263 005 odchádza do ČR...

railtrains.sk

Dátum:  10.10.2013 0:00   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  11.04.2021 15:36

 Drahí čitatelia. Včera (9.10.2013) bolo v rušňovom depe Bratislava hl.st.rušno. Keďže počas tejto noci a poprípade aj tej najbližšej sa koná preprava rušňa ZSSK 263.005 po násilnom poškodení do českého Přerova, kde sa rušeň podrobí oprave pod záštitou ČMŽO Přerov.
Doplnené o nočné fotky z prepravy do Kútov...

Nakládka rušňa sa začala krátko pred 14tou hodinou. Z rušňa už po prevoze niektorých častí boli ďalej odobraté podvozky,odporník a transformátor. Rušeň je teda rozložený na troch vozňoch, samotná skriňa a pár častí v nej sú na samostatnom vozni, ďalej sú podvozky s pomôckami na zdvíhanie skrine rušňa na druhom vozni a odporník s transformátorom na poslednom vozni. Na posuny a prepravu rušňa v réžii spoločnosti Express Rail bol použitý rušeň 742.610, ktorý už dlhšie jazdí pre Express Rail v prenájme zo ZOS Zvolen,s.r.o Tento priebeh som sa rozhodol zdokumentovať a priblížiť Vám ho v nasledujúcej reportáži.Príchod do RD a prvý pohľad na situáciu.
je 14:49h a ZSSK 263.005 leží vo vzduchu už bez podvozkov.Detailnejší pohľad na zavesenie HDV.Zdemolované stanovište rušňa.Pohľad od rotundy.15:18h a HDV stojí na podlahe nákladného vozňa.Detailnejší pohľad na "zavesenie" HDV na vozeň.


Nasledujúce fotografie nepotrebujú konkrétny popis. Jedná sa o detailnejšie zábery poškodenej časti HDV 263.005.742.610 zatlačila na koľaj ďalšie prázdne vozne na ktoré sa naložia zvyšné diely, ktoré spoločne poputujú o pár hodín do ČR.


Nakladanie prvého podvozku.Krátko po uložení podvozku na vozeň - samozrejme, bude upevnený pevnejšie.Takto pokračoval druhý podvozok "na tesnotku" .Pokladanie transformátora prebehlo taktiež úspešne.Stredná časť strechy HDV mala menšie problémy s priestorom.Ako môžete vidieť, dosky sa prelamovali, následne sa použili drevenné pražce.Takto bol zatláčaný vozeň na ktorom bola "princezná" na zvyšok súpravy.Pohľad na súpravu, ktorá sa obehne v neskorých hodinách na "odstavnom" .O "princeznú" sa báť nemusíme, je pevne na mieste.


A nakoniec sa nakladali na vozeň pomôcky na zdvíhanie skrine. Autor : XxXcompany


Prikladám aj pár fotografií od autora "michalBA" :

Rušeň musel byť samozrejme aj inak zabezpečený reťazami a inými pomôckami.

Rušeň sa do 22:58 nachádzal stále v depe na tomto mieste. Preprava to bude zložitá a náročná, čaká ho dlhá cesta s veľa obmedzeniami a hlavne tie rýchlostnými. Súprava má maximálnu rýchlosť 30km/h a v niektorých úsekoch len 5km/h. Taktiež sa preprava bude týkať aj ďalším obmedzeniam ako sú sledy vlakov. ČMŽO Přerov má na túto opravu presne 150dní, ktoré už plynú.


Fotografie z prepravy rušňa z noci zo dňa 9.10.2013 na deň 10.10.2013 :Pohľad na prípravu vlaku, ktorý sa schyľuje k odchodu z tohto miesta o 22:26.
Autor : XxXcompanyVlak čaká na prestavenie smer odstavné o 23:00. Aktuálne na odstavnom prebiehali posuny a vlak bolo treba obehnúť. Čakalo sa na uvoľnenie koľají. Autor : XxXcompanyUž po obehnutí na odstavnom o 00:01 čaká na posun k hlavnej stanici. Autor : XxXcompany


Z dôvodu sledu vlakov s nákladným vlakom o 00:45 na chvíľu vlak zastavil aj v stanici Devínska nová Ves z dôvodu nepretržitej výluky. Autor : XxXcompany


V Sekuliach bol taktiež krátky pobyt z dopravných dôvodov o 2:13. Autor : XxXcompanyPohľad na vlak po príchode do stanice Kúty, kde cesta v réžii Express Rail končila a rovnako ich prenajatý rušeň odstupoval o 2:32. Autor : XxXcompany


Pohľad na vlak čakajúci rušeň, ktorý ho potiahne do Českej republiky o 2:36. Autor : XxXcompany


Rušeň 741.707-4 posunuje na súpravu o 3:16. Autor : XxXcompany


Vlak už aj pozičnými svetlami pripravený na odchod o 3:20. Autor : XxXcompanyAutor: text - Andrej Štompf (ASphoto)
fotografie - Michal Candrák (michalBA), Andrej Štompf (ASphoto), XxXcompany


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1131