Prvá gorila 350.006 s nainštalovanou mobilnou časťou ETCS level 1!

railtrains.sk

Dátum:  24.01.2010 20:34   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  08.05.2021 22:04

 Aby sa zabezpečila bezproblémová železničná prevádzka po celej Európe, musia byť existujúce národné zabezpečovacie systémy nahradené Európskym zabezpečovacím systémom. Preto boli v r. 1996 vypracované smernice 96/48/EG ako základný kameň pre zavedenie interoperabilného systému European Train Control System /ETCS/.Vlakový zabezpečovač ETCS zabezpečuje v prevádzke rýchlosť vozidla a riadi jazdu pomocou indikátora na stanovišti rušňa.
Základným princípom ETCS je:
-Udeľovanie povolenia na jazdu osobitne pre každý vlak
-Určovanie konca vlakovej cesty pre vlak.
-Prenášanie aktuálneho rýchlostného profilu trate na rušeň /vrátane pomalých jázd a jázd cez výhybky/
-Kontrola presnej polohy vlaku
-Informovanie obsluhy vlaku o parametroch trate a nebezpečných situáciách na trati.
-Využívanie dynamického rýchlostného profilu s kalkulovaním sklonových pomerov a skutočnými brzdiacimi schopnosťami vlaku.


V súčastnosti poznáme tieto základné stupne ETCS:

Level 0 : Trať nie je ani s ETCS a ani iným vlakovým zabezpečovačom vybavená .

Level 1: Trať je vybavená hlásením voľnosti traťového úseku a návestidlami.Prenos informácií do vozidla je zabezpečený bodovou formou pomocou balíz .Pri tomto systéme sú používané dva druhy balíz.
- 1, Nepremenné /prenášajú na rušeň stále informácie o presnej polohe vlaku/
- 2, Premenné /prenášajú na rušeň aktuálne informácie o voľnosti koľaje a o dovolenej rýchlosti/

Level 2: Trať je vybavená hlásením voľnosti koľaje , návestidlá môžu naďalej existovať.Prenos informácií na rušeň je zabezpečený pomocou rádiového spojenia.Jazda je možná v traťových oddieloch. /odstup traťového oddielu/.

Level 3 : Trať nie je vybavená hlásením voľnosti koľaje a ani návestidlami.Prenos informácií na rušeň je zabezpečený pomocou rádiového spojenia.Jazda je vedená z ohľadom na dovolenú traťovú rýchlosť a brzdový odstup od konca predchádzajúceho vlaku /vozidla/.


V rámci modernizácie koridorového úseku Bratislava Rača – Nové Mesto nad Váhom bola táto trať vybavená vlakovým zabezpečovačom ETCS Level 1.Ak chcú dopravcovia využívať na tomto úseku maximálnu traťovú rýchlosť 160 km/h musia vybaviť svoje vozidlá mobilnou časťou ETCS , ktorá zabezpečí okrem iných údajov najmä prenos informácií o voľnosti trate z traťovej časti ETCS priamo na vozidlo.Na Slovensku doposiaľ prebehli tri testovacie jazdy zamerané na overenie správnej funkcie traťovej časti ETCS.Keďže žiadny slovenský dopravca doposiaľ nedisponoval vozidlom vybaveným ETCS , bolo potrebné využiť služby rušňov z Rakúska a Maďarska .25.11.2008 prebiehali na Slovensku prvé testovacie jazdy na ETCS s rušňom V63.138.Na snímke prechádza úsekom Šenkvice -Pezinok

29.4.2009 prebiehali v poradí už druhé jazdy na systéme ETCS s rušňom 1116.006.Na snímke pri ukončení jázd v žst. Bratislava Rača.

26.11.2009 ukončuje rušeň 1116.003 zatiaľ posledné tretie testovacie jazdy na systéme ETCS Level 1 v Trnave.


Spoločnosť ZSSK vypísala v minulom roku výberové konanie na dodávku mobilnej časti ETCS pre rušne radu 350 , keďže tieto sú perspektívne schopné využívať maximálnu rýchlosť 160 km/h.
Víťazom súťaže na dodanie mobilnej časti sa stala spoločnosť THALES zo sídlom vo Viedni.Ako prvý bol na dosadenie tohto systému vybraný rušeň 350.006 ZSSK , ktorý bol v decembri 2009 stiahnutý z prevádzky a v priestoroch depa Bratislava Východné mu bol tento systém premiérovo nainštalovaný. V priebehu minulého týždňa bol systém na rušni oživovaný a v piatok 22.1.2010 bol rušeň prevezený do domovského depa SPD Bratislava hl.st. Nasledujúce snímky Juraja Strebera Vám približujú rušeň 350.006 s novými prvkami mobilnej časti vlakového zabezpečovača ETCS Level 1.

Napriek tomu , že bol na gorile 350.006 systém ETCS Level 1 už oživovaný , čaká na technikov spoločnosti THALES ešte mnoho práce pred tým ako bude rušeň uvedený do skúšobnej prevádzky.Každopádne môžeme v nasledujúcich dňoch očakávať skúšobné jazdy tohto rušňa na trati s vlakovým zabezpečovačom ETCS Level 1 aj vlastnou silou.

Okrem prvých jázd vlastnou silou očakáva železničných fanúšikov tejto rady ešte jedno zaujímavé prekvapenie o ktorom Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch!

Autor textu : Taurus
Autor foto : J.Streber, Palo, Taurus
Sprc:

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=163