CZ LOKO v roce 2018

railtrains.sk

Dátum:  07.02.2019 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  06.07.2022 11:41

 Firma CZ LOKO vznikla v roce 1995 jakožto Českomoravská komerční společnost, zastřešující činnost tří samostatných závodů v Nymburce, Jihlavě a Letohradě. O dva roky později byla struktura společnosti změněna na holdingové uspořádání. S tím souvisela změna názvu na ČMKS Holding. Později se součástí holdingu staly také železniční dílny v České Třebové, kde bylo zřízeno nové sídlo společnosti. V roce 2006 pak vznikl současný název CZ LOKO, který lépe charakterizuje poslání společnosti. Za necelé čtvrtstoletí existence CZ LOKO se ovšem nejdůležitější změny odehrály uvnitř podniku, bez ohledu na jeho název. Cesta na nynější pozici významného evropského výrobce lokomotiv totiž nebyla přímočará. Na jejím začátku byla opravna lokomotiv s regionálním rozsahem působnosti. Až postupem času následovaly první modernizace a spolu s nimi také otevírání zahraničních trhů. Se zvyšujícími se nároky zákazníků přitom rostl podíl vlastního know-how, který vedl až k vývoji nových typů lokomotiv. V tomto ohledu byl rok 2018 přelomový, neboť bylo zákazníkovi předáno jubilejní tisící vozidlo, postavené podle patentu CZ LOKO.Cílem následujících řádků nebude podrobný popis historie společnosti, jak by se mohlo z úvodu zdát. Hlavním záměrem je především souhrn dění za rok 2018, byť v některých případech bude uvedení historické paralely nutností. Pokud Vás tedy zajímá, co je u CZ LOKO nového, jste na správné adrese.OPRAVY LOKOMOTIV


CZ LOKO nadále provádí opravy starších lokomotiv ČKD. Jejich podíl je ovšem postupně utlumován ve prospěch výroby nových a oprav dříve rekonstruovaných strojů vlastní konstrukce. Důvodů je hned několik. Tím hlavním je dobíhající životnost původních lokomotiv ČKD, především tedy jejich spalovacích motorů. Ruku v ruce s tím jde nedostatek náhradních dílů v potřebné kvalitě. Hlavní opravy tak zadávají především provozovatelé strojů, jejichž proběhy nedosahují takových hodnot, aby se vyplatila celková modernizace, nebo mají z historického hlediska vlastní zásoby náhradních dílů, které využívají při následné údržbě.Významnými zákazníky jsou České dráhy a jejich „dcera“ ČD Cargo. Obě společnosti dodnes provozují lokomotivy ČKD na všech typech výkonů – od lehkého posunu v depech, přes vozbu těžkých nákladních vlaků až po vozbu důležitých rychlíků. Přestože u obou dopravců dochází k postupné obměně vozidlového parku, jsou k opravám přistavovány i původní lokomotivy z ČKD. V roce 2018 šlo kromě jiného o dvojici „brejlovců“ 754.029 a 045. Druhý uvedený je na fotografii zachycen, kterak za svitu prvních slunečních paprsků dne 16. 10. 2018 opouští železniční stanici Praha-Čakovice s osobním vlakem 9505. Právě tento jednodenní oběh z turnusové skupiny 7001 je ukázkovým příkladem hospodárného využití postarší motorové lokomotivy, neboť zahrnuje pouze jeden pár osobních vlaků 9500/9505 z Prahy do Mladé Boleslavi v pracovní dny, resp. o víkendu jeden pár rychlíků 1146/1149 z Prahy do Tanvaldu.


Pro porovnání, v jakém stavu byla lokomotiva 754.045 přitavena do CZ LOKO, může posloužit fotografie z 12. 12. 2017.


Další zakázkou pro České dráhy byla oprava „zamračené“ 751.148. Ta již nezasahuje do pravidelného provozu, ale spadá pod Centrum historických vozidel v Lužné u Rakovníka. Primárně je tedy určena pro vozbu historických vlaků a případné přepravy v rámci vlastnické organizace. Tomu odpovídá i rozsah provedených prací, které byly částečně realizovány v CZ LOKO a částečně vlastními kapacitami ČD v šumperském depu. Součástí zakázky bylo i zhotovení nového laku, který respektuje historickou podobu řady T478.1. Konkrétně byl aplikován unifikovaný nátěr ČSD, používaný v letech 1982-1987. Oprava byla dokončena v polovině září tak, aby mohla být lokomotiva veřejnosti poprvé prezentována v rámci Národního dne železnice, který se konal 22. 9. 2018 v Českých Budějovicích. Na další zajímavé akci se znovuzrozená „zamračená“ objevila 6. 11. 2018. V tento den odvezla dva páry zvláštních vlaků na trati Krupá – Kolešovice. Nejednalo se ovšem o veřejnou akci, ale o jízdy pro potřeby filmového štábu. Samotnému natáčení předcházelo provedení provozní patiny na lokomotivě a soupravě Retro Ostravanu. Žalostný vzhled zřejmý z fotky tak nemá na svědomí provozní opotřebení, ale ruce šikovných filmařů. Snímek zachytil lokomotivu 751.148 na Kladně o tři dny později v čele vlaku Sv 11913. Hned za lokomotivou je řazený již zmíněný Retro Ostravan, který se vracel z natáčení do domovského depa v Praze-Libni. Za ním je patrná patrová jednotka Bpjo a další historické vozy, jež byly tímto vlakem přepravovány z podnikového muzea ČD na zazimování do depa v Kralupech nad Vltavou.


Žádaným artiklem jsou lokomotivy ČKD v zahraničí. Především v méně rozvinutých zemích, kde nízká pořizovací cena a jednoduchá konstrukce, vyhrává nad nižšími provozními náklady a lepšími provozními vlastnostmi. Tyto země nejsou navíc vázány přísnými emisními a hlukovými normami. Zářným příkladem může být Albánie, kde státní dopravce HSH provozuje jedinou lokomotivní řadu T669. Ta zde přežívá s údržbou okleštěnou na minimum a za pomoci kanibalizace odstavených strojů. S vědomím toho, že byl zdejším železnicím opakovaně předpovídán definitivní zánik, překvapí dodání dalšího „čmeláka“ v roce 2018. Překvapení je o to větší, že jeho novým provozovatelem nejsou HSH, ale první soukromý dopravce v této zemi ALBRAIL. Nejde přitom o dopravce v pravém slova smyslu, ale o stavební společnost, která předpokládá nasazení stroje při obnově železniční sítě. Na fotce je „čmelák“ 770.526 na vlečce baňa Cígel‘, krátce před odesláním do země určení (11. 4. 2018).


Abychom společnosti CZ LOKO nepřipisovali zásluhy, které jí nepatří, musíme uvést její vztah k danému obchodnímu případu na pravou míru. Předmětného „čmeláka“ 770.526 získalo CZ LOKO do vlastnictví v roce 2011. Po třech letech se dočkal generální opravy, polonizace a také nového laku. Následně byl pod označením S200-304 pronajímán polským dopravcům, a to až do začátku loňského roku. V polovině února 2018 započala jeho další životní etapa, když jej získala slovenská společnost Loco TRADE, která zajistila následný prodej do Albánie. Na základě požadavku nového majitele byla na lokomotivě v CZ LOKO Česká Třebová provedena obnova laku v barevném schématu koncového odběratele a také odstranění drobných závad, souvisejících s předešlým provozem. Pro představu, jak vypadala lokomotiva v dubnu 2014 a pro porovnání obou barevných variant, může posloužit snímek ze dne 15. 4. 2014.

