Střední Slovensko na konci léta

railtrains.sk

Dátum:  03.01.2019 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  08.05.2021 21:55

 Každoroční cesta za krásami (především) středního Slovenska se uskutečnila na samém konci srpna, tedy srpna roku 2017. Nebyl nějak čas to zpracovat a tak si dovolujeme přinést pohled očima nás, tak trochu cizinců.

První den krátké dvoudenní výpravy vyšel na státní svátek, 29. 8., kdy připadá výročí Slovenského národního povstání. A tak trochu v jeho duchu, okolo centra a místy bojišť se nesla i naše cesta. Podle přání části výpravy se nesla nádhernou tratí, vedoucí k prameni Hronu - a přes rozvodí ještě kousek dál. Brzký ranní čas inspirovaly časové polohy REX vlaků na Horehroniu, které jely podle přání, ale soudě dle rozhozených karet jsme spíše dostali Černého Petra. To když vezmeme v úvahu, co jezdí mnohým jiným a co poslali páni strojmistři proti nám. Inu, pestré "čtyřky" byly v tomto víkendu "přiklepnuty" jinam. A tak proběhl svižný ranní přesun na Telgárt-penzión, kde se dal trochu obstojně fotit REX 1781 GERAVY (757.007), pak návrat do Heľpy a vyčkání REX 1780 Kráľova Hoľa, kromě toho se v Podbrezovej a Breznu-meste natrefila žlutá 813.102 s Os 7403. REX 1780 jsme doprovázeli a fotili poblíž Pohorelej, Valkovně a nakonec na Chmarošském viaduktu. Protože dál už nebylo kromě přírodních krás dohromady co fotit, padla dříve neplánovaná alternativa - pojedeme na jih !
Motorová jednotka 813.102 přijíždí do stanice Podbrezová. Její cesta bude končit na širé trati, na zastávce Brezno mesto. Foto MilaniskoChvilka napětí pod impozantně klenutým obloukem viaduktu u Telgártu - co dojede ? Absence typických kulatých okének jasné řekla, že modernizace už pronikla i sem. "Bondovka" 757.007 klesá s REX 1781 k zastávce Telgárt penzión. Foto Lajos

Trochu více roztažený transfokátor, ale vešlo se to - celý vlak, portál tunelu i větší část Telgártského viaduktu. Foto Lajos

Ke starému mechanickému návěstidlu stanice Heľpa by se jistě více hodila nějaká postarší mašina, anebo alespoň laděná do starších typizovaných barev. My jsme si o tom mohli jen zdát. Stroj 757.014 míjí vjezdové návěstidlo stanice Heľpa s REX 1780 Kráľova Hoľa. Foto Milanisko

Zkoušíme dobře nasvícený vlak doprovázet. Občas se to podaří mírně předstihnout a tak u přejezdu u Pohorelskej Maše vzniká tento snímek se 757.014. Foto Lajos


Pohledem na mohutný Chmarošský viadukt se s horehronskou tratí loučíme - bylo to krásné ! Foto Lajos


Rozhodně ne přímou trasou, to zde ani nelze, ale serpentinami nás horská cesta dovedla na Dobšinou a na tzv. Gemerské lokálky, kde však očekávaně vládl klid - nejprve na dobšinské, pak slavošovské a nakonec i muráňské trati. Pro hnidopichy - zde jsme na chvíli opustili čistě střední Slovensko a ukročili na jazykově promíchaný jihovýchod. Sváteční klid na lokálkách nám však uvolnil ruce a velmi rádi zavítali jsme na pozůstatky nedostavěných tzv. Gemerských spojek, které měly v trase Tisovec - Revúca - Lubeník - Slavošovce v době tzv. slovenského štátu propojit tratě, jejichž výchozí plešivecký uzel se od listopadu 1938 nacházely v Maďarskem zabraném území. Historii je třeba si neustále připomínat a to třeba i takovým interaktivním způsobem. Takto byl nejprve dosažen Slavošovský tunel za obcí Kopráš a pak, za obcí Magnezitovce to byl jak Koprášský viadukt, tak i tamní kratší tunel. Ocenili jsme směrové šipky, info tabule, odpočívadla, potkali se s jedním místním udržovatelem. Je hezké, že se o tyto památky někdo stará a že je propaguje - ještě před deseti, dvaceti lety tomu tak nebylo a povědomí o těchto objektech bylo relativně nízké.

