50 let "sergejů" u ČSD (2)

railtrains.sk

Dátum:  09.09.2016 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  21.01.2021 15:29

 Přesně před půlstoletím začala nová a velmi významná kapitola v historii Československých státních drah. Na jaře roku 1966 začaly dodávky dosud nejvýkonnějších motorových lokomotiv řady T 679.1, všeobecně známých jako "sergeje". Jejich přijetí bylo různé a vlastně dodnes jsou nejednoznačně přijímány. Šest stovek těchto tahounů výrazně ovlivnilo podobu lokomotivního parku ČSD.


V tomto pojednání se budeme věnovat řadě T 679.1 v obvodu někdejší Střední dráhy, tedy na území Moravy i Slezska. "Sergeje" zde měly velmi silné zastoupení díky řadě neelektrizovaných tratí s hustou nákladní dopravou. První dodávky začaly roku 1966 do LD Brno-Maloměřice, rok na to do Veselí nad Moravou a do Břeclavi, roku 1968 Přerova i Olomouce. Největší soustředění bylo na jižní a střední Moravě, naopak na severní Moravě a cípku českého Slezska jich bylo méně - hlavní tratě již byly elektrizované, a na jiné se mohutná řada T 679.1 nehodila.Maloměřický "sergej" 781.036 vyjíždí 26. 6. 1989 z tunelu č. 1 k Bílovicím nad Svitavou.
Foto Jaroslav Valeš
Jubilejní stroj T 679.1200 vyjel 30. 7. 1988 z tunelu č. 1 a za chvíli jej pohltí moře kolejí maloměřické nákladní stanice. Foto Jaroslav Valeš
Pečlivě udržovaný "sergej" 781.234 vyjel z tunelu č. 1 před Brnem. Psalo se 26. 6. 1989. Foto Jaroslav Valeš
Během napěťové výluky do Králova Pole byl 8. 10. 1988 nasazen i stroj T 679.1117, který vyjíždí z Obřanského tunelu v Brně. Foto Jaroslav Valeš
Přípřež maloměřických "sergejů" s T 679.1448 v čele se 26. 6. 1989 vine údolím Svitavy od Bílovic k Brnu.
Foto Jaroslav Valeš
Vyleštěný stroj 781.546 takto v létě 1989 účinkoval na heršpické přehlídce lokomotiv během oslav 150 let parostrojní železnice na území tehdejšího Československa. Foto Jaroslav Valeš
Původem maloměřický, ale po většinu života břeclavský "sergej" T 679.1022 vyjíždí 22. 1. 1987 z Otrokovic k Napajedlům. Foto Jaroslav Valeš
Snímek pěkně udržovaného břeclavského "sergeje" 781.147 vznikl 23. 10. 1989. Foto Jaroslav Valeš
Ještě do května 1989 bylo několik "sergejů" LD Břeclav turnusově nasazeno pod trolejí do Přerova, aby mohla být dostatečně pokryta provozní potřeba. Takto vidíme stroj 781.106 projíždět 15. 5. 1989 stanicí Otrokovice.
Foto Jaroslav Valeš
Čerstvě opravený stroj 781.150 byl 9. 9. 1990 objektem výstavy lokomotiv v Hrušovanech nad Jevišovkou. Opodál ve stanici postává stroj 781.255 s Pn vlakem do Znojma. Foto Lajos
Stroj 781.277 byl léta přidělen do VS Znojmo a odtud 30. 8. 1991 vyjíždí přes cihlový viadukt do Břeclavi.
Foto Jaroslav Valeš
Další typický znojemský "sergej" byl 781.255, kterého vidíme 26. 7. 1992 ve stanici Boří les. Opodál ještě další vlak s T 669.1165, "čmeláci" se již tehdy nesměle hlásili do této vozby. Foto Jaroslav Valeš
Lokomotivy 781.190 a 771.169 odpočívají ráno 2. 6. 1991 vedle hal oprav LD Břeclav. Foto Lajos
Odpoledne 15. 4. 1994 se na sudé skupině břeclavského osobního nádraží setkaly lokomotivy 735.036 (Pv vlak do Bořího lesa), 210.020 (staniční posun) a 781.190 (Pn vlak do Znojma). Foto Lajos
Symbolický konec břeclavských "sergejů" - stroj T 679.1504 byl koncem 80. let zařazen do zálohy a zakonzervován. V roce 1991 byl však kvůli mimořádné vozbě do Hohenau zprovozněn a po splnění účelu již definitivně odstaven. Dne 1. 6. 1993 jej vidíme ve stanici Valtice. Foto Lajos


