Padesát let "laminátek" ČSD (5)

railtrains.sk

Dátum:  18.11.2016 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  05.08.2021 1:09

 5. díl - shrnutí
Letopočet 1966 byl ve vztahu k dění u tehdejších ČSD nebývale zajímavý a štědrý. Půl století vzpomenula řada T 679.1 - neboli "sergeje", s nimi spojená širokorozchodná trať od hranic SSSR do Hanisky, do provozu se předala spojnice Podolínec - Plaveč - Orlov, jako fakticky poslední větší novostavba ČSD a pod zatím ještě skromně roztaženou a dýmem parních lokomotiv očuzovanou trolejí střídavé elektrizační soustavy 25 kV/Hz konečně začal běžný elektrický provoz. A to díky dodávkám prvních lokomotiv řady S 489.0 - "laminátek".


V předchozích čtyřech dílech o jubilujících "laminátkách" jsme se zabývali první sériovou lokomotivou S 489.0001, která na sebe vzala otěže prototypu, dále výrobně spojitou první sérií (S 489.0002 až 020) a v dalších dvou dílech se jednotlivě připomenuly lokomotivy druhé série (S 489.0021 až 060). Tím byly vyčerpány "laminátky", jimž náleží letošní 50. výročí. Následně, každý rok, až do jara 1970, pokračovaly dodávky dalších těchto lokomotiv pro ČSD. A tak bychom rádi každý rok stejným způsobem vzpomenuli právě jubilující "laminátky".V září 2014 vedle sebe stanuly dvě legendy elektrické trakce ČSD - za stejnosměrnou soustavu "bobina" E 499.047 a za střídavou "laminátka" S 489.0001. Foto Lajos
"Polomáčená laminátka" 230.018 zastupuje lokomotivy z první série. Zde je na snímku ze zasněženého okolí Moravského Písku, kam 29. 12. 1993 vjížděla s nákladním vlakem na přepřah do Nedakonic. Foto Lajos
Patrně návrat z vlkovského postrku - lokomotiva 230.054 vyjíždí 30. 4. 1993 z Obřanského tunelu v Brně. Foto Lajos

