M 152.0 - opomenuté jubileum "kachní" invaze

railtrains.sk

Dátum:  25.04.2016 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  16.05.2021 10:56

 2. díl - odvozené řady

Zatímco v předchozím pojednání jsme připomenuli nejstarší vozy řady M 152.0 (810), které na koleje tehdejších ČSD vyjely právě před 40 lety, v tomto díle je věnován prostor tzv. derivátům - tedy konstrukcím, které na základě původní řady M 152.0 vznikly. To je ostatně dokladem toho, že tyto motoráky byly dobrým konstrukčním základem pro další přestavby a modifikace.

V letech 1982 a 1983 vyjelo z bran n. p. Vagónka Studénka 101 vozů řady M 153.0, určených pro údržbu a opravy trolejového vedení. Další tři vozy řady M 153.5 přišly na široký rozchod. Tím však výroba vozidel pro OTV neskončila - na přelomu let 1991 a 1992 vyjela doplňující série vozů čísel 892.102 až 112, přičemž 10 jich přišlo k ČSD a poslední k DNT - Doly Nástup Tušimice, kde je rozsáhlá síť tratí s elektrizační soustavou 3000 V. Právě řada 892 byla těmto vozidlům určena a od roku 1988 na ni byly přeznačeny. Po rozdělení ČSD nastal další vývoj. U ČD se vozy ještě v roce 1994 převedly k nové Divizi dopravní cesty a podle nové legislativy se považují za speciální hnací vozidla. Od roku 1997 se přeznačily na řadu MVTV 2 při zachování původních pořadových čísel. Dnes náleží ke správcovské organizaci SŽDC a kromě již zavedeného označení nesou rovněž čísla mezinárodní. A tak např. původní vůz M 153.0044 byl nejprve přeznačen na 892.044-9 a později MVTV 2-044. Dnes nese 12místný kód, který už s původním číslem nemá nic společného. Na Slovensku byl vývoj podobný, vozy po transformaci zůstaly u infrastruktury - ŽSR, rovněž mají řadové označení MVTV 02 (resp. MVTV 03 na ŠRT) - ovšem dvoumístné číslo neodpovídá číslu původnímu.
Opravený vůz MVTV 2-081 se 14. 11. 2009 ve Bzenci podrobuje zkušební jízdě po celkové opravě v DPOV Veselí nad Moravou. Foto Lajos

Jeden z nejmladších vozů - MVTV 2-100 posunuje 14. 6. 2005 v Ostravě hl. n. Foto Lajos

Vůz MVTV 2-107 z porevoluční série (vozy měly červený nátěr se širokým žlutým pásem) dne 7. 1. 2008 v depu Veselí nad Moravou, kam jezdívají na menší i větší opravy. Foto Lajos

Zástupce slovenských "mandelinek" MVTV 02-32 ŽSR vyjíždí 12. 2. 2009 ze stanice Štrba. Foto Lajos

Co je na tomto voze divného ? Je to širokorozchodný MVTV 03-02, zachycený 12. 7. 2008 mezi výhybnami Slančík a Hornád na ŠRT. Foto Lajos

Když pomineme řadu konstrukčních úprav u řady M 152.0/810, pak velmi výraznou, vedoucí k přidělení nové řady, byla úprava pro samoobslužné řízení. Na jaře roku 1994 vyjely tři zkušební vozy č. 281, 282 a 596. Nejprve se po hlavní opravě v Šumperku stěhovaly do Studénky na úpravy. Zahrnovaly posunutí mezistěny stanoviště, dosazení radiostanic, kontroly bdělosti strojvedoucího, vlakového rozhlasu, komunikačního zařízení pro zastávky na znamení, zapojení dveří pro otevření jen u strojvedoucího, který pak mohl okénkem ve dveřích stanoviště prodávat jízdenky. Během podzimu 1994 se realizovala série dalších 23 vozů. Od 1. 4. 1996 se tyto vozy přeznačily na řadu 809 s původními čísly. V roce 1997 ještě vyjely další dva, protože 809.527 byl zrušen po nehodě. Celkem jich bylo 28, ale nikdy ne současně v provozu. Ubyl i poškozený vůz 809.552, který byl přestavěn na regionovu 814.198.


