Railjetom po Slovensku – časť tretia...

railtrains.sk

Dátum:  08.12.2014 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  30.06.2022 0:00

 Prichádzame s pokračovaním článku Railjetom po Slovensku, ktoré sa tentokrát zameriava na skúšobné jazdy medzi Skalitým a Čiernym pri Čadci. Rovnako v ňom nájdete aj súhrn skúšok medzi Krásnom nad Kysucou a Kysuckým Novým Mestom. Tieto skúšobné jazdy sa uskutočnili dňa 4.11.2014.Skúšky Railjetu ČD sa uskutočňovali na sieti ŽSR v dňoch 03.11.2014 - 06.11.2014. Išlo o skúšobnú prevádzku netrakčnej súpravy Siemens Viaggio Comfort (ČD Railjet) a rušňa Siemens ES64U4 (konkrétne 1216 234-5 ÖBB) na základe požiadavky Dopravného úradu. Skúšobná prevádzka bola vykonávaná firmou SIEMENS s.r.o. v spolupráci s VVÚŽ Žilina a dopravcom Rail Cargo Carrier – Slovakia s.r.o. za účelom skúšky elektromagnetickej kompatibility súpravy Railjet + rušňa ES64U4 s prvkami detekcie vlaku používaných na tratiach ŽSR s jednosmerným a striedavým typom el. trakcie. Rušeň ES64U4 má 19,5 metrov, 87 ton, maximálnu rýchlosť 200 km/h pod jednosmerným napájacím systémom a maximálnu rýchlosť 230 km/h pod striedavým napájacím systémom. Súprava Railjet má 185 metrov, 350 ton a maximálnu rýchlosť 230km/h.

Prvú časť skúšobných jázd medzi Martinom a Vrútkami nájdete tu: Railjetom po Slovensku – časť prvá...
Druhú časť skúšobných jázd Railjetu ČD nájdete tu: Railjetom po Slovensku – časť druhá...

Vrátime sa teda k tretej časti článku, v ktorej sa budeme najprv venovať skúškam elektromagnetickej kompatibility snímača kolies ELS 95 s jednotkou Siemens Viaggio Comfort (ČD Railjet) a rušňom Siemens ES64U4 ,,Taurus“ (konkrétne 1216 234-5 ÖBB). Merali sa výstupné signály z cievok snímača kolies ELS 95 (pb2) pri reléovom domčeku priecestia v kilometri 10,652 trate ŽSR 129 pri železničnej stanici Skalité v stanovených prevádzkových režimoch rušňa. Konkrétne boli vykonávané rôzne jazdy so stiahnutými zberačmi, zdvihnutým zberačom, aktívnou koľajovou brzdou, neaktívnou koľajovou brzdou pri rôznych rýchlostiach a ťahoch rušňa, alebo výbehom ponad snímače pb2 a pb2k. Jazdy v smere Čierne pri Čadci – Skalité boli vždy s rušňom ES64U4 v čele jednotky a smerom späť bola jednotka ovládaná z riadiaceho vozňa. Počas presunov jednotky a počas jednotlivých skúšobných jázd neboli požadované žiadne zvýšené bezpečnostné opatrenia. Na trati Čadca – Skalité sa nenachádzajú žiadne koľajové obvody a používané snímače kolies ELS 95 budú prednými nápravami rušňa a riadiaceho vozňa vždy ovplyvňované bez rušivých účinkov. Z hľadiska správnej činnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia v režime spúšťania výstrahy nebolo identifikované zvýšené nebezpečenstvo pre účastníkov cestnej dopravy a preto sa stráženie prechádzaných priecestí nepožadovalo.

Priebeh tejto etapy skúšobných jázd vám priblížime aj fotografiami:


Jednotka pripravená na presun do železničnej stanice Skalité čaká na odchod
Po príchode do Skalitého
Pohľad na Railjet ČD s rozpracovanou staničnou budovou Skalité
Odchod na prvú skúšobnú jazdu smerom na Čierne pri Čadci


Niektoré z jázd vyfotografované v Skalitom


Niektoré z jázd vyfotografované v Čiernom pri Čadci
Krátko po zastavení v Čadci počas príprav na ďalšiu etapu skúšobných jázd


Teraz sa budeme venovať skúškam elektromagnetickej kompatibility snímača kolies RSR 180 s jednotkou Siemens Viaggio Comfort (ČD Railjet) a rušňom Siemens ES64U4 ,,Taurus“ (konkrétne 1216 234-5 ÖBB). Merali sa výstupné signály zo snímačov kolies RSR 180 v reléovej miestnosti zástavky Dunajov v kilometri 266,580 pri ŽST Krásno nad Kysucou v stanovených prevádzkových režimoch rušňa. Konkrétne išlo o rôzne jazdy so stiahnutými zberačmi, zdvihnutým zberačom, aktívnou koľajovou brzdou, neaktívnou koľajovou brzdou pri rôznych rýchlostiach a ťahoch rušňa, alebo výbehom ponad snímače 1PB51, 1PB52, 1PB41, 1PB42, 2PB51, 2PB52, 2PB41 a 2PB42. Jazdy v smere Krásno n. Kysucou – Kysucké Nové Mesto boli vždy s rušňom ES64U4 v čele jednotky a smerom späť bola jednotka ovládaná z riadiaceho vozňa. Počas presunov jednotky a počas jednotlivých skúšobných jázd neboli požadované žiadne zvýšené bezpečnostné opatrenia. Z hľadiska správnej činnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia v režime spúšťania výstrahy nebolo identifikované zvýšené nebezpečenstvo pre účastníkov cestnej dopravy a preto sa stráženie prechádzaných priecestí nepožadovalo.

Priebeh tejto etapy skúšobných jázd si znovu priblížime aj prostredníctvom fotografií:

Príchod do stanice Krásno nad Kysucou


Niektoré z jázd v Kysuckom Novom Meste


Po ukončení skúšobných jázd sa jednotka Railjet presunula do Žiliny, kde prenocovala strážená vyškolenou SBS službou zameranou na železnice. Verím, že bol článok osožný a plný informácií a že sa tešíte aj na ďalšiu časť, v ktorej sa pozrieme na skúšobné jazdy medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou.

Autor: XxXcompany

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1378