Obnovenie nakládky v ŽST Šaľa

railtrains.sk

Dátum:  23.01.2018 19:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  19.10.2021 18:13

 Ako už bolo dnes spomenuté v aktualite objektívom, tak dnes sa po značne dlhej dobe ukázal v ŽST Šaľa manipulačný vlak. Dnešné pristavenie vozňov na nakládku ukázalo, že nie všetky firmy sa zameriavajú len na kamiónovú dopravu, že aj dnes sa nájdu zákazníci, ktorý preferujú železničnú dopravu. Firma EISEN s.r.o. sa tak po niekoľkých rokoch vrátila tam, odkiaľ odišla.
Táto firma, už pred niekoľkými rokmi nakladala kovový šrot na inej vlečke v ŽST Šaľa. Táto ukončila svoju činnosť a firma bola nútená hľadať priestory inde. Jej hlavné sídlo je v priestoroch podniku DUSLO Šaľa, avšak, keďže bola nutná dvojitá manipulácia so šrotom (z DUSLA na vlečku v ŽST Trnovec nad Váhom a odtiaľ do vozňov), firma hľadala iné východisko. Toto sa naskytlo v podobe vlečky DUBIS palivá Šaľa.

Podľa neoverených informácii bol celý areál odpredaný firme EISEN s.r.o, (prípadne prenajatý), ktorá tu hodlá spraviť stredisko pre manipuláciu s kovovým odpadom. Tomuto zámeru nasvedčuje aj to, že prevádzková budova( na fotografiách v pozadí vlečky) prechádza rekonštrukciou vnútorných priestorov – menia sa zárubne dverí, všetok nábytok bol zlikvidovaný. Predaju nasvedčuje aj vyhodenie všetkých vecí bývalých majiteľov firmy DUBIS, ako napríklad kancelárske veci, kuchynské veci atď. Takisto priestory areálu sú upravované pre potreby EISENu. Betónová plocha je rozdeľovaná betónovými prefabrikátmi na tzv.‘‘boxy‘‘, kde sa bude zhromažďovať kovový šrot a následne nakladať do vozňov. Na vlečku sa zmestí približne 8-10 vozňov radu Eas určených aj na nakládku šrotu. Jedna strana areálu – od koľajiska ŽST dostáva nové oplotenie. Takisto pribudne aj osvetlenie celého priestoru.


Firma už v roku 2011 vykonala fyzickú likvidáciu ucelenej súpravy vozňom určených na prepravu cementu, z tejto likvidácie bol spracovaný fotoreport, ktorý nájdete tu: >>odkaz (https)<<Nasledujúce fotografie približujú príchod a prístavbu vozňov na vlečku k nakládke.Mn 87710 po príchode do ŽST Šaľa v čele s rušňom 742 023 ZSSKC

brána na vlečku bola už pred príchodom vozňov na vlečku otvorená, kto ,vie po koľkých rokoch sa tak stalo

výhybka č.16 smerujúca na vlečku, v tejto polohe sa nachádza takmer vždy,čo už od dnes nebude pravda ,ak všetko pôjde ako má

výkoľajka kryjúca vlečku

výhybka je prestavená už na vlečku a zatláčanie vozňov za chvíľku začne

aj výkoľajka už je mimo temena koľajnice v sklopenej polohe

prechod slúžiaci len pre potreby zamestnancov ŽSR, pred prechodom vozňov bolo v rámci ''preventívnych opatrení '' nutné ho radšej mierne prečistiť, predsa len, tadiaľto neprešiel vozeň už niekoľko rokov

zatláčanie vozňov rýchlosťou 5 km / hod pokračuje ďalej,vozne už sa nachádzajú v oplotenom areáli

pohľad ,na ktorý táto koľaj čakala dlhé roky, v pozadí sa nachádza prevádzková budova, ktorej vnútorné priestory prechádzajú rekonštrukčnými prácami, časť drevenej konštrukcie nachádzajúcej sa v pravej dolnej časti snímku, už v čase písania tohto reportu neexistuje, bola rozpílená a rozobratá. Za zamestnancami je čiastočne vidieť časť betónových prefabrikátov z ktorých vznikajú tzv boxy na šrot

742 023 opúšťa areál a posunuje po zriaďovacie návestidlo kryjúce vlečku, budova po pravej strane kedysi slúžila pre potreby ''posunu'' v Šali, dnes pomaly chátra a stávajú sa z nej len ruiny

pred zriaďovacím návestidlom.....

to isté miesto, len z opačnej stranyAutor textu a foto: Bocco
Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1848