Nákup starší lokomotivy může mít pro odběratele několik výhod. Tou hlavní zůstává bez diskuze pořizovací cena. Další výhodou je získání „blbuvzdorného“ stroje, který snese hrubší zacházení a na jehož opravu stačí běžné dílenské vybavení. Navíc jde v případě „čmeláka“ o řadu provozovanou bez větších potíží dodnes v počtu několika tisíců kusů. I v tomto případě ovšem platí, že každá mince má dvě strany. Odvrácenou stranou je především omezený počet strojů, který je v danou chvíli k dispozici. Rozhodující je také výchozí technický stav. Mnohé skryté vady, které nejsou v průběhu oprav na první pohled patrné, mohou ve skutečnosti vést až k destrukci daných konstrukčních celků. Díky chybějící diagnostice navíc není možné odhalit, zda ke vzniku závady nepřispělo neodborné nebo nešetrné zacházení ze strany obsluhujícího personálu. Z tohoto důvodu již dříve CZ LOKO ukončilo opravy spalovacích motorů 6S310DR. V roce 2018 pak skončila podpora ostatních motorů ČKD. Letos proto budou dokončovány pouze dříve nasmlouvané zakázky. Naopak bude zahájena podpora motorů MTU. Typ MTU 16V 4000 R43 o výkonu 2200 kW přitom CZ LOKO využívá u modernizovaných lokomotiv 2M62UM pro lotyšské železnice.Za postupným útlumem oprav lokomotiv ČKD, stojí také zvyšující se produkce vlastních strojů a potřeba uvolňování opravárenských kapacit, pro provádění jejich hlavních oprav. Příkladem může být lokomotiva 744.701, jejíž rekonstrukce proběhla pro dopravce Unipetrol Doprava v roce 1998. Stav, ve kterém byla lokomotiva přistavena do hlavní opravy, přibližuje snímek z 16. 2. 2018. Po jejím boku se toho dne nacházely lokomotivy 750.132 a 709.401.


Půl roku trvající „generálka“ byla zakončena ve druhé polovině srpna 2018. Na snímku z 28. 8. 2018 je lokomotiva zachycena před areálem CZ LOKO po návratu ze zkušební jízdy, vykonané v trase Česká Třebová – Opatov – Česká Třebová. Z fotografie je dobře patrný lak, provedený v novém barevném schématu dopravce. Aktuálním působištěm lokomotivy 744.701 zůstává litvínovská chemička.


Hlavní opravou prošly v roce 2018 také dvě lokomotivy Sokolovské uhelné. Ta nejprve v lednu převzala stroj 724.703, jehož oprava byla provedena v České Třebové. Ve druhé polovině roku pak byla v Přerově dokončena lokomotiva 724.708. První uvedenou se podařilo zvěčnit 5. 1. 2018 při posunu do areálu CZ LOKO. Obě lokomotivy se po opravě vrátily do svého tradičního působiště, kterým je severočeský hnědouhelný revír.


Kromě lokomotiv řady 754 se srdcem ČKD, provozují ČD taktéž devatenácti kusovou sérii 750.7. Ta vznikla v letech 2010-2012 kompletní modernizací „brejlovců“ 750 a 753. V současné době jde o nejmodernější motorové lokomotivy pro traťový výkon u tohoto dopravce. Díky relativně vysokým proběhům v osobní dopravě, jsou i tyto lokomotivy postupně přistavovány k provedení vyššího stupně oprav. To se v roce 2018 dotklo také stroje 750.706, který brány českotřebovského závodu CZ LOKO opustil 9. 10. 2018. Přesně týden poté byl zachycen v čele vlaku R 1228 za železniční stanici Praha-Ruzyně.

MODERNIZACE LOKOMOTIV


řada 741.7

Hlavní opravy vozidel slouží k prodloužení jejich životnosti. Mají tedy jen krátkodobý vliv na jejich spolehlivost. Zásadní technické parametry neovlivňují. Z tohoto důvodu provádí CZ LOKO kompletní modernizace, které mají při minimálních nákladech přiblížit původní vozidlo novému. Z původního vozidla je zpravidla použit hlavní rám, palivová nádrž, podvozky a vzduchové jímky. Ostatní celky jsou vyrobeny nově, na základě vlastní dokumentace. Pro provozovatele jsou hlavními přínosy nižší náklady za provozní a pohonné hmoty, vyšší spolehlivost, delší servisní intervaly a lepší komfort pro obsluhující personál. Doplňková výbava v podobě dálkového ovládání pak dokáže ušetřit personální výdaje, neboť strojvedoucí může zároveň plnit funkci posunovače a výhybkáře. Zadavatel má nadto na výběr z několika typů spalovacích motorů, takže dokáže optimalizovat výkon lokomotivy podle aktuálních potřeb. V posledních letech jsou modernizovány především řady 740 a 742, které patří k nejpočetnějším na našich kolejích. Modernizace v podobě typu 741.7 (alternativně 742.7) přitom významnou měrou rozšiřuje jejich potenciál. Kromě zlepšení výhledu, zvýšení výkonu z 883 kW na 1000 kW, dochází také k dosazení vlakového zabezpečovače a moderního řídícího systému s funkcí automatické regulace rychlosti. Z čistě posunovací lokomotivy se díky tomu stává univerzální stroj, který neudělá ostudu ani v traťové službě.
Motorové lokomotivy 741.7 jsou u nás provozovány v různých podmínkách. STRABAG Rail nasazuje svoje stroje 741.702 – 705 převážně na výlukách a souvisejících přepravách stavebního materiálu. SD – Kolejová doprava (SD-KD) provozuje lokomotivy 741.706, 732, 735, 736, 743, 744 při přepravách uhlí, a to jak v rámci vlastní vlečkové sítě, tak i na tratích SŽDC. Rovnou dvacítkou lokomotiv 741.711 -730 má k dispozici v ostravské aglomeraci také ocelárna ArcelorMittal. Nejnověji tuto řadu provozuje společnost LOVOCHEMIE, která je jakožto součást holdingu AGROFERT, největším výrobcem hnojiv v České republice. Ta přistavila na modernizaci dvojici svých strojů řady 740, ze kterých následně vznikly lokomotivy 741.739 a 740. První uvedená byla na mateřskou vlečku v Lovosicích předána v září 2017, druhá v únoru 2018. Impulsem k této investici se stal především rostoucí objem přeprav, který za uplynulých deset let stoupl dvojnásobně až na dnešních 1,2 milionů tun ročně. V současné době slouží obě modernizované lokomotivy společně. Třetí stroj původní řady 740 tvoří zálohu. Fotografie z 9. 2. 2018 představuje lokomotivu 741.740 před branami jihlavského závodu CZ LOKO, po návratu ze zkušební jízdy.


