Lokomotiva, zvaná "kyklop"

railtrains.sk

Dátum:  06.03.2015 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  01.04.2020 3:15

 Mezi nejpozoruhodnější motorové lokomotivy, které kdy vyjely z pražské lokomotivky ČKD, patří dvojice prototypů řady T 499.0. Přestože léta strávená vývojem přišla vlastně vniveč a vozidlo takových parametrů by mělo na kolejích tehdejších ČSD velmi malé využití, budí jeho neobvyklý design, jmenovitý výkon a dosažená rychlost oprávněný respekt. Je to právě 40 let, co tyto stroje vyjely na svoji krátkou a přitom velmi klikatou cestu.


Vývoj nové motorové lokomotivy byl v 60. letech podnícen čs. ministerstvem dopravy. Úkol byl v rámci dělby přidělen národnímu podniku ČKD Praha, závod Lokomotivka, kde se práce rozběhly od roku 1967 s výhledem dokončení v roce 1971. Oproti dosud vyráběným lokomotivám byla zcela odlišně pojatá - v mechanické části způsobem zavěšení skříně na podvozcích pomocí šikmých válcových pružin, nebo zavěšením trakčních motorů a jejich převodem. Naftový motor řady 230 byl koncipován stavebnicově, v tomto případě šlo o vidlicový dvanáctiválec K 12 V 230 DR o jmenovitém výkonu 2400 k (1766 kW). Progresivní konstrukční prvky obsáhla elektrická výzbroj - střídavě-stejnosměrný přenos výkonu, elektrické vytápěcí zařízení, elektrodynamická brzda. Samozřejmostí byla elektronická regulace výkonu, elektricky řízená brzda a zkoušela se též automatická regulace rychlosti. Neobvyklé situování dálkového reflektoru do podokenní části čela dalo lokomotivám této řady přezdívku "kyklop" a to podle bájného jednookého obra Kyklopa z řecké mytologie.
Tovární snímek první dokončené lokomotivy T 499.0001 ještě ve výrobní hale pražské ČKD. Repro sbírka Lajos
Unikátní záběr provozu řady T 499.0 v LD Děčín - stroj T 499.0001 veze okolo zastávky Roztoky-Povrly
vlak s výsypnými vozy. Pohlednici z fotografie Pavla Strachoty vydala společnost SAXI.

První prototyp T 499.0001 byl montážně dokončen v červnu 1974, a 19. 8. 1974 poprvé nastartován. Následovalo poměrně dlouhé období zkoušek a jejich přerušení z důvodů častých poruch. Lokomotiva byla nakonec určena k prototypovým zkouškám. Sesterská T 499.0002 byla dokončena v lednu 1975, od července 1975 byl připraven ke zkouškám u ČSD. Od konce srpna 1975 do konce listopadu 1976 byla T 499.0002 jako zapůjčená přidělena do LD Praha střed s přestávkami nasazována do čela Ex 105 "Ostravan" do Bohumína, odkud se časně ráno s obratovým Ex 104 vracela zpět. Oproti tomu T 499.0001 pobývala nejčastěji na cerhenickém zkušebním okruhu, kde neplánovaně dosáhla rychlosti 176 km/h. Nešlo primárně o dosažení takové rychlosti, ale pouze o docílení povoleného maxima. Kvůli nesprávně namontované převodovce náhonu rychloměru však tento ukazoval rychlost výrazně nižší, než byla ve skutečnosti. Přepočtem byla následně zjištěna skutečná rychlost, která je i rekordem československých motorových lokomotiv.
Po ukončení zkoušek, které byly provázeny vleklými závadami na elektrických točivých strojích, motoru či hydrostatice, bylo zjevné, že sériová výroba se konat nebude. Jednak FMD o taková vozidlo už nemělo zájem pro skutečně omezené možnosti využití jejich vlastností a pro celkovou hmotnost, která činila 85,6 t. Výrobce naopak hledal možnosti dalšího využití prototypů a tak byly počátkem roku 1977 opět jako pronajaté přiděleny do LD Děčín. Tam do přelomu let 1979 a 1980 sloužily zejména v nákladní dopravě na pražském rameni. Nejprve byla odstavena T 499.0001 po požáru strojovny a když na jaře 1980 stála na regulátor i 002, byl pronájem ukončen a lokomotivy se vrátily zpět do výrobního podniku.Setkání lokomotivy T 499.0002 a elektrického vozu M 400.001 při výstavě a dnu otevřených dveří
na ŽZO v listopadu 1983. Foto Jaroslav Valeš
Snímek z nového působiště lokomotivy T 499.0002 - Železniční zkušební okruh v Cerhenicích. Na něm se 4. 11. 1983 při oslavách 20 let okruhu představuje "kyklop" s krátkou rychlíkovou soupravou, kolej bez trakčního vedení v popředí je přípojová vlečka do stanice Velim. Foto Jaroslav Valeš
Bližší pohled na stroj T 499.0002 v listopadu 1983, který byl sice provozní, ale vzhledově poněkud
zanedbaný - což se mělo časem změnit. Foto Jaroslav Valeš


