Spomienka na Agrokomplex 2019 s vôňou pary

railtrains.sk

Dátum:  20.04.2020 0:00   |   Rubrika:  Na voľné chvíle ...   |   Vytlačené:  07.05.2021 1:01

 Na Agrokomplexe v Nitre som bol až doteraz naposledy ako malý chlapec spolu s rodičmi. A pamätám si len veľmi málo vecí. Ale jedna mi utkvela v pamäti. Tou bola železnica. A keď sa mi do rúk dostala brožúrka o železničkách krajín V4, v ktorej bola aj práve Nitrianska poľná železnica, zistil som, že má rovnaký rozchod ako moja domovská úzkorozchodná železnička vo Vychylovke. Rozhodol som sa pre jej návštevu. Pre návštevu som si zvolil pracovný deň, piatok 23. August 2019. Túto návštevu som absolvoval spolu so svojim otcom.

Ako prvé fotím príchod parného vlaku v čele s rušňom U25.001 „BS80" z roku 1951 do stanice BránaStanica Brána je konečná. Aby sa vlak mohol vrátiť do stanice Skanzen, musí rušeň z vlaku odstúpiť. Vykoná posun po vedľajšej koľaji a do stanice Skanzen sa vracia „tendrom" napred.

„BSka" pri posune po vedľajšej koľaji, aby sa mohla vrátiť do stanice Skanzen

„BSka" sa pomaly približuje k dvom výletným vozňom, ktoré sa pomaly zapĺňajú cestujúcimi

Vlak bol úspešne zapojený a vydal sa na cestu do stanice Skanzen„BSku" na druhej jazde vystriedal parný rušeň U35.901 „Križko" z roku 1918 (zrekonštruovaný za pomoci Ing. Ladislava Križana v r. 1990).

U35.901 „Križko" ukrajuje posledné metre do konečnej stanice Brána

„Križko“ v stanici Brána odstupuje z vlaku, aby mohol vykonať posun na vedľajšej koľaji

Posun parného rušňa U35.901 „Križko" stanicou Brána

„Križko“ sa pomaly približuje k súprave dvoch obsadených vozňovPo zapojení vagónov nasadáme do vlaku a presúvame sa do stanice Skanzen.

V stanici Skanzen fotím na vedľajšej koľaji zelenú BN50 (tento typ rušňa sa nachádza aj vo vozovom parku vo Vychylovke), nákladný vozeň, červenú TU25.111, za ktorou je ešte zelený vozeň, ktorý slúži ako zázemie pre obsluhu železnice

Pomník parného rušňa BS 70 č.14 z ČKD Slaný z r.1944„Križko“ po príchode do stanice Skanzen vykonal v stanici posun, aby sa "čelom" napred mohol vydať na okružnú jazdu skanzenom.

„Križko“ opustil stanicu a vydal sa na okružnú jazdu skanzenom

Stanicu Skanzen opustil aj parný rušeň U25.001 a mieri do stanice Brána

Pri čakaní na posun fotím „Križka" v stanici Korytnica kúpele alebo Skanzen?

„Križko" ukrajuje posledné metre okruhu okolo skanzenu a blíži sa do stanice Skanzen

Parný rušeň U25.001 sa vrátil zo stanice Brána a po vykonaní posunu sa vydá na okružnú jazdu skanzenom

Počas čakania na „BSku“ som si na Traktoriáde odfotil traktor Lamborghini

„Bska“ sa vydala na okružnú jazdu okolo skanzenu

„Bska“ úspešne absolvovala okružnú jazdu a pomaly sa blíži do stanice SkanzenPo okružnej jazde skanzenom sme sa s „Bskou“ odviezli do stanice Brána, kde sme náš vlakový výlet ukončili.
Posun „BSky“ na vlak v stanici Brána, aby sa po zapojení na vlak mohla vrátiť do stanice Skanzen

„Parný vlak s „BSkou “opúšťa stanicu Brána a mieri do skanzenu, aby sa opäť vymenil s „Križkom“Tak a to je všetko. Dúfam, že sa Vám moja skromná spomienková reportáž z Nitrianskej poľnej železnici aspoň trochu páčila a aspoň trochu potešila v týchto neľahkých časoch.


Text a foto : Semir350


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=2130