Vůz 809.281 patřil počátkem roku 1994 mezi tři zkušební rekonstrukce na provoz bez průvodčího. Vyjely v tomto nátěru a právě u 809.281 byl již dvakrát obnoven. Zde u mostů přes řeku Moravu za Veselím, během zkušební jízdy v srpnu 2006. Foto Lajos

Sériové vozy pozdější řady 809 vyjížděly na podzim 1994 v tomto slušivém nátěru. Vůz 809.534 jej shodou příznivých okolností nese doposud. 17. 4. 2008 byla zachycen ve společnosti lokomotiv 799.015 a 754.075 ve Veselí nad Moravou při dokončované opravě. Foto Lajos

Ještě jednou veselská točna - je na ní vůz 809.336, opatřený celoplošnou reklamou (samolepicí fólie) na politickou stranu do parlamentních voleb. Na voze 809.336 byl instalován řídicí systém Intelo PIKO. Vedle klasické vozy řady 810, vpravo modernizovaná jednotka řady 814. Větší počet snímků z veselského depa je dokladem zdejší mnohaleté údržby těchto vozidel prakticky ve všech stupních oprav. Foto Lajos
Prvním velmi výrazným krokem od původní podoby byla řada 811 pro ŽSR. Jejich potřebu vyvolal nedostatek výkonnějších motorových vozů, navíc negativně ovlivněný pozastavením přístavby postarších řad 820 a 830 do již zahraničních dílen v Šumperku. ŽOS Zvolen se na opravy motorových vozů pro ŽSR teprve adaptovaly. Konstrukci vypracovala kancelář Ing. Novotný v Hradci Králové, a dva prototypy se v letech 1995 resp. 1996 postavily na skříních přípojných vozů tehdejší řady Baafx v depech Vrútky a Zvolen. Základním rysem se stal elektrický přenos výkonu, kdy trakční alternátor přes usměrňovač napájí dvojici tramvajových trakčních motorů. Interiér s původním půdorysem má čalouněná sedadla s opěrkami hlav a kouřová skla. Do roku 1999 se předalo 25 sériových vozů ve dvou sériích, přičemž ta první vznikla ze 10 ks zcela nových skříní a další vozy řady 811 se stavěly jak z přípojných, tak i motorových vozů. Dnes jsou dva vozy (024 a 026) po nehodách zrušeny, další (003) se tomu patrně nevyhne. Potřeba řady 811 mírně klesá, ale stále patří k oporám místní dopravy na západě Slovenska.


Druhý prototyp 811.002 ZSSK míjí 20. 7. 2006 "čmeláka" 770.058 ZSSKC v Lietavské Lúčce. Foto Lajos

Motorák 811.011 ZSSK s barevně ucelenou soupravou dne 12. 5. 2006 poblíž zastávky Mokraď na své původně domácí oravské lokálce. Foto Lajos

"Mandarinka" 811.006 ZSSK dorazila 28. 3. 2007 do pohraniční stanice Vrbovce - tehdy ještě jako záskok za teplanské vozy řady 810. Foto Lajos

Setkání dvou různých modernizací, vzniklých na základě řady 810 - 811.009 ZSSK čeká na přestup hrstky cestujících od Regionovy TRIO 814.205/206 ČD na Vrbovcích. Píše se Nový rok 2009. Foto Lajos

V krásný zimní den zastavuje jeden z posledních oranžových vozů řady 811, pořadového čísla 011 na zastávce Višňové. Foto Lajos

Dnes již zrušený vůz 811.026 - po přesunu z Tisovce sloužil v Trenčianske Teplé a namísto řady 850 převzal roku 2003 obnovenou, ale ochablou osobní dopravu na trati Trenčín - Chynorany. Tam jej vidíme 14. 10. 2003.

