Posvitavské vlečky v současnosti

railtrains.sk

Dátum:  02.05.2022 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  05.02.2023 10:54

 Posvitavské vlečky, oficiálně ‘‘Posvitavský vlečkový systém SŽDC‘‘ se nacházejí na nábřeží řeky Svitavy a zajišťují obsluhu místních podniků. Trať je vedena jako vlečka a je ve správě Správy železnic, s.o. Systém je zaústěn do dopravny Brno-odbočka Židenice, odkud vede spojovací kolej paralelně s tratí na brněnské hlavní nádraží v táhlém klesání, následně se na samostatném mostě přes řeku Svitavu od trati odklání a napojuje se na průběžnou kolej na nábřeží řeky. V místě napojení spojovací koleje se Posvitavské vlečky dělí na severní část vedoucí směrem do Zábrdovic a jižní část vedoucí do Komárova. (Aktualizované 26.6.2022)
Systém Posvitavských vleček začal vznikat až v 60. letech. Do té doby byly všechny zdejší vlečky zapojeny do tratě bývalé Staré Tišnovky, která byla napojena ve své jižní části do celostátní dráhy. V souvislosti s výstavbou nového nákladního průtahu Brnem přes „dolní nádraží“ však toto napojení nemohlo být zachováno.
Přistoupilo se k vybudování nového napojení vlečkového systému novou trasou od Židenic s vybudováním nového mostu přes řeku Svitavu v letech 1967-1970. Rekonstrukcí také prošlo kolejiště pobřežní dráhy, zejména výstavba předávacího kolejiště v jižní části a přestavba předávacího kolejiště pro teplárnu v severní části. V místě napojení spojovací koleje z Židenic bylo zřízeno stanoviště výpravčího.

Do systému byly po přestavbě zapojeny vlečky teplárnen, Mosilany v severní části, Šmeral, jatky, škrobárny, mrazírny, průmyslové stavby a Technopolyn v jižní části. Do spojovací koleje z Židenic byla zaústěna vlečka První brněnské strojírny. Vlečky byly obsluhovány podnikovými vlečkaři, přistavování zátěže na předávací kolejiště pak prováděly ČSD. Historii všech brněnských vleček, včetně těch Posvitavských, se podrobně věnuje web brnak.net - Posvitavský vlečkový areál


Většina vleček již byla fyzicky zrušena, případně nejsou obsluhovány. V současnosti jsou v provozu pouze poslední tři vlečky. Jsou to:
Vlečka Škrobárna reality, a.s., provozovatel PRODACH, a.s. (pouze předávací kolejiště)
LINDE Gas a.s., výrobní centrum SC3 Brno Komárov, provozovatel VA Progres s.r.o.
Vlečka Teplárny Brno, a.s. – provoz Špitálka, provozovatel BF Logistic, s.r.o.


Areál Škrobáren byl zlikvidován v roce 2007 a přestavěn na office centrum. Z vlečky se tak dodnes dochovalo pouze předávací kolejiště, do kterého je zaústěna dodnes funkční vlečka Linde Gas (dříve Technoplyn). Posun na vlečce je běžně zajišťován „Prasátkem“ 700.634. Lokomotiva byla v roce 1959 dodána původně na Jatky, poté zajišťovala posun v Škrobárně. Na spojovací koleji mezi bývalým areálem podniku a předávacím kolejištěm byla v roce 2013 zbudována plechová remíza. Podnik LINDE Gas odebírá po železnici oxid uhličitý v kotlových vozech, jehož dodávky však byly od léta 2021 do března 2022 pozastaveny. Druhou komoditou je karbid vápníku odebíraný v krytých vozech ze švédské chemičky ve městě Stockviksverkens. Ten se na vlečku po železnici dovážel zhruba do roku 2010, na začátku roku 2021 byla tato přeprava opět obnovena. Při normálním stavu je provoz pravidelný, obsluha se provádí jednou až dvakrát týdně.

