Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1. část)

railtrains.sk

Dátum:  19.02.2018 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  07.07.2020 22:08

 Dráha vedoucí z Českých Budějovic na jih do Rakouska je naší nejstarší železniční tratí. Bylo to před 190 lety, roku 1827, kdy zde byl zahájen provoz jako koněspřežka a roku 1873 navázal provoz lokomotivní. V závislosti na politickém vývoji trať nabývala nebo naopak ztrácela na významu. Ale i dnes jako součást IV. tranzitního koridoru svým profilem stále připomíná dráhu z doby Monarchie. Prostřednictvím souboru snímků pořízených během posledních pětadvaceti let vás chci na trať České Budějovice - Horní Dvořiště - Summerau pozvat.Připomeňme si krátce základní fakta. Za vznikem dráhy stála myšlenka dopravního spojení Vltavy a Dunaje jako vodní cesty pro přepravu soli z rakouské Salzkammergut, neboli Solné komory dál na sever monarchie. Roku 1807 vznikla Česká hydrotechnická privátní společnost, která si za svého vědeckého ředitele zvolila Františka Josefa Gerstnera. Ten v březnu 1808 navrhl, aby byla místo vodního kanálu postavena železnice. Čas uzrál až roku 1824, kdy Gerstnerův syn František Antonín Gerstner, profesor vídeňské polytechniky, obdržel privilegium ke stavbě a provozu „železné silnice“ z Českých Budějovic do Lince. V létě 1825 byla zahájena stavba 64 km dlouhého úseku z Českých Budějovic do Kerschbaumu poblíž hranice a již v září roku 1827 byl zahájen koněspřežný zkušení provoz mezi Českými Budějovicemi a Leopoldschlagem. 30. září 1828 pak začal provoz veřejné dopravy. Na trati bylo několik přepřahacích stanic. Osobní vlaky vyjížděly pravidelně jednou denně v 5 hodin ráno z obou koncových stanic. Křižovaly v poledne ve vrcholové stanici v Kerschbaumu, kde byla hodinová přestávka na oběd v první nádražní restauraci v Evropě. Vlaky urazily celou trať za 14 hodin.

Rozmach parostrojních železnic v Rakousko-Uhersku v polovině 19. století předznamenal konec koněspřežky. Roku 1857 ji odkoupila společnost Dráha císařovny Alžběty (KEB, k.k. privilegierte Kaiserin Elisabeth-Bahn) a roku 1868 ji začala přestavovat na lokomotivní provoz. Doprava na koněspřežce skončila 12. prosince 1872 a o rok později, 20. prosince 1873, byl zahájen lokomotivní provoz na celé trati z Českých Budějovic do Lince. K 1.1.1882 ji začaly provozovat Císařsko-královské státní dráhy (kkStB, kaiserlich-königliche Staatsbahnen) a dráha pak přešla od 24.6.1884 do jejich majetku. K zásadní změně došlo 28.10.1918, kdy se vlastníkem úseku na československém území stal československý stát a provozovatelem Československé státní dráhy.

