Dokonale utajené a dokonalé promočené jubileum Holíčandy

railtrains.sk

Dátum:  20.06.2011 0:00   |   Rubrika:  Na voľné chvíle ...   |   Vytlačené:  02.06.2020 20:42

 Na sobotu 28. 5. 2011 připadly nejen mnohé oslavy Mezinárodního dne dětí, kdy se konala řada doprovodných akcí, ale u této příležitosti i oslavy 120. výročí dostavby mezistátní spojnice Hodonín – Holíč nad Moravou. O samotné trati jsme již dříve referovali v seriálu o zastaveních na čs. železničních přechodech. Jejím prvotním základem byla tabáková lokálka v Hodoníně, zprovozněná v lednu 1889. Dva roky nato se postavil zbylý kratičký moravský úsek po zemskou hranici a pak druhá polovina lužním lesem do Holíče. Tam se již budovala odbočka z Devínské Nové Vsi do Skalice, otevřená na podzim 1891. Ale již 18. 6. (podle jiných zdrojů už 6. 6. 1891) začala provoz železnice z Hodonína.


Během dalších let měnila svoji podobu, hlavně na moravské straně, kde se vybudovalo nové přemostění zregulované a přeložené Moravy, podvakrát se překládal vjezdový oblouk do hodonínské stanice, čímž se nepatrně zvětšovala délka trati. Zrušila se původní odjezdová kolej před hodonínskou výpravní budovou i samotná podoba zdejšího nádraží. O své se postarala jak elektrizace hodonínského uzlu (1984), tak i elektrizace jubilující trati (1987). V původní ose není ani přemostění Moravy, které obchází původní most, zničený při přechodu fronty. Posunula se i linie hraniční čáry – zkrátka na sotva 6 km dlouhou trať připadlo změn více, než na mnohé jiné.Hlavním tahákem oslav byly jízdy tří párů mimořádných osobních vlaků s parní lokomotivou 331.037. Ta projíždí přes Hodonín-zastávku do centra Hodonína.
Poslední léta však znamenala ústup ze slávy – pravidelná průběžná nákladní doprava zde skončila v roce 1990, poslední osobní vlaky tudy dojezdily v prosinci 2004 a zakrátko utichly i jízdy vlečkových vlaků v Hodoníně do dřevozpracujícího podniku Lignum. Koleje „tabáčky“ se přestaly pojíždět již mnohem dříve. Trať se tak opakovaně použila pro vedení odklonových vlaků a dnes tudy jezdí alespoň slovenské motorové jednotky řady 813/913 dozbrojovat naftu do hodonínského depa.Proč utajené oslavy ? Příprava takové akce je náročná na čas a pokud je spolufinancována z eurofondů, pak to platí trojnásob. Pokud se k tomu připočte jednání mezi řadou institucí na obou březích Moravy a dnes již několika železničních podniků, je z toho patrné, že schválení akce a její inzerce připadne na poslední chvíli. To byl i tento případ – nicméně v samotném regionu se to podařilo zveřejnit dostatčně, čehož byly plné vlakové soupravy i navzdory neutuchajícímu dešti a tmavé obloze jasným dokladem. A nyní již hlavně obrazem, jak to v deštěm promočenou květnovou sobotu vypadalo:
Zatímco černou parní lokomotivu nablyštěla a patřičně tak zvýraznila dešťová voda, pak formálně nezbytný doprovod v podobě požárního vlaku s lokomotivou T 679.019 zářil sám o sobě. Před přejezdem na holíčské sportovní letiště byl zachycen při druhém návratu z Hodonína.
Přes přejezd za hodonínskou zastávkou k Nesytu se jelo opatrně – přece jen zde už vlak není takovým zvykem.Motorová legenda ČSD v podobě bratislavského stroje T 679.019 projíždí kolem opuštěného peronu Hodonína-zastávky.Nezbytný místopisný záběr, dokumentující vzácnou návštěvu „pomeranče“ v Hodoníně.Poslední návrat „Uhranky“ na Moravu – za Hodonínem právě najíždí na pohraniční most a míjí obnovenou tabulku se státním znakem ČR.Parní vlak v zajetí ocelové konstrukce mostu přes Moravu – v pozadí je nosná konstrukce parovodního potrubí, napájející holíčská sídliště.Nájezd na slovenský břeh a cesta Holíčským státním lesem zpět domů.Méně obvyklý pohled na moravní most z čela prozrazuje jak rozdílný průběh nivelety trati, tak i její nerovné vedení – v podstatě se objíždí někdejší přemostění a pozdějí poválečné provizorium.„Pomeranč“ vystoupal na most a je vidět celý...Ještě jeden pohled při cestě potmavlým lesem k Holíči.A je po oslavách – konvoj se spojil a historická vozidla jsou připravena k cestě do domovského depa Bratislava-východ.Oslavy pominou, trať zase v očích veřejnosti osiří, ale pamětní deska ji bude pořád připomínat !Autor textu a foto : lajos


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=574