V letech 2010 až 2012 vzniklo v CZ LOKO pět lokomotiv řady 742.7. Hlavní odlišností od početnějšího typu 741.7 byla nižší hmotnost 64 t (oproti 72 t) a vyšší rychlost 100 km/h (oproti 80 km/h). První lokomotivu převzalo ČD Cargo. Zbylé čtyři vlastnilo CZ LOKO, jež je dále nabízelo k pronájmu prostřednictvím projektu CZ LOKO POOL. V letech 2016-2018 ovšem došlo k úpravě této čtveřice na řadu 741.7 a následnému odprodeji. Vznikly tak lokomotivy 741.731 – 734. Z nich pouze 741.732 zůstala u tuzemského majitele (SD-KD), ostatní byly prodány do Itálie. Jako první opustily Českou republiku v lednu 2018 lokomotivy 741.733 (ex 742.704) a 734 (ex 742.705). Ty odebral dopravce Dinazzano Po, který kromě železničních přeprav zajišťuje také posunovou službu a odbavení vlaků v logistických centrech Dinazzano, Guastalla, Rubiera, Regio Emilia, Ferrara, Bondeno, Ravenna a Modena. Právě posun bude denním chlebem nově dodaných lokomotiv. Oranžové lokomotivy této řady přitom nejsou na italských kolejích neznámé. Dinazzano Po totiž od roku 2015 provozuje také dvojici 741.701 a 707. Na snímku z 5. 1. 2018 posunují lokomotivy 741.733 a 734 v České Třebové, krátce po příjezdu z Přerova, kde byla provedena jejich oprava.


Jako poslední byla pro provoz v Itálii upravena 742.702, která byla předána společnosti TERMINALI ITALIA jako 741.731. Jak název provozovatele napovídá, bude i v tomto případě lokomotiva využita při posunu v logistických centrech. Navíc opět u firmy, která má se zmíněnou řadou zkušenosti, a to konkrétně od ledna 2017, kdy začala provozovat stroje 741.737 a 738. Pro úplnost můžeme zmínit, že společnost TERMINALI ITALIA spadá do skupiny italského národního dopravce (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) a působí jako provozovatel významných intermodálních terminálů. Tedy včetně obsluhy vleček a zajištění „poslední míle“ mezi terminály a veřejnou železniční sítí. Tuto službu přitom poskytuje nediskriminačně všem zájemcům, nejen dopravcům z holdingu FS. Na našich kolejích se lokomotiva s označením 741.731 objevila 12. 7. 2018. V tento den dopravila z Přerova do Nedakonic „laminátku“ 240.141 RTI, která posléze absolvovala cestou do Břeclavi a zpátky TBZ. Poté se oba stroje vydaly na zpáteční cestu do Přerova, čímž si 741.731 zároveň odbyla první zkušební jízdu. V posledních měsících roku 2018 byly pro stejného zákazníka dokončeny také stroje 741.745 a 746. Oba jsou prozatím používány ke krátkodobému pronájmu tuzemským dopravcům, případně je pro vlastní potřebu využívá dopravce CZ Logistics. Odjezd obou lokomotiv do Itálie je naplánován na začátek letošního roku.V letech 2008-2010 ČD Cargo významně omladilo park motorových lokomotiv pro traťovou službu, když do užívání převzalo celkem třicet modernizovaných „brejlovců“ řady 753.7. Modernizační vlna měla dále pokračovat posunovacími lokomotivami, a taky byla na začátku roku 2010, vypsána soutěž na modernizaci jedné lokomotivy řady 742. Vítězem soutěže se stalo CZ LOKO, které ještě v létě téhož roku předalo zákazníkovi stroj 742.701. Především z finančních důvodů ovšem nebylo v dalších dodávkách pokračováno. V provozu tak zůstalo okolo dvou set lokomotiv 742, vyrobených v letech 1977-1986. Ty jsou do dnešních dnů nasazovány nejen na posunu, ale i v náročné traťové službě, na kterou pomalu přestávají stačit. Z toho důvodu bylo počátkem roku 2018 přijato rozhodnutí zmodernizovat dalších padesát lokomotiv. I v tomto případě zakázku získalo CZ LOKO, které má v tomto oboru bohaté zkušenosti. Modernizace budou vycházet z řady 742.7. Použitý bude shodný spalovací motor Caterpillar 3508C o výkonu 1000 kW. Provedeny však budou některé úpravy, vycházející z aktuálního portfolia, což se v důsledku projeví i na vnějším designu. Vzhledem k tomu, že se po přestavbě počítá s univerzálním využitím lokomotiv, bude samozřejmostí i zástavba jednotného evropského zabezpečovače ETCS, který na základě samostatného výběrového řízení dodá společnost BOMBARDIER. Prototyp by měl být postaven a uveden do provozu v roce 2019. Sériová výroba by měla probíhat až do roku 2022. Vzhled modernizované lokomotivy lze odvodit z přiložené ilustrace.

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO


Jak bylo uvedeno v úvodu, zabývalo se CZ LOKO nejprve opravami starších lokomotiv tuzemské produkce. Postupem času začal růst podíl modernizací. Jejich rozsah ovšem nebyl jednotný a často se přizpůsoboval nejen technickému stavu konkrétního vozidla ale i finančním možnostem zákazníka. Vznikla tak pestrá škála různých typů vozidel, která se od sebe lišila uspořádáním pojezdu, přenosem výkonu, zabudovaným typem spalovacího motoru a způsobem jeho ovládání. To zvyšovalo nároky na zpracovatele technické dokumentace a rozšiřovalo množství potřebných náhradních dílů. Určitým zlomem se stal rok 2004. V tomto roce získalo CZ LOKO strategického partnera v podobě výhradního dovozce motorů Caterpillar pro ČR, kterým je společnost ZEPPELIN CZ. Dále byla veřejnosti představena první lokomotiva vlastní konstrukce 709.401, ze které byla odvozena dvanáctikusová série řady 621 pro Srbské železnice, doplněná později o dva kusy pro elektrárnu Kolubara. Pro zvýšení efektivity následně vznikla „stavebnice“, která za pomoci co největšího počtu unifikovaných dílů, umožnila modernizovat různě výkonná vozidla. I tato „stavebnice“ se stále vyvíjela, a to především v souvislosti s aktualizací souvisejících norem. Postupné úpravy nakonec vedly k vytvoření aktuálně platného portfolia, které bylo představeno v roce 2013 a to s nevyšším možným podílem vlastního know-how. V současné době obsahuje 6 typů lokomotiv. Pro rozdělení posunovacích a traťových slouží označení EffiShunter a EffiLiner. Doplňující číslice udává přibližný výkon daného typu. Lokomotivy EffiShunter 300 a 1000 jsou novostavby. Typy EffiShunter 1600, EffiLiner 1600 a 3000 jsou modernizace starších lokomotiv. EffiShunter 600 může vzniknout jako rekonstrukce i jako novostavba.EffiShunter 300Nejmenším zástupcem produktové řady je typ EffiShunter 300, který je kompletně řešen jako novostavba. Jde o dvounápravovou lokomotivu s výkonem 328 kW a maximální rychlostí 60 km/h. Tyto parametry jej předurčují k lehké posunovací službě. Prototyp 794.001 spatřil světlo světa v roce 2014, kdy byl zároveň představen veřejnosti na veletrhu InnoTrans v Berlíně. V rámci zkušebního provozu došlo k jeho nasazení u různých dopravců. Osahat si ho tak mohli například strojvedoucí Českých drah, ZSSK nebo ŽSR. Po ukončení zkušebního provozu byl v roce 2017 odprodán VUZ k posunu na experimentální základně v Cerhenicích. Zde v prosinci 2017 obdržel nový lak ve schématu, který je pro zdejší lokomotivy typický. Novou podobu 794.001 představuje připojený snímek, pořízený na koleji spojující zkušební okruh s velimskou železniční stanicí.


