Festival parních lokomotiv

railtrains.sk

Dátum:  14.10.2019 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  01.10.2020 15:48

 Ve dnech 20. až 22. září tohoto roku proběhla v Benešově u Prahy jedna z největších akcí na českých kolejích. Společnost Steam Story Agency uspořádala v prostorách místního depa a tedy ve spolupráci s benešovskou společností Posázavský pacifik výstavu lokomotiv a množství zvláštních jízd po okolních tratích. A bylo se na co dívat. Ale nebudu předbíhat a vezmeme to pěkně od začátku.Je začátek února a já při jedné cestě z práce domů potkám ve vlaku z Prahy do Benešova kamaráda, od kterého se dozvídám, že předposlední zářijový víkend si nemám nic plánovat a mám se soustředit na dění v Benešově. Čas postupně běžel, na internetu se objevovaly seznamy vozidel, která se v Benešově představí a napětí z blížící akce se stále stupňovalo. Ve středu 18. září se mi dostávají do ruky jízdní řády všech „návozů“ na akci a také všech zvláštních vlaků, které okolo místa mého bydliště budou jezdit. Předpověď počasí slibuje nádherný víkend a tak tedy již nebrání tomu, pustit se do fotografování.

Je pátek ráno a já se budím zvukem zvonícího mobilu. Rozespalý
zvedám mobil a z druhé strany slyším kamaráda, který pro mě jede autem. Tak tedy rychle vstávám, zabalím si věci a za chvíli už před domem zastavuje auto a my vyrážíme směrem k Sázavě. A to jak k řece, tak i ke stejnojmennému městu. Přesněji řečeno mezi stanice Ledečko a Sázava-Černé Budy, kde čekáme na první konvoj. Slunko pomalu olizuje špičky kopců v mrazivém ránu a z dálky je již slyšet píšťala „ventilovky“ 431.032, která jede jako Sv 11915 z Turnova společně s „hektorem“ T435.003

Vracíme se zpátky k autu a vyrážíme zpátky k Benešovu. U obce Bedrč zastavujeme a čekáme opět na „ventilovku“. Než k nám ale dojede, fotíme ještě „hektora“ T435.0108, který jede “strojově“ jako Lv 53410 do Prahy-Libně

Neuběhlo ani pár minut a Sv 11915, tedy „ventilovka“ s „hektorem“ nám znovu projíždějí před objektivy, tentokrát již „pod dráty“ mezi stanicemi Čerčany a Benešov u Prahy

Přesouváme se do benešovského depa, kde se už začíná všechno připravovat na příjezd vozidel. Na točně se představuje nejnovější přírůstek Posázavského pacifiku, kterým je zatím „baruna“ 751.236-1, na jejímž zprovoznění se usilovně pracuje
Role staniční zálohy v Benešově se po svém příjezdu ujala „ventilovka“ 431.032 a ihned začala řadit vozidla tak, jak je naplánováno na připravovanou výstavu

Mezitím ale přijíždí do Benešova další konvoj, který je opravdu mezinárodní. Vlak Sv 90096 veze na výstavu vozidla ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. V čele vlaku stanulo cargové „eso“ 363.139-7, hned za ním je „laminátka“ S499.0001 následovaná rakouským strojem 2050.04 a maďarskou „Nohabkou“ M61.001

Příjezdem „jižního“ konvoje začíná opět práce pro „ventilovku“

Jediným hostem z Německa byla parní lokomotiva 86.1333-3, která se nám představuje na točně depa…

…a za chvíli i společně s „ventilovkou“ 431.032

Chomutovský spolek LOKO-MOTIV do Benešova přivezl „Hurvínka“ M131.1513

Hodiny se pomalu blíží k poledni a podle aktuálních informací se k Benešovu blíží poslední konvoje. A hned tři v krátkém časovém rozmezí za sebou. Vyrážíme tedy opět směrem na Prahu, k výjezdu z lesa Tužinka. Jako první je ukazuje vrútecká „bobina“ E499.047 v čele „severního“ slovenského konvoje

Neuplynulo ani 10 minut a lesem už se rozléhá zvuk „baruny“. Nejedná se ale o původně avizovanou prievidzskou T478.1131, která se kvůli technické závadě akce nezúčastní, ale o stroj T478.2069. V konvoji za strojem společnosti Junior Market se vezou parní lokomotivy 220.194 z Maďarska, 555.3008 ze Slovenska a 310.23 z Rakouska
Opět se vracím do Benešova, neboť třetí konvoj zůstal stát ve stanici Strančice, kvůli závadě na pojezdu lokomotivy 555.0153. V depu se nám naskytl přímo impozantní pohled, když u točny vedle rotundy pózovala „Nohabka“ M61.001

