Dostanou lokálky na Pardubicku druhou šanci?

railtrains.sk

Dátum:  31.03.2014 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  08.07.2020 15:58

 Když se 10.prosince roku 2011 lidé loučili s osobními vlaky na celkem sedmi vedlejších tratích v Pardubickém kraji, asi nikdo z nich by nevěřil, že se ještě někdy znovu vlakem na své trati svezou. Na přelomu roku 2012 a 2013 se však změnilo vedení kraje a lokálkám na Pardubicku tak svitla naděje vzkříšení. Jako první byl obnoven provoz na trati z Dolní Lipky do Hanušovic, a obnovování provozu postupuje dále.


Ojedinělá díra v mracích umožnila proniknout slunečním paprskům, které nasvítily motorový vůz 810 297 v zastávce Kostelec u Heřmanova Městce – Písník. Píše se 10. prosinec 2011 a až do Prachovic se cestující dostanou v tento den na dlouhé dva roky vlakem naposledy.Onoho osudného 9. a 10. Prosince 2011 byl úplně zastaven provoz na tratích 025 z Hanušovic do Dolní Lipky, 024 z Moravského Karlova do Štítů, 016 z Holic do Borohrádku, 015 z Heřmanova Městce do Prachovic a nakonec se úplně odříznuta od osobní dopravy ocitla Chornice, kde vlaky končily ve stanicích Moravská Třebová, Velké Opatovice a Dzbel. Na původně další plánované trati, kde měl být zastaven provoz, na trati 261 ze Žďárce u Skutče do Pusté Kamenice, si lidé alespoň vyprosili vlaky v letním období. Zapomenout však nesmíme ani na trať bývalého označení 017 z Heřmanova Městce do Chrudimi, kde byl provoz zastaven již o rok dříve.


„Dnes naposled Chrudim město – Heřmanův Městec“. To hlásala cedulka za oknem strojvedoucího na motorovém voze 810 297 v poslední den provozu na této trati. I ona by v brzké době měla opět oživnout.
Všude, kde měl provoz vlaků skončit se vedení kraje a vedení společnosti OREDO, která celé toto nesmyslné zastavování provozu vymyslelo, setkalo s jasným odporem obyvatelstva a také zástupců měst a obcí kolem tratí. Výsledkem všech jednání však byl nezměněný postoj k celé problematice. Zejména pak dvojce Tichého a Záruby se se slovy „na co vlak? Jezděte autobusem!“ doslova vysmívala lidem do očí. A tak pomalu nastal první ze dvou černých dnů v historii osobní dopravy v Pardubickém kraji. 9. prosince byl zastaven provoz na trati z Holic do Borohrádku. V jízdním řádu 2010/2011 bylo v tomto úseku vedeno celkem 5 párů vlaků, avšak pouze v pracovní dny. V poslední provozní den zde jezdila mimořádně Regionova 814 048. Všech pět párů vlaků jezdilo průměrně obsazených. Z hovorů s místními v Holicích vyplynulo, že až na vyjímky nikdo z nich o zastavení provozu netuší! Odjezd úplně posledního vlaku zpět do Borohrádku pak byl ve znamení dlouhého loučení za táhlého houkání odjíždějící Regionovy.V poslední den provozu mezi Borohrádkem a Holicemi se v Holicích krátce před polednem setkala Regionova 814 048, která ten den mimořádně jezdila právě na Borohrádek s „orchestrionem“ 810 296. Ten zanedlouho odjede s osobním vlakem do Moravan.Následující den pak byl postupně zastaven provoz na zbylých šesti tratích. Zejména pak konec provozu na trati z Dolní Lipky do Hanušovic byl hojně medializován a odsuzován. Bylo zde také vyjádřeno mnoho nesouhlasů a před odjezdem posledního vlaku do Hanušovic byl před vlakem rozvinut velký transparent s nápisem „Poslední sbohem ČD, šetřit se dá, ale jinak!“. Poslední vlak odjížděl za velkého loučení s místními obyvateli přesně v 19:23.
Tímto dnem tak zůstalo celkem osm tratí v Pardubickém kraji bez pravidelné osobní dopravy. Tehdy však ještě téměř nikdo z lidí kolem těchto tratí nevěřil, že by se něco mohlo změnit. Avšak, jak praví lidové přísloví „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“ Krajské volby na konci roku 2012 pak jasně ukázaly rozhořčenost obyvatelstva s kroky vedoucích dopravní obslužnosti, neboť toto palčivé téma se zdaleka netýkalo jen drážní dopravy, ale také dopravy autobusové. Do vedení kraje se tak dostal nový hejtman Martin Netolický a post člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za dopravu
a dopravní obslužnost obsadil Jaromír Dušek. Také bylo změněno vedení společnosti OREDO. Dušek ve spolupráci s novým hejtmanem a spol. OREDO prakticky ihned začal připravovat změny v dopravní obslužnosti kraje, neboť ta se podle jeho slov nacházela „v katastrofálním stavu“. Jak poté předeslal, hodlá postupně obnovit provoz na všech tratích, kde je v současnosti provoz zastaven, bude-li to finančně a technicky možné. A aby nezůstalo jen u planých slibů, tak dne 2. února 2013 vstoupila v planost mimořádná změna jízdního řádu, která přinesla obnovení provozu na trati z Hanušovic do Dolní Lipky v rozsahu pěti párů vlaků o víkendech a státem uznaných svátcích. Oficiálně první vlak zde projel již o den dříve-1. Února, kdy se jednalo o propagační jízdu, zejména pro média.Od 2. února 2013 jsou osobní vlaky mezi Hanušovicemi a Dolní Lipkou opět běžností – prozatím o víkendech. I tak je ale obsazenost prakticky všech čtyř párů vlaků nad očekávání dobrá. „Martínka“ 810 578 vyčkává v první den provozu na odjezd s posledním vlakem z Hanušovic do Dolní Lipky. V pozadí stojící 810 049 pojede s osobním vlakem do Starého Města pod Sněžníkem.Provoz na trati byl jen prozatimní, kdy se monitorovala obsazenost vlaků. Ta byla však taková, že vlaky již mohly na trati zůstat a počítá se s nimi i v novém jízdním řádu, ve stálém rozsahu pěti párů vlaků o víkendech a svátcích. V Hanušovicích je garantován přestup z/na vlaky do Zábřehu na Moravě a do Jeseníku. V současné době se n této trati objevuje namísto motorového vozu 810 nový motorový vůz 841, neboli RegioSpider, tím se výrazně zvýšil komfort cestování na této trati. Spolu s touto změnou byl zaveden také provoz třech párů vlaků o víkendech do Mlýnického Dvora. Od letní změny do 29. srpna pak byly zavedeny dva páry vlaků z Heřmanova městce do Prachovic, které byly kladně hodnoceny turisty a také cyklisty, kteří dostali možnost dostat se do srdce Železných hor pohodlně vlakem. Od nového jízdního řádu se však na této trati počítá s provozem celkem čtyř párů vlaků, z toho jeden každodenní, jednoho výhradně víkendového a dvou výhradně všedních. Další změnou je trvalé, celoroční obnovení provozu na trati Pustá Kamenice-Žďárec u Skutče celkem devíti páry vlaků. Bohužel, problémy nastaly při sjednávání dopravní obslužnosti Chornice, kam měly původně jezdit vlaky soukromého dopravce ARRIVA. Ten však na poslední chvíli od záměru ustoupil, a tak je obnovení provozu na této trati stále nejisté. V současné době se však projednává možnost znovuobnovení provozu z Holic do Borohrádku.

