Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > História a spomienky > Z historie elektrických jednotek řady SM 488.0 / 560 na Slovensku (2. díl)

Z historie elektrických jednotek řady SM 488.0 / 560 na Slovensku (2. díl)

 
V červnu roku 2022 byl náhle ukončen provoz elektrických jednotek řady 560 u Českých drah. Byla to i tečka za celou řadou, protože v provozu zbývalo už jen několik posledních jednotek, zatímco ostatní již podlehly odstavení z provozu, zrušení a likvidaci. Ještě dříve se tento neúprosný proces dotkl sesterských jednotek řady 560 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., jejichž historie se uzavřela fakticky už roku 2015. A právě jim by chtěl následující příspěvek věnovat nejen vzpomínku, ale i poděkování za vykonané služby.

 

I když elektrizace v pozdějších letech už ztratila tempo, docházelo k nárůstu tratí, napájených střídavou soustavou a tedy i potencionálních či skutečných vozebních ramen. Prvně šlo o dokončení elektrizace “Považskej železnice” z Leopoldova do Púchova počátkem roku 1988, kde “pantografy” jezdívaly po Nové Mesto nad Váhom, Trenčín nebo Trenčianskou Teplou, ovšem šlo jen od doplňkové výkony. Na počátku 90. let stoupla turnusová potřeba na šestici jednotek, což bylo při evidenčním stavu osmi celkem na hraně. Právě do toho období spadají dvě výrazné vizuální změny. Jednak se od 1. 1. 1988 u ČSD uvedl v platnost nový systém označování hnacích vozidel. Dosavadní řada SM 488.0 se přeznačila na řadu 560 se zachováním původního pořadového čísla. Vložené vozy dosavadní řady N 488.0 so obdobně přeznačily na řadu 060 a i jejich čísla zůstala původní. Fyzické přeznačení probíhalo zpravidla s přelakováním v dílnách, do té doby se nové označení (sedmimístné číslo) doplňovalo jen provizorně. Druhá změna se fakticky shodně datována, neboť tehdy vstoupil v účinnost výnos FMD o novém barevném řešení. Z dílen se pak soupravy vracely v novém barevném schématu, specifickým širokým žlutým obvodovým pruhem – ale barevným provedením se budeme ještě samostatně zabývat. Nově označená řada 560 roku 1992 pronikla na tehdy právě elektrizovaný úsek ze Šuran do Levic. Jako zajímavost uveďme, že při zpáteční cestě jí jela na přípřeži EMOs 2014 lokomotiva řady 263, vracející se od ranního rychlíku č. 653 “Horehronec”. V GVD 1994/1995 se poprvé “pantografy” objevily i na záhorácké jednokolejce Kúty - Holíč nad Moravou. Vozily tam dopolední obrat EMOs 2606/2611 a jak už čísla vlaků napovídají, šlo o prodloužení trasy osobních vlaků z Trnavy a nazpět. O jejich zdejším nasazení se však uvažovalo ještě dříve, po elektrizaci celého ramene Kúty - Hodonín a to právě v celém úseku. Avšak malý počet jednotek, jejich přednostní vytížení na jiných úsecích a rovněž rozdělení Československa s poklesem významu hodonínské lokálky tyto záměry zhatilo. K 1. 1. 1993 vzniká nejen samostatná Slovenská republika, ale také nový národní železniční podnik Železnice Slovenskej republiky, jejichž logem s typickým jednokřídlým kolem se od konce léta toho roku začala označovat všechna jejich vozidla.


První opětovně klasicky vybarvený střídavý “pantograf” byl 560.011 + 560.012. A právě z jeho zadní strany jej vidíme, ještě čistý až vonící novým lakem, někdy koncem léta 1995 v Leopoldově. Oproti pozdějším jednotkám byla střecha provedena klasickou středně šedou. Foto Pavol Kukučík

Po necelém roce už jednotka 560.011 + 560.012 ztratila svůj lesk, ale rozhodně ne šmrnc klasického, jednoduchého a přitom velmi elegantního barevného řešení. Odpoledne 22. 7. 1996 ji vidíme přijíždět od Leopoldova do Bratislavy pod tamními vinohrady. Foto Leoš Tomančák

Do konce 90. let byly všechny jednotky řady 560 opatřeny obdobou klasického původního nátěru, některé i opakovaně. Zde vidíme jednotku 560.013 + 560.014 během vjezdu do výhybny Dúbrava. Podle sněhové peřiny na kolejích to byl zjevně první vlak, který tam 3. 1. 1997 vjížděl. Hlava v pravé části snímku patří jednomu méně disciplinovanému kolegovi, kterému se tento fotografický záměr taky zalíbil a vlezl do záběru. Foto Leoš Tomančák

