Hercules oslavuje 10 rokov!

railtrains.sk

Dátum:  09.01.2012 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  30.05.2020 14:07

 Presne tak, začiatkom januára 2002 bol prvý krát verejnosti predstavený rušeň spoločnosti SIEMENS z rodiny EURORUNNER. Napriek tomu , že lokomotíva Hercules , alebo Eurorunner , alebo ak chcete tak ER20 bude mať začiatkom januára, konkrétne 10.januára.2012 okrúhle desiate výročie od prvej oficiálnej prezentácie , stále patrí v Európe medzi najmodernejšie stroje nezávislej trakcie.
Impulzom pre výrobu týchto lokomotív bola potreba rakúskeho štátneho dopravcu OBB , ktorý so svojim zastaraným vozovým parkom motorových rušňov /od roku výroby 1958 až do roku 1977/, vykonával vozbu viac ako 12% z celkových lokomotívnych výkonov OBB.OBB potrebovali do svojho vozového parku motorový rušeň ktorý by spĺňal na vtedajšiu dobu neuveriteľné nároky na výkon , spotrebu ,rýchlosť, spoľahlivosť a komfort obsluhy.Preto v roku 1998 zadali OBB spoločnosti SIEMENS zákazku na 100 ks motorových stredne ťažkých lokomotív s výkonom okolo 2000kW. Súčasťou objednávky bola aj opcia na ďalších 50 kusov Herculesov 2016 , ktorá sa však už nezrealizovala. V tom čase to bol dosť riskantný a odvážny krok , keďže v Európe rušeň s podobnými parametrami a vlastnosťami nebol vyrobený. Kúpna cena za jeden kus rušňa 2016 činila 1.560.000,-EUR.Úplne prvý Hercules 2016.001 ešte so starým logom OBB stojí pripravený na odchod v stanici Wien Sudbahnhof s osobným vlakom do Laa an der T. Na snímke zo dňa 6.7.2003 je v ľavej časti vidieť budovu Rakúskej pošty , ktorá musela v roku 2009 ustúpiť výstavbe novej Viedenskej hlavnej stanice. Zaujímavosťou je tiež vtedajšie nasadenie herculesa s dvojposchodovou netrakčnou jednotkou prezývanou Wiesel. Dnes je možné takúto kombináciu vidieť len sporadicky.
Snímok do starého depa Wien Sudbahnhof zo dňa 29.9.2003 naznačuje , že Herculesy ešte v prevádzke na OBB nedominovali. Vo Viedenskom uzle hrali v tom čase prím rušne 2143 ako aj motorové vozne 5047.Motorový vozeň z fotografie už v tomto nátere nestretnete , lebo v roku 2011 bol ako jeden zo siedmich „motorákov“ odpredaný spoločnosti GYSEV.Z toho istého dňa pochádza snímka keď je Hercules vo Viedenskom depe“ obkľúčený“ rušňami 2143 a 2050. S radou 2050 sa už v bežnej prevádzke na OBB nestretnete.Z 3.5.2004 pochádza snímok , keď vchádza v čele osobného vlaku do stanice Wien Sudbahnhof popri depe elektrických lokomotív.Z roku 2005 pochádza snímka zo stanice St. Valentín , kde prišlo k stretnutiu Herculesa a „vrtulníka“2043.24 v nostalgickom nátere.


Oficiálne predstavenie prvého Herculesa sa odohral dňa 10.januára 2002 v Mníchove. Na tomto Rolloute sa však nepredstavil Hercules s inventárnym číslom 001 ako by sme čakali , ale druhý v poradí s inventárnym číslom 2016.002. Dôvodom bolo , že Hercules 2016.001 sa v čase oficiálnej prezentácie v Mníchove podroboval prvým náročným testom a skúšobným jazdám v skúšobnom centre Wegberg-Wildenrath.Všetky rušne EURORUNNER boli kompletované v dielňach SIEMENS Mníchov , okrem 28 ks v rokoch 2010-2011 , ktoré boli pre zvýšený dopyt a obmedzenú kapacitu kompletované v dielni NETINERA WERK /ex ARRIVA/ pri Berlíne.