Po vzniku Československa se z malé staničky Český Heršlák, jak se za 1. republiky stanice Horní Dvořiště jmenovala, stala pohraniční přechodová stanice. Až do roku 1945 byla trať významnou mezistátní spojnicí s Rakouskem. Po nástupu komunistického režimu a uzavření hranic její význam prudce poklesl na úroveň místní dráhy. Osobní vlaky z Českých Budějovic končily v Horním Dvořišti. I když byly výjimky, například na samém začátku sedmdesátých let jezdil z Prahy rychlík R 106 do Českých Budějovic s přímým vozem Da do Summerau a ABa do Lince a třeba v GVD 1981/1982 byly mezi Horním Dvořištěm a Summerau zavedeny 2 páry osobních vlaků, ovšem všechny tyto spoje byly pro normální cestující bez výjezdní doložky zcela nepoužitelné. Situace se významně změnila po pádu režimu v listopadu 1989. Přes hraniční přechod Horní Dvořiště/Summerau jsou trasovány mezistátní nákladní vlaky, směřující do Lince a dále na jih a také směsné nákladní vlaky z Českých Budějovic, vozící jednotlivé vozové zásilky z celé České republiky. Rozmáhala se i osobní doprava. V GVD 1991/1992 byly zavedeny 4 páry rychlíků do Lince, přičemž z Českých Budějovic jel vlak něco málo přes 2 a půl hodiny a cesta z Prahy trvala 5 a půl hodiny. K dalšímu většímu rozšíření v devadesátých letech už ale nedocházelo. K nárůstu spojů došlo až po elektrizaci tratě na našem území. Dnes jsou základem osobní dopravy expresy vypravované v relaci Praha-Holešovice - Linz Hbf. (4 páry denně) a 4 páry osobních vlaků systému Vltava-Dunaj (České Budějovice - Linz Hbf.), celkem je zde zavedeno 13 párů vlaků osobní přepravy.

Ve druhé polovině devadesátých let bylo přistoupeno k optimalizaci (v původní stopě), a to jak stanic (prodloužení a zvýšení počtu staničních kolejí, stavba nových nástupišť, příprava na instalaci nového zabezpečovacího zařízení) tak některých mezistaničních úseků s mírným zvýšením traťové rychlosti. Vzhledem k silnému především nákladnímu provozu byla trať v letech 2000-2001 elektrizována. Od 19. září 2000 začal elektrický provoz nákladních vlaků v úseku České Budějovice - Velešín, od 1. února 2001 až do Kaplice. Od 1. června 2001 jezdily vlaky v elektrické trakci do Horního Dvořiště a od GVD 2001/2002 jsou elektrickými lokomotivami vedeny vlaky na celém úseku České Budějovice - Summerau. Zároveň s elektrizací bylo zprovozněno nové zabezpečovací zařízení a spuštěno dálkové řízení trati z dispečerského stanoviště v Českých Budějovicích.


Železniční trať České Budějovice – Horní Dvořiště – Summerau je v jízdním řádu pro cestující označená číslem 196. Jedná se o 64 kilometrů dlouhou jednokolejnou dráhu, elektrizovanou napájecí soustavou 25 kV, 50 Hz na českém úseku a 15 kV, 16,7 Hz na rakouské straně. Maximální sklon tratě je 11 ‰. Provozovateli jsou SŽDC a ÖBB-Infrastruktur Betrieb.


Po tomto velmi stručném a všeobecném úvodu se podívejme na trať České Budějovice - Summerau na výběru fotografií vesměs staršího data pořízení.


Dvojice českobudějovických "barun" vede ucelený nákladní vlak, to byl v polovině devadesátých let typický obrázek na zdejší trati. Na snímku z 12.8.1995 jedou lokomotivy 751.237-9 + 751.233-8 v čele soupravy "wapek" průběžného nákladního vlaku Pn 48069, který převáží uhlí z dolů na Ostravsku do Rakouska, a ze směru od Českých Budějovic přijíždějí ke stanici Holkov

Lokomotiva 749.187-1 patřící depu České Budějovice zastavila 1.2.1996 s rychlíkem R 1277 (Veselí nad Lužnicí - Summerau) ve stanici Rybník. Souprava, která v létě pokračovala až do Lince, přijela z Prahy do Veselí nad Lužnicí na vlaku R 271 "Smetana" (Praha hl. n. - Wien FJBf.). Vpravo vzadu odjíždějí stroje 751.098-5 a 751.089-4, které se vracejí zpět do Českých Budějovic. 749.187-1 je dnes stále v Českých Budějovicích, ale neprovozní

Do stanice České Budějovice přijíždí rychlík ze Summerau vedený "brejlovcem" 750.328-7 patřícím zdejšímu depu

Odpolední odpočinek v depu České Budějovice 21.8.1994. Před rotundou vidíme "zamračené" 751.080-3, 751.186-8, 751.223-9 a 751.236-1, společnost jim dělá "rosnička" 710.066-2. V polovině devadesátých let zde bylo dislokováno nejvíce strojů řady 751 provozovaných u ČD