Nejstarší slovenská jednotka 560.011 + 560.012 na podzim 1998 zářila po dílnách dalším novým nátěrem. Ze snímku je patrné použití olivově šedé. V sobotu 14. 10. 1998 vyjížděla z tehdy ještě funkční a obsazené výhybny Buková k Jablonickému tunelu. Foto Leoš Tomančák

Čtyřvozová sestava jednotky 560.013 + 560.014 byla v době pořízení snímku - 21. dubna 1999 - ještě neobvyklá, ke zkracování docházelo až později. Vidíme ji na klesání od Dúbravy k zastávce Cerová-Lieskové cestou do Kútů. Foto Leoš Tomančák
Záhy po vzniku ŽSR došlo k poměrně výrazné změně v provozním nasazení a to vytlačení “žehliček” řady 210 z trati Kúty - Trnava do nákladní dopravy a soustředění “pantografů” právě tam – do té doby jim zde náleželo jen několik málo párů vlaků. Na dlouhá léta se tak staly tváří této zajímavé jednokolejky, která Jablonickým tunelem přetíná hřeben Malých Karpat malebným úsekem Jablonica – Smolenice rozvinutým stoupáním a vrcholovým tunelem. Tehdy se začaly “panťáky” znovu objevovat i v Břeclavi. Souviselo to s roztržením tradičního vozebního ramene Brno – Bratislava a zejména v příhraničním úseku Břeclav - Kúty se podoba osobních vlaků i pojetí jejich relací značně měnilo a to vlastně po celou dobu od rozdělení Československa. V roce 1999 se řada 560 začala objevovat i pohraniční stanici Bratislava-Petržalka, když dosud tímto směrem zajížděly nejdál po stanici Bratislava-Nové Mesto.

Pracovní záběr s odpojeným elektrickým vozem 560.034 byl pořízen 28. 4. 1999 v kolejišti RD Trnava. Za ním není vložený vůz řady 060, ale přípojný vůz řady 053/Bnp. Zcela vpravo je odstavena hezky udržovaná Škoda 100 (nebo 110), což byl stejně generačně starý výrobek, jako řada SM 488.0. Foto Ladislav Kroul

Souprava s elektrickými vozy 560.011 + 560.012 zapózovala 28. 4. 1999 vedle vodního jeřábu a haly v depu Trnava. Foto Ladislav Kroul

Na sever od Leopoldova toho jednotky řady 560 moc nenajezdily a tak určitě přijde vhod záběr z odbočné stanice Nové Mesto nad Váhom, kde byl 1. 5. 1999 pořízen snímek jednotky 560.013 + 560.014. Foto Ladislav Kroul

Stejná jednotka, ale od nasvíceného vozu 560.014. Pohled směrem k Bratislavě. Nástupiště za soupravou by mohlo vyprávět, kolik výchozích vlaků do Veselí nad Moravou od něj bylo vypraveno a v jakých podobách. Foto Ladislav Kroul

Oblíbený fotografický motiv - křižování “pantografů” na jednokolejné trati Kúty - Trnava. Pod fotomrakem odpoledne 4. 5. 1999 se v Jablonici sešly jednotky 560.034 + 560.033 a 560.018 + 560.017, zvěčnělé právě od hlavových vozů sudých pořadových čísel. Zcela vpravo je patrný objekt Rušňovej stanice Jablonica – aneb maličkého depa, určeného jako zázemí vozidel brezovské lokálky a po řadu let i jako výzbrojní místo a udržovací základna pro motorové a vlečné vozy, sloužící na úseku Kúty - Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou. Foto Leoš Tomančák

