„Taurus“ opäť na tratiach ŽSR, za účasti Railtrains.sk

railtrains.sk

Dátum:  09.12.2013 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  08.12.2021 22:33

 Niekto by mohol namietať, veď predsa „Taurusky“ / prepáčte za výraz, to som ale pochytil od Trainspottera a je to veľmi chytľavé / sa na sieti ŽSR vyskytujú bežne. Áno, ale ako určite tiež všetci vedia len v železničnej stanici Bratislava Petržalka. Do dnešných dní majú tieto rušne zákaz pohybu vlastnou silou po slovenských tratiach. Majú ,ale dúfajme , že na základe udalostí z predošlých dní to už dlho nebude pravda a aj tento rušeň bude bežne vídateľný na našich tratiach ,tak ako je to v prípade rušňov radu ES64F4 alebo 189-tka.
Naposledy bolo možné vidieť inde ako v bratislavskej Petržalke rušeň 1116 začiatkom roku 2009, kedy sa uskutočnili s rušňom 1116 006 testovacie jazdy v úseku Bratislava Rača – Veľké Kostoľany. Vtedy sa jednalo o testovacie jazdy za účelom overenie funkčnosti činnosti traťovej časti ETCS. A odvtedy nastalo ticho, občas prerušované rôznymi zaručenými informáciami. Až do novembra tohto roku. Na základe požiadavky a iniciatatívy spoločnosti Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o. vydal Úrad pre reguláciu železničnej dopravy / ÚRŽD / rozhodnutie ,v ktorom požaduje vykonať skúšobnú prevádzku železničného vozidla ES64U2 pre vydanie dodatočného povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom systéme na tratiach ŽSR. Týmto sa rozbehol „kolotoč“ , na konci ktorého bol začiatok skúšobných jázd za účelom rôznych meraní vplyvu rušňa na infraštruktúru ŽSR. Predstavovať samotný rušeň je asi zbytočné, predpokladám, že každý kto navštevuje náš web vie o aký rušeň sa jedná. Snáď teda len v skratke, ide o dvojsystémový univerzálny elektrický rušeň z rodiny Euro Sprinter výrobcu Siemens Transportation Systems. Rušeň bol vyrábaný v rokoch 2000 až 2008.Taurus je patentom chránené označenie, ktorý je vlastníctvom Rakúskych spolkových dráh. Výkon rušňa je 6400 KW a jeho maximálna rýchlosť 230 km/hod. Používa sa v osobnej aj nákladnej doprave. OBB ma vo svojom vlastníctve viac ako 300 týchto dodnes dizajnovo veľmi zaujímavých rušňov. Toľko k samotnému rušňu radu 1116.