Foto Lajos

Jistou výjimkou, kdy vznikly dvě rozdílné řady se stejným číslem, byla řada 811 ČD. V letech 1994 - 1997 vznikal v opravně Pars DMN Šumperk koncept modernizace. Vznikla ucelená jednotka se dvěma motorovými a třemi vloženými vozy. Od roku 1997 byla ve zkušebním provozu ve Valašském Meziříčí, ale často stávala na různé závady a úpravy. Základem úprav vozů 811.082 a 811.494 byl nový přeplňovaný motor LIAZ ML 636, spojený se zesílenou hydromechanickou převodovkou Praga 2M90. Výkon byl řízen elektronicky a vzájemné propojení umožňovalo ovládání obou vozů z jednoho stanoviště. Interiér byl opatřen novými sedačkami s opěrami hlav, opět v původním půdorysu - tím se vůz stal velmi těsným a nepohodlným. Poruchové a zastaralou řídicí částí vybavené vozy byly upraveny - nejprve 811.494 v roce 2001 v Šumperku, kde obdržel nový řídicí systém Intelo PIKO od Lokelu (nový rozvaděč, slaboproudá kabeláž i pulty) a v roce 2003 byl ve spolupráci Parsu a veselského depa upraven i vůz 811.082. Další provoz se odehrával v Rakovníku, kde byly oba zkušební vozy postupně odstaveny a tím provoz řady 811 ČD nadobro skončil.


Oba a tedy všechny vozy řady 811 ČD čekají opravu, v případě 811.082 i rozsáhlé úpravy a dokončení legislativního procesu, aby mohly zpět do provozu. Veselí nad Moravou, 16. 3. 2003. Foto Lajos

Dvě rozdílné modernizace z produkce firmy Pars nova Šumperk se představují na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v září 2001. Vůz 811.494 byl již upraven, jak navenek prozrazuje venkovní osvětlení.

Foto Lajos

Vůz 811.082 byl upraven během roku 2003 v rámci vyvazovací opravy ve Veselí nad Moravou. Tam se v říjnu 2009 vrátil kvůli opravě násilného poškození. Vedle vůz 809.345, jako první v novém firemním nátěru Českých drah.

Foto Lajos
Druhou výjimkou shodné řady byla řada 812. Nejprve uvedeme tu českou, protože ve svojí podobě nedoznala rozšíření a v elektrické části navázala na řadu 811 ČD. V roce 2001 provedl Pars nova Šumperk přestavbu těžce poškozeného vozu 810.613. Vůz dostal nová sklolaminátová čela, přestavěl se interiér s menším počtem prostornějších sedaček. Přišel nový výkonnější motor LIAZ ML 640 SE o výkonu 242 kW, spojený s hydromechanickou převodovkou Voith DIWA 864.3. To vše řízené systémem Intelo PIKO. Odvážně pojatý prototyp měl premiéru v září 2001 v Brně, na jaře 2002 začal jeho zkušební provoz, zpočátku ještě bez cestujících. Téhož roku přibyl koncepčně odvozený řídicí vůz 912.001 s prostřední nízkopodlažní částí. Oba jsou dodnes v provozu, po depu Rakovník jsou domovem v DKV Praha a tvoří soupravu tzv. Cyklohráčku. I když tyto zeleno-sivé vozy zůstaly osamoceny, objevili se jejich početní následníci. Ale nepředbíhejme.