K 1.1.1994 mělo depo České Budějovice ve stavu "sergeje" řady 781 inventárních čísel 419, 169, 482, 540, 541 a 542 (plus neprovozní 207, 235, 260, 308, 417, 499, 517, 531 a 532) a ty byly letmo nasazovány na výkony na trati do Horního Dvořiště. Konec "sergejů" zde nastal 15.11.1994. Na snímku pořízeném 27.8.1994 jede lokomotiva 781.482-5 v čele uhelného nákladu a od Čekých Budějovic přijíždí ke stanici Kaplice. Tento stroj najezdil po odchodu z jihu Čech své poslední kilometry v Sokolově. V létě 1999 byl převezen do Chebu a po opravě prodán do Německa

Ze stanice Rybník odjíždí 20.8.1994 ve směru Horní Dvořiště nákladní vlak Sn 43035 vedený lokomotivou 781.419-7. Pro tohoto "sergeje" se stala osudnou nehoda v Loukově, ke které došlo 6.12.1994 a po které byl zrušen

Na čele manipulačního nákladního vlaku do Českých Budějovic projíždí 10.7.1998 za stanicí Holkov "čmelák" 771.132-8

"Sergej" 781.419-7 pomáhá na postrku nákladního vlaku, který 20.8.1994 stoupá na cestě od Českých Budějovic ke stanici Kaplice

Nákladní vlak Pn 44071, jenž jede v relaci Česká Třebová - Summerau a z Českých Budějovic do Horního Dvořiště je vedený dvojicí "barun" 751.152-0 + 751.183-5, se 1.2.1996 rozjíždí ve stanici Kaplice

Ke stanici Holkov se za patřičného zvuku motorů lokomotiv 751.096-7 a 751.009-2 blíží 10.7.1998 nákladní vlak stoupající od Českých Budějovic k česko-rakouskému pomezí

Lokomotiva 749.241-6 přijíždí 10.7.1998 v čele rychlíku R 1276 (Linz Hbf. - Praha hl. n.) ke stanici Rybník. V Českých Budějovicích pak byla souprava AB + Bmee + BDs + 2x Bmee doplněna o vozy AB + 3x B a ve Veselí nad Lužnicí byly přibírány vozy AB + BDs od vlaku Sp 1974 ze stanice Gmünd NÖ.

Souprava AB + B + BDs + 2x B dopoledního rychlíku R 1272 (Linz Hbf. - Praha hl. n.) vedená lokomotivou 749.255-6 projíždí 21.7.2000 po náspu za stanicí Horní Dvořiště. Na podzim 1994 vyměnilo depo České Budějovice svoje "brejlovce" řady 750 za "zamračené" řady 749. Ty vhodně doplnily stávající 751 a došlo tak ke sjednocení lokomotivního parku na motorech řady 310 DR.

K Hornímu Dvořišti přijíždí 21.7.2000 lokomotiva 749.253-1 na čele rychlíku R 1277 (Praha hl. n. - Linz Hbf.). Na trati jsou patrné stopy po probíhající rekonstrukci úseku před Horním Dvořištěm

Přípřežní a postrkové lokomotivy, které vyvezly nákladní soupravy do Horního Dvořiště, se vracívaly zpět do Českých Budějovic jako lokomotivní vlaky. Ze stanice Horní Dvořiště takto 21.7.2000 odjely jako Lv 78602 (Horní Dvořiště - České Budějovice) "berty" 751.098-5, 751.136-3 a 751.143-9

Lokomotiva 751-080-3 projíždí 1.2.1996 na čele nákladního vlaku Sn 44035 (Česká Třebová - Summerau) oblouky před zastávkou Bujanov. V době koněspřežky se zde nacházela přepřažní stanice. Během čekání dostávali cestující koláče a tuto tradici připomínají každoroční Koláčové slavnosti

