Pozvánka na turnaj Polónia

railtrains.sk

Dátum:  23.06.2015 0:00   |   Rubrika:  Na voľné chvíle ...   |   Vytlačené:  28.02.2020 7:13

 Organizačný výbor železničného uzla Fiľakovo Vás pozýva na XXXVIII. ročník medzinárodného futbalového turnaja POLÓNIA, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.-26. júna 2015 na štadióne FTC Fiľakovo.
Turnaj vznikol z nadšenia niekoľkých zamestnancov železníc Poľska, Maďarska a bývalého Československa v roku 1979. Svoje meno dostal podľa medzinárodného rýchlika POLONIA R 330/331. Turnaja sa zúčastnili futbalové mužstvá pohraničných prechodových staníc, cez ktoré v tom čase viedla trasa tohto rýchlika. Boli to železničné stanice Zebrzydowice, Petrovice u Karviné, Fiľakovo a Somoskőújfalu. Trasa rýchlika sa časom menila, ale tradícia dobrého futbalu, priateľstva a dobrých vzťahov zostala.

Prvý a druhý ročník turnaja sa konal v roku 1979 v staniciach Somoskőújfalu a Fiľakovo. O vznik turnaja sa v tom čase zaslúžili:
ŽSR - Bučko Július - RD Fiľakovo
PKP - Hanzlik František - MD Zebrzydowice
MÁV - Deák János - ŽST Somoskőújfalu
ČD - Haas Jan - ŽST Petrovice u Karviné
ČD - Nierostek Jan - ŽST Petrovice u Karviné


V posledných rokoch prešiel turnaj neľahkým vývojom. Menili sa politické aj ekonomické podmienky a turnaj prežil aj rozdelenie Československa. Jeho kvalita rástla každým rokom a nadobúdal stále širšiu regionálnu úroveň. Narastali aj nároky na jeho organizačné zabezpečenie. Našťastie sa vždy našlo dosť nadšencov, ktorí si pokladali za povinnosť udržať tradíciu, potešenie z hry a krásy futbalu. V neposlednom rade tiež udržať tradične dobré priateľské vzťahy medzi železnicami zúčastnených štyroch štátov.Program turnaja:
25.6.2015
10:00-11:15 Fiľakovo (ŽSR) – Somoskőújfalu (MÁV)
14:15-15:30 Fiľakovo (ŽSR) – Petrovice u Karviné (ČD)
15:45-17:00 Zebrzydowice (PKP) – Somoskőújfalu (MÁV)
18:00 kotlíkový guľáš
19:00 kultúrny program


26.6.2015
09:15-10:30 Fiľakovo (ŽSR) – Zebrzydowice (PKP)
10:45-12:00 Somoskőújfalu (MÁV) – Petrovice u Karviné (ČD)
13:45-14:30 Petrovice u Karviné (ČD) – Zebrzydowice (PKP)


Vzpomínka na časy, kdy "Polonia" jezdila z Varšavy do Budapešti znovu přes Břeclav. Takto vedena lokomotivou 350.007 ZSSK projížděla 15. 6. 2002 úsekem Brodské - Kúty. Foto Lajos
Náhrada za turnusový stroj řady 350 - úplně obyčejná 362.004 ŽSR míří s EC 131 "Polonia" 7. 8. 2001 ke stanici Bzenec-Přívoz. F
oto Lajos
EC Polonia se na trasu přes Bratislavu, Břeclav a Petrovice u Karviné vrátil v roce 1996. Ovšem stroje odpovídajícího výkonu a rychlostního rozsahu se jej chopily až v červnu 2001. Takto dne 8. 8. 2001 vede 350.016 ŽSR úsekem Hrušky - Moravská Nová Ves EC130. Foto Lajos

Nechtěný fotomrak se podepsal na snímku 350.015 ŽSR při vjezdu EC 131 "Polonia" do stanice Bzenec-Přívoz v létě 2001.
Foto Lajos
Na podzim 2005 prošlo EC "Polonia" mimořádnou změnou ve svojí trase - novým cílem se stala Vídeň. V inovované podobě jej vidíme s tehdy brněnským "rychlým esem" 362.118 za Rohatcem-zastávkou dne 22.09.2005. Foto Lajosautor: Organizačný výbor železničného uzla Fiľakovo


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1469