDA). Für Fans dieser Lokomotiven können wir verraten, dass diese besondere Lokomotive keinen Schalldämpfer hat, also werden sie ein tolles Klangkonzert genießen.
Bei großem Interesse werden wir auch die Lokomotive Sergej T679.1312 im Abschnitt Humenné - Snina einsetzen, wo diese Lokomotive durchfährt. Im Abschnitt Snina - Stakčín fährt uns die Lokomotive 749.247.
Die Garnitur wird vorläufig aus einem Schlafwagen WLAB, einem Schlafwagen Bc, einem Speisewagen WR und einem Konzertwagen bestehen.


Preise:
Liege im Schlafabteil für 3 Personen 9 900 CZK / 412 EUR - 1 auf Lager (auf Anfrage erhältlich)
Liege im Schlafabteil für 4 Personen 8 800 CZK / 366 Eur - 13 auf Lager (auf Anfrage erhältlich) auf Anfrage)
Liege im Schlafabteil für 6 Personen 6250 CZK /260 Eur - 24 auf Lager (auf Anfrage erhältlich)
Liege im Schlafabteil für 3 Personen (Vollcoupé) 28 000 Kč / 1165 Eur - 1 vorrätig (auf Anfrage erhältlich)
Liege im Schlafabteil für 6 Personen (Vollcoupé) 32 000 CZK / 1332 Eur - 3 auf Lager (auf Anfrage erhältlich)


Was ist im Preis inbegriffen?
- die gesamte 4-tägige Veranstaltung - das gesamte Programm, das im Zug stattfindet - die Übernachtung im Schlafwagen. Auf bestimmten Abschnitten, wenn es aus betrieblichen Gründen möglich wird, gibt es auch mehrere Fotostopps auf der Strecke.


Was ist nicht inbegriffen?
- Mahlzeiten, individuelles Programm außerhalb des gemeinsamen Programms (Eintritt in das Schloss, Museum, ...)
- Stornierung und Geld-zurück-Garantie - die Zahlung für das Ticket ist nicht erstattungsfähig. Bei Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter wird die Zahlung für das Ticket vollständig zurückerstattet.


Weitere Informationen:
- Hygiene und Verpflegung – im Zug befinden sich - Toilette mit Waschbecken, Trinkwasser
- Erfrischungen können während der gesamten Reise im Speisewagen erworben werden.


Für weitere Informationen über den Preis, die Wegbeschreibung, das Programm und andere Informationen zu dieser Fahrt, besuchen Sie bitte unsere Website unter dem beigefügten Link, wo Sie auch ein Ticket für diese tolle Fahrt kaufen können:


In diesem Jahr haben wir auch eine Neuigkeit für kurzfristige Interessenten/Fans, die nur einen bestimmten Abschnitt an einem bestimmten Tag (ohne Übernachtung!) mitfahren möchten. Solche Interessenten können sich per E-Mail: retrotrain.info(at)gmail.com anmelden, wo sie ihre Anforderungen angeben, und dann erhalten sie detailliertere Informationen. Der Preis beinhaltet auch Fotostopps in bestimmten Abschnitten, wenn dies aus betrieblichen Gründen möglich ist.
Für Fotografen unseres Zuges, die aber nicht mit uns fahren wollen, sondern nur Fotos machen, gibt es folgendes Angebot:
Wir werden uns freuen, wenn solche Fotografen uns mit einem beliebigen Geldbetrag unterstützen, und wir schicken ihnen einen symbolischen Fotopass. Bitte teilen Sie uns dies auch über unsere Emailadresse mit: retrotrain.info(at)gmail.com
Folgen Sie uns auch auf unseren sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram, wo es auch Informationen über unseren Zug gibt.

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
cas


Hilda
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 54 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 2

Registrovaných: 0
Anonymných: 54

Viac ...