Nedožité „stodesáté“ narozeniny

railtrains.sk

Dátum:  28.05.2010 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  13.08.2022 16:25

 Dne 2. 6. 2010 si někteří z nás připomenou 110 let od okamžiku, kdy byl zahájen provoz na sotva 16 km dlouhé trati, původně zvané Místní dráha Mutěnice – Kyjov. Její výstavbu umožnilo předchozí budování tratí českomoravské transverzálky a jejího moravského úseku z Brna do Vlárského průsmyku a pozdější otevření Místní dráhy Zaječí – Čejč – Hodonín. V úrodném kraji, v příznivém terénu, daným širokým a rovinatým údolím říčky Kyjovky, se za necelý rok postavila nová železnice.
Idyla lokálkových časů, domácí vůz 810.640 v Dubňanech míjí 1. 6. 1990 lokomotivu T 466.0064 na uhelném vlaku do Hodonína.

Jejím účelem byla přeprava lignitu, drobného zboží a zajištění přísunu materiálu pro zdejší sklárny v Dubňanech a Kyjově. Provoz v podobě čtyř páru smíšených vlaků zajišťovala Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB), trať ale patřila Brněnské společnosti místních drah (BLEG). Místní dráha měla i své místní nádraží v Kyjově, ale již od léta 1923 bylo zdejší kolejiště přestavěno a ještě soukromá lokálka končila u nádraží tehdejších ČSD, na trati Brno – Trenčianska Teplá. V roce 1930 byla trať zestátněna.
Nebývalý rozvoj zažila trať po druhé světové válce, kdy se mohutně rozvinula těžba lignitu v Dubňanské pánvi a jeho přeprava do nově vybudované Elektrárny Hodonín. Za tímto účelem byla v roce 1964 vybudována i Mutěnická spojka, umožňující plynulé jízdy uhelných vlaků z Dubňan do Hodonína. Do dubňanské stanice, jakéhosi srdce lokálky, bylo zaústěno několik vleček a to i v délce několika kilometrů. Kromě toho byly ještě starší vlečky v Dubňanech na sklárnu, ve Svatobořicích do dnešního Elektrosvitu a počátkem 50. let se postavila důležitá vlečka kyjovské Šroubárny.Osobní doprava se odčlenila v roce 1946, kdy zde začal motorový provoz na vlacích Kyjov – Mutěnice, s případným pokračováním do Hodonína. Kromě ucelených vlaků s lignitem zde byla čilá místní nákladní doprava, která měla díky okolním podnikům a početným vlečkám o práci vystaráno.
V roce 1965 odešla parní trakce z místní nákladní dopravy, počátkem 70. let dosluhovaly výkonné „štokry“ řady 556.0 na uhelných vlacích. Tuto vozbu pokrývalo hodonínské depo, jinak zde byly doma lokomotivy a vozy z kyjovské strojové stanice, za tímto účelem zřízené. Za léta provozu zde sloužily parní lokomotivy řad 310.1, 354.0, 421.0, 422.0 a 433.0, vystřídané motorovými lokomotivami řad T 444.02, T 444.1, T 435.0 a T 466.2. Lignit vozívaly stroje řad 556.0, T 478.2 a nakonec T 466.0. Osobní dopravu pokrývaly motorové vozy řad M 140.3, M 131.1, M 240.0 a nakonec klasicky M 152.0, dnešní 810.
Poměrně intenzívní dopravou žila trať až do počátku 90. let, kdy s útlumovým programem pozavíraly zdejší doly, vlečky osiřely a po čase zmizely. Místní nákladní doprava postupně klesala, natolik, že se z Mn vlaků Kyjov – Hodonín staly průběžné nákladní vlaky. Ty se odsud odklonily v prosinci 2002 a zůstala zde pouze doprava osobní.
Tato si prožila období přímých vlaků do Hodonína, v půli 90. let dokonce mimo Mutěnice po tamní úvraťové spojce. Ale pro souběh se silnicí, lépe obsluhující přilehlé obce a po těžkých úsporných krocích ČD se zde v roce 1997 zastavila víkendová doprava, od května 1998 jezdilo všech sedm párů pouze v původní relaci Kyjov – Mutěnice a zpět. Počátkem roku 2004 Rada Jihomoravského kraje rozhodla, že od GVD 2004/2005 již neobjedná zdejší osobní vlaky a tak 10. 12. 2004 trať svým cestujícím posloužila naposledy. Tento moment naznačil další vývoj, když se pro dobře situovanou a poměrně slušně postavenou lokálku nenašlo další využití. V létě 2007 začalo správní řízení, vedoucí ke zrušení a to vyvrcholilo nabytím právní moci o zrušení dráhy mezi mutěnickým trianglem a vlečkou do kyjovské Šroubárny ke dni 30. 4. 2009.