Maloměřické lokomotivy byly soustředěny převážně na třebovském rameni, ale zpočátku jezdily na jižní Slovensko do Štúrova přes Bratislavu i Jablonicu, zajížděly do Blažovic nebo Přerova a vypomáhaly pod trolejí směr Havlíčkův Brod. Břeclavské lokomotivy kopírovaly vozební rameno tranzitních nákladů od Č. Třebové k maďarským hranicím, ale nejvíce jich jezdilo směr Přerov. Tam byla a dosud je tradičně silná tranzitní nákladní doprava. Tahaly zde i obyčejné nákladní vlaky mezi vlakotvornými stanicemi, anebo dlouze postávaly při vedení manipulačních vlaků. Podél rakouských hranic jezdily do Znojma, s písky z Božic anebo s cukrovkou do Hrušovan a VS Znojmo měla přiděleny své stroje na pravidelné Pn vlaky do Břeclavi. Veselské "sergeje" byly zajímavé mj. tím, že většina výkonů se odehrávala na Slovensku. Hlavním těžištěm byla nákladních vlaků na rameni Brno - Leopoldov, vozil se Sn vlak z Lipníku či Prosenic přes Bzenec až do Galanty, lokomotivy se podílely na nákladní dopravě na přerovském rameni. Své "sergeje" mívalo i LD Jihlava - ale zatímco ze znojemského ramene je po pár letech vyštípala služba traťového hospodářství, četnější oblouky na budějovickém rameni mohly brousit až do jeho elektrizace na sklonku 70. let. Až zase pojedete po dálnici D1 okolo Jihlavy, vzpomeňte si na ně - tisíce tun písku z Božic tam dovezly právě tyto stroje.Pěkně udržovaný stroj T 679.1420 LD Přerov jede 3. 5. 1983 poblíž Otrokovic. Foto Jaroslav Valeš
Znovu stroj T 679.1420 - už v pozměněném nátěru a 2. 4. 1988 veze nákladní vlak od Prosenic do Přerova pod mostem Dluhonické spojky. Foto Jaroslav Valeš
Do třetice tentýž "sergej", již s označením 781.420 a jedoucí 4. 8. 1990 po viaduktu v Hranicích na Moravě.
Foto Jaroslav Valeš
"Sergej" 781.421 vjíždí 15. 4. 1992 od dopravny Věžky u Přerova do stanice Chropyně s soupravu "sypáků" pro tovačovské štěrkopísky. Foto Jaroslav Valeš
Stroj T 679.1300 přejížděl 23. 4. 1986 viadukt u Lulče na trati Brno - Přerov. Foto Jaroslav Valeš
Původem olomoucký "sergej" T 679.1084 rozduněl 18. 1. 1986 most přes řeku Moravu za Napajedly.
Foto Jaroslav Valeš
"Sergej" T 679.1290 míjí 21. 8. 1984 hradlo Kurovice poblíž Tlumačova. Foto Jaroslav Valeš
Přerovské lokomotivy T 679.1298 a T 478.3046 12. 6. 1985 v Otrokovicích. Foto Jaroslav Valeš
Stroj T 679.1362 s Rn vlakem před výpravní budovou stanice Otrokovice 29. 5. 1985. Foto Jaroslav Valeš
"Sergej" T 679.1256 na mostě přes řeku Moravu mezi Napajedly a Otrokovicemi 21. 6. 1985.
Foto Jaroslav Valeš


