Odklony po trati 321 z důvodu požáru ve stanici Bohumín

railtrains.sk

Dátum:  11.04.2016 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  16.05.2021 11:06

 Dne 10. 2. 2016 ve večerních hodinách došlo v Bohumíně k mimořádné události, na kterou budou ještě dlouho vzpomínat všichni železničáři ve zdejším regionu. V obvodu železniční stanice Bohumín došlo k sérii požárů, jeden z nich vypukl také v technologické místnosti řídícího stavědla. Staniční zařízení typu ESA 11 tak bylo zcela zničeno a ve stanici se bude zřizovat nové zabezpečovací zařízení. Až do 7. 4. 2016 bylo velké množství expresů směrem na Slovensko vedeno z Ostravy hl. n. do Českého Těšína odklonem přes Havířov, do kterého se tak po třech letech vrátily opět dálkové vlaky Českých drah.Dále bylo přes Havířov vedeno velké množství nákladních vlaků a to jak z Petrovic u Karviné, odklonem přes Český Těšín a Havířov, dále směr Ostrava a Přerov, ale také nákladní vlaky ze Slovenska a Třince do Ostravy a případně dále na západ nebo do Bohumína-Vrbice a dále do Polska. Tento článek má zobrazit alespoň částečně téměř dvouměsíční provoz odkloněných vlaků právě po této trati.
Již v noci z 10. 2. na 11. 2. byly všechny noční vlaky kategorie EN a R odkloněny z Ostravy hl. n. do Českého Těšína a to i vlak EN 406 a 407 Chopin. Manipulace s vozy, která běžně probíhá v Bohumíně, proběhla v Českém Těšíně, ze kterého pak vyjížděl a zde pak i končil EN 402/403 Silesia do Krakova. Současně začaly být přes Český Těšín odkláněny také první nákladní vlaky.


Během dne 11. 2. 2016 pak byly všechny vlaky expres i SC směr Slovensko odkláněny přes Havířov.Expres 150 v čele s lokomotivou 150.226 ČD se míjí u Šenova s osobním vlakem 3413 do Českého Těšína dne 11. 2. 2016
Lokomotiva 151.023 ČD v čele vlaku Ex 148 projíždí úsekem Havířov – Šenov dne 11. 2. 2013


Z důvodu uvěznění některých vozidel řad 151, 471, 460, 380 nebo 680 byly na některých vlacích vedeny náhradní soupravy. Např. z Ostravy do Prahy místo některých Pendolin byly nasazeny jednotky Railjet nebo jednotky 471. Do čela vlaku Ex 152 byla v úseku Český Těšín – Havířov nasazena lokomotiva 362.122 a místo jednotky 460 v čele osobních vlaků jezdila lokomotiva řady 163 s vozy řad Bt/Bdt.Lokomotiva 362.122 ČD projíždí traťový úsek Albrechice u Českého Těšína – Horní Suchá v čele vlaku Ex 152.
Lokomotiva 163.070 ČD zastavila s osobním vlakem v žst. Havířov


Samozřejmě jezdily odklonem i nákladní vlaky – na ty jsem ale neměl moc štěstí. Na snímku je zachycena odkloněný vlak společnosti SMD v úseku Šenov – Havířov. Celkově byly nákladní vlaky nejzajímavější, protože oproti běžným lokomotivám řad 131, 130, 740/742, 753.7, 731 příležitostně pak 363 se začala na trati objevovat velmi atypická hnací vozidla.Dvojice lokomotiv 740 SMD je zachycena v úseku Šenov – Havířov.


Současně s průběhem dne začínalo být předem jasné, že obnova provozu ve stanici Bohumín nebude otázkou hodin nebo dnů, ale otázkou dnů až týdnů. Během noci z 11. na 12. 2. byly opět všechny noční vlaky vedeny odklonem přes Havířov a Český-Těšín.