V roce 2016 začaly České dráhy uvažovat o pronájmu deseti dvounápravových lokomotiv, které by na lehkém posunu nahradily nespolehlivou řadu 714. Nakonec byl tento návrh pozměněn. Namísto pronájmu bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup dvanácti lokomotiv. Zadání nejlépe vyhověl typ EffiShunter 300, který byl zkonstruován s ohledem na co nejnižší pořizovací cenu (cca 20 mil. Kč za kus) i následné provozní náklady. První lokomotiva z této série (794.002) byla dokončena v srpnu 2018, kdy byla po dovršení všech potřebných zkoušek, předána do depa v Brně-Maloměřicích. Na základě zkušebního provozu došlo k drobnějším úpravám v konstrukci, především tedy ke zvýšení brzdícího účinku a dosazení druhého kompresoru. Tyto úpravy byly na lokomotivách 794.001 a 002 provedeny zpětně, u dalších se s nimi počítalo z výroby. Na fotografii z 18. 6. 2018 lokomotiva 794.002 posunuje po brněnském hlavním nádraží.


Před odesláním do domovských dep jsou všechny stroje nejprve odzkoušeny v Brně, kde se provádí jejich záběh a ve spolupráci s výrobcem rovněž odstranění případných záručních závad. To se týkalo i lokomotiv 794.004 a 005, které byly z České Třebové odeslány 27. 6. 2018. Na snímku jsou obě k vidění na konci konvoje před Hranicemi na Moravě. Nezvyklé trasování vlaku přes Olomouc bylo dáno zařazením stroje 742.026, který byl v rámci opravy pro společnost RTI, přepravován mezi závody CZ LOKO v České Třebové a Přerově. V čele vlaku se objevila lokomotiva 740.419 najatá od společnosti KDS Kladno.


Poslední EffiShunter 300 z dodávky pro České dráhy, který se podařilo v roce 2018 dokončit, nese označení 794.011. Ten se také ve stavu těsně před dokončením představuje na snímku z 22. 11. 2018, pořízeným před českotřebovským areálem CZ LOKO. V letošním roce tak budou dokončeny zbylé dvě lokomotivy 794.012 a 013. Na ně plynule naváže výroba dalšího kusu pro varšavské metro. To počítá s jeho nasazením na posunu v depu Kabaty. Pro CZ LOKO se jedná o první exportní úspěch s tímto typem lokomotivy.

EffiShunter 600

Součástí portfolia z roku 2013 byly lokomotivy EffiShunter 500 a 700. Rozdíl mezi nimi byl pouze v dosazeném spalovacím motoru Caterpillar C18 (výkon 522 kW) a C27 (výkon 709 kW). S příchodem nové generace motoru C18 (výkon 563 kW), který splňuje přísnější emisní normy EU Stage IIIB, došlo ke sloučení obou typů v jeden – EffiShunter 600. Tyto lokomotivy konstrukčně vychází z dříve realizovaných modernizací typu 724.7. Dočkaly se však některých úprav, z nichž je na první pohled patrný především nový vnější design. Stejně jako předchozí řady, jsou i tyto EffiShuntery, stále modernizací původních lokomotiv ČKD. Aktuální projekt ovšem počítá s tímto typem i v podobě novostavby, pro případ získání větší zakázky, u které by bylo nereálné získání vstupních komponentů v potřebném počtu.První dvě lokomotivy EffiShunter 500 odebrala v roce 2018 automobilka ŠKODA AUTO. Ta je od roku 1991 součástí koncernu Volkswagen. Zároveň dlouhodobě zůstává největší českou firmou podle objemu tržeb, které za rok 2017 činily 407,4 mld. Kč. Ve třech výrobních závodech (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) zaměstnává přes 31 600 zaměstnanců. Roční produkce se pohybuje okolo milionu vyrobených automobilů, přičemž zhruba šedesát procent produkce míří k zákazníkům po železnici. Tyto objemy kladou vysoké nároky na efektivitu výroby a související logistiku. Ke zlepšení výsledků mají přispět i nově dodané lokomotivy 723.706 a 707, které slouží na vlečce hlavního závodu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. V provozu jsou zpravidla oba EffiShuntery 500 zároveň. Jako záloha zůstává lokomotiva 740.564. Ostatní lokomotivy z této vlečky – 720.528, 721.525 a 744.501 – byly koncem února prodány v elektronické aukci a závod postupně opustily do konce února 2018. Součástí kontraktu, který CZ LOKO získalo, je zajištění kompletní údržby obou lokomotiv po dobu deseti let. Volné opravárenské kapacity přitom může CZ LOKO poskytnout formou servisního střediska i externím subjektům. Jako první opustila jihlavský závod lokomotiva 723.706. Tu se zde podařilo zvěčnit 23. 1. 2018 před odjezdem na TBZ. Za povšimnutí stojí loga, která byla na žádost odběratele zakryta až do oficiálního předání obou lokomotiv.


Předání lokomotiv proběhlo na vlečce ŠKODA AUTO dne 13. 3. 2018. Toho dne se podařilo v mladoboleslavské hlavní stanici vyfotografovat již v plné kráse druhou lokomotivu 723.707.


Mezi významné zákazníky CZ LOKO patří Třinecké železárny. Ty provozují kromě několika dříve modernizovaných řad (724.7, 724.8, 729.7) také lokomotivy 723.701, 703, 705. Dne 26. 10. 2018 pak byla do Třince dodána prozatím poslední lokomotiva 723.708. Tu se podařilo zachytit o dva dny dříve v České Třebové. Všechny čtyři lokomotivy 723.7 jsou v provedení EffiShunter 500.


Akciová společnost ČEPRO zajišťuje přepravu, skladování a prodej ropných produktů. Zároveň provozuje vlastní síť čerpacích stanic EuroOil a zajišťuje ochranu státních hmotných rezerv. S tím souvisí i obsluha návazných vleček, které tvoří součást distribuční sítě. Za tímto účelem provozuje ČEPRO jedenáct lokomotiv různých řad. Mezi nimi jsou i lokomotivy 740.325 a 326, které v minulosti prošly modernizací, kdy došlo k náhradě nehospodárného motoru ČKD za motor Caterpillar C15. Nový motor má oproti původnímu (883 kW) snížen výkon zhruba na polovinu (403 kW). Tím došlo k citelnému snížení spotřeby pohonných hmot a získání spolehlivého hnacího agregátu se zaručenou servisní podporou. Poslední lokomotivou původní řady 740 zůstávala 740.891. S ohledem na její stáří a technický stav, kdy dosažený proběh vyžadoval opravu vyššího stupně, bylo rozhodováno mezi generální opravou a celkovou modernizací. S přihlédnutím na poměr ceny a následné životnosti v obou variantách, bylo koncem roku 2017 vyhlášeno výběrové řízení na celkovou modernizaci stroje. Soutěž vyhrálo CZ LOKO s typem 723.7. Dokončenou lokomotivu 723.709 si můžete prohlédnout na fotografii z 21. 12. 2018, kdy přejížděla z České Třebové na vlečku ČEPRO Hněvice. Oficiální předání zástupcům společnosti proběhlo dne 10. 1. 2019.