Ako bolo už spomenuté vyššie, tak priamym iniciátorom skúšobných chodov bola spoločnosť Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o., ktorá však konala na základe zadania spoločnosti ÖBB-Produktion GmbH. Skúšobné chody boli ako jediná a posledná možnosť na preukázanie kompatibility rušňa radu 1116 s infraštruktúrou ŽSR a s tým spojenou snahou o získanie povolenia na rozšírenie prevádzky HDV radu 1116 po tratiach ŽSR s 25 kV trakciou. V pozadí celého je však ako hlavný iniciátor spoločnosť Rail Cargo Group, do ktorého spoločnosť Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o. ako dcérska spoločnosť Rail Cargo Carrier Kft. patrí. Celý proces o získanie povolenia na rozšírenie prevádzky rušňov radu 1116 po tratiach ŽSR začal pred rokom podaním žiadosti o stanovisko na manažéra infraštruktúry / MI / , čo sú Železnice Slovenskej Republiky. MI ŽSR si vyžiadal doplňujúce stanovisko od VVÚŽ. Stanovisko VVÚŽ bolo podmienené doložením ďalších podkladov od výrobcu, alebo vykonaním skúšobných chodov za účelom meraní a overovania vplyvu rušivých prúdov na koľajové obvody / KO /. Nakoľko sa všetky potrebné podklady nepodarilo od výrobcu zabezpečiť, ostávala ako jediná možnosť realizácia skúšobných chodov. Na ich vykonanie bol potrebný súhlas ÚRŽD. Tieto boli vykonané v rámci dočasnej skúšobnej prevádzky a po ich vyhodnotení bude spoločnosťou Rail Cargo Carrier – Slovakia s.r.o / RCCS / znovu požiadané o stanovisko MI ŽSR a následne aj ÚRŽD o rozšírenie rozsahu skúšobnej prevádzky. A prečo to vlastne spoločnosť Rail Cargo Carrier Slovakia s.r.o. robí? Spoločnosť Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o. plánuje v prípade úspešných testov rušňa radu 1116 tieto používať prioritne na prepravu tranzitných vlakov spoločnosti Rail Cargo Group cez územie Slovenska, najmä na trasách Štúrovo - Kúty a Rajka - Kúty. Úmyslom je vlaky ,ktoré doteraz naše územie obchádzali a smerovali z Maďarska do Poľska cez Rakúsko a Čechy stiahnuť čiastočne na naše koľaje. Skrátiť tým celkovú dĺžku trasy, prepravný čas a hlavne v nemalej miere aj náklady, čo istotne uvíta koncový zákazník. Cieľom je v konečnom dôsledku vyplnenie medzery v reťazci produkčných jednotiek v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku, Česku, Maďarsku a Chorvátsku a voziť nákladné vlaky s vlastnou trakciou. Riadený obeh týchto HDV by taktiež v prípade úspešných testov rozšíril možnosti pre ich nasadenie a využitie. Hlavná operačná diagonála (Maďarsko - Rakúsko) Budapešť - Viedeň by sa rozšírila o Bratislavu a taktiež Břeclav. V nemalej miere by tak odpadli prázdne behy rušňov slúžiace len na návrat do domovského depa.


A čo bolo vlastne účelom všetkých skúšok a meraní a čo sa pri nich zisťovalo prípadne overovalo? Overovala sa elektromagnetická kompatibilita s prvkami detekcie vlaku používanými na tratiach ŽSR. Pri tejto činnosti sa najprv využijú skúšky, prípadne povolenia k prevádzke na zahraničných dráhach, kde sa používajú rovnaké prvky (napr. snímač kolies RSR 180 v Rakúsku, väčšina koľajových obvodov / KO / v Čechách, KO 400 Hz v Maďarsku). Ak takéto podklady neexistujú, tak sa vykonajú skúšky teda merania na infraštruktúre ŽSR.

Poďme teraz k samotným jednotlivým dňom kedy prebiehali jednotlivé skúšobné jazdy. Tieto jazdy boli pôvodne rozložené na päť kalendárnych dní a to od pondelka 25. novembra do piatka 29.novembra.Avšak z dôvodu finišujúcich výlukových prác boli jazdy ktoré sa mali uskutočniť 25.novembra v stanici Ladce a medzistaničnom úseku Ladce – Beluša presunuté na iný termín a to konkrétne na utorok 3.decembra.Napriek tejto skutočnosti sa jazdy začali v pondelok 25.novembra a to v úseku Trnava – Nové Mesto nad Váhom, v pondelok prebiehali tieto jazdy aj spolu zo súpravou štyroch osobných vozňov Bcmh. Rušeň prišiel z Rakúska do bratislavskej Petržalky v sprievode dvoch rušňov radu 2016, jednak z toho dôvodu , že rušeň 1116 sa nesmie pohybovať vlastnou silou na sieti ŽSR a jednak z toho dôvodu, že rušne slúžili jednak ako záťaž a jednak ako tzv.brzda počas skúšobných jázd. Tieto rušne zabezpečovali počas všetkých skúšobných jázd presun rušňa 1116 044 medzi jednotlivými vybranými úsekmi , kde sa uskutočňovali jazdy a následne merania. A čo sa vlastne počas jednotlivých dní skúšalo a meralo ?