Ještě jednou MSV Brno 2001 - zde vozy 812.613 a 811.494. Tzv. Esmeralda byla tehdy rozhodně hitem veletrhu a ukázala další možnosti úprav těchto vozidel. Foto Lajos

Léty provozu trochu zaprášený vůz 812.613 se 13. 10. 2009 otáčí na veselské točně. Vůz 810.613, z nějž Esmeralda vznikla, jezdil v letech 1984 až 2001 právě zde, než byl těžce poškozen ve Starém Městě. Foto Lajos

Na brněnském veletrhu na podzim 2001 měl asi menší publicitu vůz 812.001 ŽSR. Oč střízlivější koncepce, o to větší úspěch - do vozu s prakticky původním designem řady 810 přišel nový motor MAN D 2866 LUH 21, spojený s hydromechanickou převodovkou Voith DIWA 863.3. Pozměnilo se uspořádání interiéru, který se stal prostornějším a pohodlnějším. Produkci těchto vozidel zajišťovaly ŽOS Zvolen a do roku 2007 vyjelo celkem 64 těchto vozidel. Výjimečným je 812.008, vybavený klimatizací. K těmto motorovým vozům přibyly upravené přípojné vozy řady 012. Dnes řada 812 nejpočetnějším představitelem motorového vozu u ZSSK.


Prototyp 812.001 ZSSK stojí 15. 9. 2007 vedle sériového 812.003 v hale depa Brezno. Foto Lajos

Většina řady 812 je provozována v jižních a středních oblastech Slovenska. Vůz 812.007 postává 27. 4. 2011 ve Fiľakovu. Foto Lajos

Zánovní prešovský vůz 812.017 přijíždí ráno 9. 8. 2005 do stanice Nemcovce, cestou z Prešova do Humenného.

Foto LajosMotoráček 812.022 ZSSK s bílými dveřmi se 31. 7. 2010 blíží k zastávce Beňuš. Foto Lajos

Motorová souprava s vozem 812.048 zastavila 15. 9. 2007 ve stanici Podbrezová.

Vedle nejstarší slovenská "cecaňa" 751.023 s manipulačním vlakem. Foto Lajos

Vůz 812.034 ZSSK už nese korporátní nátěr. Odpoledne 22. 10. 2012 zastavil v dopravně Kozelník na "Štiavničce". Foto Lajos

Vůz 812.049 ZSSK vidíme 12. 5. 2012 ve stanici Šahy, ležící přesně na slovensko-maďarské hranici.

Foto Lajos

Čilý ruch s motoráky 812.053 a 812.063 ZSSK ve stanici Fiľakovo dne 27. 4. 2011 - tehdy ještě fungovala osobní doprava jak do příhraniční Šiatorské Bukovinky, tak i sousedního Somosköújfalu v Maďarsku. Foto Lajos

V roce 2005 vznikl prototyp dvoudílné motorové jednotky pro regionální dopravu u ČD - jak jinak, než přestavbou motorového vozu řady 810 a přípojného vozu řady 010. Realizaci již tradičně provedla firma Pars nova Šumperk a představila ji na podzim 2005 na brněnském veletrhu. Nová jednotka vycházela ze samostatných vozů 812.613 a 912.001, ale šlo již o průchozí vozidla a nízkopodlažní část v řídicím voze. Tato koncepce se ujala a roku 2006 začala sériová produkce, která nakonec obsáhla 215 jednotek s označením 814.001 až 199 a 814.300 až 315. Trakční a regulační část v zásadě odpovídá prototypu 812.613. Roku 2007 vznikla jedna souprava 814.501/914.501 i pro soukromou Železnici Desná, provozovaná ze Šumperka do Koutů nad Desnou resp. Sobotína. Produkce tzv. Regionov však obsáhla i třídílné soupravy v sestavě M+V+M. Takto bylo pro specifičtější provozy v letech 2007 až 2010 postaveno celkem 23 jednotek s čísly 814.201/202 až 814.245/246. Označovány jsou též jako Regionova TRIO.


První prezentace prototypu 814.001/914.001 na brněnském veletrhu 5. 10. 2005. Foto Lajos

Řídicí vůz 914.003 s nízkopodlažní částí. Pozorného diváka jistě zaujme původní písmenné označení, použité jen u předsériového provedení. Otrokovice, 16. 3. 2007. Foto Lajos

Zcela běžná sériová jednotka 814.103 odpočívá 21. 8. 2010 v depu Veselí nad Moravou.

