Lupkowský přechod po 20 letech (3) - nákladní doprava

railtrains.sk

Dátum:  14.10.2016 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  27.02.2020 21:03

 Jedním z nejosobitějších železničních přechodů našich zemí je bezesporu úsek, trasovaný Lupkowským průsmykem. Za více než 140 let jeho existence prodělal několik vzestupů a pádů. A právě před 20 lety došlo k jeho zatím poslednímu slavnostnímu otevření.


V tomto závěrečném díle malého lupkowského seriálu si přiblížíme podobu mezistátní nákladní dopravy. Zejména pro ni byl tento přechod pracně a nákladně obnoven. Počátky realizace obnovy spadají do zcela jiných podmínek a postavení železnice. V polovině 90. let po ní obecně putovalo větší množství zátěže. A svoji roli určitě sehrál celkový přístup železničních správ, které byly ještě jednotné a dění v nich probíhalo ve vzájemné symbióze infrastruktury a přepravních potřeb či možnostmi jejich pokrytí. V dnešním rozdroleném stavu samostatných železničních podniků by se to už těžko mohlo zopakovat. Není bez zajímavosti, že prakticky současně s obnovou lupkowského přechodu probíhala elektrizace jiné spojnice východního Slovenska a Polska - tratě Prešov - Plaveč, která navázala na už několik let dotaženou trolej přes Orlov do Plavče. Další léta se tyto tratě navzájem ovlivňovaly, jedna druhou mohla v případě větších výluk nahrazovat, ale také s poklesem objemu přepravy částečně i zcela odčerpávat výkony. Což byl nakonec důvod zastavení nákladního tranzitu na jaře 2009. Avšak jsme teprve v tolik nadějném roce 1996 a nad sklonově náročnou tratí v Laborecké vrchovině se začíná rozléhat burácivý zvuk humenských "pegasů" na čele a koncích dlouhých souprav.

Dopolední klid 20. 6. 2001 v Medzilaborcích - v popředí 752.024, zapřažená směrem Lupków, v popředí kousek 721.040 od Mn vlaku do Humenného a za "ťapkou" vykukuje další modrý "pegas".
Odpolední návrat z Lupkówa dne 10. 12. 2002 - vlaková 752.028 míjí krycí návěstidlo tehdy ještě provozované vlečky firmy Labstroj.
Zimní den v přechodové stanici Lupków - 11. 12. 2002 vedle stanuly motorové legendy 752.046 ZSSK a ST 43-345 PKP.
Znovu mechanické krycí návěstidlo vlečky Labstroj mezi Vydraní a Medzilaborci, tentokrát 29. 9. 2005
a s lokomotivou 752.021 ZSSKC.

"Pegas" 752.024 ZSSKC v závěsu Pn vlaku z Polska právě přejíždí výměnu na vlečku Labstroj - 29. 9. 2005 již dávno nepoužívanou.
Uteklo pár desítek minut a modré stroje zapřáhly druhou polovinu nákladního vlaku. Za Vydraní si teď 752.024 ZSSKC vyšlapuje v čele...
... a 752.021 ZSSKC pro změnu na postrku. Za chvilku přejede most přes řeku Vydraňku. Psalo se 29. 9. 2005.
Pro záběr, o který jsem dlouho stál, jsem musel vyšlapat 14 km z Medzilaborců - a pak zpět. A kvůli počasí nic moc. 752.021 ZSSKC vyjíždí 29. září 2005 ze slovenského portálu slavného Lupkówského tunelu.
"Cecaňa" 752.024 ZSSKC se už jen veze v závěsu nákladního vlaku do slovenského vnitrozemí a to místy někdejší Zastávky víťazstva, která nikdy normálně nesloužila cestující veřejnosti.
V pořádně upršený den 30. 9. 2005 dovezly lokomotivy 752.021 a 752.024 ZSSKC první ranní rundu do Lupkowa.

Technologie vozby byla ustanovena tak, že nákladní vlaky pravidelně jezdily v denních časech a pro tyto účely byly využívány časové polohy tři páry nákladních vlaků. V přechodovém úseku Medzilaborce - Lupków měly stanovenou normu hmotnosti buď 1050 tun směrem do Polska, nebo 1500 t opačně. V takovém případě byly vystaveny tři lokomotivy řady 751 nebo 752 - přípřežní, vlaková a postrková. Takové sestavy jezdívaly v prvních letech, přibližně do roku 2000. Pak se vozba ustálila v podobě dvou lokomotiv na obou koncích soupravy, které takto překonaly hranice. V úseku z Bánovců či Humenného obvykle postačoval jeden stroj. V Medzilaborcích se souprava rozdělila, přidala se postrková lokomotiva a po částech se převezla přes tunel. Takto přes hranice jezdily už jen dva páry nákladních vlaků. Po stažení obou částí z Polska se v Medzilaborcích obě části spojily a dál odvezly na jih a druhá lokomotiva zůstala v Medzilaborcích.