Krásný a pro Benešov velmi netradiční pohled se naskytl na dva hosty z Rakouska. Motorová 2050.04 se takto postavila vedle „Sissi“ 1014.003-8

Jirka Uher s rukou na brzdiči své „baruny“ T478.2069 pomalu sune restaurační vozy a „bobinu“ E499.047 na výstavní koleje

Za pomoci „hektora“ T435.003 vyjíždí do stanice stroj 2050.04

„Nohabka“ M61.001 vyjíždí z depa do stanice, aby uvolnila místo u rotundy parním lokomotivám

Motorový vůz M262.007 byl dalším slovenským vozidlem, který se benešovské akce zúčastnil

Rakouský „hrboun“, tedy stroj 310.23, zajíždí místo „Nohabky“ na uvolněné místo vedle rotundy

Maďarský stroj 220.194 společně s „mazutkou“ 555.3008 zajíždějí na výstavní plochu. Právě maďarská parní lokomotiva byla nejstarším vozidlem, které se Festivalu parních lokomotiv zúčastnilo. V jejím rodném listě je uveden rok výroby 1900

„Mazutka“ 555.3008 sjíždí z točny na své místo vedle rotundy. Společnost jí dělá „hrboun“ 310.23

Posledním exponátem, který do Benešova přijel, byla šestinápravová elektrická lokomotiva 184.502-3, která je v provozu u Severočeských dolů. Do Benešova zamířila jako Lv 53102 z Přerova, kde byla v dílnách ČMŽO na opravě
Ještě před odchodem domů se jednou zastavím v depu a poslední páteční fotky patří lokomotivám 486.007, 310.23, 2050.04, M61.001 a T678.012


Je páteční večer a do samotného zahájení Festivalu parních lokomotiv zbývá pouze poslední noc. Všechny lokomotivy jsou na svých místech, soupravy na zvláštní vlaky jsou připravené a vše tedy může vypuknout. A jaké lokomotivy se tedy v Benešově představují? Vezmeme to podle jednotlivých zemí, ze kterých přijely:

Česká republika : 213.901, 431.032, 555.0153, 184.502-3, T435.003, T435.0108, T478.1236, T478.2069, 749.254-9, M131.1513
Slovensko : 486.007, 555.3008, E499.047, 363.139-7, T678.012, T679.1168, M262.007, M274.004
Maďarsko : 220.194, M61.001
Rakousko : 310.23, 1014.003-8, 2050.04,
Německo : 86.1333-3

Je sobota, 21. září ráno, slunko svítí a já s foťákem a všemi jízdními řády vyrážím nejprve do depa udělat poslední snímky před příchodem prvních návštěvníků. Všechny lokomotivy jsou již na svých místech a já fotím u točny odstavené parní lokomotivy 86.1333-3 a 310.23
Hned vedle nich se nabízí pohled na dva stroje původní německé řady 52. Vedle sebe totiž stojí „Němka“ 555.0153 a „mazutka“ 555.3008

Je 9 hodin a na výstavu lokomotiv začínají proudit davy návštěvníků. A také se blíží čas, kdy okolní tratě ožijí zvláštními vlaky. Poslední společná fotka parních lokomotiv 555.3008, 555.0153, 86.1333-3 a 310.23 a již opouštíme depo
A to právě ve chvíli, kdy se v benešovské stanici připravuje souprava zvláštního R 10057 do Tábora a do jeho čela nastupuje jako vlaková „baruna“ 749.254-9 a na přípřež jí za malou chvíli najede T478.2069

Ještě dříve, než vyrazí „baruny“ do Tábora, ze Sedlčan odjel zvláštní R 10053 do Ledečka. V jeho čele není původně plánovaný „hrboun“ 310.23, který kvůli závadě na kompresoru zůstal v depu, kde se pracovalo na jeho opravě, ale „hektor“ T435.003. Ten je zachycený v čele tohoto vlaku mezi stanicí Štětkovice a zastávkou Minártice ( foto Martin Janoušek )