Po chvilce preventivních náhledů na současný život, či spíše těžký útlum "gemerských lokálek" se dostáváme k jejich kdysi rozestavěných propojovacím úsekům, které již zůstanou jako připomínka naší dramatické minulosti. Za obcí Kopráš nacházíme portál Slavošovského tunelu, dlouhého 2.401 m. Foto Lajos

Pohled z tunelu ven, do zářezu, kudy rozestavěná trať mířila k dalšímu tunelu a viaduktu. Foto Lajos


Stranou pozornosti nemohly uniknout i tyto tabule na budově někdejšího obecního úřadu a posléze MNV v Kopráši. Jako by se tam zastavil čas... Foto Lajos

Za obcí Magnezitovce je poměrně známý viadukt. Málokterý snímek jej však zobrazí tak dokonale, aby vyjádřil jeho mohutnost. Hodně se na tom podílí i vegetace, která jej stále pohlcuje. Foto Lajos

Hned za mostem je portál kratšího Koprášského tunelu. Foto Lajos


Následovala blesková návštěva uzlů Plešivec, Fiľakovo a Lučenec v rekonstrukci a pak odpočinek na mýtině na Mýtnej, kde mile překvapily cisterny ze Stožoku do Kapušan pri Prešove. Přitom podle výpravčího jedné přilehlé stanice nemělo kromě osobní dopravy nic jiného jezdit. Po rychlíku č. 934 Domica nastal přesun přes Detvu a Hriňovú do Čierného Balogu, kde jsme zacílili na poslední "osobáčik" z Vydrovej doliny, sunutý "Rábou" T 45.001. Tím tento krásný den skončil.

Při zastavení ve stanici Plešivec nás velmi příjemně vyrušil příjezd nákladního vlak od Zvolena, vedený "pegasem" 751.173. Foto Lajos


Ve stanici Lučenec byla spíše spousta stavební techniky, rovněž dvě hezky vybarvené lokomotivy řady 740 - zde 740.810 společnosti Železničné stavby Košice. Foto Milanisko
K zastávce a někdejšímu hradlu Mýtna jede separát cisteren ze Stožoku, v závěsu se veze dvojice "somáriků" 736.024 + 736.014 a dole zastávkou jede v protisměru rychlík R 935 "Domica", vedený strojem 754.083. Foto Lajos


Tak tady ještě dvoukolejný úsek v rámci někdejšího jižního tahu ještě funguje - nákladní vlak mizí s duněním k Lovinobani, okolo nás ševelí klasický dvanáctiválec z útrob stroje 754.083. Foto Lajos

Milou tečkou za slunečným dnem byl turistický vlak na okraji Čierného Balogu. Foto Milanisko


Druhý den věnován obrýlené přesile na Turieci - u fotogenických zastávek Jazernica nebo Malý Čepčín, proloženo návštěvami uzlové stanice Horná Štubňa a motorestu Šturec. Až na výjimky nám však všechny nákladní vlaky toho dne ujely, protože jely s řádným náskokem, anebo jsme čekali na jiném úseku na jiný vlak - anebo jsme to doslova prožrali. I tento den byl patřičný příděl jednotně vybarvených strojů řad 754 a 757, jakoby snad jiné ani nejezdily.