V roce 2017 dodalo CZ LOKO dvě lokomotivy L18 (744.704) a L19 (744.705) turecké ocelárně Erdemir. Na tento exportní úspěch se podařilo navázat v říjnu 2018, získáním zakázky na dodání šesti lokomotiv EffiShunter 600 pro největší tureckou ocelárnu Isdemir, spadající taktéž do skupiny OYAK. Ilustrační snímek zachycuje první dvě uvedené lokomotivy na dolním nádraží v Brně dne 11. 3. 2017, cestou z České Třebové ke svému novému majiteli.

EffiShunter 1000

Příslovečnou „vlajkovou lodí“ v portfoliu CZ LOKO je lokomotiva EffiShunter 1000. Po řadě modernizací jde o první čtyřnápravovou lokomotivu vlastní konstrukce. Jejím srdcem je spalovací motor Caterpillar C32 o výkonu 895 kW. Přenos výkonu je elektrický AC/AC na čtyři individuálně řízené trakční motory. Řídící systém od společnosti MSV elektronika je vybaven vzdálenou diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS. Samozřejmostí je systém automatické regulace rychlosti (ARR), na přání zákazníka může být dodáno i automatické vedení vlaku (AVV), případně jednotný evropský vlakový zabezpečovač ETCS. Maximální rychlost činní 100 km/h. Pojezd je přitom konstruován pro rychlost až 120 km/h. Do budoucna je s touto konstrukcí počítáno jako s výchozí i pro další typy lokomotiv, které by se lišily především výkonem zabudovaného spalovacího motoru. Kromě toho se řeší také možnost využití hybridního pohonu, který by dále snížil spotřebu paliva. To je aktuální především u vlečkových lokomotiv, kde spalovací motor pracuje většinu času na volnoběhu a plného výkonu dosahuje mnohdy v jednotkách procent celkové doby provozu. Řešena je také kapotová lokomotiva pro traťovou službu. Její realizace však bude záviset na konkrétní poptávce trhu. Zásadním úspěchem typu EffiShunter 1000 je získání certifikátu TSI, který zaručuje shodu se zásadními evropskými normami.Poslední květnovou neděli opustil brány českotřebovské pobočky CZ LOKO stroj 744.105. Jedná se o pátý vyrobený EffiShunter 1000 pro italskou společnost MERCITALIA Shunting & Terminal (MIST), náležící do skupiny národního dopravce Trenitalia. CZ LOKO tak dokončilo významnou zakázku, kterou získalo na základě výběrového řízení v březnu 2017. To vypsal ještě pod původním názvem Serfer Servizi Ferroviari (SERFER). Mezi hlavní činnosti zadavatele přitom patří zajištění posunovací služby v rámci mateřského holdingu, ale také obsluha vleček pro další zákazníky nebo poskytování full-servisu v oblasti údržby lokomotiv. Tomuto zaměření odpovídá určení nových strojů z produkce CZ LOKO, které budou využívány k obsluze důležitých logistických center. S první lokomotivou z této zakázky se mohli zájemci setkat již v říjnu 2017. V tomto měsíci proběhl v Miláně veletrh EXPO Ferroviaria. Tak krátkého termínu od podepsání smlouvy po prezentaci hotového výrobku, bylo dosaženo úpravou prototypu 744.101, který do té doby sloužil pro zkušební účely v rámci schvalovacího procesu. Po účasti na veletrhu se lokomotiva na krátkou dobu vrátila zpátky do ČR. Důvodem bylo dokončení úprav podle italských norem a specifických požadavků zákazníka. Zásadní změnou bylo především dosazení zabezpečovacího systému BL3. Úpravami ale prošel třeba i protipožární systém, na který jsou v Itálii kladené vysoké nároky. Tyto úpravy nakonec umožnily italskému drážnímu úřadu ANSAF udělit typu EffiShunter 1000 schválení pro posunovací službu na celé síti, provozované správcem národní infrastruktury RFI.
Spolu se schvalovacím procesem v Itálii se rozeběhla také výroba sériových strojů, která proběhla kompletně v České Třebové. Tu pak opustily ve třech várkách. Jako první byly k zákazníkovi dne 17. 3. 2018 expedovány stroje 744.101 a 102. Další dvě lokomotivy – 744.103 a 104 – odjely do Itálie 29. 4. 2018. Jako poslední pak samostatně odjela výše zmíněná 744.105. Této přepravy se 27. 5. 2018 v trase z České Třebové do Břeclavi ujala „zamračená“ 752.069 společnosti Junior Market, což znázorňuje i připojená fotografie. Následující den si jí v Břeclavi převzal rakouský dopravce.


V září 2018 se do ČR vrátila lokomotiva 744.105. Pro tentokrát byly důvodem přípravy na nadcházející veletrh InnoTrans, který se konal 18. – 21. 9. 2018 v Berlíně. Tento stroj přitom nebyl pro prezentaci na tak významné akci vybrán náhodou. Jde totiž o 1000. vozidlo postavené podle patentu CZ LOKO. Nutno podotknout, že do celkového počtu jsou zahrnuta modernizovaná i nově postavená vozidla, včetně těch montovaných u zahraničních partnerů za pomoci paketů CZ LOKO. Na veletrhu získal EffiShunter 1000 místo po boku tramvaje Ľvjonok (Lvíček) z produkce ruské společnosti PK Transportnyje sistemy. Pro úplnost je nutné dodat, že součástí zakázky pro společnost MIST je dalších pět opčních lokomotiv, jejichž výroba byla potvrzena v listopadu 2018.

Přímo na veletrhu InnoTrans došlo také k objednání dalších dvou lokomotiv EffiShunter 1000 a to od italského dopravce Rail Traction Company (RTC), který se specializuje především na nákladní dopravu přes Brennerský průsmyk. Obě lokomotivy by měly být hotové ve druhé polovině roku 2019. V případě spokojenosti si zákazník vyhrazuje právo na nákup dalších dvou kusů, které jsou součástí opce.
Pět lokomotiv řady 744.1 objednalo také ČD Cargo. Lokomotivy pro tohoto dopravce budou dodány ve standardním provedení s přípravou na zabudování jednotného evropského zabezpečovače ETCS. Vybaveny budou dvojčlenným řízením, které umožní kromě ovládání druhé lokomotivy stejné řady, také komunikaci s lokomotivami 742.7 a 753.7. Dokončení celé série se předpokládá v průběhu roku 2019. I v tomto případě zakázka zahrnuje výrobu opčních lokomotiv v počtu pěti kusů. Připojená ilustrace znázorňuje budoucí podobu řady 744.1 ČD Cargo.

