Krátky výlet po stopách ''trate – netrate'' ... (diel druhý)

railtrains.sk

Dátum:  29.06.2020 0:00   |   Rubrika:  Na voľné chvíle ...   |   Vytlačené:  29.06.2022 23:40

 V tomto mojom skromnom príspevku chcem nadviazať na zážitky z návštevy Gemerských spojok v roku 2013, kedy som s Jožom Pilkom a Mišom Candrákom absolvoval ''prieskum'' úseku Lubeník – Slavošovce, a ktorý som zhrnul v článku Krátky výlet po stopách ''trate – netrate''...Rozvrh stavby trate časť 1

Rozvrh stavby trate časť 2

Tentokrát sa uskutočnila moja „bádateľská“ výprava len v sprievode Joža Pilka, ktorý disponuje dostatočnými poznatkami o Gemerských spojkách, a tiež si veľmi dobre rozumie s orientáciou v teréne. 16. júna 2020 sme sa vydali na výlet do lokalít obcí Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka a Revúca, kde sme hľadali stavebné prvky a terénne úpravy, vykonané počas výstavby tejto nikdy nedokončenej trate. Samotná akcia začala na autobusovej stanici v Revúcej, kde sme nechali odstavené auto. Nastupujúc do autobusu sme vodiča mierne zaskočili požiadavkou o zastavenie na zastávke „Muráň-Paseky“, na ktorej zjavne nezastavuje častejšie, než býva prestupný rok. Po krátkej dohode a slovách ústretového vodiča v znení „veď mi poviete, kde chcete vystúpiť“, sme sa odviezli (až v autobuse som si uvedomil, že som si v aute zabudol foťák, takže všetky fotky sú z mobilu) až takmer k miestu, kde plánovaná trať „pretína“ cestu z Muráňa do sedla Dielik. V tomto bode je možnosť zájsť pár metrov vpravo poniže stúpajúcej cesty a pozrieť si vstup do tunela Pod Dielikom. Túto „lahôdku“ sme si v tento deň odpustili najmä z dôvodu, že už sme v minulosti tento vstup tunela viackrát videli, ale najmä preto, že sme sa chceli sústrediť na opačný smer zamýšľanej trate. Od hlavnej cesty sme sa pustili po lesnej ceste, kopírujúcej teleso trate smerom na Revúcu.

Miesto, kde mala trať teoreticky pretínať cestu smerom na Tisovec. Cesta však mala byť pri stavbe trate preložená viac vpravo tak, aby priecestie nebolo nutné.

Lesná cesta vpravo kopíruje teleso trate. Cesta vľavo je ťah na Muráň.

Začiatok výpravy po telese trate smerom k Muránskej Lehote.

Pohľad späť smerom k ceste, kde nás vyložil autobus.

Po pár metroch nachádzame prvý priepust popod trať.

Prvý priepust, na ktorý sme narazili.

Ďalej teleso pokračuje.

Šírka telesa napovedá, že je tvorené materiálom vyťaženým z neďalekého tunela.

Teleso trate pokračuje v podobe málo využívanej lesnej cesty.

Podoba a miera zarastenosti cesty-telesa trate sa rôzni.

Po ďalšej chôdzi telesom trate alias lesnej ceste sme prišli k menšiemu údoliu a v ňom našli veľký priepust vybudovaný do finálnej podoby a v zásade pripravený na zasypanie a vytvorenie násypu trate.

O niekoľko stoviek metrov sa teleso stráca a otvára sa pred nami menšie údolie s lesnou cestou a sútokom dvoch potokov skrývajúce značne veľký priepust.

Priepust má svetlosť cca 5 m.

Stavba je po rokoch vo veľmi dobrej kondícii.

Pre úplnosť pano-snímka stavby.

O kus ďalej sme objavili násyp a po ňom sme pokračovali, aby sme postupne nachádzali ďalšie výsledky stavebnej aktivity spojenej s výstavbou železnice.

