Padesát let ''laminátek'' (13)

railtrains.sk

Dátum:  19.11.2018 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  03.08.2021 22:39

 Vzpomínání na půlstoleté jubileum už připadlo na modernější provedení ''laminátek'', na řadu S 499.0, nově 240. Připomeňme si v pokračování našeho seriálu tyto živé legendy našich tratí.

Předchozí pojednání končilo konstatováním, že na přelomu 60. a 70. let se elektrizace tratí ČSD střídavou soustavou po předchozím boomu prakticky zastavila a to na poměrně dlouhou dobu. Dalšímu rozvoji se budeme věnovat v dalších dílech a dnes skočíme v čase o pořádný kus dál. Aby byl přehled dep, které "laminátky" provozovalo úplný, nelze pominout RD Nové Zámky. Toto depo, samo o sobě velké rozlohou a počtem budov i atrakčním obvodem, zahrnujícím řadu podřízených služeben a tedy poměrně velký stav přidělených hnacích vozidel, se na samém konci roku 1991 zařadilo mezi další "laminátkové" domovy. Nejprve se v květnu 1986 zahájil provoz na dvou poměrně krátkých úsecích Palárikovo - Šurany a Nové Zámky - Šurany a tím se přepřahy vlaků, mířících na Levice a Zvolen, na několik let přemístily do tohoto uzlu, jehož jméno má už takřka neodstranitelné spojení s polními drahami a rovněž pobočkou Kovošrotu, v němž skončila pozemská existence mnoha lokomotiv, především ale parních. Byl to první krok plánované elektrizace tehdejší trati ČSD č. 390 do Zvolena.Nezvyklá kombinace slovenské "laminátky", rakouské soupravy a pohraniční stanice Břeclav. V důsledku jarní povodně, která poškodila část trati mezi Hohenau a Strasshofem, kde zasáhla rozlitá řeka Morava (March), se některé vlaky vozily odklonem přes Devínskou Novou Ves. Tak došlo k uvedenému nasazení den 20. 5. 2006, kdy do Břeclavi dojela lokomotiva 240.059 ZSSK s přelakovaným čelem. Foto Lajos


Typická sestava osobního vlaku na trati Kúty - Trnava. Odpoledne 7. 5. 2011 vezla 240.059 ZSSK osobní vlak od Jablonice k Cerové-Lieskovému. Foto Lajos


Netypicky nalakovaná budějovická "laminátka" 240.060 ČD vezla z opravy v LD Tábor úzkorozchodnou T 29.010 SUS do Sokolovské hnědouhelné pánve. Vedle sekunduje domácí plzeňský "sergej" 781.568 ČD s nákladním vlakem na Domažlice. Plzeň hl.n., 21. 4. 1993. Foto Lajos


Hezká sestava lokomotiv, která ilustruje elektrickou střídavou vozbu na Vysočině. Večer 16. 8. 1998 se v Jihlavě setkaly "laminátky" 230.078 ČD, uprostřed kraluje 240.060 na rychlíku z Českých Budějovic do Brna a vpravo ve stínu "plecháč" 242.262 ČD. Foto Lajos

Vlastní elektrizační práce probíhaly už v porevolučních letech, typických pro velké škrty v investicích. Přesto se vytěžovaná a povětšinou jednokolejná trať v údolí dolního Hronu dočkala zatrolejování. Dělo se tak etapovitě a 20. 12. 1991 mohl být vypraven slavnostní rychlík 1. nsl. R 653 z Nových Zámků do Levic. Vedla jej čerstvě novozámecká "laminátka" 240.103 a řídil ji osobně přednosta RD Nové Zámky, Ing. Branislav Löbb, jinak též zkušební komisař. Pro pokrytí vozby na tomto úseku a také dalších výkonech okolo Nových Zámků byly 3. 12. 1991 vyčleněny ze stavu RD Bratislava první "laminátky" 240.019, 034, 051 a 074, o den později je následovaly 240.078, 090 a 119 a konečně 5. 12. 1991 to byly 240.028, 046, 070, 103 a 118. A ještě 21. 12. 1991 přibyla lokomotiva 240.043. Ty položily základ služby elektrických krasavic v Nových Zámcích.

