Prvá reklamná gorila je na svete!!!

railtrains.sk

Dátum:  29.01.2010 19:28   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  11.05.2021 16:31

 Ako sme Vás už informovali v súvislosti s montážou mobilnej časti vlakového zabezpečovača ETCS Level 1 na rušne radu 350 boli na rušeň s inventárnym číslom 006 dosadené reklamné fólie propagujúce vlakový zabezpečovač ETCS a dodávateľa mobilnej časti ETCS pre rušne radu 350 spoločnosť THALES.
Rušeň bol v predchádzajúcich dňoch vyčistený v domovskom SPD Bratislava a v stredu 27.1.2010 bol v konvoji s rušňami 240.003 a 751.206 prepravený do depa Bratislava Východné , kde sa podrobil lepeniu spomenutých reklamných fólií.
Nasledujúce fotografie Vám prinášajú prevoz tristopätdesiatky z depa SPD Bratislava hl. st. do depa Bratislava Východ , ako aj prvý deň montáže reklamných fólii.
350.006 ešte v depe SPD Bratislava , Foto : Juraj Streber
240.003,350.006 a 751.206 prichádzajú na Východné. Foto: Juraj Streber

Bočný pohľad na doráňanú bočnicu , Foto: Juraj Streber

Polovica bočnice je už polepená

Kocúr pozerá na polepenú gorilu ako báger na kopu hliny.....

Na dotieravých zvedavcov sú pripravený tieto dva kocúriky.....

Kocúriky čaká ešte dlhá nočná šichta....


Dnes boli práce na dosadení fólií pre rušeň 350.006 dokončené a exkluzívne Vám prinášame fotografie Juraja Strebera , ktoré zachytávajú konečnú podobu prvej reklamnej gorily...


Autor textu: Taurus
Autor foto: Juraj S.,Taurus
Sprc:


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=166