Druhým podnikem s funkční vlečkou jsou Teplárny Brno, a.s. – provoz Špitálka. Vlečka se nachází v severní části systému s dodnes dochovaným rozsáhlým předávacím kolejištěm. To pochází z dob, kdy bylo k vytápění využíváno uhlí. Po velkém požáru v roce 1975 teplárna využívá vytápění plynem. Podnik po železnici odebírá provozní chemikálie, kyselinu chlorovodíkovou a hydroxid sodný v kotlových vozech. Obsluha vlečky se uskutečňuje pouze několikrát do roka, zvláště v zimních měsících. Od října 2021 si podnik nechává přistavovat na vlečku obě komodity zároveň, čímž se již tak nízká četnost obsluh ještě více snížila. O posun na vlečce se stará „Rosnička“ 710.796, která byla dodána do areálu teplárny v roce 1967 z výrobního podniku SMZ Dubnica nad Váhom pod výrobním číslem 0529 a slouží zde dodnes.
Do Posvitavského vlečkového systému je dosud zapojena vlečka bývalé Mosilany nacházející se v nejsevernější části systému. Již od začátku 90. let je však bez obsluhy a původní areál je dnes fyzicky rozdělen mezi několik firem, které železniční dopravu nevyužívají. Poslení dodnes existující vlečka napojuje podnik Šmeral, který není obsluhován od roku 2016, kdy byla uzavřena zdejší slévárna a železniční doprava již nebyla dále využívána.. V areálu podniku však celou dobu bylo odstaveno „Prasátko“ 701.733, které chátralo pod širým nebem. To bylo vyrobeno v ČKD Praha a dodáno do podniku v roce 1961 pod výrobním číslem 5397. V lednu 2021 byl na internetu zveřejněn inzerát s nabídkou prodeje. Lokomotiva areál opustila až 7. června 2022, kdy ji z areálu převezla lokomotiva 740.545 k novému majiteli, firmě Hattrick-transport s.r.o. Ta počítá se zprovozněním lokomotivy a nasazením do provozu.
(Aktualizované 26.6.2022)

Přistavování zátěže na Posvitavské vlečky zajišťuje dopravce ČD Cargo. Obsluha je zavedena podle potřeby v pondělí, středu a pátek. Obsluhu dříve obstarávala jakákoliv lokomotiva řady 731, 742 či dokonce 750 zrovna sloužící na nádraží v Maloměřicích. V od poloviny roku 2020 však nastala změna. Z úsporných důvodů začala být na obsluhu vleček nasazena dvounápravová lokomotiva řady 708, která na malé množství přistavovaných vozů plně stačila. S příchodem grafikonu 2022 nastává opět změna a zátěž opět přistavuje vždy aktuálně sloužící lokomotiva z Maloměřic. V březnu 2022 došlo ke změně v rámci obsluhy vlečky LINDE Gas, kdy přistavení vozů do areálu podniku obstarává rovnou lokomotiva ČDC bez asistence Prasátka 700.634. Není však známo, zda-li je tato provozní změna dočasná či trvalá.
Následující fotografie byly pořízeny během let 2020 a 2021.


Dne 18. 5. 2020 provedlo „Prasátko“ 700.634 přistavení plného vozu na vlečku LINDE Gas a prázdný vůz následně odvezlo k předání ČD Cargo.

Pro prázdný vůz si na místo předání přijíždí lokomotiva 742.430 přes rušný železniční přejezd na Hladíkové ulici. Ten je zajímavý svým přejezdovým výstražným zařízením s krakorcem nad silniční komunikací.

Lokomotiva 742.430 přebírá prázdný vůz od „Prasátka“ 700.634. Po vyřízení nezbytných formalit jej odveze do Brna-Maloměřic.

O týden dříve, 11. 5. 2020, byla zachycena lokomotiva 742.440 na mostě přes řeku Svitavu. V ten den odvezla z vlečky LINDE Gas dva prázdné vozy.