Foto Lajos

Jistou výjimkou je jednotka 814.501 společnosti Železnice Desná. Ve společnosti původních vozů 810.221 a 810.435 ji vidíme 18. 8. 2010 v odbočné stanici Petrov nad Desnou. Dnes již zde vede trakční vedení a čeká se na přidělení elektrický Regiopanterů a zahájení elektrického provozu na první soukromé (nestátní) elektrizované trati v České republice. Foto Lajos

Jedno z vyšších čísel - budějovická Regionova 814.146 jede 15. 9. 2011 do Nového Údolí poblíž Hořic na Šumavě.

Foto Lajos

První den služby třídílné Regionovy TRIO - byla to 814.205/206 depa Veselí nad Moravou a 14. 5. 2007 poprvé vozila své cestující do Javorníku, Vrbovců a Hodonína. Zde během pobytu ve Strážnici. Foto Lajos

Zatímco Regionovy ČD budou ještě nějaký čas v zažitém žlutém nátěru, kdysi sympaticky oranžové "mandarinky" už na svůj původní vzhled mohou jen vzpomínat. Prototyp 811.001 ZSSK vyjíždí 20. 7. 2009 z Velké nad Veličkou do Nového Mesta nad Váhom. V pozadí zapůjčená maloměřická 814.219/220. Foto Lajos

Zakrátko i na Slovensku vznikla dvoudílná motorová jednotka, ovšem bez snížené podlahy v řídicím voze. Byla jí přidělena řada 813/913, roku 2007 vyjela první souprava od již tradičního opravce ŽOS Zvolen do zkušebního provozu v Prievidzi a do roku 2010 bylo předáno celkem 44 těchto jednotek pro ZSSK. V roce 2012 se ve Zvolenu vyprodukovaly dvě jednotky řady 813.1 a zařazeny byly do roku 2015 na půvabné západočeské lokálce Karlovy Vary - Mariánské Lázně ve službách doprvce GW Train Regio. Obě jednotky patří zvolenským dílnám. Zatím poslední a designérsky velmi zajímavě pojatá obdobná přestavba vznikla o rok později, kdy ze ŽOS Zvolen vyjela jednotka 813.110. Doposud je v majetku výrobce, ale na podzim 2015 byla pronajata společnosti KŽC Doprava a po vybavení nezbytných formalit byl povolen její provoz i v síti SŽDC - sloužila na pražské lince S 31 z Masarykova nádraží do Prahy-Čakovic.


Prototypová "bagetka" 813.001 ZSSK během provozní přestávky v odbočné stanici Horná Štubňa dne 14. 9. 2007.

Foto Lajos

Zahájení pravidelné služby řady 813 - zde jednotka 813.002/913.002 ZSSK v Prievidzi 6. 2. 2008, v pozadí obrýlené stroje 750.166 a na koncovém zhlaví 754.004 od rychlíku "Bojnice". Foto Lajos

Fiľakovské "bagetky" obsluhují i trať do Utekáče. Mezi Kalinovem a Brezničkou vidíme 9. 6. 2012 jednotku 813.026 ZSSK. Foto Lajos

Téměř shodný design - na Hornej Štubni vidíme 3. 6. 2011 vůz 812.063 a jednotku 813.034/913.034. Foto Lajos

Jedny z posledních "baget" byly v létě 2010 přiděleny i depu Bratislava a slouží mezi Kúty a Skalicí na Slovensku, kde byla 19. 9. 2010 zachycena 813.040 ZSSK, v pozadí původní vůz 810.408 ČD. Ten však nepřijel od Sudoměřic, ale vypomáhal na slovenském úseku až do příchodu "baget". Foto Lajos

Obě jednotky řady 813.1 po ukončení služby na Karlovarsku byly staženy do ŽOS Zvolen, kde byly zvěčněny 27. 8. 2015. Foto: Kaoz

