Na Škaredou středu rozhodně nebylo škaredě

railtrains.sk

Dátum:  27.06.2011 0:00   |   Rubrika:  Na voľné chvíle ...   |   Vytlačené:  06.06.2020 22:20

 Tímto krátkým příspěvkem se ještě vraťme k fotografickým aktivitám, které se odehrávaly letos koncem dubna na Slovensku. Součet pokročilého jarního data, množství čerstvé zeleně, vědomí blížících se redukcí v nabídce ZSSK, dobré počasí a volno znamenalo ve středu 20. 4. 2011 jediné – krátký, ale systematicky promyšlený rodinný výlet do okolí Trenčína. A právě na tento předvelikonoční týden připadl den, podle biblických událostí nazvaném v katolickém kalendáři jako Škaredá středa.

První zastavení se konalo v malebném údolí řeky Vláry a to mezi poslední slovenskou stanicí Horné Srnie, přechodovým Vlárským průsmykem a odbočnou Bylnicí. Hlavním motivem bylo samozřejmě podchycení služby motorových vozů řady 811 ZSSK z VP Trenčianska Teplá, které nejenže pokrývají všechny mezistátní osobní vlaky, ale v té době se trasy některých z nich protahují až do Bylnice. Výjimku samozřejmě tvoří nedělní posilový pár Os 3861/3860, kde slouží řada 754 ČD, DKV Brno a ostře sledované „čtyřky“ zajíždějí až do Trenčína. To jsou dnes také jediné vlaky osobní dopravy, které mezi Hor. Srním a Vlárským průsmykem jezdí.
Dvojice motoráků nejnižších čísel svojí řady – 811.002 + 811.001 míří na odpoledním MOs 3856 od Horného Srnia k moravské hranici.Pohled na dvojici 811.001 + 811.002 z opačné strany, už nedaleko předvěsti žst. Vlárský průsmyk. Tam „Andrejka“, původně však „Danka“ 811.001 svoji cestu skončí a jako MOs 3857 pojede záhy zpět.Příjezd samotného vozu 811.002 do zastávky Svatý Štěpán.A jeho odjezd do sousední a cílové Bylnice, pod dohledem matadora Emila Bajzy z téže zastávky.Klasický pohled na bylnické nádraží je už v tuto chvíli pohledem historickým, ač si to nikdo z nás asi nepřál…„Dvojka“ míjí jako MOs 3863 charakteristickou předvěst stanice Vlárský průsmyk cestou do Tr. Teplé.Ještě jeden pohled na slovenský motoráček 811.002 v údolí Vláry.


Protože se „změny“ k 1. 5. 2011 netýkaly jen uvedeného příhraničního úseku Horné Srnie – Vlárský průsmyk, kde zbyl jen pár Os 3861/3860, vypravovaný v poslední den pracovního volna před pracovním dnem a to ještě mimo prázdniny a Vánoce, pokračovala cesta dál k údolí Váhu. Tam byl druhý cíl malého výletu. Ještě v ten okamžik hrozilo (ale hrozba nadále ani zdaleka nepominula), že slovenský unikát, elektrizovaná úzkorozchodná trať Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice, neskončí kvůli technickému stavu vozidel či infrastruktury, což v nedávné minulosti reálně hrozilo, ale na „ekonomiku“. Ano, podle posledních oficiálních informací a zveřejněných jízdních řádů ŽSR se i zde 30. 4. 2011 měla zastavit veškerá doprava. Pomiňme teď raději kalkulace, spekulace a všechny možné úvahy nad možnými cestami TREŽky v budoucnosti. Podívejme se na několik odpoledním sluníčkem prozářených obrázků z posledního vlaku EMOs 3418, který výchozí Trenčianskou Teplou opouští už v 16:45 – i tento časový údaj o mnohém vypovídá.
Klasický obrázek z ulic Tr. Teplé s kopečky a zdejším kostelem. V hlavní roli elektrický motorový vůz 411.902 ZSSK, podle instalace tukového mazání okolků řečený „Delimonka“. Autor nijak nezastírá, že jej přítomnost takto barevně pojatého vozidla velmi potěšila.
„Delimonka“ brzdí u zastávky Trenčianska Teplá-obec, v jejíž těsné blízkosti se nachází hostinec „U zlatého jelena“.Vůz 411.902 opustil zástavbu Trenčianske Teplé a míří ke Kaňové. Jak při pohledu na rozestavěné rodinné domky pravil odborník – a kde je ochranné pásmo dráhy ?Cestou do bývalé výhybny a dnešní zastávky Kaňová k Tr. Teplicím.Krásně čerstvá a svěžestí zářící jarní zeleň dělá dokonalé pozadí pro velmi vkusně nalakovaný vůz 411.902 ZSSK kousek před Trenčianskými Teplicemi.Série několika málo obrázků chtěla ukázat jedny z právě mizejících věcí v síti ŽSR resp. ZSSK. Těžko říci, zda byl provoz těchto vlaků tak prodělečný a jak se na tom projevily předchozí redukce – podstatné omezení nabídky, která sebou zákonitě nese i menší poptávku. Pak se roztáčí nebezpečná spirála. Vztah ZSSK k vedení příhraničních vlaků je také značně „specifický“ a platí bez rozdílu na všechny strany. Výjimkou budiž přechody do Rakouska, které jsou ale pokryty náležitostmi ÖBB a jimi také hrazeny. Takto by asi vstup do Evropy a Schengenského prostoru vypadat neměl – pokud si ovšem manažeři národního dopravce nemyslí, že Slovensko je ostrovní země a proto není třeba funkčních železničních přechodů.


Autor textu a foto : lajosTento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=527