Počátkem 80. let se našla nová příležitost - obě lokomotivy byly pronajaty Výzkumnému ústavu železničnímu pro potřeby na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích. Tam byly nakonec odprodány. Tam opětovně zprovozněná T 499.0002 sloužila k trakčním i brzdovým zkouškám až do roku 1992, kdy prodělala menší požár ve strojovně a od té doby nebyla v provozním stavu. Dříve zahořelá T 499.0001 se používala k nárazovým zkouškám, i když neoficiálně byla nejprve poškozena neopatrným najetím a to ji odsoudilo k uvedenému účelu. V 80. letech to byl již značně zchátralý stroj, který byl okolo roku 1989 na ŽZO rozložen.O poznání lepší vizuální stav lokomotivy T 499.0002 na podzim 1988. Krátce před tím se lakovala
v Kořenově a představila se 7. 10. 1988 na oslavách 25 let ŽZO. Foto Jaroslav Valeš
Chvilka odpočinku a dobírání provozních hmot. Stroj T 499.0002 byl 12. 10. 1988 zachycen během provádění nových TBZ lokomotiv řady ES 499.0 (tehdy již 350) kvůli navyšování nejvyšší dovolené rychlosti na 140 km/h.
Foto Palo


Pro lokomotivu T 499.0002 se naskýtaly i prezentační účely - na podzim 1983 a znovu po pěti letech, kdy už nesla obnovený původní nátěr, se předváděla při dnech otevřených dveří v rámci oslav výročí ŽZO. Občas jej opouštěla na výstavy, ale od roku 1993 byla převezena do LD Nymburk. Tam s ní byly poměrně odvážené záměry, nakonec byl dosazen roku 1995 nový akrylátový nátěr skříně.Čelní pohled na již neprovozního, ale vystavovatelného "kyklopa". Protože se přechod na nový systém označení hnacích vozidel v roce 1988 vztahoval na všechna vozidla, spadající pod FMD, došlo i na něj. Ale protože nepatřil k ČSD, měl samostatnou "šestistovkovou" číselnou skupinu. Pořadové číslo "1" už vyplynulo z toho, že šlo o první přeznačenou lokomotivu této řady. Zrušený a postupně rozebíraný vrak T 499.0001 již nové označení nedostal ani admninistativně. Nymburk-město, 12. 9. 1993. Foto Lajos
V barvě a na slunci to vypadá přece jen lépe - mezi skupinou lokomotiv na výstavě ke 120 rokům vzniku železničního uzlu Nymburk, 12. 9. 1993. Foto Lajos


Lokomotiva T 499.0002 od roku 1988 nesla označení 759.601-3, později dokonce provedené ve smaltovaných tabulkách. Po předání do LD Nymburk byla v roce 1994 přečíslována na 759.002-9 a toto označení nese oficiálně doposud. Po přelakování v roce 1995 však na sobě nosí tabulky s původním označením z výroby. K té době se vážou aktivity firmy ČŽ - Česká železniční a. s., která si "kyklopa" chtěla vzít do pronájmu, zprovoznit jej a dopravovat s ním EC vlaky mezi Plzní a bavorským Furth im Wald, které se jinak musely vozit dvěma stroji řady 754. Jedním z dosažených výsledků je přelakování a zprovoznění manipulačního pojezdu z akumulátorů. Památkou pak červený erb, dočasně umístěný na skříni a samostatný pohyb u montovny kolejových polí v České Třebové, kde se koncem srpna 1995 lokomotiva ukázala.Vzácný obrázek - "kyklop" T 499.0002 na trati, byť dopravován cizí silou. Kavalkáda vozidel, aneb přehlídka vlastní silou na širé trati. Konala se 26. a 27. 8. 1995 okolo České Třebové, při oslavách 150 let Dráhy olomoucko-pražské. Lokomotivy vyjížděly z Dlouhé Třebové a projížděly třebovským uzlem do depa. Zde je "kyklop" na dnes již sneseném původním traťovém úseku Dlouhá Třebová - Odb. Parník. Foto Lajos
Lokomotiva T 499.0002 ve dvoraně depa Praha-Masarykovo 2. 9. 1995. Po 20 letech tedy návrat do někdejšího působiště, ovšem jen v rámci výstavy. Na čele patrné logo České železniční, a. s. Foto Lajos