Nyní trať čeká snesení svršku a následné vybudování cyklostezky, o niž usiluje o.p.s. Mutěnka. Ta povede po bývalém budoucím drážním tělese a snad i okolo zachovaných staničních budov v Dubňanech a Svatobořicích, které jsou obývány a měly by být nabídnuty k odprodeji. Doufejme, že za rozumnou cenu – jinak by opuštěné a zchátralé budovy šly stejně k tíži majitele dráhy, jako tomu bylo v nedalekých Ždánicích.Lepší časy této lokálky si připomeňme malým průřezem snímků, pořízených v posledních dvou dekádách – jedná se o čistě provozní záležitosti, žádné zvláštní jízdy atd.Poněkud krátký vlak Pn 64887 do Hodonína čeká na odjezd z Dubňan, v čele přípřež lokomotiv T 466.0064 + T 466.0271„Hektor“ T 435.0083 projíždí v horkém létě 1990 mezi Dubňany a Svatobořicemi s Mn 84822 do Kyjova.Ztichlou zimní krajinou u Dubňan v únoru 1991 projíždí vlak Mn 84821 s lokomotivou T 435.0067.Stabilní vozidlo dráhy, vůz 810.640, odjíždí 13. 7. 1991 z dopravny Svatobořice do Kyjova.Stroj T 435.0083 s jediným vozem se blíží od Kyjova ke Svatobořicím v červenci 1991.Naleštěný „hektor“ T 435.0096 postává 13. 9. 1991 před remízou strojové stanice Kyjov.Vůz 810.476 zahajoval v roce 1982 éru svojí řady na této trati. V roce 1991 míjí vjezdové návěstidlo žst. Dubňany.Pravidelná setkání hodonínských a kyjovských lokomotiv v Dubňanech v lednu 1992 – v pozadí T 466.0271 na uhelném vlaku do Hodonína a v popředí T 435.0096, která provedla obsluhu vlečky Horní huť.Nová generace motorových lokomotiv ve starém balení – T 466.2345 zahajuje v červnu 1992 další kapitolu v historii. Ráno 2. 6. 1992 postává v Dubňanech, v pozadí bývalá násypka a koncová stanice lanové dráhy z Dolu Ivanka.Retro – opravený a do původního vzhledu uvedený motorový vůz M 240.0083 sloužil v letech 1992 – 1995 na této trati jako častý záskok. Dne 11. 9. 1992 vyčkává v Mutěnicích.Dlouholeté vozidlo lokálky, lokomotiva T 466.2345 (742.345), po opravě a novém laku čeká v září 1992 na odjezd z Kyjova do Mutěnic.Jeden z posledních ucelených uhelných vlaků odjíždí 29. 4. 1994 z Dubňan, veden lokomotivou 735.271, podél mokřin u Jarohněvického rybníka.Vrchol uhelné vozby – lokomotiva 735.096 stahuje ložené vozy z Dolu 1. Máj II do Dubňan na jaře 1994.Bez komentáře – vše je na tabuli.Malá nostalgie, u lesních remízků mezi Svatobořicemi a Dubňany, projíždí na konci dubna 1994 muzejní kandidát M 240.0083.V lese mezi Dubňany a Mutěnicemi projíždí dopoledne 29. 4. 1994 motorový krasavec M 240.0083.Těžký stroj 771.183 vyjíždí 28. 3. 1996 obsloužit vlečky v Kyjově, napojené do širé trati.Poslední den tříleté kapitoly intenzívní osobní dopravy, kterou zajišťovala dvojice motorových vozů, 22. 5. 1998, se v Dubňanech naposled křižovaly motoráky 810.663 a 810.640.Klasická podoba křižování v Mutěnicích dne 12. 5. 2004 – zcela vlevo kyjovský vůz 810.384, vedle se setkává dvojice hodonínských vozů téže řady a v pozadí dokonce přestavěný původní prototyp M 151.0001, tehdy již měřicí drezína M 1-1Poslední podoba pravidelných osobních vlaků, tvořených vozem 810.157, projíždějícím 10. 11. 2004 kolem Svatobořic. Do zastavení osobní dopravy zbýval již jen měsíc.A přišel den poslední. Posilu a důstojné obsazení zajistil tehdy břeclavský „hurvínek“ M 131.1463 s turnusovým vozem 810.157. Svatobořice, 10. 12. 2004
.


Pokud se chcete o nedávno zrušené lokálce dovědět více, klikněte na níže uvedené odkazy www stránek, jejichž autoři se mutěnicko-kyjovské dráze i jejím vlečkám docela dost věnovali.

>>odkaz (http)<< - (www)naskyjov.estraknky.cz/clanky257-kyjov-mutenice

>>odkaz (http)<<, sekce "další železnice" - (www)ratisovka.com ,sekce "ďalší železnice"Autor textu a foto: Leoš
Sprc :

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=265