Poklepanie základného kameňa THÚ a súčasný pohľad na PPOS vo Zvolene

railtrains.sk

Dátum:  23.09.2021 8:40   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  30.06.2022 0:58

 Ako sme už spomínali v aktualite zo dňa 16. augusta 2021 vo Zvolene pri osobnej stanici vyrastie nové stredisko Technicko-hygienickej údržby (THÚ) v priestoroch doteraz používaného PPOS – Pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav.


Pred samotným podpísaním zmluvy o dielo hostia povedali niekoľko slov k projektu. Ako prvý sa k mikrofónu postavil Predseda predstavenstva ZSSK, Ing. Roman Koreň.

Na fotografii sú sprava Tomáš Kováč, hovorca ZSSK, Ing. Milan Mockovčiak, prokurista Strabag s.r.o a technický vedúci oblasti Železničné stavby Slovensko, Ing. Zuzana Češková, prokuristka Strabag s.ro. a Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen


Po Ing. Romanovi Koreňovi sa k slovu dostala primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, ktorá povedala, že je nesmierne rada, že takáto významná investícia, ktorá zlepší pracovné podmienky pre zamestnancov sa uskutoční aj vo Zvolene.

Ako posledný sa k slovu dostal Ing. Milan Mockovčiak, prokurista Strabag s.r.o a technický vedúci oblasti Železničné stavby Slovensko. ktorý povedal: „Na túto stavbu máme pomerne ostrú stavebnú lehotu, čo pre nás znamená, že budeme musieť riadne švihať. Projekt je dosť rozsiahly a predpokladám, že nejaké problémy tu budú a nebude ich málo, ale v spolupráci s kolegami z našej sesterskej spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo sme vytvorili skúsený tím stavbárov, preto verím, že v lete 2023 odovzdáme nové pracovisko THÚ do užívania.“


Predseda predstavenstva ZSSK Ing. Roman Koreň podpisuje Zmluvu o dielo (foto ZSSK).Nasledovalo slávnostné poklepanie základného kameňa stavby strediska Technicko-hygienickej údržby


Ing. Roman Koreň a po ňom aj Ing. Milan Mockovčiak odpovedajú na otázky novinárov.

V nasledujúcich fotografiách sa pozrieme na súčasný stav PPOS – Pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav


Zatiaľ prevádzkové ošetrenie sa vykonáva v jednoduchých podmienkach. O dvadsať mesiacov (pokiaľ sa nič mimoriadne nestane) sa budeme pozerať na moderné stredisko Technicko-hygienickej údržby, ktoré zodpovedá štandardom 21. storočia. Predpokladaná cena výstavby je 34 miliónov € bez DPH.Novinári mali príležitosť si pozrieť zblízka ako prebieha údržba a príprava vozňov pred jazdou. Ženy pracovali tak ako keby sme tam neboli.
Oplachovanie exteriéru vozňa
Kartáče majú niečo za sebou
Pohľad na vonkajšiu myciu linku železničných vozňov
A čo nás čaká ?

Pre vybudovanie kompletného a funkčného pracoviska THÚ vo Zvolene je potrebné realizovať výstavbu nasledovných objektov a prevádzkových súborov:

- viacúčelová hala HPOS pre prevádzkové ošetrenie vozidiel s prístavbami pre fekálnu koľaj a prevádzkovo-sociálne zariadenia,
- hala pre stabilný umývač vozidiel,
- koľajiská pre vchodovo-odchodovú skupinu, koľaje haly prevádzkového ošetrenia súprav, koľaj pre stabilný halový umývač, výťažné, objazdné a spojovacie koľaje,
- zariadenia pre HPOS, prevádzkové čistenie, stabilný halový umývač, zariadenia čistenia WC,
- posunovacie zariadenie, kompresorovňa, EPZ, nová kanalizácia pre areálovú splaškovú vodu, rozvody vody, vzduchu, diagnostika pre elektrické časti vozidiel, mobilné čerpacie stanice a skladové hospodárstvo, spevnené plochy, čistička odpadových vôd (ČOV), stanica neutralizácie odpadových vôd, odlučovač olejov a mastnôt, komunikácie a spojenie pracoviska s verejnými sieťami,
- vnútorná komunikácia, štruktúrovaná kabeláž, silnoprúdové rozvody, osvetlenie hál, vykurovanie objektov a spojenie pracoviska so železničnou sieťou


Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ vo Zvolene sú vo výške 34 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:
- Európsky fond regionálneho rozvoja: 24,2 mil. eur,
- ŠR SR: 4,3 mil. eur,
- ZSSK: 5,5 mil. eur.


Na Slovensku budú v najbližšej dobe vybudované tri moderné strediská THÚ, a to okrem Zvolena aj v Nových Zámkoch a Humennom. Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.
Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba. To všetko bude vytvorené na jednom mieste a pod jednou strechou vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, haly stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.


Vizualizácia THÚ vo Zvolene
Foto: ZSSK + vizualizácia, neoznačené Rado
Text: Rado, tlačová správa ZSSK, Strabag s.r.o


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=2281