Několikanásobná minulost - nově nalakovaná jednotka 560.015 + 560.016 projíždí 11. 6. 2000 jako osobní vlak č. 3040 přechodně vybudovanou výhybnou Dolina, zřízené během modernizace úseku Cífer - Trnava. Foto Pavol Kukučík
Vznikem ŽSR se proměnily zvyklosti v opravárenství. Provádění tehdy již přejmenovaných hlavního oprav (EH) se začaly zabývat ŽOS Vrútky, jinak tradiční dílny pro většinu vozidel elektrické trakce ČSD. V rámci úspor, vytížení správkárny domovského depa i z dalších důvodů se koncem 90. let začaly opravy vyšších stupňů provádět také přímo v RD Trnava (tento status neslo krátce po vzniku ŽSR a reorganizaci služby lokomotivního hospodářství) ve spolupráci s Opravnou vozů Žilina a ŽOS Vrútky. Tam se pak odesílaly jen elektrické vozy. Tehdy s tím byly spojeny i změny konstrukčního stavu. Pro cestující veřejnost se to projevilo instalací tlačítek pro individuální zavírání vnějších dveří, anebo zapojením vlakového rozhlasu s poloautomatickým hlášením. I přes další zásahy do trakčních obvodů či pomocných pohonů se však pojetí úprav nemohlo přibližovat velkoryse pojatým úpravám řady 560 v Brně. Jinak se ale začaly odstraňovat druhé sběrače a soupravy se zkracovaly do čtyřvozových jednotek.

Opravená a přelakovaná jednotka 560.033 + 560.034 byla 23. 9. 2000 zachycena pod výhybnou Dúbrava a na přejezdu, který vede k usedlosti, nesoucí stejné jméno. Foto Leoš Tomančák

Nově nalakovaný vůz 560.033 září i v pochmurném počasí, které se 23. 9. 2000 hřebene Malých Karpat stále drželo, i u jižního portálu Jablonického tunelu. Foto Leoš Tomančák

Obloučky poblíž zastávky Cerová-Lieskové se v září 2000 ladně pohybovala i jednotka 560.032 + 560.031 cestou k Jablonici. Foto Leoš Tomančák

Jednotka 560.011 + 560.012 na chvíli zastavila v podvečer Velkého pátku 13. 4. 2001 před výpravní budovou stanice Senica – s tehdy ještě doplněným přídomkem “nad Myjavou”, který se brzy na to z názvu vytratil. Jak pošramocený nátěr vypovídá, s přelomem milénia se i na Slovensku rozmohlo svérázné výtvarné umění, přesněji řečeno vandalismus jménem grafitti. Foto Leoš Tomančák

“Panťák” 560.029 + 560.030 odjíždí 29. 4. 2001 z ještě nemodernizované stanice Bratislava-Rača k Leopoldovu. Z chronologického pohledu jedna důležitá maličkost, jde o poslední zařazený snímek, kde je zachycen znak ŽSR - na konci roku 2001 dojde k jejich rozdělení. Foto Ladislav Kroul
Po rozdělení unitárních ŽSR na dopravní cestu a provoz s obchodem vznikla roku 2002 Železničná spoločnosť, a dalším odštěpením nákladní dopravy je to Železničná spoločnosť Slovensko. Ta pod sebe vzala ještě všech osm jednotek řady 560, tehdy dislokovaných v Trnavě. Na vozidla přišly nové vlastnické značky, ale v té době ustala přístavba do hlavních dílen, což se začalo projevovat na technickém stavu jednotek, na jejich vizuálním stavu a určité míře devastace interiéru či jeho zanedbání. Postoj vlastníka spíše odpovídal na dodání nových jednotek, jež by zastaralé a v mnohém již nevyhovující přirozeně nahradily – ale nestalo se tak ještě. Přístavba do dílen byla značně utlumena. Nakonec se rozběhlo jejich poslední kolo. V roce 2006 se z dílen vrátila jednotka 560.017/560.018. Ta odlišným a ojedinělým způsobem modernizace řídicích a trakčních obvodů měla jistou nevýhodu, že se její díly nedaly spojovat s ostatními. Navenek tato jednotka zaujala dosazením tehdy nově zavedeného firemního nátěru, jehož autorem je výtvarník Daniel Blonski – po něm je vlastně celá tato generace barevného řešení také neoficiálně nazývána. V roce 2007 následovaly vozy 560.029/560.030, v roce 2008 560.011/560.012, počátkem roku 2009 to byly 560.013/560.014 a koncem léta téhož roku se rozjela opravená a přelakovaná jednotka 560.033/560.034. V tradičním “polomáčeném” nátěru dočasně zůstala jednotka 560.031/560.032, která dostala dílny v roce 2005 a znovu ještě v roce 2010, dále samostatné vozy 560.016 a 560.020, které se již do dílen nepodívaly a nakonec vozy 560.015 a 560.019, které roku 2007 dojezdily a přes deponaci na bývalé vojenské vlečce v Bošanech byly ovšem odprodány Českým drahám a v listopadu 2008 převezeny i se čtyřmi vloženými vozy řady 063 do Brna-Maloměřic. K jejich zprovoznění tam však nikdy nedošlo a po přehodnocení situace došlo k jejich likvidaci.