EffiShunter 1600

Nejsilnější posunovací lokomotivou v současném portfoliu CZ LOKO je typ EffiShunter 1600. Ten vychází z dřívějších modernizací „čmeláků“ řad 770 a 771. První taková rekonstrukce byla provedena v roce 2003 za spolupráce tehdejšího ČMKS a ŽOS Zvolen, kdy ČMKS dodala dokumentaci a kompletní přední kapotu s příslušenstvím včetně motorgenerátoru a vzduchové výstroje. Výsledkem této spolupráce byla lokomotiva 774.502 pro US Steel Košice. O dva roky později zhotovilo ČMKS obdobnou modernizaci ve vlastní režii. Vznikla tak lokomotiva 774.701, kterou odebrala Sokolovská uhelná. Ačkoliv bylo nakonec vyrobeno pouze šest lokomotiv pro české a maďarské dopravce, nelze tuto řadu považovat za neúspěšnou. Naopak. Právě ona se stala základem modernizací širokorozchodných „čmeláků“ ČME3. Necelá stovka modernizovaných lokomotiv tak slouží na Ukrajině (1 ks), v Bělorusku (49 ks), Litvě (22 ks), Lotyšsku (17 ks) a nově také ve Finsku (5 ks). Z těchto modernizací byly navíc odvozeny novostavby typu TEM TMX, TEM TMH a prototypy TEM33 a TEM35. Všechny tyto lokomotivy přitom vznikly na základě dokumentace a za použití paketů CZ LOKO v dílnách zahraničních partnerů. CZ LOKO se navíc přímo účastnilo jejich oživení. Po ukončení významných projektů v Pobaltí, se jevilo jako nejperspektivnější trh Rusko. Už proto, že zůstává největším provozovatelem „čmeláků“. Navíc právě Rusko bylo ochotné investovat nemalé částky do vývoje alternativních pohonů. Bohužel, sankce uvalené na Rusko v souvislosti s anexí Krymu a z nich plynoucí oslabení rublu, způsobily zastavení slibně se rozvíjejících projektů. Výpadky tržeb z východního bloku krylo CZ LOKO v roce 2018 především získáváním zakázek na italském trhu.Počet „čmeláků“ provozovaných na území bývalého Sovětského svazu nelze přesně určit. S jistou lze říci, že jde o tisíce kusů. Proto je EffiShunter 1600 považován za klíčový produkt především ve verzi stavěné podle norem GOST na rozchod 1520 mm. Tomu úplně neodpovídá stav z roku 2018, kdy byl zákazníkovi předán jediný stroj tohoto typu, a to na rozchod 1435 mm. Řeč je o lokomotivě 774.717, kterou do pronájmu získala společnost Magyar Vasúti Áruszállíto (MVÁ). Po lokomotivě 774.714 u CER Cargo Hungary, tak jde o druhý EffiShunter 1600 pro maďarského dopravce. Výrobně byla 774.717 dokončena v Přerově na konci srpna, kdy nejprve 28. 8. 2018 vyjela na zkušební jízdu do Nedakonic, aby o dva dny později na stejném úseku absolvovala TBZ. Následně byla lokomotiva přepravena do České Třebové, kde 7. 9. 2018 proběhl praktický zácvik strojvedoucích MVÁ (tento moment zachytil připojený snímek). Před předáním zákazníkovi byl stroj 774.717 ještě krátce nasazen u dopravce CER Cargo Slovakia, který s ním dne 29. 9. 2018 odvezl vlak Pn 55948 v trase Kúty – Bohumín-Vrbice.

EffiLiner 1600

EffiLiner 1600 je v současné době jedinou traťovou lokomotivou skříňové konstrukce, kterou CZ LOKO nabízí. Základ vychází z dříve provedených modernizací řad 753.7 a 750.7. I v tomto případě jsou použity podvozky, vzduchové jímky, hlavní rám a palivová nádrž z původních „brejlovců“ řad 750 nebo 753. Oproti dříve prováděným modernizacím je ovšem dosazena nová kabina strojvedoucího se středovým pultem, v novém designu CZ LOKO. Nově pojatá koncepce zajišťuje personálu vyšší pasivní bezpečnost v případě kolize s překážkou, je lépe izolována proti vnějším klimatickým podmínkám i hluku a zajišťuje přehlednější ovládání vozidla. Tyto lokomotivy provozují prozatím čtyři dopravci v počtu 12 kusů: SD-KD (5 ks), Unipetrol Doprava (4 ks), CER Cargo (2 ks), PSŽ (1 ks). Další objednávky pro rok 2019 jsou projednávány.
První EffiLiner 1600 dokončený v roce 2018 získala Prvá Slovenská Železničná (PSŽ). Tento dopravce vznikl v roce 2003 za účelem zajištění obsluhy vleček zákazníků sesterské spedice ŠPED-TRANS Levice. V letech 2007 až 2009 získala PSŽ postupně licenci pro provozování drážní dopravy na Slovensku, v Maďarsku, a nakonec i v České republice. V nepravidelné traťové službě přitom nejprve využívala motorové lokomotivy, které obdržela z převzatých vlečkových provozů. S rostoucím počtem výkonů se stal tento stav neudržitelný. Postupně tak došlo k nákupu a nájmu lokomotiv různých řad motorové i elektrické trakce. S tím souvisí také pořízení lokomotivy 753.608, kterou dopravce provozuje formou dlouhodobého pronájmu prostřednictvím projektu CZ LOKO POOL. Samotné předání proběhlo dne 16. 2. 2018, což dokládá snímek, na němž je generální ředitel a předseda představenstva PSŽ Ladislav Szuťányi (vpravo) spolu s generálním ředitelem a místopředsedou představenstva CZ LOKO Josefem Gulyásem.


L.A.C. Holding je mezinárodní uskupení zastřešující pestrou škálu činností od zemědělství a průmyslu, přes obchodní služby až po gastronomii. Stále aktivnější je také v dopravě, včetně té železniční. Na ní je zaměřen CER Cargo Holding, jehož součástí jsou dopravci pokrývající významnou část evropského trhu. Spolupráce mezi CZ LOKO a L.A.C. Holdingem započala v roce 2015, když slovenská společnost CER Slovakia převzala lokomotivy 242.219 a 740.739. První byla opravena v kooperaci s ČMŽO v přerovských dílnách. Opravu druhé zajistil kompletně závod CZ LOKO v České Třebové. Obě lokomotivy posloužily dopravci především k rozšíření aktivit na slovenském území. Na konci června 2017 pak maďarský dopravce CER Hungary Central-European Railway Transport převzal první lokomotivu po kompletní modernizaci. Tou se stala výše zmíněná 774.714 typu EffiShunter 1600. Ačkoliv starší lokomotivy umožnily rozvoj v příslušné oblasti při minimálních pořizovacích nákladech, prokázal EffiShunter 1600 vyšší efektivitu při uvážení celkových nákladů životního cyklu. Na základě této zkušenosti byla v roce 2018 dodána trojice lokomotiv, hned dvou typů z aktuálního portfolia CZ LOKO. Jako první převzal maďarský dopravce dne 28. 3. 2018 stroj 753.609. Této příležitosti bylo zároveň využito pro prezentaci typu EffiShunter 1000, což dokumentuje i připojený snímek.