Rušne Hercules 2016 pre OBB boli postupne dislokované v nasledujúcich depách:
Traktion Wr. Neustadt – 49 ks
Traktion GRAZ – 18 ks
Traktion VILLACH – 17 ks
Traktion WELS – 16 ks
25.6.2010 tlačí pred sebou rušeň 2016.004 netrakčnú jednotku OBB zo stanice Marchegg smerom do Viedne.
Výnimočným návštevníkom bol Hercules v žst. Bratislava Petržalka. Dôvodom boli zvyčajne výluky a nehody na trati Viedeň- Marchegg . Snímka zachytáva mimoriadnu návštevu v Petržalke dňa 24.7.2009 keď prišlo pri zachádzaní na autovlak z Trnavskej fabriky PSA k stretnutiu s „nostalgickým rušňom ZS Cargo v aktívnej službe.10.3.2009 bolo vďaka mimoriadnym odklonom možné zachytiť v žst. Devínska Nová Ves až päť Herculesov 2016 OBB...V Petržalke sa mimoriadne ocitol aj Hercules 2016.100 OBB , ktorý bol na závese mimoriadneho vlaku prepravovaný na výstavu lokomotív do Košíc. Snímka z 25.4.2008 zachytáva stretnutie nostalgického rušňa radu 1145 a 2016.100 v žst. Bratislave Petržalke.


Rušne boli kontinuálne dodávané do jednotlivých dielni v Rakúsku postupne od Januára 2002 až do Novembra 2004. Neznamenalo to však , že prvých 100 rušňov išlo automaticky pre OBB.V poradí výrobných čísel nájdeme dve výnimky:

Medzi vyrobením rušňov 2016.70 a 71 vyrobila spoločnosť Siemens 5 ks rušňov Eurorunner pre dopravcu Kowloon Canton RC Hongkong.Tieto rušne boli ako prvé z rodiny „Herculesov“určené na export do zahraničia a v Hongkongu sú označené ako 8001 až 8005.Snímku lokomotívy ER20 exportovanej do Hongkongu nájdete po kliknutí na link
>>odkaz (http)<<

Druhou výnimkou bola lokomotíva vyrobená ako 2016.090 , ktorú spoločnosť Siemens po dohode s OBB odpredala dopravcovi Steiermärkische Landesbahnen a ten ju zaregistroval v Rakúsku ako 2016.901.Pôvodný rušeň 2016.090 bol dodaný OBB prakticky ako posledný z celej série dňa 1. Februára 2005.10.novembra 2007 poctil návštevou Bratislavu Eurorunner spoločnosti Steiermärkische Landesbahnen vedený pod inventárnym číslom 2016.902. Cieľom návštevy bola úprava dvojkolí na podúrovňovom sústruhu v obvode depa Bratislava Východné.


Všetky Herculesy pre OBB majú maximálnu rýchlosť 140km/h sú kompatibilné pre diaľkové riadenie s riadiacimi vozňami OBB a všetkými rušňami OBB , ktoré sú upravené na diaľkové ovládanie/1016,1116,1216,1142 a 1144/. Herculesy OBB sú zatiaľ jediným zástupcom radu Eurorunner v osobnej doprave na tratiach ŽSR. Svoj prvý oficiálny výkon na našich tratiach začali so začiatkom GVD 2005/2006 v úseku Marchegg – Bratislava hl.st. , kde pôsobia dodnes.


Eurorunnery pre súkromných dopravcov a pooly:

Z výrobou posledných kusov Herculesov pre OBB začala v spoločnosti Siemens aj výroba rušňov ER20 /Eurorunner/ pre dopravné pooly a prenajímateľov lokomotív a privátnych dopravcov. Tieto rušne sú prakticky identické, avšak meno HERCULES si zaregistrovala spoločnosť OBB len pre svojich 100 rušňov.
V prvej sérii pre súkromníkov sa jednalo až o dvadsať kusov , ktoré sa od štandardných Herculesov odlišovali len detailmi ktoré si vyžadovala prevádzka u súkromného dopravcu. Jednalo sa o upravenie napájania z cudzieho zdroja , pred ohrev motora /OBB si pred ohrev motora do svojej výroby neobjednalo , lebo prakticky vo všetkých staniciach a odstavných miestach je možnosť pripojiť rušeň na cudzí zdroj , ktorý zabezpečoval dobíjanie batérii , klimatizovanie stanovišťa rušňovodiča a pod./a.i..V neskoršom období keď sa začali rušne ER20 používať aj v nákladnej doprave začali sa postupne tieto rušne prerábať , resp. dodávať bez „kontajnera“ ktorý zabezpečoval vykurovanie vlaku , a do rušňa bola miesto neho nainštalovaná prídavná palivová nádrž o obsahu cca 1000 lit..Spolu s pôvodnou nádržou 2800 litrov sa dosť výrazne rozšírili výhody rušňa v nákladnej doprave.