Na čele elektrického vozu 560.032 se 23. 8. 2002 už skvělo logo Železničnej spoločnosti, a. s. Elegantně zbarvená souprava se vyjímá na pozadí lesa poblíž výhybny Buková. Foto Leoš Tomančák

Většina trnavských “pantografů” a jejich obslužný či udržující personál nedokázaly čelit atakům sprejerů a tak brzy je začaly hyzdit jejich výtvory. Takto i jednotku 560.034 + 560.033, která navečer 23. 8. 2002 zvolna stoupala od Jablonice k vrcholovému bodu trati. Foto Leoš Tomančák

Ústředním motivem záběru je sice “žehlička” 210.064, která se navečer 28. 8. 2002 chystala k odjezdu osobního vlaku ze Seredi do Leopoldova, ale vedle postává “pantograf” 560.030 + 029 na osobním vlaku Galanta – Trnava. Opodál ke Galantě mizí protiběžná souprava dalšího “pantografu”. Foto Leoš Tomančák

Na jižním Slovensku zůstaneme i dalšími záběry. V odbočné a pro slovenské “panťáky” velmi důležité stanici Galanta vidíme 23. 9. 2003 hned dvě soupravy a to 560.018 + 560.017 a za ní 560.019 + 560.020. Galanta totiž tvoří jakýsi středobod, kolem nějž tyto vlaky jezdily vlastně po celou dobu svého provozního života. Foto Ladislav Kroul

Sestava dvou “panťáků” 560.020 + 560.019 a 560.017 + 560.018 dne 23. 9. 2003 v Galantě, pohledem z opačné strany. Na obou z nich je hned vidět novinka toho roku - odstranění předních sběračů bez náhrady. Foto Ladislav Kroul
Vraťme se zpět k vlastnímu provozu, protože ten asi zajímá nejvíce. Od prosince 2003, tedy s novým GVD 2003/2004 nastal zvrat v osobní dopravě na dosud čistě motorově provozovaném rameni Kúty - Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku, kde tehdy většinu osobních vlaků po Holíč převzala elektrická trakce. Nešlo o žádný projev ekologického smýšlení, nebo prostá snaha využít nevyužívané elektrizované trasy. Po předešlé restrikci na lokálkách došlo ke zrušení strojové stanice v Jablonici a teda nejbližšího výzbrojního a údržbářského místa pro motoráky, obsluhující tento úsek. Nastoupily sem tedy jak jednotky řady 560, tak dílem i klasické soupravy s řadami 263 (nahodile též 240 a výjimečně 363). Naplno tam jezdily do prosince 2007, kdy se počet elektricky vedených vlaků, které si přirozeně vynucovaly přestupy v Holíči, znatelně klesl jen na několik ranních obratů. V prosinci 2009 tam “pantografy” přestaly jezdit úplně a souviselo to s celkovým koncem provozu v nejzápadnější části Slovenska.


Hned na počátku nového GVD 2003/2004, odpoledne 9. 1. 2004, byl v odbočné stanici Holíč nad Moravou pořízen snímek tehdejší noviny - opětovného zajíždění vozidel elektrické trakce. Na krátkou chvíli tam dorazila jednotka 560.019 + 560.020, která se za okamžik vracela v opačném pořadí zpět na Kúty. V závěsu se ještě vezl motorový vůz 810.455 ČD s přívěsem. Opodál, poblíž dnes už beze stopy zmizelého strážního domku, další motorák řady 810 ČD. Méně známou novinkou toho GVD bylo nasazení motorových vozů Českých drah na úseky Sudoměřice n. M. - Skalica na Sl. - Holíč n. M. a v některých případech se připojovaly k elektricky vedených vlakům směr Kúty. Tam přecházely na další vozební rameno do Břeclavi. Foto Leoš Tomančák

V červnu 2004 ještě stanici Gbely zdobila dvojice ztepilých smrků a vedle nich na chvilku zastavila jednotka 560.030 + 560.029, mající v závěsu ještě motorovou soupravu 810 + 010 ČD. Foto Leoš Tomančák

“Panťák” nejnižších čísel na Slovensku, tedy 560.011 + 560.012, uháněl večer 6. 6. 2004 otevřenou krajinou Záhoria mezi stanicí Gbely a zastávkou Kopčany. Jinak zdejší terén je natolik otevřený, že tam bylo možné lehce naladit i českého operátora mobilních telefonů a hovořit tak mimo (předražený) roaming. Foto Leoš Tomančák

