Push Pull skúšobne cez zastávku Bratislava Vinohrady

railtrains.sk

Dátum:  24.08.2011 20:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  29.05.2020 21:37

 Aj napriek tomu, že jednotka 951 už jazdí v prevádzke s cestujúcou verejnosťou, uskutočnila sa 24.08.2011 ďalšia zo skúšobných jázd. Tentokrát bola na programe toľko krát diskutovaná zastávka Bratislava Vinohrady. Medzi laickou, ale aj odbornou verejnosťou kolujú rôzne „zaručené a overené“ fámy. Počas predošlých skúšobných jázd nemohla jednotka z Hlavnej stanice do Vajnor po prvej traťovej koľaji z dôvodu prístrešku na zastávke.
A tak na boli vykonané požadované zmeny aby prístrešok vyhovoval priechodnému prierezu 1-SM. Boli tu skrátené konzoly, na ktorých je uchytená strešná krytina a bola posunutá informačná tabula o odchode vlakov tak, aby bola tiež mimo priechodný prierez 1-SM. Týmto zároveň boli odstránené aj problémy s prepravou prekročenej nakladacej miery, ktoré spôsobovali, že niektoré vlaky kategórie Nex mohli ísť v smere Vajnory po odbočku Močiar len po druhej traťovej koľaji. Ako bolo už spomenuté v obrazových aktualitách, zúčastnil sa tejto skúšobnej jazdy aj generálny riaditeľ Železničnej Spoločnosti Slovensko pán Mrg.Pavel Kravec, ktorý príchod jednotky očakával na zastávke a osobne sa aj presvedčil o vzdialenosti hrany nástupišťa od nástupných dverí na jednotke.Pri oboch skúšobných jazdách bol prítomný aj Ing. Jiři Kubáček Csc generálny riaditeľ Sekcie železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy SR. O tom, že nástup a výstup do a z jednotky vyžaduje menšie akrobatické schopnosti nieje pochýb. Asi najmarkantnejšie je to pri druhej traťovej koľaji Bratislava Vajnory - Bratislava hlavná stanica. Fotografie hovoria sami za seba.
Jednotka pri prvej jazde z Nových Zámkov Bratislavy počas prechodu cez zastávku Vinohrady ako I.Nsl.4608. Pri tejto jazde ešte nezastavovala a nebola obsadená.I.Nsl.4607 vchádza na zastávku Bratislava Vinohrady očakávaný generálnym riaditeľom Železničnej Spoločnosti Slovensko Mgr.Kravcom a bývalým generálnym riaditeľom Železničnej Spoločnosti Slovensko Ing.ChúpekomKrátko pred zastavením jednotky , to ešte " Vinohrady "zívali" prázdnotou...Po zastavení sa z jednotky "vyhrnulo " podľa môjho odhadu asi 30 ľudí.Premeriavanie výšky od nástupištnej hrany po nástupné dvere na jednotke, pri tomto premeriavaní bol prítomný aj Mrg.KravecPodľa všetkého zo strechou nástupišťa pri prvej traťovej koľaji už nieje problém, strecha nástupišťa bola posunutá.Ani tu by nemal byť problém...Avšak tu je dobre vidieť, v akej výške sa nachádzajú nástupné dvere do jednotky...Prístrešok pri druhej traťovej koľaji ostal v pôvodnej podobe, tu neboli vykonané žiadne úpravy......avšak pri prvej traťovej koľaji je dobre vidieť, že nosné konzoly boli skrátené a strešná krytina bola posunutá smerom do stredu prístrešku


Na týchto fotografiách je to vidieť najlepšie, koniec konzoly bol natretý asi základnou farbou a boli vymenené úchytky, ktoré pridržiavajú strešnú krytinu.Jednotka pokračovala ďalej do železničnej stanice Bratislava Vajnory, odkiaľ sa druhou traťovou koľajou vracala späť smerom na hlavnú stanicu, na tejto fotografii už vchádza na zastávku Vinohrady.
No, toto hovorí asi za všetko, tá vzdialenosť je naozaj priveľká !Premeriavanie vzdialenosti, nameraná hodnota bola približne 80 cm !!!!Všetko musí byť riadne zdokumentové !Pohľad na jednotku 951.001 počas pobytu na zastávke Bratislava Vinohrady.Aj pre dospelého chlapa je táto vzdialenosť dosť veľká a nastupovanie by bolo dosť obtiažne.Po odchode zo zastávky Vinohrady, smer Bratislava Hlavná stanica.Jednotka počas návratu do Nových Zámkov v železničnej stanici Šaľa.Autor textu a foto : BoccoTento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=626