"Sergeje" LD Přerov jezdily hlavně do Břeclavi se zajížďkami do Kútů a to i přes Holíč i pro písky až do Šaštína. Vozily náklady do Brna a specialitou byly štěrkopísky z vlečky ve Skašově, napojené na lokálku Kojetín - Tovačov. Skupinka lokomotiv LD Olomouc sloužila jako dispečerky a byly k vidění nejen v okolí tamního uzlu, ale díky poznání lokomotivních čet jezdily do Břeclavi či Brna, ale i jinam. Depo Valašské Meziříčí disponovalo menší skupinou "sergejů", jimž náležela vozba Mn vlaků z Hranic do Púchova a mimo trolej z Horní Lidče do Bylnice. Tudy ovšem vozily Pn vlaky jak pro cementárnu do Horného Srnia, tak pro sklárnu v Nemšové a nebyl problém zavítat do Tr. Teplé či Trenčína. Ostravské lokomotivy byly určeny vyloženě pro místní účely, když tahaly Mn vlaky na hlavní trati směr Hranice, anebo jezdily s nesčetnými uhelnými vlaky v síti OKR - i na tehdy ještě státní, ale již neveřejné části Košicko-bohumínské dráhy z Louk nad Olší přes Karvinou-doly a Orlovou do Bohumína. Podřízené PLD Krnov mělo přiděleno skupinu "sergejů" pro nákladní vlaky přes Opavu do Ostravy. Nakonec LD Bohumín nasazovalo své "sergeje" převážně na Mn vlaky do Žiliny a opět mimo trolej i na báňské dráhy v Ostravsko-karvinském revíru, nebo do polských Chalupek.Nejstarší veselský "sergej" 781.039 zastavil 30. 5. 1990 před výpravní budovou stanice Veselí nad Moravou.
Foto Lajos
Neznámý veselský "sergej" vyjíždí 18. 9. 1987 z Kyjova do Brna, v pozadí je další "sergej" a "čmelák".
Foto Jaroslav Valeš
Přípřež veselských "sergejů" s T 679.1297 vepředu projížděla 13. 7. 1986 zastávkou a hradlem Křenovice-dolní nádraží. Foto Jaroslav Valeš
Přípřež lokomotiv T 679.1502 + 781.297 čeká 18. 5. 1989 na předjetí ve stanici Nemotice. Foto Jaroslav Valeš
Vzorně udržovaný stroj T 679.1447 a další neznámý za ním, vyjíždějí 6. 7. 1989 z Veselí nad Moravou do Brna.
Foto Jaroslav Valeš
Další přípřež veselských "sergejů" (v čele T 679.1450) se 20. 9. 1987 právě přehoupla přes vrchol na brankovickém sedle. Foto Jaroslav Valeš
Hezký dokument výměny mostů přes Moravu u Veselí. Dne 7. 4. 1988 se k němu blížil stroj T 679.1422 a jel po nesprávné koleji. V 1. traťové koleji probíhala výstavba nového mostu, aby se tudy lépe provážely nadrozměrné náklady - zejména tlakové nádoby jaderných reaktorů. Zcela vlevo je odsunutý starý most. Byl tam až do roku 2001, než se přesunul o další stovky metrů po proudu dál a dnes slouží na polní cestě. Foto Jaroslav Valeš
Krásné panorama moravské metropole Brna, odkud 1. 7. 1989 vyjíždí vlak se 781.423 do Veselí n. M. Krátký vlak se vine štíhlými výměnami Odb. Slatinská, kde se spojuje jednokolejka z hlavního nádraží a dvoukolejná Slatinská spojka od Židenic, resp. Odb. Táborská. Foto Jaroslav Valeš
Tentýž nákladní vlak, avšak jinou optikou a v barevném podání a kus blíže. Foto Jaroslav Valeš
Nejen dvoukolejným úsekem "Vlárské dráhy" nebo "Čachtickou tratí" byly veselské "sergeje" živy. Jezdily do Starého Města a Přerova a takto vidíme 7. 4. 1988 stroj T 679.1484 na vjezdu do Uherského Ostrohu.
Foto Jaroslav Valeš
Krásná přípřež lokomotiv 781.484 + T 478.1002 vjíždí 26. 4. 1992 do stanice Poriadie na tzv. Čachtické trati.
Foto Jaroslav Valeš
Přípřež 781.280 + neznámého "čmeláka" řady 770 LD Brno-Maloměřice veze 19. 9. 1993 nákladní vlak z Blažovic do Maloměřic přes Odb. Slatinská. Foto Lajos
Jeden z posledních veselských "sergejů" byl 781.293 a odpoledne 25. 3. 1994 stál před vjezdem stanice Blažovice.
Foto Lajos