V krásný předvánoční den roku 1988 vjížděla do Bratislavy hl. st. docela obyčejná "laminátka" S 499.0061, tehdy již úředně 240.061 ČSD s nákladním vlakem. Foto Palo

Působivý obnovený původní nátěr, dokonce i s červenými sběrači, zdobil 19. 2. 1995 lokomotivu 240.061 ŽSR, která do Bratislavy přivážela R 674 "Podlužan", který od podzimní změny GVD 1994/1995 vozila v celé délce střídavě elektrizovaného úseku od Štúrova do Brna hl.n., kde žezlo přebírala ještě stále motorová trakce. Byl to oblíbený vlak pro kuřáky, kteří přepřahových přestávek promptně využívali ke svým neřestem. Foto Lajos


Českobudějovická "laminátka" 240.062 ČD vyjíždí 13. 6. 2000 z Horní Cerekve k Jindřichovu Hradci a dále na jihozápad, kam veze odpolední rychlík R 666. I tato dosud spíše tuctová a nenápadná lokomotiva se zanedlouho odstaví a podrobí náročné přestavbě na řadu 340. Foto Ladislav Budín


Časně ráno 1. 9. 2005 a již dvousystémová "laminátka" 340.062 ČD čeká v Českých Budějovicích na odjezd do Horního Dvořiště. Foto Lajos


Barevně sladěné "dvojče" 240.063 + 240.065 ČD veze dopoledne 23. 2. 2003 tranzitní nákladní vlak z Rakouska k zastávce s nejdelším názvem na české železnici: Kamenný Újezd u Českých Budějovic zastávka. Foto Lajos
Dlužno poznamenat, že depo Nové Zámky mělo s "laminátkami" již dlouhodobé zkušenosti, protože zdaleka ne všechny výkony bratislavských lokomotiv vykonávali tamní strojvedoucí, ale právě i čety z Nových Zámků a Štúrova. Po přidělení prvních "laminátek" z Bratislavy došlo k zařazení do oběhů, zahrnujících osobní dopravu především do Levic, tamtéž v dopravě nákladní, včetně postrků z Podhájskej přes výhybnu Horný Pial , anebo z opačné strany, z Loku. A také do nákladní dopravy od Štúrova do Bratislavy, stejně jako do Komárna a na přetahy do Komárom MÁV. Po rozšíření stavu se novozámecká řada 240 začala objevovat i na nákladních vlacích přes Galantu a Trnavu do Kútů a v osobní dopravě působila na všechny strany od Nových Zámků a to až po Kúty. Než se 16. 4. 1993 zahájil elektrický provoz na úseku Levice - Žiar nad Hronom, kde mimořádné vlaky 1. nsl. R 653/652 odvezla "laminátka" 240.036, byly na přelomu ledna a února 1993 z Bratislavy převedeny další stroje - 240.004, 020, 054, 072, 083 a k 26. 3. 1993 i zmíněná 240.036. A před zahájením platnosti nového GVD 1993/1994 se během května 1993 do Nových Zámků přestěhovaly ještě lokomotivy 240.017, 018, 022, 027, 067, 073, 081, 092, 098, 105, 113 a 120."Dvojče" 240.064 + 240.045 ČD vyjíždí 23. 9. 2006 z výhybny Velký Ratmírov s nákladním vlakem Pn 47538. Tato dopravna, kterou bychom ve veřejných jízdních řádech jen marně hledali, se nachází mezi Veselím nad Lužnicí a Jindřichovým Hradcem a místní tomuto místě neřeknou jinak, než "na Barborce". Foto Ladislav Budín