Ke stanici Horní Dvořiště přijíždí 21.7.2000 ze směru od Českých Budějovic "wapkový" vlak vedený lokomotivami 751.239-5 a 751.148-8

Je 20.8.1994 a českobudějovické depo stále ještě nasazuje do čela osobních vlaků "brejlovce" řady 750. Ten den to byl stroj 750.328-7, který projížděl s rychlíkem R 1277 (Praha hl. n. - Linz Hbf.) kousek za zastávkou Bujanov. Tahle mašina byla první své řady v Českých Budějovicích a jako poslední pak odtud odešla při výměně za řadu 749. Dojezdila v Havlíčkově Brodě, kde byla roku 1999 zrušena po střetu se strojem 741 v Pardubicích

Nákladní vlak Pn 48063 s dvojicí "zamračených" 751.152-0 + 751.122-3 opouští 10.7.1998 na cestě do Horního Dvořiště stanici Rybník

Obloukem z lesa před stanicí Rybník vyjíždí 10.7.1998 lokomotiva 751.032-4 s nákladním vlakem Pn 44035, v jehož čele jede z Nemanic

Lokomotiva 749.100-4 projíždí 12.8.1995 na čele mezinárodního rychlíku R 1272 ze stanice Linz Hbf. do Českých Budějovic před stanicí Kamenný Újezd u Českých Budějovic. "Barča stovka", která pomalu dokončovala první rok svého jihočeského působení, svým zářivě rudým nátěrem doslova svítila v dopoledním slunci na trati pod Kletí

Dvojice strojů 751.382-3 + 751.237-9 přiváží 10.7.1998 soupravu nákladního vlaku Pn 44077 ke stanici Kaplice

Od 24. září 1993 do 30. května 1999 se na zdejší trati ozýval typický zvuk "barun" v čele vlaků RoLa jezdících mezi terminály Nemanice II a jihorakouským Villach Süd Großverschiebebahnhof (Gvbf.), když se zpočátku jednalo o 1 pár, později o 2 páry denně. Lokomotivy 751.133-0 a 749.234-1 se 1.2.1996 blíží s vlakem Nex 42033 jedoucím do Villachu ke stanici Holkov

"Dvojče" 751.089-4 + 751.032-4 odjelo 21.7.2000 se soupravou "véesáků" ze stanice Horní Dvořiště

Shodně zbarvené stroje 751.133-9 + 751.091-0 vedou 27.8.1994 nákladní vlak Sn 44043 od Rybníku k Hornímu Dvořišti

Rychlík R 1277 z Prahy hl. n. do stanice Linz Hbf. v čele s lokomotivou 749.241-6 přijíždí před polednem 10.7.1998 ke stanici Rybník. Z dvanáctivozové soupravy, která ráno odjela z Prahy a ve které bylo i "lehátko" Bc ŽSR z Košic do Českých Budějovic a české BDs + AB do Gmündu, přijede do Horního Dvořiště jen 5 vozů, přičemž cestu ze Summerau do Lince dokončí pouze sestava 2x Bmee + BDs

Zajímavým spojem projíždějícím mezi Českými Budějovicemi a Summerau byl víkendový R 1274/1275. Jezdil od GVD 1991/1992 do GVD 1998/1999 v trase Praha hl. n. - České Budějovice - Summerau - Linz Hbf. - Salzburg Hbf. - Villach Westbf. - Venezia-Mestre (nebo Santa Lucia) - Rimini. Večer 23.8.1996 duněla u Holkova v čele jeho soupravy "zamračená" 749.187-1, na postrku pomáhala 749.234-1

Samotné, bez zátěže, jako Lv 78602 (Horní Dvořiště - Nemanice) se 1.2.1996 vracejí "zamračené" 751.098-5 + 751.089-4 na další výkon. Tím hlavním byla pro "dvojčata" řady 751 vozba vlaků na rameni Výhybna Nemanice - Horní Dvořiště, což byly tranzitní vlaky od Prahy a Jihlavy, které Českobudějovickou stanicí projížděly přímo kolem ostrovních nástupišť nebo přes seřaďovací nádraží. V něm byly sestavovány nebo zde přepřahaly ostatní nákladní vlaky

