Lokomotivy ČSD řady E422.0 (100 )

railtrains.sk

Dátum:  05.06.2013 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  06.10.2022 10:33

 Tyto lokomotivy jsou zajímavé mimo jiné proto, že byly vyrobeny pouze čtyři, jsou určeny pro napájecí stejnosměrný systém 1,5kV a jako jediné naše elektrické lokomotivy mají v prostoru skříně zavazadlový oddíl.Podnětem pro konstrukci a výrobu lokomotiv E422.0 (100) pro ČSD se stala stavba Lipenské přehradní nádrže a elektrárny, respektive rozhodnutí využít pro přísun materiálu dráhu Certlov (od roku 1953 Rybník) - Lipenský zdvih.Více nám řekne krátké ohlédnutí za historií této dráhy, kterou dnes v jízdních řádech ČD najdeme jako trať č. 195 Rybník - Lipno nad Vltavou.Na přelomu 19. a 20. století došlo k rozvoji průmyslu i v podhůří Šumavy. Stoupala spotřeba dřeva, kterého byl v okolních lesích obhospodařovaných vyšebrodským klášterem dostatek, a které bylo třeba ve větším a větším množství přepravovat. Jeho doprava po silnici se postupně stala neúnosnou a koryto Vltavy s velikými balvany bylo pro plavení naprosto nevhodné. Také nově vybudovaná a rychle se rozvíjející papírna v Loučovicích potřebovala vhodné napojení na stanici Certlov na státní dráze České Budějovice - Linec. Volba logicky padla na železnici a tak majitel loučovické papírny Arnošt Porák a opat cisteriánského kláštera ve Vyšším Brodě Bruno Pammer získali koncesi na stavbu a provoz dráhy z Certlova přes Vyšší Brod a Loučovice k Lipenskému zdvihu. Na 22,7 km dlouhé "Vyšebrodské elektrické místní dráze" byl zahájen provoz 17.12.1911. Byla napájena z klášterní vodní elektrárny v Horním Mlýně u Herbertova s vyhovujícím výkonem při napětí 1280 V . Právě elektrický provoz umožnil zvolené parametry tratě, konkrétně stoupání až 31,7‰ a poloměry oblouků 100 m. Takto byla dráha provozována prakticky beze změny až do roku 1951. Až v souvislosti se stavbou lipenské přehrady došlo v letech 1951 až 1956 k modernizaci celé tratě. V úseku Loučovice - Lipno byla zcela změněna trasa, dřevěné stožáry trakčního vedení byly nahrazeny ocelovými, napájecí soustava přepojena z původních stejnosměrných 1280 V na 1500 V (stejně jako na trati Tábor-Bechyně a do r. 1962 i na pražských nádražích a spojkách mezi nimi). A pro vozbu nákladních vlaků se stavebním materiálem bylo potřeba nových lokomotiv.


Teď když známe souvislosti tak pojďme k vlastním lokomotivám. V roce 1955 byly pro zdejší trať objednány čtyři stroje řady E422.0 s dodáním v roce 1956. Výrobce, Závody V. I. Lenina, n. p., Plzeň (což byly komunisty přejmenované Škodovy závody), použil při konstrukci nové lokomotivy některé prvky z řady E499.0 (140) a výroba a dodávka proběhla v letech 1956 a 1957. Jako první byla v lednu 1957 dodána E422.001 a v červenci téhož roku nasazena do provozu ve strojové stanici Vyšší Brod. Další tři lokomotivy ji pak následovaly od srpna do listopadu 1957.

Lokomotivy řady E422.0 mají uspořádání pojezdu Bo'Bo', délku přes nárazníky 12940 mm. Napájecí systém je 1,5kV=, trakční motory typu AD 3643 cP dávají trvalý výkon 360 kW, regulace výkonu je odporová. Maximální rychlost je 50 km/h, maximální tažná síla 140 kN. Hmotnost lokomotivy je 48 tun. V prostoru lokomotivní skříně je umístěn zavazadlový oddíl se samostatnými posuvnými dveřmi v bočnici lokomotivy.
V roce 1959 byla E422.001 převedena do depa Tábor a nasazena na trať Tábor - Bechyně. Mezi oběma depy, tedy Vyšším Brodem a Táborem, ale docházelo čas od času k vzájemnému zapůjčování lokomotiv, a tak například od podzimu 1960 do léta 1961 jezdila na "bechyňce" E422.002, od září 1965 do června 1966 pak E422.003, do Vyššího Brodu se zase podívala E422.001 od podzimu 1973 do léta 1975.

