Kam vlak pravidelne nejazdí…

railtrains.sk

Dátum:  18.04.2010 0:00   |   Rubrika:  Fotografia na nedeľu   |   Vytlačené:  06.06.2020 23:27

 V súčasnosti je v sieti železníc ŽSR niekoľko železničných tratí, na ktorých sa vlaky objavujú len zriedkavo. Medzi takéto patrí aj malá, štyri kilometrov dlhá jednokoľajná železničná trať Zlaté Moravce – Topoľčianky.
Popisovaná trať bola do prevádzky uvedená 21.9.1895. Možno povedať, že začína až v kilometri 42,809 trate Leopoldov – Lužianky – Zlaté Moravce – Kozárovce, kde je na šírej trati odbočka, z ktorej odbáča trať do Topoľčianok, v ktorej sme sa dnes fotograficky zastavili. Jazdia sem už len vlečkové vlaky číslo 84482/84483, ktoré sú v jednom smere tlačené a ich zavedenie je už len s poznámkou „podľa potreby“...

A na záver cestovný poriadok vlaku 84482/84483.Vlak je vedený ako PP,čiže podľa potreby,takže časy berte len orientačne.


Autor foto : Taurus
Sprc:

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=199