Nad priepustom sme po chvíľke hľadania našli hrubo upravený násyp.

Tu už násyp nemá podobu lesnej cesty a porast začína komplikovať pochod.

V poraste žihľavy využívam výhodu dlhých nohavíc.

Násyp sa plynule zmenil na zárez.

Teleso končí pred ďalším údolím.

V doline nachádzame priepust, nad ktorým mal byť vytvorený násyp vo výške cca 10-15 m.

Dĺžka priepustu je asi 30m. Od priepustu sme sa bez náznaku stavby trate prehupli terénom do ďalšej doliny.

V ďalšej doline nachádzame betónové základové pätky chystaného mosta.

Tento betónový základ mal niesť južnú stranu mosta.

Pätka, ktorá mala niesť severnú stranu mosta.

Príroda si artefakty pomaly pohlcuje.

Onedlho už tento betónový základ nebude v poraste vidno.

Nad betónovou pätkou sme po hrubo naznačenom smere telesa postúpili k miestu, kde sa opäť ukázali jasnejšie terénne úpravy a stavba v podobe priepustu.

Roky zatiaľ neúspešne preverujú kvalitu práce našich predkov.

Teleso trate je pri ďalšom našom postupe zreteľné..

.. ale porast drevín začína „zaťahovať oponu“.

Pred ďalším údolím násyp končí a za údolím je niekoľko stoviek metrov bez akýchkoľvek terénnych a stavebných úprav.

Úsek, ktorý sme prešli, končil nedokončeným násypom a ďalej podľa dostupných zdrojov neboli realizované žiadne ďalšie stavebné a terénne zásahy, takže nebolo možné v hustom a divokom poraste pokračovať, či udržať kurz až k niekoľko kilometrov vzdialeným ďalším vybudovaným stavebným prvkom trate. Zvolili sme preto zostup do údolia a po ceste sme prešli až do obce Muránska Lehota. Nad južným okrajom obce sme opäť vystúpali do svahu a za krátko sme narazili na začiatok násypu. Po ňom sme pokračovali smerom k Revúcej. Týmto sme sa dostali do úseku, v ktorom sme našli mnohé ďalšie artefakty svedčiace o vysokom stupni stavebnej pripravenosti.

Pri prechode Muránskou Lehotou..

Nad Muránskou Lehotou.. Pohľad smerom na Muráň., v strede dominuje vrch Cigánka a vpravo od nej sa nachádza torzo Muránskeho hradu.

Tesne nad obcou pred údolím je ihneď viditeľné teleso trate., opäť „prezlečené“ za lesnú cestu.

..príjemná prechádzka..

A ďalší z priepustov..

Teleso je zase zarastené drevinami niekde viac..

..a niekde menej..

..až je opäť prerušené údolím. Murovaná pätka naznačuje ďalšie premostenie.

Precízna práca..

..s opracovaným kameňom..

Príroda pomaly schováva aj túto stavbu.

Pilier v údolí svedčí o plánovaných dvoch mostných poliach 14 + 38 m.

Pätka druhého konca je v objatí porastu ťažšie prístupná..

..a nesie stopy devastácie.

Pokračujeme po telese smerom nad obec Muránska Dlhá Lúka.

Malinčie a žihľava nám „spríjemňujú“ cestu.

Nad osadou sa teleso rozmáčané lejakmi stráca v neprestupnej húštine, v ktorej sa pred blízkym údolím skrýva pätka ďalšieho mosta.

Prekonali sme údolie a hustým porastom sme sa prepracovali k silne zarastenej pätke mosta.

Len málo z tejto pätky ešte príroda nepohltila.

Pohľad nad údolie a náprotivnú pätku mosta nad osadou.

Hustý porast postupne poľavuje a ukazuje sa cestička po telese trate.

Trať sa tu rozvinula na širšej pláni.

..a malé obzretie sa.