V letech 1973 a 1974 byly na tratě Rybník - Lipno nad Vltavou a Tábor - Bechyně dodány nové lokomotivy řady E426.0 (dnes řada 113). Stroje E422.0 byly tak převedeny převážně na výkony v osobní dopravě. V roce 1988 došlo k přeznačení řady E422.0 na řadu 100.

Od roku 1991 již nebyla v Táboře turnusově nasazována lokomotiva 100.001-7. Z opravy v ŽOS Vrútky se vrátila v původním výrobním nátěru a nadále byla využívána jen pro vozbu historických vlaků a jako záloha. V červnu 1996 bylo po 40 letech provozu ukončeno turnusování lokomotiv ř. 100 i ve Vyšším Brodě. Stroj 100.004-1 byl zrušen ke dni 20.11.1997 a rok poté i sešrotován. V roce 1999 byla odstavena 100.002-5 a byla využívána jako zdroj náhradních dílů. Poslední pravidelně nasazovaný stroj 100.003-3 byl odstaven 16.5.2002.100.004-1 při posunu ve stanici Rybník dne 20.8. 1994
Lokomotiva 100.003-3 se soupravou vozů Bmo osobního vlaku Os 20904 (Rybník - Lipno nad Vltavou) čeká na odjezd ze stanice Rybník.


100.003-3 se blíží 20. 8. 1994 v čele osobního vlaku Os 20907 z Lipna nad Vltavou ke stanici Rybník.
Lokomotiva 100.004-1 s Os 20908 (Rybník - Lipno nad Vltavou) na trati u Jenína 21.8.1996.100.002-5, stanice Rybník, 10.7.1998Vlak Os 20906 (Rybník - Lipno nad Vltavou) vedený strojem 100.002-5 krátce po odjezdu ze stanice Rybník 10.7.1998.Lokomotiva 100.003-3 s Os 20908 (Rybník - Lipno nad Vltavou), Rožmberk nad Vltavou, 10.7.1998.


A stejný vlak, zachycený tentokrát na trati u Vyššího Brodu.
Stroj 100.002-5 v čele vlaku Os 20909 (Lipno nad Vltavou - Rybník) dne 10.07.98 u Rožmberku nad Vltavou.


Poslední a rozlučkovou jízdu na vyšebrodské dráze vykonaly lokomotivy 100.001-7 a 100.003-3 dne 17.10.2003, když zde byly nasazeny na pár vlaků. Tím definitivně skončilo působení řady 100 na této trati. Ta pak byla rekonstruována na napájecí systém 25kV 50Hz a řada 100 se sem tak již nikdy nemůže vrátit.

A jaká je současnost? Lokomotiva 100.001-7 je stále v Táboře jako provozní, stroje 100.002-5 a 100.003-3 jsou deponovány jako muzejní exponáty.
Táborská 100.001-7 přiváží dne 17.10.2003 osobní vlak Os 20907 (Lipno nad Vltavou - Rybník) ke stanici Rybník.Lokomotiva 100.001-7 vede vlak Os 20906 (Rybník - Lipno nad Vltavou) od zastávky Jenín k Rožmberku nad Vltavou.Neprovozní 100.002-5 před remízou ve stanici Vyšší Brod klášter 17.10.2003.Lokomotiva 100.001-7 v čele vlaku Os 20909 (Lipno nad Vltavou - Rybník) vyfotografovaná 17.10.2003 poblíž stanice Vyšší Brod klášter.


U příležitosti ukončení provozu stejnosměrného napájecího systému 1,5kV na trati Rybník - Lipno nad Vltavou dne 17.10.2003 došlo k setkání lokomotiv 100.001-7 a 100.003-3 s "adamovkou" E423.001, patřící dnes do sbírek Národního technického muzea. Lokomotivy E423.001 a E423.002, které byly vyrobeny v Akciové společnosti pro stavbu strojů a mostů v Adamově v r. 1927 pro posunovací a nákladní dopravu na elektrifikovaných spojkách v Praze, vypomáhaly v padesátých letech minulého století na zdejší trati v nákladní dopravě při stavbě přehrady. Na snímku ze stanice Loučovice je lokomotiva 100.003-3 s vlakem Os 20908 (Rybník - Lipno nad Vltavou) vedle E423.001 v čele nákladního vlaku Mn 88602 (Rybník - Loučovice).


Křižování vlaků Os 20909 (Lipno nad Vltavou - Rybník) s lokomotivou 100.001-7 a Os 20908 (Rybník - Lipno nad Vltavou) na čele se strojem 100.003-3 dne 17.10.2003 ve stanici Loučovice.Autor textu a foto : Mik-trainfoto, denda60


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1068