Sokolovská uhelná (2. část)

railtrains.sk

Dátum:  14.03.2016 0:00   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  26.02.2020 11:20

 Po roce a něco Vás vítám u druhého dílu o provozu Sokolovské Uhelné a.s. (SUAS). V prvním díle (Sokolovská uhelná (1. část)) jsem pojednával jen o provozu této společnosti na kolejích SŽDC. Dnes se podíváme na tu zajímavější část provozu a to tu vlečkovou.Na vlečkách SUAS jsou především odklizovací elektrické lokomotivy řady 127. Najdeme zde však i lokomotivy z kolejí SŽDC z minulého článku…
Do řady 127 se zahrnují škodovácké typy 26 Em (dodáno 8 ks, v provozu žádný) a 27 E (dodáno 25 ks a v provozu cca 10) a 27 E2 (11 ks). Mezi těmito dvěma řadami pro laika je jediný rozdíl v tom, že řada 26Em působí oproti 27E mohutněji. Avšak mezi těmito řadami je rozdíl i v elektrické výzbroji.
Typ 27 E2 je modernizací typu 27 E ve formě nové elektrické výzbroje a celkové modernizace i stanoviště a dosazení elektroniky.
Lokomotivy jsme si představili, teď něco k síti vleček, po kterých se pohybují. Oproti předchozím letům už není ten počet tak vysoký a rozmanitost provozu už taky pomalu odchází. Bohužel zlepšení už se nedočkáme, ba naopak, do budoucna se s kolejovou dopravou už moc nepočítá. Hlavní komodity, které se přepravují po vlečkách jsou uhlí a skrývka. Uhlí se vozí hlavně mezi třídírnou a kombinátem Vřesová. Samozřejmě jsou zde i přepravy z třídírny do předávacího kolejiště v prostoru žst. Nové Sedlo u Lokte. Poslední přeprava skrývky se provádí na trase lom Družba – Smolnická výsypka. Bohužel i této poslední přepravě se pomalu, ale jistě blíží konec. Konec vozby by měl být v roce 2017.
Modrá: Vlečky s vozbou skrývky.
Černá: Vlečky s vozbou uhlí.
Stroj typu 27E s evidenčním číslem 237 se navrací s prázdnou soupravou od uhlí pro kombinát Vřesová na třídírnu 28. 11. 2011.
Stroj typu 27 E s evidenčním číslem 245 odváží skrývku z lomu Družba na Smolnickou výsypku 21. 1. 2015.
Stroj typu 27 E s evidenčním číslem 246 jede ve směru lom Družba s prázdnou soupravou od skrývky 11. 2. 2012. V pozadí Smolnická výsypka.
Stroj typu 27 E s evidenčním číslem 247 projíždí po okraji lomu Družba s prázdnou soupravou od skrývky 5. 9. 2015.
Odstavený stroj typu 26 Em v prostoru kolejářů ve Vintířově 28. 12. 2011.
Stroj typu 27 E s evidenčním číslem 247 na dně lomu Družba se skrývkou 5. 9. 2015
Dne 5. 9. 2015 je stroj řady 27 E2, 127.509-8, zachycen při nakládce skrývky na okraji lomu Družba.
Stroj 127.511-4 mimořádně ve stanici Nové Sedlo u Lokte stojí v rámci výstavy vozidel při Dni železnice v Karlovarském kraji 17. 9. 2011.
Stroj typu 27 E evidenčního čísla 246 stojí jedné z několika úvratí na lomu Družba 5. 9. 2015.

autor: AlBi123


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1578