Dvanáctý den měsíce února přinesl skutečně raritní odkloněný vlak na této trati. Odklonem přes Český Těšín a Havířov byl totiž veden také EN 409 z Moskvy do Nice. Ostře sledovaným se stal v úseku Petrovice u Karviné – Český Těšín – Ostrava. Na trati 321 se fotografům vůbec poprvé v historii naskytla možnost za denního světla si vyfotit polskou lokomotivu řady EP 09 PKP IC. Tento vlak je zachycen v úseku Havířov – Šenov.Lokomotiva EP 09-027 PKP IC v čele vlaku EN 409 projíždí úsekem Havířov – Šenov dne 12. 2. 2016


Kromě tohoto vlaku bylo vedeno další množství vlaků po této trati. Ty jsou zachyceny v následujících snímcích.Vlak SC 241 projíždí úsekem Šenov – Havířov dme 12. 2. 2016
Ex 145 v čele s lokomotivou 151.012 ČD projíždí také úsekem Havířov – Šenov
Také vlaky LE jezdily odklonem po trati 321. Na snímku je jeden z nich zachycen v Horní Suché


I během noci z 12. na 13. 2. 2016 jely noční vlaky odklonem přes Havířov. Na snímcích v přiloženém odkaze jsou tyto vlaky zachyceny při manipulacích v Českém Těšíně.
K-REPORT, príspěvek č. 3511280
Během velmi pochmurného dne 13. 2. 2016 jelo především velké množství odkloněných nákladních vlaků. Ty jsou zachyceny v následujícím odkaze.
K-REPORT, príspěvek č. 3511796


V neděli 14. 2. 2016 bylo konečně hezké počasí. Několik snímků odkloněných vlaků je zachyceno nížeLokomotiva 151.019 ČD je zachycena v zastávce Havířov-Suchá v čele vlaku 152
Lokomotiva ET 22-156 PKP Cargo je zachycena v úseku Havířov – Šenov
Lokomotiva 162.006 ZSSK je zachycena v úseku Havířov – Šenov


Od 17. 2. 2016 byl aplikován do provozu výlukový jízdní řád, který byl platný až do 7. 4. 2016. Mimo jiné došlo také k změnám oběhů lokomotiv, kdy na vlaky 141, 152, 153, 140 začala být nasazována lokomotiva řady 162 ZSSK a na vlaky 242 a 243 lokomotiva řady 150.2. K 7. 4. 2016 je v Bohumíně již v provozu provizorní staniční zabezpečovací zařízení a vlaky tak již odkláněny nejsou. Během tohoto období jsem velké množství vlaků nafotil. Ty již bez většího komentáře jsou k nahlédnutí pod tímto textem.Lokomotiva 151.012 ČD zachycena v úseku Havířov – Šenov dne 14. 2. 2016
Vlak Ex 147 zachycen v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Chotěbuz
Vlak Ex 148 je zachycen v úseku Havířov – Šenov dne 28. 3. 2016
Vlak EC 242, na čele již s lokomotivou 150.221 ČD, je zachycen u zastávky Šenov dne 28. 3. 2016
Ex 153 je dne 31. 3. 2016 zachycen v úseku Ostrava-Bartovice – Šenov, na čele již se slovenskou lokomotivou řady 162 ZSSK
Lokomotiva 151.004 ČD v čele vlaku 144 se blíží ke stanici Ostrava-Bartovice
"Retrovka" 151.023 ČD se blíží v čele vlaku 144 dne 2. 4. 2016 ke stanici Ostrava-Bartovice
Lokomotiva 151.004 ČD se k Albrechticím u Českého Těšína blíží v čele vlaku 146
"ČEZka" 151.019 ČD projíždí v čele vlaku 151 úsek Ostrava-Bartovice – Šenov
Pendolino 002 jako vlak 241 projel zastávkou Horní Suchá
130.042 v čele odkloněného Pn z Třince se blíží k zastávce Šenov
"Peršing" 163.022 ČDC se v čele odkloněného Pn z Petrovic blíží k zastávce Horní Suchá
Nouzově zachycená lokomotiva 121.077 IDS Cargo v čele odkloněných kotlů se blíží k zastávce Šenov
Také vlaky AWT/PKPC jezdily odklonem. Lokomotiva 189.154 se blíží k Ostravě Bartovicím
Lokomotiva 163.215 ČDC projíždí úsekem mezi Havířovem a Šenov
Lokomotiva 151.008 odjela z Havířova v čele Ex 150
Černý Siemens 189.158 v čele Nex do Rakouska projíždí úsekem Havířov – Šenov
Vlak ODOS zachycen u Horní Suché
Odkloněné Pn z Žiliny do Ostravy v čele s "hrbatými" 130.023 + 030 ČDC se blíží ke stanici Ostrava-Bartovice


autor: Banan151Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1585