Těžké uhelné vlaky byly v táhlých stoupavých úsecích nelehkým úkolem pro vlakové "dvojče" a postrkový stroj, čemuž odpovídala i rychlost vlaku někde mezi 30 a 50 km/h. Dvojici 751.185-0 + 751.233-8 v čele soupravy "wapek" pomáhá 21.7.2000 překonat poslední metry před vjezdem do Horního Dvořiště postrkový "čmelák" 770.109-7

Lokomotivy 751.382-3 + 751.237-9 přivážejí 10.7.1998 nákladní Pn 44077 od Omlenice k Bujanovu. Vzhledem k charakteru tranzitní dopravy zde převažovalo při nasazování vozidel operativní dispečerské řízení, stroje měly směnné obsazení bez jinde obvyklého spojení "četa-stroj" a to se podepsalo i na vzhledu mnohdy notně opotřebených lokomotiv

Horní Dvořiště leží na rozhraní mezi Šumavou a Novohradskými horami a zdejší malebná krajina nabízí řadu fotogenických míst. Na jednom z nich jen kousek před stanicí Horní Dvořiště projíždí 21.7.2000 nákladní vlak vedený zeleno-bílým "čmelákem" 771.132-8

K zastávce Pšenice přijíždí 21.7.2000 od Bujanova nákladní expres Nex 44035 v čele s lokomotivou 751.152-0. Byl to jeden z jejích posledních výkonů, neboť v září už čekala na svůj osud na železničním hřbitově v České Třebové

Lokomotiva vede 12.8.1995 nákladní "manipulák" Mn 88662 z Horního Dvořiště do Českých Budějovic za stanicí Holkov

Okolo předvěsti k vjezdovému návěstidlu žst. Rybník projíždí 27.8.1994 konvoj šesti strojů řady 751, konkrétně 751.185-0 + 751.233-8 + 751.212-2 + 751.032-4 + 751.091-0 + 751.133-0, které se jako Lv 46080 vracejí z Horního Dvořiště do Českých Budějovic

Speciální loďovlak vypravený v trase České Budějovice - Vyšší Brod klášter vedený motorovým vozem 810.226-1 přijíždí 10.7.1998 ke stanici Holkov. Tato služba byla zrušena v roce 2003, podle vyjádření tiskového mluvčího ČD pro naprostý nezájem o ni

Dvojice 751.032-4 + 751.212-2 burácí v horkém dnu vrcholícího léta 27.8.1994 v čele nákladního vlaku Sn 44071 do Rakouska před stanicí Kaplice

V oblouku tratě před zastávkou Bujanov se 20.8.1994 takto představila lokomotiva 751.233-8 se svou kolegyní při průjezdu nákladního vlaku Sn 44037

"Baruna" 751.163-7 brumlá pod pálivým letním slunkem 12.8.1995 s osobním vlakem Os 28205 (České Budějovice - Summerau) za stanicí Kamenný Újezd u Českých Budějovic

"Vyrovnávka" Vn 49068 vedená dvojicí 751.091-0 + 751.133-0 přijíždí 20.8.1994 cestou od Horního Dvořiště ke stanici Rybník

K zastávce Bujanov přijíždí 27.8.1994 uhelný vlak v čele s lokomotivami 751.177-7 a 751.153-8. A tam někde vzadu už o sobě dává náležitě vědět 751.010-0 na postrku

S první sadou fotografií jsme symbolicky dojeli do stanice Horní Dvořiště, kam na snímku z 20.8.1994 právě přijíždí "zamračená" 751.143-9 s osobním vlakem Os 28203 z Českých Budějovic
Příště : Z Českých Budějovic do Summerau - 2. část


Autor textu a foto: Denda60 a Mik-trainfotoTento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1857