Další dvě lokomotivy získal na přelomu dubna a května slovensko-český dopravce CER Slovakia. Jako první dopravce převzal stroj 365.002, o kterém bude řeč níže. Dne 15. 5. 2018 pak byla předána lokomotiva 753.610. Ta se tak stala druhým zástupcem tohoto typu u „CERu“, přičemž využití jednotlivých lokomotiv závisí především na územní působnosti obou dopravců. Zatímco první lokomotivu můžeme vídat zejména na maďarských kolejích, druhá bude přednostně určena pro provoz v Česku a na Slovensku. Důvodem pořízení druhého EffiLineru 1600 je rostoucí objem přeprav v této lokalitě, který se přitom stále z části odehrává neelektrizovaných tratích. Na snímku 753.610 odpočívá v krátké pauze mezi vlaky v pohraniční přechodové stanici Kúty.


Dopravce Unipetrol Doprava se zabývá především provozováním vleček a přepravou chemických produktů pro mateřský holding ORLEN Group. V roce 2017 dosáhl na čtvrtou příčku co do objemu přeprav, když na území ČR přepravil 3 miliony tun zboží. Dlouhodobá strategie firmy přitom hovoří o nárůstu až na 4 miliony tun zboží do roku 2021. S tím souvisí masivní investice do obnovy vozidlového parku, včetně nákupu nových lokomotiv. Mezi ně patří i EffiLinery 1600 z portfolia CZ LOKO. Již v roce 2017 dopravce pořídil dvojici 753.606 a 607. Dne 27. 9. 2018 pak následoval 753.611. Toho se podařilo zvěčnit 24. 11. 2018 s nákladním vlakem v Neratovicích.

V prosinci 2018 doplnil stádo „bizonů“ dopravce Unipetrol Doprava čtvrtý kus 753.612. Na snímku z 13. 12. 2018 se právě chystal k odjezdu z České Třebové do Skalice nad Svitavou, za účelem provedení TBZ. Předání majiteli proběhlo 22. 12. 2018.


V závěru roku 2018 získalo CZ LOKO další čtyři lokomotivy řady 753, které budou v letošním roce postupně modernizovány na řadu 753.6. Na snímku pořízeném ve Všetatech byly zachyceny stroje 753.372, 212 a 229, které zde doplnila ještě lokomotiva 753.187. Celý konvoj pak pokračoval do Brodku u Přerova, kde byly odstaveny lokomotivy 753.187, 212 a 372. Poslední 753.229 se společně s vlakovou „ponorkou“ 730.624 vydala do Kladna, za účelem vytěžení použitelných náhradních dílů. Přepravu z SOKV Ústí nad Labem realizovala na vlastní licenci společnost KDS Kladno, která s CZ LOKO dlouhodobě spolupracuje.
EffiLiner 3000

Většina českých a slovenských dopravců stále preferuje provoz starších strojů tuzemské produkce, před nákupem moderních lokomotiv zavedených zahraničních výrobců. Do země původu se tak ve velkém vrací lokomotivy, které dříve ČD odprodaly zahraničním zájemcům pro vysoké stáří a nadbytečnost (např. řady 121, 140, 181/2, 240, 242). V menší míře pak vozidla, která byla zahraničním provozovatelům dodána přímo z výroby (řady 43 BDŽ, E630 FNME). Hlavním důvodem je především cena. Zatímco novou lokomotivu můžeme pořídit v přepočtu za cca 100 mil. Kč, ojetina po vyvazovací opravě vyjde přibližně na třetinu. Nespornou výhodou je také schválení u domácího Drážního úřadu a dostatečně rozšířená opravárenská základna. Ve všech případech jsou ovšem dováženy pouze jednosystémové elektrické lokomotivy, což dopravcům přináší provozní komplikace. Na tento deficit zareagovalo CZ LOKO nákupem lokomotiv řady 12 SNCB, které belgický národní dopravce nasazoval především v mezinárodní dopravě mezi Belgií a Francií. Cílem přitom bylo schválení lokomotivy jen s minimem úprav, nutných pro připuštění na tuzemskou infrastrukturu (dosazení radiostanice, mobilní části vlakového zabezpečovače apod.). S rokem výroby 1986/7, maximální rychlostí 160 km/h a výkonem 3130 kW na obou napájecích systémech (3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC), tak mělo jít o cenově atraktivní alternativu k „esům“ 363 a „gorilám“ 350. První lokomotiva č. 1203 proto v roce 2013 dorazila rovnou na železniční zkušební okruh ve Velimi, kde následně probíhaly potřebné zkoušky. Jejich výsledek ovšem nebyl uspokojivý, neboť nedokázal zaručit kompatibilitu lokomotiv s kolejovými obvody, používanými na síti SŽDC. Z tohoto důvodu nakonec vznikl v kooperaci firem CZ LOKO a ČMŽO projekt na celkovou modernizaci. Při ní byl zachován původní pojezd včetně trakčních motorů, lehce upravená byla karosérie, dosazena byla zcela nová trakční výzbroj z produkce EVPÚ Nová Dubnica s řídícím systémem MSV elektronika. První modernizované lokomotivě bylo po dokončení v březnu 2016 přiděleno číslo 365.001. Ve stejný měsíc přitom do ČR dorazilo za účelem modernizace zbylých jedenáct „Belgičanek“. Parametry nově vzniklé řady – především tedy snížení rychlosti na 120 km/h a odebrané vlakové topení – z okruhu potencionálních zájemců vyřadily osobní dopravce.Ačkoliv se u nás všeobecně vžilo rozdělení dopravců na státní (ČD, ČDC) a soukromé, jde z hlediska jejich vlastnických struktur o zavádějící označení. Ve většině tzv. „soukromých“ dopravců je totiž reálně zainteresován nějakou formou stát nebo jemu podřízená instituce, případně jde přímo o národního dopravce sousední země. Největším skutečně soukromým dopravcem tak dlouhodobě zůstává IDS Cargo patřící podnikateli Zdeňku Kyselému. Hlavní činností této společnosti je provozování vleček a železniční dopravy na území ČR a SR. Kromě toho má IDS Cargo povolení k provádění leteckých prací, pročež si v roce 2016 pořídilo vrtulník Robinson R44 Raven II. U železničních fandů je tento dopravce populární především díky rozmanitému vozidlovému parku, který tvoří jedinečný průřez historií výroby lokomotiv v Československu. Pro zvládnutí rostoucích výkonů si nadto dopravce příležitostně najímá také moderní lokomotivy. V minulosti šlo například o TRAXX 186.435 Railpool, nyní jde o Vectron 193.276 ELL a motorovou lokomotivu Maxima 783.001 Railco. Díky krátkodobému pronájmu se u IDS Cargo postupně vystřídaly také všechny Vectrony LokoTrainu. Jistou výjimkou v pořízení moderní elektrické lokomotivy do přímého vlastnictví, je první dokončená „Belgičanka“ 365.001, kterou IDS Cargo převzalo v květnu 2017. V červenci 2018 pak k prototypu 365.001 přibyla lokomotiva 365.003, která prozatím zůstává v majetku výrobce. Na snímku z 1. 12. 2018 vjíždí 365.003 s nákladním vlakem Pn 69101 do Kolína.