Barevně jednotné "dvojče" 240.064 + 240.139 ČDC veze navečer 21. 6. 2008 nákladní vlak Pn 61412 zánovní zastávkou Brno-Lesná. Foto Ladislav Budín

Opět strakatá dvojice "laminátek" - 240.064 + 240.109 ČDC veze 16. 7. 2016 nákladní vlak Pn 64801 poblíž zastávky Horní Vilímeč na Vysočině.
Foto Ladislav Budín

Obnovený "polomáčený" nátěr lokomotivy 240.065 ČD, která 26. 1. 1996 stála s nákladním vlakem v Jindřichově Hradci. Foto Lajos

V roce 1994 se elektrický provoz podél Hronu posunul o několik kilometrů dál, do Hronskej Dúbravy. Pokud do té doby jezdily rychlíky od Žiaru do Zvolena s nečinnou elektrickou lokomotivou a přípřeží nezávislé trakce, tak na další období se zřídily přepřahy právě do Hronskej Dúbravy, kde už na to pamatoval jízdní řád. Už na jaře 1993 sice ve Zvolenu os. st. stály brány trakčního vedení a do Vánoc tam visela i pavučina trolejí, nebyla celá akce dokončena a zdejší uzel stále čekal na dokončení, a to všech obvodů nákladového nádraží a trianglu. Podařilo se to až v koncem léta 1995, kdy se uvedl do provozu. Neoficiální premiéru na obratu rychlíků R 811 "Horehronec" a R 802 "Gemeran" odjela už 17. 8. 1995 z důvodu výlukových prací "laminátka" 240.072. Teprve 25. 8. se prováděla pantografická zkouška s další "laminátkou" 240.100, přičemž slavnostní premiéra dne 29. 8. 1995 připadla "princezně" 263.011 a "albatrosu" 498.104. Po rozšíření elektrické vozby do Zvolena se z Bratislavy do Nových Zámků v květnu 1996 předaly ještě lokomotivy 240.005, 080 a 114.Na "laminátce" 240.066 ČSD byl roku 1992 obnoven původní nátěr, coby první zástupkyni řady 240 v síti tehdejších ČSD. Zachycena byla o rok později, 15. 9. 1993, v domovských Českých Budějovicích. Foto Lajos


K setkání čistě střídavé "laminátky" a stejnosměrné žehličky mohlo svého času docházet jen v depu České Budějovice, jako tomu bylo v případě 240.066 a 113.004 dne 4. 1. 1997. Od roku 2001 do roku 2003 však vedle sebe a pod svou trolejí se mohla tato vozidla vídat v odbočné stanici Rybník. Foto Lajos


Odpočívající budějické "dvojče" 240.066 + 240.065 ČDC, odstavené 6. 2. 2012 v Břeclavi, za ním kolona houfně odstavených "ponorek" řady 730. Foto Lajos

Služba "laminátek" řady 240 v depu Nové Zámky, to nebyl jen rozmanitý provoz na jihozápadním a pak i středním Slovensku. Aby se mohly náročné požadavky provozu naplnit, je důležitá údržba. Tamní depo se na "laminátky" náležitě připravilo a neprováděla se tam jen obvyklá provozní údržba v rozsahu EO, EM a EV prohlídek. Ještě v době končící éry ČSD, kdy se střední redukované opravy (ESR) lokomotiv řad 230 a 240 prováděly v ŽOS České Velenice, naběhl v Nových Zámcích ambiciózní program tehdy předefinovaných vyvazovacích oprav (EVY). Tak se depo zaměřilo i na rozsáhlejší dílenskou činnost, která vylepšovala technický stav vozidel a doplňovala dosavadní cyklus středních (ES) resp. hlavních (EH) oprav (šlo o totéž, ale od r. 1991 jinak označované), tradičně prováděných v ŽOS Vrútky. V nastalé době došlo k přehodnocení potřeb a skromněji pojaté vyvazovací opravy dokázaly mnohdy nahradit dražší hlavní opravy. Později se činnost novozámecké správkárny rozšířila i na střední opravy, včetně oprav skříní a nátěrových obnov. A zdejší správkaři se nelekli ani těžkých oprav násilných poškození, jako byla třeba roku 1998 znovu oživená 240.041, zdemolovaná najetím odklonového rychlíku "Hornád" v Leopoldově o rok dříve.Už novozámecká lokomotiva 240.067 ŽSR opouští 22. 7. 1996 Bratislavu s odpoledním rychlíkem. Lokomotivu dlouho zdobil malý slovenská státní znak, určený ale pro techniku slovenské armády. Věnoval a dosadil ho tam celoživotní fanoušek těchto vozidel,v té době u armády také sloužící. Foto Lajos