Zpět ale na táborskou trať a již se soustředíme na zvláštní R 10057 ( Benešov – Tábor ). Přípřež „barun“ je lákavým tématem a proto volíme ještě poslední úsek „staré“ jednokolejné tratě za stanicí Heřmaničky. I zde je již stavba koridoru v plném proudu a „baruny“ se pomalu rozjíždění z pomalé jízdy u obce Jiříkovec ( foto Martin Janoušek )

O několik stovek metrů dále již R 10057 nabírá na rychlosti a údolím se rozléhá zvuk „barun“, které stoupají ke stanici Ješetice


Z Tábora se stejná souprava, ale s „barunami“ v opačném pořadí vrací jako zvláštní R 10058 zpátky do Benešova. Přípřežní 749.254-9 a za ní vlaková T478.2069 stoupají ke stanici Střezimíř

Na trať do Tábora se v sobotu vydává ještě jeden zvláštní vlak. Jde o Pn 10061 a podle rozpisu jsou na tento vlak plánovány stroje M61.001 a T678.0012, každý na jednom konci vlaku. Na poslední chvíli dochází ale ke změně a lokomotivy pojedou opět obě v čele vlaku. Jako vlakový na patnácti vozovou soupravu malých a velkých uhláků najíždí „pomeranč“ T678.0012 a na přípřež se mu staví „Nohabka“ M61.001 a přesně na minutu včas se blíží po koridoru ke stanici Olbramovice ( foto hauwardek )


Heřmaničky a mechanická návěstidla. To je místo, které je snad nejvyhlášenějším bodem celé tratě do Tábora a právě ze stanice Heřmaničky vyjíždí zvláštní Pn 10061 ( foto Martin Janoušek )

Z Tábora se zvláštní nákladní vlak vrací pod číslem Pn 10062 a na přípřeži je tentokrát „pomeranč“ T678.0012. Společně s „Nohabkou“ projíždějí zastávkou Mezno

Pomalu se blíží večer a v depu je naplánované noční focení. Takže následuje malá přestávka a po setmění se vracím do depa, kde postupně fotím parní 555.3008, 486.007, 310.23, 220.194 a 555.0153Vynechat nemohu ani „sergeje“ T679.1168 ve společnosti „pomeranče“ T678.0012 a „Nohabku“ M61.001


Nedělní focení začínám opět v Tužince, kde čekám hned na dva zvláštní vlaky. Tím prvním je zvláštní rychlík R 10051 z Prahy hl.n. do Sedlčan a v čele soupravy „rybáků“ jede maďarská „Nohabka“ M61.001

Ihned po příjezdu tohoto vlaku do Benešova se na cestu vydal zvláštní R 10068 do Týnce nad Sázavou, který tvořily motorové vozy M262.007 a M274.004

Na nedělní odpoledne jsem si naplánoval focení parních lokomotiv na zvláštních vlacích do Sedlčan. Vyrážím tedy směrem na Olbramovice a cestou přemýšlím, kam zajedu na „hrbouna“. Jako nejlepší volba se mi zdá stanička Kosova Hora a pár minut před příjezdem zvláštního R 10053 zde zastavuji a fotím „hrbouna“ 310.23, jak vjíždí do stanice

Rychle nasedám do auta a přejíždím před zastávku Minártice. Díky prodloužení pobytu ve stanici Štětkovice vše bez problémů stíhám a dělám ještě jednu fotku právě před touto zastávkou

Přesouvám se zpět „pod dráty“ a čekám na německou páru 86.1333-3 s odpolední zvláštním R 10054 z Benešova do Sedlčan a fotím ho z mostu mezi zastávkami Bystřice u Benešova a TomiceZvláštním vlakem R 10054 v čele s lokomotivou 86.1333-3 se s Festivalem parních lokomotiv v Benešově loučím. Vyfotit všechno, co během tohoto víkendu na tratích okolo Benešova u Prahy jelo, nebylo v mých možnostech a tak jsem se snažil vybírat pro mě to nejzajímavější. Bohužel kvůli výpadku elektrické energie v Kácově jsem se nedočkal nákladního vlaku v čele s přípřeží parních lokomotiv 555.0153 a 555.3008. Ale i tak benešovskou akci hodnotím jako velmi úspěšnou, v malých prostorech depa se podařilo představit velmi zajímavá a pro tuto oblast téměř exotická vozidla. A věřím, že se podobná akce neuskutečnila naposledy.


Text a neoznačené foto : Mik-trainfoto


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=2079