Ktorý je najkrajší ? – tento krát s peršingom... I.

railtrains.sk

Dátum:  18.01.2010 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  08.05.2021 21:35

 Asi pred dvoma mesiacmi sme si predstavili malý dvojdielny fotografický prierez najkrajšími, či inak sfarbenými rušňami 754, ako určovala či určuje farebná schéma vozidiel. Sledovanosť uvedeného príspevku nám dala podnet, aby sme niečo podobné zopakovali a tak sme sa tento krát zamerali na známe dvojsystémové rušne 363 / 362. Aj u tejto série vozidiel boli či sú pekné a zaujímavé „kusy“, ktorým k popularite zaiste prispelo aj dosadzovanie reklamných náterov. Je pravda, že u nás na Slovensku výber nieje takmer žiadny, ale aj tu sa objavovali rušne, ktoré dokázali aj zanedbateľným spestrením či čistotou zaujať. V nasledujúcich dvoch častiach Vám teda prinášame malý výber niekoľkých rušňov, na ktoré sa oplatilo či stále oplatí pri trati čakať...Na úvod ešte niekoľko slov. Dvojsystémové elektrické univerzálne rušne pôvodného označenia ES 499.1, dnes 363, boli vyrobené v podniku ŠKODA Plzeň v piatich výrobných sériách, na základe poznatkov z vývoja a skúšok dvoch prototypov ES 499.1001 a 1002, vyrobených v roku 1980. Po nich výrobne nasledovala desať kusová overovacia séria, pričom rada 363 sa stala počtom 181 vyrobených rušňov najpočetnejšou, dodanou pre bývalú železničnú správu ČSD.


Výroba bola vykonaná nasledovne :

Výrobný typ 69 E 0 ES 499.1001 / ES 499.1002 výr. čísla 6451,6452 rok výroby 1980
Výrobný typ 69 E 1 ES 499.1003 – ES 499.1012 výr. čísla 7937-7946 rok výroby 1984
Výrobný typ 69 E 2 ES 499.1013 – ES 499.1042 výr. čísla 8124-8153 rok výroby 1985
Výrobný typ 69 E 3 363.043 – 363.082 výr. čísla 8254-8293 rok výroby 1986
Výrobný typ 69 E 4 363.083 – 363.147 výr. čísla 8334-8398 rok výr. 1987/88
Výrobný typ 69 E 5 363.148 – 363.181 výr. čísla 8630-8663 rok výroby 1990Klasický náter posledných dodaných rušňov 363 na Slovensko. Zaujímavosťou bolo, že po dodaní nemali žiadne popisy, tieto sa dokončovali priamo v depe. Na snímke je 363.180, dnes 362.015 na svojom prvom výkone po dodaní z výroby v žst.Leopoldov.
V „Petrovickej skupine“ jazdili rušne 363.178 – 181, z ktorých bol najkrajší s poradovým číslom 179. Malé spestrenie pluhov, okenných rámov urobili z neho naozaj pekný stroj...
V bledomodrom sfarbení boli na Slovensko dodané stroje 363.133 – 363.147. Zaujímavý bol napríklad 363.147, ktorý mal na svojich čelách slovenské znaky, ktoré mu boli dosadené v Púchove, keď si ich maľovali miestni postrkári na „skútre“ 121...
V súčasnosti najstarší stroj 363 na Slovensku nesie označenie 363.088. Určitý čas bol zaujímavý vďaka logu ŽSR vo farbách národnej trikolóry.
A sme u ďalšej legendy, rušňa 363.157. Tento nosil na svojom čele podobne, ako 363.156 a 177 či 263.008, 754.003 a 032 znaky ČSD, ktoré boli prevzaté zo zvolenskej 750.181. V súčasnosti tento stroj jazdí pod označením 362.010.
Dodanie rušňov na Slovensko :