Útlum "sergejů" přišel někde ještě před rokem 1989 - zejména v Břeclavi a Přerově narostly po elektrizaci "Ferdinandky" dlouhé kolony a k zajištění provozu stačilo už jen několik strojů. Strmý pád nastal právě po roce 1989 s propadem objemu nákladní dopravy a snahou maximální vozby pro trolejí. Na Ostravsku přebírali místní výkony "čmeláci", v Krnově "trojky", z Brna do Č. Třebové či Ústí n. O. začaly jezdit lokomotivy řad 751 a 752. Veselským lokomotivám se výkony propadem vozby, odklonem pod trolej a naprostým ukončením nákladní dopravy přes Myjavu rozpadem Československa doslova vypařily. Ten mrzký zbytek převzala roku 1994 řada 771, tak jako z Břeclavi do Znojma. Vypořádání se "sergeji" na Moravě bylo tak rychlé, že v roce 1995 zbyly už jen tři poslední lokomotivy. 781.436 v Přerově, 781.545 v Brně-Maloměřicích a 781.040 ve Veselí nad Moravou. Ty byly v říjnu 1995 předány do DKV Cheb a stejně tak skončil provoz posledních exemplářů v Letohradě, Turnově a Plzni.Severnější působiště "sergejů" si připomeneme skromněji. Valmezácký stroj T 679.1288 se 25. 4. 1988 blíží s Mn vlakem okolo Lidečka k Horní Lidči. Foto Jaroslav Valeš
Návěstní mechanika sloužila na moravské části trati č. 280 do konce 80. let, než ji efektivně nahradil autoblok na trati a reléovky ve stanicích. A tak 18. 3. 1988 ještě mohla "sergeje" T 679.1288 vítat dvouramenná mechanika na vjezdu do Valašské Polanky. Foto Jaroslav Valeš
"Sergej" T 679.1288 z LD Valašské Meziřící zabírá 2. 3. 1988 na odjezdu ze stanice Valašská Polanka.
Foto Jaroslav Valeš
Skupinka vyřazených bohumínských "sergejů" 781.204 a 781.304, spolu s čáslavským "hektorem" 720.060 čeká v září 1994 likvidaci v depu Havlíčkův Brod. Foto Lajos
LD Krnov umožňovalo vzácné setkání nejmenší a největší skříňové motorové lokomotivy ČSD. V ponurý den 20. 1. 1993 stály před točnou a na plošinových vozech úzkorozchodné lokomotivy 705.913 a 705.916, čekající na opravy a v pozadí za nimi teprve nedlouho předtím odstavený "sergej" T 679.1449. Foto Lajos
Ještě jedna vzpomínka na život v LD Krnov - dva zástupci dvou nejpočetnějších řad hnacích vozidel v historii ČSD - vedle vozu 810.234 v klasickém nátěru postává "sergej" T 679.1449. Foto LajosTakto zhruba vypadal provoz "sergejů" v obvodu Střední dráhy. Příště se podíváme na působení těchto tahounů nákladní dopravy na Slovensku.


Predchádzajúcu časť nájdete TU:
50 let "sergejů" u ČSD (1)

Text: Lajos
Foto: Jaroslav Valeš a Lajos


Příště - pokračování, aneb "sergeje" ve Východní dráze


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1592