Od května 1997 byl "kyklop" domovem v Bohumíně, kam byl nejprve z Nymburka zapůjčen na výstavu k tamním oslavám 150 let železnice a nakonec tam zůstal dalších 15 let. K Bohumíne měl "kyklop" vazbu z dob vozy expresu "Ostravan", kam zajížděl k nočnímu odpočinku. Okolo vznikla skupinka, sdružená jako Společnost železniční, výtopna Bohumín (starala se o 477.060, T 334.085 či E 499.004) a ta o lokomotivu pečovala a doprovázela na výstavy. Nejzajímavější prezentací však byla jízda zvláštního vlaku pro fotografy s rudým strojem 754.068, patrovou jednotkou Bpjo a "kyklopem" v závěsu dne 17. 9. 2005 z Ostravy do Valašského Meziříčí a zpět. Stylizace byla taková, aby na snímcích "kyklop" vypadal, jako by byl v čele vlaku - za tímto účelem měl nouzově napájená poziční světla.Jedna z mnoha prezentací v době dislokace v Bohumíně. Dne 12. 9. 1999 se konala výstava ke 150. výročí otevření železnice do sousedního, kdysi pruského Annabergu - dnes Chalupki. A "kyklop" zde nemohl chybět. Foto Lajos
Jeden z největších výletů se konal na jaře 2001, aby se zúčastnil oslav 150 let Dráhy pražsko-drážďanské v Děčíně. Tedy opět v jednom z bývalých působišť. Foto Lajos
Pohled na řídicí pult lokomotivy T 499.0002. Na první pohled snad až zklamání - obyčejný pult motorové lokomotivy ČKD s volantovým kontrolérem. Avšak červená šipka u čísla 140 na rychloměru nebo ovladač elektrického brzdiče naznačují, že přece jen jde o něco jiného... Foto Lajos
Zajímavé setkání na jinak propršené výstavě v Přerově 15. 9. 2001. Blízko sebe stály tematicky seřazené lokomotivy, jejichž osudem byl motor K 12 V 230 DR v různě nastaveném výkonu. Vlevo tehdy čerstvě rudá "čtyřka" 754.068, dále známá T 499.0002, uprostřed prototyp 752.001. Ten o problémový motor řady 230 přišel a byl mu experimentálně dosazen starší, ale upravený a na hodnotu 1214 kW nastavený motor K 6 S 310 DR. Zcela vpravo kousek klasické původní "trojky", takto dnes muzejní lokomotivy T 478.3101. Foto Lajos
Léta neviděný obraz - "kyklop" na trati a ještě s patrovou jednotkou k tomu.
Nevšední stylizace proběhla 17. 9. 2005 a tento záběr byl pořízen u Mořkova. Foto Vít Blahovec/Petr Hinze
Druhý pohled od Mořkova ukazuje celou soupravu tmavě zelených vozů a stylové "áčko" telefonních sloupů.
Foto Vít Blahovec/Petr Hinze
Na snímku od Kunčic pod Ondřejníkem je dobře patrná i vlaková lokomotiva 754.068, která celou soupravu v trase Ostrava - Valašské Meziříčí a zpět dne 17. 9. 2005 vezla. Na fotozastávkách byl "kyklop" T 499.0002 zbaven koncových návěstí a zatvářil se, jako by stanul v čele vlaku. Foto Vít Blahovec/Petr Hinze


Zatím poslední dějství začalo v květnu 2012, kdy byl stroj T 499.0002 dovezen na výstavu do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka. Zpět do Bohumína se již nevrátil, DHV jej hodlalo zprovoznit. Tutéž myšlenku zastávala dceřiná společnost Českých drah VUZ a. s., která ji nakonec na přelomu let 2012 a 2013 začala zrealizovat. Sen mnoha fandů se tím začal zhmotňovat - ale o nové životní epoše lokomotivy, zvané "kyklop" zase někdy příště."Kyklop" ve společnosti jiných motorových legend s výrobní značkou ČKD.
Muzeum ČD v Lužné u Rakovníka, 11.5.2012. Foto Lajos
Detail čela lokomotivy T 499.0002 prozrazuje, že to není napodobenina vagonu, ale nenápadně klenutá a zkosená čelní partie. I z boku vyniká mohutný čelní reflektor, který jí vynesl obecně uznávanou přezdívku. Foto Lajos
Podrobnosti, technická data a podstatně větší množství fotografií naleznete zde: >>odkaz (http)<< . Kolega a kamarád Rosťa Kolmačka se těmito unikáty dlouhodobě zabývá a staly se mu takříkajíc i osudem.

Tento článek byl sestaven mj. s pomocí monografického příspěvku Ing. Bohumila Skály v Železničáři č. 17/1990.
P. S. Bohouši, díky za tu osvětu, na tehdejší dobu to byl nebývalý počin !


Text: Lajos,
foto: Jaroslav Valeš, Palo, Vít Blahovec/Petr Hinze a Lajos


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1410