Pohled na vůz 913.102 s nízkopodlažní střední částí. Foto: Kaoz

Jednotka 813.110 se zcela vymyká dosavadním zvyklostem. Dne 10. 10. 2015 zavítala v rámci Víkendu s motoráčkem společnosti KŽC do koncové dopravny Brezová pod Bradlom. Foto Lajos

Jednotka 813.110 ze strany řídicího vozu - zde ji 11. 10. 2015 vidíme při cestě z Holíče do Hodonína. Foto Lajos

Poměrně málo z vnějšku viditelnou, ale už rozšířenou změnou procházejí vybrané vozy řad 810 i 809 ČD. Počátkem roku 2012 vyjely tři zkušební 810.595, 810.329 a 810.575, od podzimu 2013 pak již další sériové modernizace. Vozy mají přeplňované motory TEDOM, řídicí systém MSV Elektronika, polospouštěcí okna, většinou i nové vnitřní obložení s prostornějšími sedačkami a další řadu úprav. Provádí je dílna DPOV ve Veselí nad Moravou.
V létě 2015 se mezi rozsáhle modernizované vozy řady 810 zařadil i vůz 810.663, který vidíme 28. 11. 2015 v Moravském Písku. Foto Lajos

Motorovými vozy pro údržbu trolejového vedení jsme začali - a jimi také končíme. V duchu uspořádání trakční části řady 811 ŽSR/ZSSK vznikla v CZ LOKO úprava řady MVTV 2. Už před deseti lety byl vůz MVTV 2-029 upraven zástavbou přeplňovaného motoru. Tato přestavba je velkorysejší, zahrnuje výkonnější motor TEDOM o výkonu 266 kW, trakční alternátor Siemens a dvojici trakčních elektromotorů. První vůz MVTV 2.2-001 vznikl roku 2012 v jihlavských dílnách CZ LOKO a od roku 2013 běží sériová produkce těchto vozidel.


Velkoryse zmodernizovaný vůz MVTV 2.2-004 se v červnu 2013 představuje na ostravských železničních dnech CZRD 2013. Foto Lajos
Působnost motoráků, vycházejících z řady M 152.0, přesáhla i čs. hranice. Jižním směrem, do Maďarska. Původní vozy řady Bzmot byly upravovány - výkonnější motory i převodovky, vylepšený interiér. Roku 1997 dokonce vznikla luxusní klimatizovaná verze InterPici pro provoz přípojných vlaků na regionálních tratích k vlakům kategorie InterCity v síti MÁV. A ani ta nezapřela výchozí typ motorového vozu.


Pohled na vůz Bzmot 081 MÁV v původním stavu byl pořízen ze stanoviště lučenecké "cé-nulky" T 678.0005 v maďarské odbočné stanici Nógrádszákál 13. 5. 1993. Foto Lajos

Novější vzhled představuje vůz Bzmot 330 H-Start vedle slovenského vozu 812.047 ZSSK v pohraniční stanici Komárom dne 11. 12. 2008 - tehdy zde končila osobní doprava přes dunajský most. Foto Lajos

Velkoryse zmodernizovaný vůz Bzmot 402 MÁV pro vlaky InterPici byl v srpnu 1998 maďarskými drahami s patřičnou parádou představen při slovenské 150ce v Bratislavě-Petržalce. V popředí vůz řady 811 ŽSR, vedle slovinská parní lokomotiva 06.018. Foto Lajos

Cílem toho přehledu bylo rámcově připomenou všechny přestavby i novostavby, které vznikaly na základě původního vozu řady M 152.0/810 a odvozených vlečných vozů. Moderny již bylo pro tuto chvíli dosti, téma příště zakončíme návratem k úplným kořenům těchto bezpochyby zdařilých vozidel.

Predchádzajúcu časť nájdete TU:

M 152.0 - opomenuté jubileum "kachní" invaze - 1. díl

Text: Lajos

foto: Lajos a kaoz


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1567