Rozvoj elektrifikácie železníc na Slovensku dal podnet k potrebe podania objednávky na dodanie popisovaných dvojsystémových rušňov. Podnet k tomuto kroku dala postupná elektrifikácia Považskej železnice, teda z Bratislavy do Púchova a tým vybudovania spojnice medzi striedavým a jednosmerným napäťovým systémom, ktorý pre tesne za zastávkou Dolné Kočkovce pri Púchove. Ako prvé boli do depa Bratislava hlavné dodané na prelome mesiacov január – február 1986 rušne ES 499.1037 až ES 499.1042, ktoré sa stali súčasne poslednými, ktoré niesli staré označenie „ES 499.1“. Ich dodanie súviselo aj s postupným zácvikom rušňovodičov na tento typ hnacích vozidiel, pričom ich prvé prevádzkové nasadenie bolo na vozebných ramenách Brno – Bratislava – Nové Zámky a Leopoldov – Nové Zámky – Komárom MÁV. V rokoch 1990/91 boli postupne presunuté v poradí ES 499.1041,039, 038+042,040 a 037 do depa Přerov, v Bratislave boli nahradené novo vyrobenými a súčasne poslednými vyrobenými strojmi označenia 363.176 – 363.181.Posledná 363.181 bola preznačená na 362.016. Aj táto bola určitý čas naozaj pekná, čo dokazuje aj obrázok z Bratislavy.
Rušne 363.099 a 362.015 boli ako dvojičky, líšili sa od seba len niektorými detailmi. Spoločný mali Škoda znak a nápis ŠKODA pod oknom rušňovodiča...
Zmena farebnej schémy z modro-žltej na modro-bielu, prinášala so sebou určité rozdiely, hlavne vo farebnom vyhotovení pluhov, čo sme pri fotografovaní uvítali. Na snímke je 363.101 pri jazde z opravy v depe Spišská Nová Ves a dnes vyhľadávaná 362.006 ešte v modrom prevedení...


V roku 1988 jazdou prvého slávnostného elektrického vlaku R 31105, vypraveného 2.2.1988 zo žst.Bratislava hlavná stanica do Púchova a vezeného ES 499.1039, bola oficiálne otvorená elektrická prevádzka na Považskej železnici. Z tohto dôvodu boli postupne do Bratislavy dodávané novo vyrobené dvojsystémové rušne 363.088 až 107 v období február/marec 1988, o dva mesiace neskôr nasledovalo dodanie 363.133 – 363.147. V začiatkoch prevádzky boli prevádzkované len po Púchov, neskôr sa ich prevádzková pôsobnosť presúvala ďalej po Žilinu, Martin, Spišskú Novú Ves a samozrejme ďalej do Košíc. V máji 1990 boli do Bratislavy dodané ďalšie nové rušne 363.148 – 363.157 a už spomenuté 363.176 – 363.181.A sme pri prvej reklamnej mašinke, označenia 362.015. Coca-Cola nás vie potešiť stále, samozrejme ak je aspoň trošku čistá.

Stretnutia v depe Žilina s jednosmernými peršingami bolo vždy vyhľadávané a zaujímavé. Dnes, keď sa rozmohli nové unifikované nátery „blonski“, sa takáto pestrá kombinácia dá odfotografovať čoraz ťažšie.V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované rušne 363 nasledovne :
Cargo Bratislava 363.088 – 100, 102 – 106, 138 - 142
ZSSK Bratislava 363.107, 133,134,136,137,143-146,
362.001 - 016
ZSSK Žilina 363.101,135,147
Zrušený bol jeden stroj – 363.153 po čelnej zrážke, ktorá sa stala 2.6.1995 medzi Svätým Jurom a žst.Bratislava Rača, kde sa na čele R 614 Hornád čelne stretol s protiidúcim Os 2827 vezeným laminátkou poradového čísla 143.A máme tu druhú slovenskú „reklamku“ v podaní 362.002. Poisťovňa je krásna v každom počasí a jej návrh je veľmi vydarený. Stretnutie s Coca Colou v Žiline bolo naozaj nezabudnuteľné...
Farebná kombinácia bledomodrý vrch a tmavomodrý spodok bol veľmi vydarený. Nosili ho rušne 362.002,005,008,009,011,013 a 014.

Aj tento unikát v podobe 363.135 opravenej v Žiline po násilnom poškodení sme priniesli. Naozaj stačilo na čelo namaľovať malý červený trojuholník a mali by sme tu spomienku na náter v prototypovej ES 499.1002...
Prvý diel musíme zakončiť novým unifikovaným náterom, na ktorý si názor musí urobiť každý sám...(Dokončenie o týždeň)

Text a foto : Palo
Spracoval :Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=139