V letním čase uměla zátěž klesnout natolik, že z Polska dojely lokomotivy 752.024 + 752.029 ZSSKC jen strojně. Byla horká sobota 22. 7. 2006.
"Pegas" 752.029 ZSSKC posunuje 22. 7. 2006 na severním zhlaví stanice Medzilaborce a najede do čela nákladního vlaku do Polska.
Znovu stroj 752.029 ZSSKC, ale z opačné strany a s pořádnou zátěží. Nyní už zdolává náročné stoupání mezi Vydraní a Palotou.
Výměna zátěže v Lupkówě odpoledne 22. 7. 2006 - lokomotiva 752.024 ZSSKC najela z postrku jednoho vlaku do čela druhého v opačném směru.
"Sulzer" ST 43-116 PKP v Lupkówě také zapřahá svůj vlak do polského vnitrozemí.
Stroj 752.029 ZSSKC vykonal na krátkém úseku postrk, do Medzilaborců dojel v závěsu a tam přejel odpočinout do místního depa.

Obsah nákladních vlaků byl různorodý - převažovaly vyrovnávky prázdných vozů a takové vlaky opravdu vynikaly délkou. Přepravovalo se dřevo, chemikálie, uhlí. Samozřejmě bývaly značné výkyvy, kdy jely lokomotivě jedním směrem strojně, aby zpět převezly vlak na hranici normy a opačně. Někdy jel jediný pár, jindy se zaváděl třetí. Traťový profil na polské straně umožňoval, aby vlaky až do Lupkówa mohla dovézt samotná lokomotiva řady ST 43, známá jako "sulzer" podle švýcarského původu, nebo též "rumun" podle licenční výroby. Pohled na poměrně krátkou lokomotivu s šesti hnacími nápravami a neobvyklými hvězdicovými koly v čele dlouhých hadů byl provázen úctou a dojem z patřičného výkonu ještě doplňoval neobvyklý dvouřadý stojatý motor.
Bez zátěže uměly lokomotivy jízdní dobu neuvěřitelně zkrátit. Ráno 11. 7. 2008 tak docela nepříjemně překvapily 752.028 + 751.194 ZSSKC pár stovek metrů za tunelem, mezi předvěstí a vjezdem do Lupkówa.
Humenské "pegasy" 752.028 a 751.194 ZSSKC už pěkně rozestavěné, čekají v létě na příjezd tranzitního vlaku z polského vnitrozemí.
Milostivý mrak přikryl sluníčko a umožnil vyfotit "sulzera" ST 43-228 PKP Cargo při vjezdu do Lupkówa. V pozadí stavědlo na sanockém zhlaví.
Z Lupkówského tunelu vyjíždí v plné parádě odpoledne 11. 7. 2008 stroj 751.194 ZSSKC. Dodejme, že moc života už mu moc nezbývalo - zakrátko byl poničen požárem.
Ranní situace v Medzilaborcích - 12. 7. 2008 je připraven k odjezdu do Polska ranní a toho dne také jediný nákladní vlak. V čele červeno-sivá 751.194, na postrku vidíme 752.028 - obě ve službách společnosti ZSSK Cargo. V pozadí též motorový vůz 810.364 ZSSK a ještě stojící depo.
Tentýž nákladní vlak vidíme opatrně - jinak to ani na bídně udržovaném polském svršku nešlo - vjíždět do Lupkówa. Na lokomotivu 751.194 se díváme z již nepoužívané kontrolní lávky pohraniční stráže.
Pod lávkou posunuje ráno 12. 7. 2008 "sulzer" ST 43-228 PKP Cargo.
Slovenská vozidla v Polsku - 751.194 ZSSKC a 810.380 ZSSK ráno 12. 7. 2008 v Lupkówě.

