Bola raz jedna zastávka

railtrains.sk

Dátum:  02.05.2014 0:00   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  28.02.2020 9:47

 V jeden novembrový deň roku 2013 som na internetovej stránke mesta Zvolen (>>odkaz (www)<<) náhodou naďabil na jeden oznam, v ktorom som sa dočítal, že ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ ŽTS Traťový obvod Zvolen predkladá mestu Zvolen, na základe rozhodnutia ÚRŽD č.j.9220/2012/A4-V - Kk, ohlásenie o povolení zrušiť nástupište na zastávke Bučina pri koľaji č.1 od 15.11.2013.
Táto železničná zastávka ležiaca v obvode žst. Zvolen nákladná stanica v km 212,515 je úzko spätá s podnikom Bučina Zvolen, ktorý bol založený v r.1946. Pre pracovníkov dochádzajúcich do práce vlakom umožňovala vstup do areálu závodu priamo zo zastávky, nakoľko areál Bučiny na svojej severnej strane hraničí priamo so železničnou stanicou. V mieste zastávky je zároveň napojenie vlečky Bučina na žst. Zvolen, aby som bol presný, hraničník vlečky je v km 212,553. Zastávka mala len jedno nástupište a to pri koľaji č.1. Vstup zo zastávky do areálu Bučiny bol železnou lávkou ponad plot a koľajisko vlečky, kde schody vyústili priamo pri budove vrátnice. Podľa rozprávania pamätníkov, bola táto železná lávka postavená až neskôr, v úplných začiatkoch prechádzali zamestnanci zo zastávky k budove vrátnice priamo cez koľajisko vlečky. Výstavbu lávky si vynútila až tragická nehoda, pri ktorej bol posunujúcou súpravou zachytený a usmrtený jeden zamestnanec prichádzajúci ráno do práce a prechádzajúci cez koľaje od zastávky k vrátnici. Po tejto tragédii bol zároveň zakázaný posun v čase príchodu vlakov, privážajúcich pracovníkov do práce. V „lepších časoch“ to vraj bol „celý vlak“ čo vystúpil na zastávke, takže hotové mravenisko.
Spoločenské zmeny po r.1989, rôzne transformačné a privatizačné procesy, či organizačné zmeny neobišli ani Bučinu Zvolen a tak postupne to už neboli „celé vlaky“ čo na zastávke vystúpili a ponáhľali sa do práce.
Aký je stav dnes. V súčasnosti sa tento vstup pre zamestnancov už nevyužíva. Zastávka je zabudnutá a opustená, stačí si prezrieť fotky. K zastávke nevedie žiadna prístupová cesta, aj tá jediná, ktorá tu bola, teda železná lávka, má už svoje lepšie dni za sebou. Na strane zastávky je úplne demontovaná konštrukcia schodišťa a na opačnej strane, pri budove vrátnice, na konštrukcii už len visia schodiskové dosky. Nástupište je zrušené. Zašlú slávu zastávky pripomína už len plechový prístrešok s nápisom Zvolen Bučina zastávka (dokedy) a na vrchu lávky tabuľa s „otváracími hodinami“ vrátnice, podľa príchodu vlakov. Osobné vlaky tu naposledy zastavovali v GVD 2006/2007. V cestovnom poriadku je zastávka síce stále uvedená, no je zastávka bez jediného nástupišťa ešte zastávkou?


Niekoľko pohľadov na zastávku Zvolen Bučina z júla 2012 - opustená, zarastená, no ešte s nástupišťom. V tehlovej budove, ktorú je vidieť vzadu za zastávkou, bola kedysi vrátnica.757.004 v čele R 934 Gemeran zachytený dňa 8.7.2012 pri prejazde popri zastávke Zvolen Bučina.


Na tom istom mieste, ale opačným smerom, dňa 9.7.2012 prechádzajú najprv R 931 Ipeľ v čele so 754.054 a o 19 minút neskôr aj Os 6205 v čele so 754.082.


Napojenie vlečky Bučina na koľajisko žst. Zvolen nákl. st. (29.11.2013)


Dňa 29.11.2013 bola už zastávka bez nástupišťa.Smutný pohľad na torzo lávky a vľavo opustenú budovu vrátnice. (29.11.2013)Názov zastávky na plechovom prístrešku ostal zatiaľ zachovaný. (29.11.2013)Na lávke tabuľa s „otváracími hodinami“ vrátnice je už len spomienkou na časy minulé. (29.11.2013)Pohľad na zastávku a torzo lávky z dňa 8.3.2014Bagetka 913-813.001 ako Os 6214, zachytená dňa 8.3.2014 pri prejazde popri zastávke.

A na úplný záver niekoľko pohľadov za plot za zastávkou - do areálu Bučiny.


Text a foto: Hvizdo


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1250