Účelem tohoto shrnutí je tedy ohlédnutí za letos jubilujícími a výhled na další, které na své krásné padesátiny teprve čekají. V roce 1967 pokračovala výroba řady S 489.0 (230) v podobě třetí, padesátikusové série. Jí se výroba tzv. pomalého provedení s maximální rychlostí 110 km/h celkovými 110 kusy uzavřela.Pestrými barvami i dlouhé roky po nalakování zářila 230.063, která rozjíždí osobní vlak 20. 6. 2007 v Brně na hlavním nádraží. V té době už bylo jasné, že takový obraz bude za pár měsíců u ČD minulostí - všechny lokomotivy přešly k nákladnímu dopravci ČD Cargo. Foto Lajos
"Laminátky" odvozily prakticky všechny druhy vlaků, v nákladní dopravě od pomalých "manipuláků" s nekonečným posunem, až po dispečersky sledované "nexáky". Jeden z takových provážela navečer 8. 5. 2006 odbočnou stanicí Zohor lokomotiva 230.105. Foto Lajos
Shodně nalakované lokomotivy 230.109 - šlo o druhé nejvyšší číslo této řady - a 230.031 čekají 11. 9. 1995 na volnou traťovou kolej ve Šlapanově na Vysočině. Foto Lajos
Výroba "laminátek" pro ČSD v roce 1968 se proměnila v rychlejší provedení v podobě řady S 499.0, výrobní typ Škoda 47 E4 - a z podnikové vlečky na plzeňské Jižní přednádraží vyjelo 70 lokomotiv (S 499.0001 až 070) čtvrté série. Zanedlouho však byla tato série o dva poslední kusy "ochuzena". To jsme však již v roce 1969, kdy střídavě elektrizovaná síť ČSD dosahuje čs.-maďarských přechodů ve Štúrově i Komárně a neustále navyšovanou potřebu pomáhá ukojit dodávka shodných 50 strojů typu Škoda 47 E5, jinak S 499.0071 až 120.Pojednání o mladší řadě S 499.0 (240) začneme pěkně popořádku a to od čísla 001. A lokomotivu 240.001 vidíme postávat na podzim 1991 vedle 363.141 v pobočném depu Bratislava-východ II. Foto Lajos
Nebudou chybět ani lokomotivy v obnovených původních nátěrech, jak napovídá setkání 240.002 a 721.052 v Levicích v podvečer 5. 5. 2007. Foto Lajos
Tzv. polomáčená klasika se smaltovanými tabulkami bude rovněž zastoupena. Díky podstatně menší důslednosti depa Bratislava se skupinka takových lokomotiv pohybovala ještě v roce 1992. A jednu z posledních, S 499.0036 (240.036), vidíme na výjezdu z Břeclavi směrem Lanžhot a Kúty v červnu 1991. Foto Lajos
Nemůže chybět ani pohled do domovských dep, kde "laminátky" našly své zázemí. Mezi služebně nejmladší depa patřilo RD Nové Zámky, kam přišly až na podzim roku 1991. V tomto depu však procházely i rozsáhlými opravami, jak napovídá vzhled dokončované 240.040 v létě 2006. Foto Lajos
Více než 10 let po zavedení firemního barevného řešení ZSSK lze ještě spatřit mizející skupinku lokomotiv v oblíbených klasických nátěrech. Jednou z nich je i 240.054, zachycená 12. 4. 2014 v Kútech. Foto Lajos
Vzpomeneme starší jednotná barevná provedení a třeba i zmizelý obraz tratě údolím Hronu, jak ukazuje stroj 240.103 při výjezdu v výhybny Voznica 4. 5. 1995. Foto Lajos
Povětšinou jednokolejná trať Nové Zámky - Zvolen skýtá řadu zajímavých míst. Do jednoho z nich, výhybny Horný Pial, se 20. 5. 1999 s přehledem vyšplhala novozámecká 240.118 s osobním vlakem do Levíc. Foto Lajos
Dodávky univerzálně pojatých "laminátek" rokem 1969 sice skončily, ne však jejich výroba. Na přelomu let 1969 a 1970 se ve Škodovce upravil trakční převod výše vzpomenutých posledních dvou lokomotiv ze čtvrté série. Účelem byla úprava trakčních vlastností a získání vhodnějších lokomotiv pro osobní dopravu - měly sice tvrdší převod, ale jinak posazenou chrakteristiku, při obvyklých rychlostech 100 - 120 km/h však měly trakční motory nižší otáčky a byly tak méně namáhány. Umožnilo to i vyšší dovolenou rychlost 130 km/h, která však nemohla být v praxi nikde využita. Tyto stroje byly přečíslovány na S 499.1001 a 1002. Poměrně krátce na to vyjelo 25 sériových lokomotiv téhož provedení, tyto již v rámci typu Škoda 47 E6.Pohledem na lokomotivu S 499.1010 si připomeneme éru této řady, vybavené odlišným trakčním převodem a z toho plynoucím provozním omezením. S lehkým nákladním expresem čeká 21. 7. 1982 na rozkaz v uzlové stanici Havlíčkův Brod. Foto Jiří Caska
Lokomotiva S 499.1019 z LD Brno-Maloměřice je dokladem, že tato významná služebna nebyla jen domovem zaprášených a většinou anonymních nákladových strojů se směnným obsazením, ale že zde jezdily i opečovávané lokomotivy v rychlíkové dopravě. S 499.1019 (dnes 240.137) stála 18. 9. 1974 v Havlíčkově Brodě. Foto Jiří Caska
Osud "rychlíkových laminátek" v jejich původním provedení však byl krátký, v běžném provozu neumožňovaly univerzální uplatnění, což bylo hlavní kritérium a tak se existující stroje v letech 1984 až 1986 upravily na řadu S 499.0 s navazujícími pořadovými čísly. Těmito poněkud výlučnými stroji se věnoval příspěvek, věnovaný tehdy 45. výročí jejich dodávek. Nejmladší "laminátky" si tedy pro změnu připomeneme v jejich rekonstrukční podobě, čímž seriál, věnovaný těmto lokomotivám, uzavřeme.Řada S 499.0 (později 240) se v letech 1984 - 1986 rozrostla o přestavěné (a nezrušené) rychlíkové S 499.1. Nejnižším číslem této skupiny byla S 499.0121, kterou již jako 240.121 vidíme strojně projíždět z bratislavského Nového Mesta směr Hlavná stanica dne 11. 9. 1993. Foto Lajos
Někdejší "jedničky" se představí i ve starší podobě, třeba S 499.0122 (240.122), která vedle vídeňské 2143.061 ÖBB a domácí "princezny" 263.008 stála 18. 10. 1991 v Bratislavě. Foto Lajos
Na lokomotivě S 499.0130 (240.130) je názorně vidět, jakým způsobem se po rekonstrukci a přečíslování z S 499.1012 přeznačila. Nepotřebný text byl odfrézován a nový ručně nalakován. PLD Bratislava-východ II, 4. 10. 1991. Foto Lajos
Ani těmto lokomotivám se nevyhnul návrat k původnímu barevnému řešení. Lokomotivu 240.136 vidíme vedle manipulačního vlaku se "žehličkou" 210.069 v Senici odpoeldne 27. 8. 2007. Foto Lajos
Nemůže chybět ani vzpomínka na službu bratislavských lokomotiv na trati II. hlavního tahu ČSD do Kutné Hory. Po ránu 22. 12. 1990 se z paluby lokomotivy 350.006 díváme na její kolegyni S 499.0145 (240.145) ve stanici Havlíčkův Brod. Foto Lajos
Tutéž "laminátku" představujeme ještě jednou, v jiném barevném provedení a také na místě, kde ji jen tak nespatříme. Z Hodonína-zastávky se 23. 11. 1999 rozjíždí od přejezdu se soupravou vyrovnávkového nákladního vlaku do Kútů. Jinak šlo o nejvyšší číslo jak u původní řady S 499.1, tak i v rámci řady S 499.0 (240), kam byla později zařazena. Foto Lajos

K bohaté historii "laminátek" se však jistě vrátíme i optikou jejich barevného řešení, které mělo velmi pestrý vývoj. O prvních zrestaurovaných původních nátěrech jsme však už pojednávali v tomto příspěvku Cesty k původní „laminátce“ - avšak určitě je třeba vzpomenout všechna použitá barevná provedení - typizovaná, i ojedinělá.

Text: Lajos
Foto: Lajos a Jiří CaskaOdkaz na související článek:
Padesát let "laminátek" ČSD - 1. díl - S 489.0001
Padesát let "laminátek" ČSD - 2. díl - ověřovací série
Padesát let "laminátek" ČSD - 3. díl - typ Škoda 47 E2, první část
Padesát let "laminátek" ČSD - 4. díl - typ Škoda 47 E2, druhá část


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1663