Dne 26. 4. 2018 převzal dopravce CER Slovakia do užívání lokomotivu 365.002. Její využití spočívá především ve vozbě lehčích vlaků mezi Slovenskem a česko-polskými pohraničními body. Na snímku je druhá vyrobená „Belgičanka“ zachycena při jednom ze svých tradičních výkonů na „Ferdinandce“, konkrétně ve stanici Ostrava-Svinov. Zde 31. 10. 2018 vyčkávala na uvolnění staniční koleje v Petrovicích u Karviné, kde bude vlak Pn 55304 předán polskému dopravci. Vzhledem k vytíženosti pohraničních přechodových bodů v této lokalitě, bývá takové čekání mnohdy otázkou hodin i dnů.


V prosinci 2018 byla v přerovských dílnách dokončena prozatím poslední „Belgičanka“ 365.004. Její nátěr je totožný s původním provedením prvního EffiLineru 3000, který prozrazuje zařazení do vlastní půjčovny lokomotiv CZ LOKO POOL. Výrobce tak může lokomotivu nabízet k dlouhodobému pronájmu, ale zároveň mu zůstává k dispozici pro jednorázové prezentační akce. Potencionální zájemci si díky tomu mohou vyzkoušet vlastnosti tohoto typu v reálném provozu a až na základě jeho výsledků se rozhodnout pro pořízení vlastní lokomotivy. Fotografie byla pořízena 6. 12. 2018 po návratu z TBZ. Vedle stojící „lego“ 704.706 slouží k posunu na vlečce ČMŽO. V tomto konkrétním případě bylo využito pro přetah lokomotivy 365.004 z areálu ČMŽO pod trakční vedení v železniční stanici Přerov a analogicky k jejímu přestavení zpět do dílen.

SPECIÁLNÍ VOZIDLA
Společnost CZ LOKO dlouhodobě vyhledává nové příležitosti na trhu. Příkladem může být modernizace jedenácti jednotek RegioSprinter řady 654 GWTR pro provoz na pošumavských lokálkách, dokončená v listopadu 2017. Stále častější jsou také zakázky na modernizaci a výrobu speciálních hnacích vozidel, včetně složitějších projektů „na klíč“ podle konkrétních požadavků zákazníka.V roce 2017 bylo realizováno několik specifických projektů podle požadavků TÚDC SŽDC. Mezi ně patří stavba Malé měřící drezíny MMD.2, určené pro diagnostiku geometrických parametrů staničních kolejí. Toto vozidlo vychází z dříve prováděných modernizací vozidel MUV 69 na provedení MUV 74.1. Z něj vychází rám, pohon a modifikovaná kabina, která je nově určena pro až šestičlennou posádku. Uvnitř se nachází dva řídící pulty a potřebná diagnostika. Měřící zařízení je umístěno na spustitelném měřícím podvozku, který je schopný spolehlivě pracovat až do rychlosti 50 km/h. Maximální konstrukční rychlost činí 75 km/h. Zkušební provoz tohoto vozidla byl zahájen v roce 2017. V roce 2018 došlo k zahájení rutinního provozu.


Dalším projektem, který si zaslouží větší pozornost je Diagnostická jednotka nedestruktivního měření tratí DJ NDT, která je určena pro defektoskopickou kontrolu kolejnic za pomoci metody ultrazvukové a metody vířivých proudů. Jednotka je sestavena z motorového, měřícího a řídícího vozu. Hnací vůz vznikl kompletní přestavbou motorového vozu 850.006. Vybaven je prostorným stanovištěm strojvedoucího, obytným prostorem, prezentační místností a strojovnou. Obytný prostor je dále rozdělen na toaletu, sprchu a dvě kupé. Ve strojovně se nachází panel pomocných pohonů, elektrický rozvaděč, vzduchový panel a samozřejmě spalovací motor Caterpillar C27. Ten má výkon 655 kW a pohání původní hydrodynamickou převodovku. Prostřední vůz je měřící. Nachází se zde měřící místnost, prostory pro pomocná zařízení, sklad, dílna a nádrže pro zásobu technologické vody (8x 1000 litrů). Samotné měřící zařízení je umístěno pod vozem na speciálním podvozku. Řídící vůz je kromě kabiny strojvedoucího vybaven třemi obytnými kupé, sociálním zařízením, kuchyní, konferenční místností a další zásoby technologické vody (4x 1000 litrů). Oba vozy vznikly rekonstrukcí vyřazených poštovních vozů Postw. Maximální přepravní rychlost může dosahovat až 100 km/h. Měření může probíhat až do rychlosti 70 km/h. Jednotka byla vyrobena pro společnost NDCon LOGIC, která vyhrála výběrové řízení SŽDC na její dodání. Samotnou realizaci provedlo CZ LOKO za spolupráce společností MÁV KFT (Budapešť), Tverma (Moskva) a PLR (Magdeburg). Po zkouškách, které probíhaly od konce roku 2016, byl v roce 2018 zahájen rutinní provoz jednotky. Na snímku z 19. 4. 2018 je jednotka DJ NDT zachycena během měření v úseku Praha-Vysočany – Praha hl.n.


Poněkud kuriózní zakázku realizovalo CZ LOKO pro společnost Metropolitan Sofia, která provozuje metro v bulharském hlavním městě. Ta si objednala hned dvě „MUVky“. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, kdyby se nejednalo o provedení se sněhovým pluhem a izolovanou plošinou pro opravu trakčního vedení…
Druhou uvedenou se podařilo zachytit po návratu ze zkušební jízdy v České Třebové dne 14. 8. 2018.


Nejvýznamnější zakázku v oblasti „speciálů“ získalo CZ LOKO v polovině roku 2017, když získalo jako jediný účastník výběrového řízení objednávku na výrobu padesáti motorových univerzálních vozíků, které mají při údržbě tratí nahradit značně zastaralé MUV 69. Zakázka, jejíž hodnota dosahuje výše necelých 500 mil. Kč, je postupně realizována od června 2018. Podle smlouvy by mělo být poslední vozidlo dodáno na konci roku 2019. S kadencí 4 – 5 vyrobených vozidel měsíčně, však byla ze strany CZ LOKO avizována možnost až půlročního urychlení dodávek. Dodávaná vozidla MUV 75 jsou kompletně dílem CZ LOKO, za využití poznatků z dříve realizovaných projektů. Jde o dvounápravové vozidlo s maximální rychlostí 75 km/h. Pohon obstarává spalovací motor Caterpillar C4.4 o výkonu 130 kW spolu s hydraulickým pohonným systém CHVALIS. Pomocné pohony hydraulického systému navíc umožňují ovládání dalších zařízení jako je hydraulická ruka, sekačka trávy, vyklápění pomocného vozíku, aretace vypružení aj.

Autor textu a fotografií: Dalibor Palko
Ilustrace (2ks) poskytlo CZ LOKO
Spolupráce: CZ LOKO


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=2001