Kvalitně zhotovený vnější nátěr uměl na vozidle vydržet dlouho. Když 25. 1. 2008 lokomotiva 240.067 ZSSK Cargo vtahovala nákladní vlak do Bratislavy, vypadala více než 12 let po posledním lakování ještě pořád obstojně. Foto Lajos


Lokomotiva S 499.0068 (240.068) ČSD přivážela 12. 1. 1991 nákladní vlak od Lanžhota do Břeclavi. Foto Lajos


Odstavená mašina S 499.0068 (240.068) ČSD v kolejišti pobočného depa Bratislava východ II dne 4. 10. 1991. Foto Lajos


Čerstvá padesátnice 240.068 ZSSK veze od Devínskej Novej Vsi na Kúty soupravu moderních anebo modernizovaných rychlíkových vozů. V závěsu má ještě lokomotivu 240.046 ZSSK.


"Laminátka" s pestrým osudem. S 499.0070 (240.070) ČSD stojí 23. 5. 1991 v čele koloně nakrátko odstavených sesterských lokomotiv ze depem v pohraničním Štúrovu. Foto Jiří Konečný


Upravené barevné schéma ZSSK Cargo představuje stroj 240.070 ZSSKC, který 16. 4. 2015 vyjížděl s vlakem Pn 67311 ze stanice Beša. Foto Luko3105


Krásný konvoj v rámci převozu u příležitosti každoročního konání bratislavského Rendezu. Lokomotiva 240.070 ZSSKC veze 16. 6. 2017 poblíž Podhájskej zvolenské motorové krasavice T 478.3109, T 466.0253 a v pozadí je patrná tisovecká T 444.1082. Foto Luko3105
Po oddělení osobní a nákladní dopravy ZSSK v roce 2005 jsou v Nových Zámcích provozovány přerozdělené "laminátky" obou dopravců, po roce 2006 dosti výrazně odlišené korporátními nátěry ZSSK a později modifikovanými nátěry ZSSK Cargo. Povaha jejich práce a působiště se tím nezměnily, jen se rozdělila působnost z hlediska kategorie vlaků a způsob zajištění údržby po rozdělení dep. Jedny lokomotivy jsou tam "doma", ty druhé jen parkují a udržují se už jen dodavatelsky.


Text: Lajos s použitím informací Paľo Kukučíka
foto: Lajos, Palo, Jiří Konečný, Luko3105 a Ladislav Budín

Použitá literatura: Dráha č. 10/1999

Odkazy na související články:
Padesát let "laminátek" ČSD (1)
Padesát let "laminátek" ČSD (2)
Padesát let "laminátek" ČSD (3)
Padesát let "laminátek" ČSD (4)
Padesát let "laminátek" ČSD (5)
Padesát let "laminátek" ČSD (6)
Padesát let "laminátek" ČSD (7)
Padesát let "laminátek" ČSD (8)
Padesát let "laminátek" ČSD (9)
Padesát let "laminátek" ČSD (10)
Padesát let "laminátek" ČSD (11)
Padesát let "laminátek" ČSD (12)


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1964