Pondelok , Utorok – 25 a 26.11.2013 ,traťový úsek Trnava – Nové Mesto nad Váhom. Na trati Trnava – Nové Mesto nad Váhom a vykonávalo meranie trakčného prúdu a napätia pri rôznych pracovných režimoch rušňa (výkon a rýchlosť). Zisťoval sa obsah frekvenčných zložiek (25, 75, 275 a 400 Hz), ktoré sú používané ako pracovné frekvencie KO na tratiach s trakciou 25 kV 50 Hz. V pondelok sa tieto jazdy uskutočnili aj spolu z vozňami Bcmh a v utorok, sa jazdy uskutočnili len so samotnými rušňami.
Konvoj troch rušňov po príchode z RakúskaBratislava Nové Mesto, tu sa doberala súprava štyroch vozňov BcmhCelý konvoj v železničnej stanici Bratislava Rača počas čakania na sled za vlakom IC 503Prvá skúšobná jazda niekde medzi Leopoldovom a Novým Mestom nad Váhom
Po príchode do Nového Mesta nad Váhom bolo nutné súpravu obehnúť aby bol Taurus opäť v čele vlakuPočas prestávky v železničnej stanici Leopoldov počas cesty späť do TrnavyA to už je utorok 26.november, kedy sa jazdy uskutočňovali len s rušňami bez súpravy osobných vozňov.Po príchode do Nového Mesta nad Váhom opäť nasledovalo obehnutie, ale tentokrát len rušňov 2016
Konvoj nachystaný na cestu späť do TrnavyA teraz niekoľko fotografií na rôzne časti meracej techniky,ako všade základom je mobilný počítač, teda takmer vždy notebook
"Zátišie" za sedačkou rušňovodiča


Táto aparatúra bola umiestnená v strojovni 1116-ky, ešteže je počas jazdy prechodnáKonvoj pri spiatočnej jazde v železničnej stanici Piešťany
Prestávka počas výluky Leopoldov - Trnava
Pred TrnavouStreda 27.november
, v tento deň sa uskutočňovali merania v úseku Bajč – Hurbanovo, bolo to úplne po prvý krát čo sa rušeň radu 1116 objavil nielen na trati 130 ďalej ako v železničnej stanici Galanta , ale po prvý krát sa ukázal tento rušeň aj na trati 135 Nové Zámky – Komárno. Rušeň bol opäť na „miesto činu“ dotiahnutý dvojicou rušňov 2016, a tak ako v prvý deň aj v stredu bola použitá súprava osobných vozňov Bcmh. Počas týchto jázd sa uskutočňovalo meranie na KO 25 Hz v železničnej stanici Bajč. Keďže Na KO 25 Hz neexistuje technická špecifikácia so stanovenými limitmi ohrozujúcich účinkov na bezpečnú činnosť. Preto bola vykonaná preukazná skúška na KO jednopásových a dvojpásových so simulovaným stavom obsadenosti.
Herkulesy spolu s Taurusom OBB po prvý krát v železničnej stanici Šaľa počas návozu konvoja do BajčuTaurus po prvý krát vlastnou silou na trati 135 v železničnej stanici Bajč počas posunu, merania sa uskutočňovali len v smere Hurbanovo - Bajč, naspäť súpravu ťahali oba Herkulesy bez merania