Dne 8. 6. 2020 se o odvoz prázdných vozů postaral „Favorit“ 731.022. Zachycen byl při přejezdu mostu přes řeku Svitavu. V pozadí je patrné napojení spojovací koleje na pobřežní dráhu.

Ráno dne 15. 3. 2021 opouští „Prasátko“ 700.634 remízu a připravuje se na provedení posunu.

„Prasátko“ 700.634 provádí posun z vlečkové koleje podniku LINDE Gas s prázdným vozem pro převoz kapalného oxidu uhličitého k předání dopravci ČD Cargo.

Pro prázdný vůz si přijela lokomotiva 708.006. Předání vozů mezi vlečkařem a ČD Cargo probíhá obvykle za přejezdem přes ulici Tržní pod mostem nákladního průtahu.

Dne 19. 3. 2021 zaskočila Brno nečekaná sněhová nadílka. „Prasátko“ 700.634 odváží přes dochované předávací kolejiště Škrobárny dva vozy k předání dopravci ČD Cargo. Kromě kotlového vozu na oxid uhličitý je to i krytý vůz Habillins pro přepravu karbidu vápníku ze Švédska.

Dne 20. 10. 2021 byl vlečkaři doručen krytý vůz se zásilkou karbidu vápníku ze Švédska. Prasátko 700.634 jej odváží do areálu podniku. Jelikož byly v této době pozastaveny dodávky kapalného oxidu uhličitého v kotlových vozech, probíhal posun na Posvitavské vlečce velmi zřídka.

Do Posvitavské vlečky je dosud napojena vlečka podniku Šmeral Brno. Přes bránu bylo dne 8. 6. 2020 zachyceno zdejší „Prasátko“ 701.733. Po zrušení zdejší slévárny v roce 2016 stálo odstavené bez užitku pod širým nebem.
Dne 7. 6. 2022 byl zachycen převoz "prasátka" 701.733 ze své domovské vlečky Šmeral Brno k novému majiteli. Tím se stala společnost Hattrick-transport s.r.o., která počítá se zprovozněním lokomotivy. Přepravy se zhostila lokomotiva 740.575 dopravce Železnice Peštál. (Aktualizované 26.6.2022)


Ráno dne 30. 11. 2020 je v areálu Teplárny Brno, provoz Špitálka připravena k posunu „Rosnička“ 710.796 s prázdným kotlovým vozem z areálu podniku k předání dopravci ČD Cargo. V areálu teplárny jsou odstaveny rovněž historické nákladní vozy, historická cisterna spolku KPKV a krytý vůz Taes, přičemž posun je vždy prováděn společně s nimi. Odpadá tak nutnost manipulace s vozy uvnitř areálu.

U výjezdu z areálu podniku se nachází přejezd přes ulici Špitálka s dosud funkčním přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu VUD, která je unikátní absencí pozitivního světla. PZZ spouští posunovač na skříni vedle přejezdu.

„Rosnička“ 710.796 předává lokomotivě 708.006 prázdný kotlový vůz a následně odjíždí zpět do areálu teplárny. Ve voze byly přivezeny provozní chemikálie, v tomto případě kyselina chlorovodíková z polské chemičky Brzeg Dolny.

Lokomotiva 708.006 následně odváží prázdný vůz po mostě přes řeku Svitavu do Maloměřic.

Dne 26.3.2021 byla zachycena „Rosnička“ 710.796 při předávání prázdného vozu z vlečky teplárny dopravci ČD Cargo s lokomotivou 708.006 v pozadí. V tomto případě byl ve voze dopraven hydroxid sodný pro úpravu vody z maďarské chemičky ve městě Sajószentpéter.

S Posvitavskými vlečkami se rozloučíme snímkem parní lokomotivy „Rusalka“ 213.901 spolku KPKV Brno. Ten pořádá pravidelně festival na pobřežní dráze s názvem „Svitava pod parou“. Z důvodu pandemie koronaviru byla akce dne 27. 6. 2021 pojata v poněkud komornějším duchu.Autor: Petr Jetelina


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=2314