Fotografia na nedeľu... Keď sa na trati blýska...

railtrains.sk

Dátum:  03.07.2011 0:00   |   Rubrika:  Fotografia na nedeľu   |   Vytlačené:  26.01.2020 18:37

 Niekedy stačí naozaj len málo, aby sa rušeň oživil, zvýraznil či skrášlil. U súčasných náterov, ktoré sú na vozidlá spoločnosti ZSSK postupne dosadzované, by sa dalo toho popísať či navrhnúť veľa, žiaľ, uniformu si nikto nevyberie, musí ju nosiť takú, akú ju schválili a nariadili nosiť. Ale nechajme to tak a pozrime sa na to, ako napríklad taký blesk dokáže zmeniť aj tak pekný a populárny rušeň, akým je okuliarnik ...Poznáte ich veľmi dobre, „bleskové okuliarniky“. Tento doplnok začali nosiť ako prvé brnenské rušne a postupne sa rozšírili aj do iných rušňových dep. Občas sa museli zo skrine rušňa odstrániť, nakoľko sa nejaký ostražitý úradník na to nemohol z kancelárie pozerať a neuvedomil si, že takýto stroj jazdil vždy vzorne udržovaný, robiac dobré meno nielen domovskému depu, ale aj železničnej spoločnosti, v ktorej pôsobil. Boli vždy na nich zanechané stopy lásky rušňovodičov k ich turnusovému vozidlu, pot na čelách a radosť z vylešteného, nápaditého rušňa. Takže nech sa páči, niekoľko z nich pre potešenie, či zbierku prinášame...
754.023 miesto : Brno hlavní nádraží750.276 miesto : Uherský Brod753.367 miesto : depo Česká Lípa750.225 miesto : Hrušovany nad Jeviškovkou750.314 miesto : depo Plzeň754.029 miesto : depo Plzeň
754.018 miesto : Brno hlavní nádraží754.049 miesto : Brno hlavní nádraží754.037 miesto : Brno hlavní nádraží750.300 miesto : Zvolen osobná stanica750.300 miesto : depo Zvolen754.054 miesto : stanica Žilina754.055 miesto : Banská Bystrica754.055 miesto : Varín750.183 miesto : Nitra754.012 miesto : Horné Srnie


Text a foto : PaloTento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=564