Slovenská strana na tuto vozbu poskytovala v podstatě to nejlepší, co měla k dispozici. Již letité, opotřebené, hlučné a málo pohodlné stroje řady 752 anebo 751. Ale taky stroje nesmírně spolehlivé, odolné, přetížitelné, nenáročné na údržbu i provoz. Provoz designově jedinečných vozidel v náročném a současně velmi hezkém prostředí začal po zásluze přitahovat řadu příznivců železnice. Jízdy s těžkými soupravami byly provázeny jedinečným akustickým koncertem. Často trvalo i půl hodiny od zvednutí výpravky v Medzilaborcích po zastavení v Lupkówě. Býval to boj nejen se stoupáním 26 promile, ale také s nechráněnými přejezdy, kde byla snížena rychlost na 30 km/h. Díky lesnímu porostu nebyla na podzim nouze o spadané listí. Klimatické podmínky zde nejsou zrovna přívětivé a tak o dešťové a sněhové přeháňky zde také nikdy nebyla nouze. Doma zde bývaly modro-sivé humenské lokomotivy řady 752 a to zpravidla pořadových čísel 021, 024, 028, 029, 030, 042, 046 a 049. Po zrušení strojní služby v Prešově sem mohly zavítat i dříve tamní domácí stroje, stejně jako méně frekventované stroje řady 751, které zde ovšem bývaly vždy v menšině.

Je léto 2010 a lupkowská trať ožila odklonovou nákladní dopravou a tak dopoledne 29. 7. 2010 vidíme lokomotivu 751.073 ZSSKC s uceleným kontejnerovým vlakem projíždět někdejší výhybnou Vydraň. Snímek byl pořízen ze zbylých základů právě zbořené staniční budovy.
Konečně snímek z kultovního místa na 118. km, kde k tunelu zbývá ještě silnější kilometr. V čele kontejnerového vlaku burácejí stroje 751.051 + 751.073 ZSSKC.
Komu se by se nelíbila kompozice na výšku s modravou oblohou, pro toho je klasika na šířku.
Stroj 752.049 ZSSKC vydatně pracuje na postrku těžkého vlaku a směr výfukového dýmu jasně ukazuje směr jízdy.

Ekonomická recese, která do Evropy dolehla koncem léta 2008, se projevila i v železniční přepravě, kde nastal citelný pokles. Už tak dlouhodobě oslabená lupkowská trať začala živořit a pro stále menší využití, kdy poslední nákladní vlaky tudy projely v dubnu 2009, zde byla k 1. 5. 2009 nákladní doprava pozastavena. Trať pak ožila jen při odklonech a to zejména od léta 2010 do počátku roku 2011, když byla velkou vodou poškozena "konkurenční" elektrizovaná trať u Noweho Saczu. Později se krátkodobé a plánované odklonové přes Lupków akce uskutečnily ještě v letech 2012 a 2014.
Přeskupené lokomotivy v Lupkowě - sjednocené modré 752.051 + 752.049 ZSSKC na konci vlaku do Medzilaborců, kde také zůstanou, a ST 43-228 PKP Cargo vedle nich.
Červeno-sivá 751.073 ZSSKC pojede 30. 7. 2010 v čele kontejnerů až do Bánovců nad Ondavou. Ze snímku je dobře patrné zakřivení staničních kolejí v lupkówské stanici do směru i výšky.
A zde již 751.073 ZSSKC projíždí po opraveném svršku pod někdejší rakouskou celnicí a za okamžik se vnoří do tunelu.
Modrý "pegas" s červenými koncovkami před tunelem uzavírá tuto vzpomínku na časy, kdy to v Lupkówském průsmyku žilo.

Na místě je určitě zamyšlení, zda tak nákladná obnova opuštěného přechodu stála za to, když byl po 13 letech znovu opuštěn. Za sebe - ano, bezpochyby. Viděno optikou tehdejší doby to mělo smysl. Vývoj nákladní přepravy, krize, omezení výroby a z toho plynoucích přepravních požadavků nešlo předpokládat. Pořád je trať udržována ve sjízdném stavu a lze ji v případě potřeby znovu otevřít.
Závěrem mé poděkování zdejšímu obslužnému personálu - výpravčím, strojmistrům, strojvedoucím, komerčním pracovníkům a policistům za vstřícnost, poskytování informací i přístřeší či toleranci při pohybu okolo hranic.


Předcházející díly:
Lupkowský přechod po 20 letech (1)
Lupkowský přechod po 20 letech (2) - osobní doprava
Text: Lajos s použitím příspěvků v časopise Dráha a vlastních zápisků a zážitků
Foto: Lajos


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1620