Časné ráno na konci léta, to už není slunce při síle. Je sotva půl sedmé ráno a okolo automatického hradla Bodovice se stovkou žene ranní rychlík "Detvan" ze Zvolena. Pistole na kabině (bezesporu Walter PPK) napovídá, že o nás zvolenský strojmistr ví a posílá... opět 757.007, s níž budeme mít tu čest až do večera. Foto Lajos

Dlužno poznamenat, že i když zde panuje monopol korporátního nátěru ZSSK, je přítomnost klasické "čtyřky" přece jen našemu uchu lahodnější, než modernizované verze - ale tím nijak nechceme snižovat jejich vyšší úroveň a komfort. Je to prostě pohled zvenčí. 754.033 veze proti zatím ještě mírnému stoupání rychlík od Žiliny. Foto Milanisko

Nelze opominout ani nenápadný, ale velmi důležitý bod slovenské železniční sítě - odbočku Dolná Štubňa, kudy si to s pořádným náskokem hnal manipulační vlak z Tepličky do Zvolena a mašiny 736.006 + 736.013 tam měly tentokrát přesilu nad zapřaženou zátěží... Foto Milanisko


Tradiční setkávání a výměny zátěže v uzlu Horná Štubňa jsme už zažili s různými stroji, teď doba přeje těmto vozidlům. Pro někoho možná nezajímavé, ale časem se to určitě zhodnotí. Vlevo 736.015 + 736.022, které v tu dobu vytláčely "dvojčata" řady 751 z Pn vlaků z Novák, uprostřed vzadu samotná 736.024, která pojede zpět do Zvolena a vlevo 736.006 + 736.013, které dorazily od Tepličky. Foto Milanisko


Avizovanou zkušební jízdu červené 754.034 z dílen do Lučence jsme vypustili. Ovšem i bez ohledu na unifikované barevné řešení nás nesmírně těšila převaha motorových lokomotiv na vlacích osobní dopravy, kde pak byly motorové jednotky řady 813 spíše jen zajímavým zpestřením. Se západem slunce jsme zamávali trochu více vyzdobené lokomotivě 757.002, kterou již zakrývaly dlouhé stíny a přes hory a doliny zamířili, opět s lechtivým sluncem, šimrajícím do nosu, do svých domovů. Bylo to krásné a inspirující, ostatně za 10 měsíců sem následoval návrat. Tentokrát jsme "cargo" drželi pevně v rukou a "žopka" nám příjemně vyplňovala čekání na nákladní vlaky, ale o tom jsme už podali zevrubné hlášení v tomto, trošku jednostranně zaměřeném příspěvku (Když se ''cibule'' konečně zadařily).

Další motorová klasika z ČKD - 754.011 právě profoukla nejkratší slovenský tunel na Turčeku. Foto Lajos

Nákladní doprava ze Zvolena na Žilinu je již velmi sporadická, pravidelný "polední" náklad od Zvolena jel s náskokem, navíc vystačil jeden stroj řady 756 a protože nazpět nebyla vůbec žádná zátěž, vracela se "plachetnička" 756.001 strojně nazpět - zde ji vidíme projíždět okolo "rychlíkové" zastávky Horná Štubňa obec. Foto Lajos

Pokud jsme měli ještě na něco štěstí, byly to dříve "východňárské štvorky", k nimž vedly podstatně delší cesty. Takto jedna z nich - 754.014 - míjí vjezdová návěstidla stanice Horná Štubňa, kde tento vlak také končí. Foto Milanisko

Odpolední rychlík s další bývalou prešovskou lokomotivou, zde 754.005, přejíždí viadukt Na vode, stojící těsně před zastávkou Horná Štubňa obec. Foto Milanisko

Na tomto úseku by to jistě slušelo něčemu delšímu, ale nic jiného tudy zrovna nejede, než motorová jednotka 813.020. Foto Milanisko

Prievidzský stroj 757.020, řečený "Uragán", míjí už v trochu nižším slunci budovu odbočky Dolná Štubňa. Foto Milanisko

A protože si s tou lokomotivou 757.007 nedali pokoj, vjela nám i do posledního záběru, pořízeného za obcí Dolná Štubňa, kterak se s přehledem blíží ke stejnojmenné odbočce, kde už s předstihem svítí návěst "60 km/h (v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu) a volno". Některé vlaky tam ani nemusejí na "šedesátku" brzdit, aby se bezpečně zavlnily po štíhlých výměnách. Foto Milanisko
autori: Milanisko a Lajos


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1977