Úsekem Borohrádek – Holice zastávka projíždí na jaře 2011 motorový vůz 810 540. Ten byl na této trati turnusový.Poslední tratí, kde nejezdí osobní vlaky je trať z Chrudimi do Heřmanova Městce, zde však kraj naráží na poměrně neradostný stav trati. Avšak vzhledem k plánované rekonstrukci trati 238, kde je v plánu také stavba spojky z trati 238 na trať Chrudim město – Heřmanův Městec pro přímé spojení Chrudimi s Heřmanovým Městcem bez nutnosti zajíždění do žst. Chrudim je možné, že se i tato trať dočká opravy.
Mráz a ostrý vítr se sněhem doprovázely poslední den platnosti jízdního řádu 2009/2010 poslední jízdy motorového vozu 810 297 po lokálce z Chrudimi do Heřmanova Městce. Orchestrion s poledním osobním vlakem od Heřmanova Městce právě vjíždí do žst. Chrudim.Politické změny v Pardubickém kraji tak jasně ukázaly, že i vedlejší tratě mají právo na zachování osobní dopravy a že vhodnou koncepcí jízdních řádů se vlaky nemusí vždy nutně nahrazovat tolik propagovanými autobusy. Navíc je ze strany kraje vyvíjen značný tlak na opravu těchto vedlejších tratí vedoucí zejména ke zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení jízdních dob. Přejme tedy těm tratím, kde znovu jezdí osobní vlaky mnoho přepravených a spokojených lidí a ještě dlouhé roky provozu.
Poznámka autora: Je bohužel smutnou skutečností, že v době, kdy budete tento článek číst, budou dobíhat poslední hodiny pravidelného provozu na trati z Opavy do Jakartovic. Navíc Moravskoslezský kraj připravuje rušení dalších vlaků. Je tedy vidět, že Pardubický kraj jako jediný zatím otočil ze současného trendu a namísto rušení vlaky na lokálních tratích udržuje a obnovuje…Ještě v létě roku 2011 byly osobní vlaky na trati z Holic do Borohrádku běžné. Na snímku z 25. Května opouští „Lucinka“ 810 540 jedinou mezilehlou zastávku – Holice zastávka a zvolna klesá k Holicím.Zvláštní jízda soukromé lokomotivy T478.2078 oživila lokálku z Borohrádku do Holic v první prázdninovou neděli 7. Července roku 2013. Zde je zachycena za mohutného zvukového doprovodu na výjezdu z dopravny Holice do Moravan.Zvláštní jízda „Hurvínka“ M131.1228 oživila dne 30. Dubna 2011 jinak ztichlou lokálku mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem. Na snímku vidíme „stojednatřicítku“ nedaleko zastávky Bylany.Zastávka Bylany na trati bývalého označení 017 a její budova. Jako jediná zastávka na této trati měla jednotnou zděnou budovu tak typickou pro naše lokálky. Ostatní zastávky pak měly jen jednoduché přístřešky.„Zamračená“ T478.2078 vyčkává po příjezdu z Borohrádku v dopravně Holice na křižování s osobním vlakem z Moravan.Stanice Holice, jednotná patrová výpravní budova vzoru 16H, která je dodnes obývaná a také slouží pro přespání strojvedoucích a průvodčích.Holice zastávka a její lokálková budova. Od budovy v Bylanech se liší jen jedním bočním křídlem.Autor text a foto: Vojtěch Čáp / 151018banan /

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1235