A už je tu prvá meracia jazda,súprava odchádza zo železničnej stanice Hurbanovo ako som spomenul vyššie,ťahaná TaurusomA pri spiatočnej jazde z Bajču do Hurbanova
Opäť spiatočná jazda, ale tento krát na inom mieste, niekoľko stoviek metrov pred stanicou BajčCelý konvoj počas prepravy naspäť do Petržalky pred železničnou stanicou ŠaľaŠtvrtok 28.november , aj v tento deň sa uskutočňovali merania na trati Nové Zámky - Komárno avšak tento krát v úseku Chotín – Hurbanovo. V tento deň jazdil rušeň 1116 044 sám bez pomocnej záťaže v podobe rušňov 2016.Oba rušne boli počas skúšok odstavené v stanici Chotín. Dôvodom merania bolo meranie na snímačoch kolies ZK24, ďalej modifikovaný ZK24 a ZK24-2.Meranie sa uskutočňovalo na štyroch snímačoch. Dva pôvodné boli typu ZK24. Jeden upravený snímač ZK24, ktorý ešte nemá presné typové označenie. To je vlastne prípad, keď výrobca snímača reaguje na problémy kompatibility s rušňami. Posledný bol ZK 24-2. Mal by to byť interoperabilný snímač. Snímače ZK24-2 a upravený ZK24 boli namontované len počas skúšok.Po ukončení jednotlivých meraní sa všetky tri rušne vrátili späť do Rakúska. Tým bolo merania na posledný novembrový týždeň ukončené. Ďalšie skúšobné jazdy pokračovali v utorok 3.decembra v úseku Ladce – Beluša. Opäť bol rušeň 1116 044 dotiahnutý z Rakúska do Petržalky, avšak tento krát to bolo rušňom 2016 013, tento rušeň zabezpečil aj prepravu 1116 044 do Ladiec.
Vo štvrtok tento krát jazdil sám Taurus medzi Chotínom a HurbanovomPri jednej zo spiatočných jázd z Hurbanova do ChotínaA opäť Hurbanovo - Chotín


Po ukončení meracích jázd v železničnej stanici ChotínUtorok 3.december
,stanica Ladce a úsek Ladce – Beluša pri týchto jazdách sa uskutočnilo meranie na snímačoch kolies WSD Siemens. Aj počas týchto meraní jazdil len samotný rušeň 1116 044. Po ukončení meraní sa opäť oba rušne vrátili naspäť do Rakúska.
Posledné merania pokračovali až v ďalšom týždni a tentokrát sa jednalo o merania v úseku Ladce - Beluša, konvoj stojí v železničnej stanici Trenčín, keďže v úseku Trenčín - Trenčianska Teplá sa ešte stále konajú výluky a jazdí sa len po jednej traťovej koľaji
Prvé merania sa uskutočňovali v obvode železničnej stanice Ladce


Posledná fotografie zachytáva Taurus počas návratu do stanice LadcePredpokladám , že mnohí z Vás si položili počas čítania týchto riadkov otázku: a čo bude nasledovať teraz po uskutočnení jednotlivých meraní a testov? Merania budú vyhodnotené v protokolárnej forme a na základe výsledkov sa posúdi, či existuje kompatibilita medzi skúšaným rušňom a jednotlivými typmi prvkov detekcie vlaku. V prípade pozitívneho výsledku bude daný kladný posudok pre žiadosť uvedenia skúšaného vozidla do prevádzky na tratiach ŽSR (ÚRŽD). Ak kompatibilita nebude dosiahnutá, bude sa hľadať iné riešenie.
A nasledovala by určite otázka „ a ak nebude dosiahnutá kompatibilita? nuž, existuje ďalší postup a to by malo byť asi takto nejako: Postupuje sa podľa normy STN EN 50238. Teda hľadá sa nejaké riešenie. Napr. úprava na strane vozidiel alebo infraštruktúre, resp. sa stanovia obmedzujúce podmienky prevádzkovania vozidla (rýchlosť, výkon, násobnosť trakcie...). Prakticky pre všetky vozidla s vyšším výkonom a statickými meničmi pre napájanie asynchrónnych pohonov boli na úsekoch tratí, kde sa nachádzajú KO 25 Hz stanovené obmedzenia v ich prevádzkovaní.

Po ukončení všetkých meraní bude nasledovať vyhodnocovacie obdobie. Až jednotlivé vyhodnotenia ukážu, že ako na tom rušeň radu 1116 vlastne je. Dúfajme , že všetky uskutočnené merania vykážu taký výsledok aby bolo možné vydať zo strany URŽD dodatočné povolenie na vykonávanie železničnej dopravy pre uvedený elektrický rušeň.

Na záver by som sa touto cestou rád poďakoval spoločnosti Rail Cargo Carrier Slovakia s.r.o.za to ,že umožnila jednak mne a jednak aj iným členom redakcie webu Railtrains.sk sa zúčastniť týchto jednotlivých meracích jázd.

Autor textu a foto: Bocco


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1171