V ďalšom úseku sa teleso trate, po ktorom sme šli, charakterom zmenilo na cyklisticko-vychádzkovú cestu s informačnými tabuľami a bolo cítiť blížiace sa vyústenie k „civilizácii“.

Počas postupu sa ukazujú aj základy cestných premostení trate.

Trať už v týchto miestach slúži aj cyklistom.

..a opäť náznak premostenia trate cestou .

Tu už bola úroveň prác až vo fáze hotového zárubného múru.

Jeden z mnohých priepustov., tento o svetlosti cca 3 m.

Dôkaz o príslušnosti stavby k železničnej správe.

V teréne sa opäť otvára dolina, takže nechýba pätka mosta.

Nie je ľahké nájsť v poraste miesto na komplexnejšiu fotku.

Pätka na opačnom konci doliny je zjavne „objavená“ domácimi, keďže si na nej urobili ohnisko.

Od tohto miesta už trať - cesta pôsobí veľmi využívane a sú na nej aj infotabule.

Ozdoba tohto úseku – cca 14 m vysoký zárubný múr pôsobí ozaj majestátne.

Trať maskovaná cestou tu vyúsťuje pri záhradkách a chatkách.

Teleso pokračuje v poraste priamo a my sa odkláňame na cestu vpravo.

Dosiahnutím katastra Revúcej nás cestička kopírujúca teleso trate priviedla až k Muránskemu zhlaviu stanice Revúca. Po absolvovaní tohto asi 17 km dlhého pátrania a obdivovania nedokončených stavebných aktivít nedokončenej časti Gemerskej spojky sme sa presunul k autu a vydali sa na cestu domov.

Premostenie v katastri Revúcej..

..a z druhej strany.

Zarastené teleso trate od premostenia.

Trať sa opäť ponára medzi stromy..

..aby sa po chvíli otvorila na chotároch Revúcej.

Domáci využili základ nadjazdu a postavili krátke premostenie nesúce lokálnu komunikáciu kopírujúcu trať.

Niekoľko desiatok metrov po nízkom násype nás privádza..

..k premosteniu riečky Muránka.

Ide o železobetónovú stavbu.

Panosnímka celého mosta.

Mostovka spoľahlivo nesie lokálnu komunikáciu.

Pod mostom sa do Muránky vlieva Zdychava.

Bezpečnosť mosta ani pri pohľade späť nie je na najlepšej úrovni.

Po nízkom násype trať nekompromisne smeruje k muránskemu zhlaviu stanice Revúca.

Vľavo sa odkláňa trať na Muráň.

Priestor pre trať od Tisovca pod cestným nadjazdom je jednoznačný.

Vpravo do Muráňa, vľavo do Tisovca(?)

Jedna miestopisná..

ŽSR poctivo informuje o cestovnom poriadku..
Na rozlúčku ešte z cesty domov jedna pätka mosta pred Tisovcom., nad prameňom Šťavice. To je však už úsek Dielik – Tisovec., ten snáď niekedy v budúcnosti.Opäť som po tomto poznávacom výlete ostal v úžase nad rozsahom vykonaných prác tejto trate-netrate. Je smutné, že sa toto dielo nezaradilo medzi dokončené a v železničnej prevádzke využívané, a že všetka práca vyšla navnivoč. Práca odsúdená na zatratenie zubom času a sily prírody, avšak snáď nie aj na zabudnutie..
Ak sa vám niečo v tomto krátkom opise jednej mojej soboty pozdáva, smelo vám odporúčam navštíviť lokality gemerských spojok., stojí to za to..!
Ďakujem vám, ktorý ste si toto dočítali až do konca a lúčim sa obligátnym:
„Dovidenia niekde pri trati, priatelia..“ ..a dopĺňam.: „..či už pri trati s koľajnicami, alebo bez nich..“Predchádzajúcu časť nájdete TU:
Krátky výlet po stopách „trate – netrate“.. (prvý diel)Text: mathew
Foto: mathew, Jožo Pilko, železničné.info


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=2153