Ve výhybně Šajdíkove Humence se u čerstvě instalovaných nových nástupišť setkala odpoledne 27. 9. 2004 elektrické vozy po sobě jdoucích pořadových čísel 560.014 a 560.015. Zvláštní shodou okolností bude první z nich stát u samotného konce provozu této řady na Slovensku a druhý z nich se naopak za pár let zařadí mezi první vyřazené a dokonce odprodané. Foto Leoš Tomančák

Téměř kultovní místo, charakteristické pozadí vápencové skály mezi Smolenicemi a výhybnou Buková, tvoří kulisu elektrické jednotce 560.016 + 560.015, ujíždějící 4. 10. 2004 směrem na Kúty. V důsledku demontáže předních sběračů a slabšímu výrazu koncových světel není na první pohled zcela patrné, že vlak je vyfocen zezadu. Foto Leoš Tomančák

Vizuálně notně poničený “pantograf” 560.019 + 560.020 se ve slunečný den 24. 11. 2004 blížil k cílové stanici Bratislava hl. st. Foto Ing. Ivo Raab

Dvě elektrické jednotky s čelními vozy 560.030 a 560.019 postávaly kolem poledne 22. 5. 2005 v uzlu Kúty. Toho dne a předchozí noci jezdily kvůli výměně mostní konstrukce přes Kyjovku u Lanžhota tranzitní vlaky odklonem přes Holíč n. M. a Hodonín, což bylo důvodem přítomnosti autora snímku v těchto končinách. Paradoxně krátce před tím zavedené osobní vlaky v elektrické trakci tam toho dne, nahrazeny autobusy, nejezdily. Foto Ing. Ivo Raab

Unikátní záběr střídavé elektrické jednotky 560.031 + 560.032 pod stejnosměrně napájenou trolejí. Pořízen byl 7. 5. 2005 ve stanici Vrútky a to po ukončení hlavní opravy a jejího převzetí. Zařazena byla do soupravy nákladního vlaku, taženého klasickým “šestikolákem”. Foto Ing. Ivo Raab

Jednou z ikon okolo “Hrbaté” je i poutní bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně. Ta dělala 24. 4. 2007 kulisu elektrické jednotce 560.013 + 560.014, jejíž zadní konec vidíme při cestě od Kúů na Trnavu. Foto Leoš Tomančák

Výpravní budova výhybny Dúbrava šla kvůli vnějšímu oblouku a mohutné vegetaci s vlakem fotit jen obtížně. Ráno 27. 8. 2007 už nebyla obsazená, ale dálkově řízená z blízké Jablonice. A projížděla tudy posprejovaná jednotka 560.011 + 560.012. Foto Leoš Tomančák

Na podzim 2007 bylo zjevné, že provoz osobních vlaků v elektrické trakci z Kútů do Holíče bude značně omezen a skutečně, s novým GVD zůstaly jen dva ranní páry. Za slunečních paprsků dne 17. 9. 2007 vznikl místopisný snímek jednotky 560.020 + 560.019 ve stanici Gbely při cestě do Holíče. Foto Leoš Tomančák

Ticho hlubokých borových lesů poblíž záhoráckých Gbel narušuje dne 17. 9. 2007 vytrubování a následné ševelení kol elektrické jednotky 560.015 + 560.016. Zvláštní shodou okolností budou obě toho dne zachycené soupravy za několik měsíců odstaveny. Foto Leoš Tomančák
Text: Lajos s pomocí podkladů Pavla Kukučíka
Foto: Pavol Kukučík (+), Ing. Ivo Raab, Ladislav Kroul a Leoš Tomančák

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Jurro754
Zaslaný: 05.06.2023 11:45  
Založený: 15.10.2009
Miesto:
Príspevkov: 1128
 Re: Z historie elektrických jednotek řady SM 488.0 / 560 ...
Tento náter im pristal najviac, rovnako ako aj zelená verzia na 460-kach :bingo: Nádherné spomienky na nie tak dávnu minulosť :kvetinka:
lajos
Zaslaný: 05.06.2023 21:25  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14300
 Re: Z historie elektrických jednotek řady SM 488.0 / 560 ...
Juro, určitě souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
Schéma jednoduché, praktické. Oproti originálu sice trochu světlejší, ale pořád klasická a líbivá "polomáčenka" :ejha:
cas


Radúz
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 75 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 1

Registrovaných: 0
Anonymných: 75

Viac ...