Prvé súkromné Eurorunnery boli zaregistrované v Nemecku , kde im EBA /Nemecký drážny úrad / udelil označenie rady 253. Toto označenie sa z dôvodu zmeny kódovania lokomotív v Nemecku od roku 2007 zmenilo na radu 223 , ktoré sa používa doteraz a môžeme sa s týmto označením stretnúť aj pri rušňoch , ktoré sú prevádzkované na našich tratiach.

Ako je v úvode spomínané historicky prvým súkromný prevádzkovateľom Eurorunnerov je spoločnosť Kowloon Canton RC Hongkong , ktorá prevádzkuje s piatimi lokomotívami ER20 dopravu medzi terminálom Hung Hom a 26 km vzdialenou hraničnou stanicou na hraniciach Hongkongu s Čínou.V súčasnosti je už uvedený úsek trate elektrifikovaný a využitie rušňov je tým pádom obmedzené. Využívané sú najmä na pracovných vlakoch a pri mimoriadnostiach.

Medzi prvými privátnymi prevádzkovateľmi ER20 v Rakúsku bol najskôr dopravca Steiermärkischen Landesbahnen s rušňami 2016.901 a 902. Rakúsky drážny úrad rozdelil značenie rušňov ER20 na dve skupiny.2016.001-100 patrí OBB 2016.9xx patrí súkromným dopravcom

Pre úplnosť prinášame zoznam všetkých prevádzkovateľov rušňov ER20:

Rakúsko:


OBB Produktion - 2016.001 – 2016.100
Steiermärkischen Landesbahnen- 2016.901 , 2016.902
LTE –
2016.903 , 2016.904 a 2016.909
RTS Swietelsky – 2016.905 – 2016.908
Stern&Hafferl – 2016.910 a 2016.911
Adria Transport – 2016.920

Nemecko:


Siemens Dispolok / MRCE –
ER20.001 – ER20.015 /223.001-015/
PRESS Pressnitztalbahn – 253.014 a 253.015 /223.051 a 052/
EVB Elbe-Weser Gmbh - 420.11 – 420.14 / 223.31 -34/
NOB – DE2000.01-DE2000.03 /223.053 – 55/
WLE Lippstadt – WLE22 a 23 / 223.56 a 57/
ALEX – 223.061 – 072
Siemens mobility – ER20.2007 /223.081/
OHE – 2700.80 – 82 /223.101- 103/
Enercon Aurich – 223.141
IntEgro Verkhers – 223.144 a 223.152
SG-LHG – 223.143

Ostatné krajiny:

KowloongCanton RC Hongkong - 8001 – 8005
Metrans Rail – 761.001 – 003
SC Cargo Trans Vagon Rumunsko – 2016.750 a 2016.751


Z v Nemecku registrovaných rušňov boli najčastejšími návštevníkmi v Bratislave rušne poolu DISPOLOK /neskôr MRCE Dispolok/. 25.9.2004 zavítal do Bratislavy rušeň ER20.001 s mimoriadnym vlakom pre nemeckých turistov. Rušeň ER20.001 absolvoval s týmto vlakom niekoľkodňovú cestu po Slovensku. Na snímke je krátko po príchode do žst. Bratislava Petržalka.V auguste 2007 zavítal do Bratislavy rušeň ER20.009 , ktorý priviezol do Bratislavy elektrickú jednotku STADLER . Tento rušeň môžeme v súčasnosti vídavať na našich tratiach , ale už v novej celočiernej úprave laku.


26.8.2009 zavítal do Šurian rušeň ER20.004 v službách českej spoločnosti Railtransport. Cieľom nákladného vlaku smerujúceho z Nemecka bola vlečka Mlynu Šurany , kde rušeň dopravil ucelenú súpravu za účelom nakládky. Na snímke je možné zhliadnuť aj posunujúce „prasiatko“, ktoré pristavuje prázdne vozne na nakládku.Nepochybne zaujímavou kapitolou na našich tratiach bolo účinkovanie Eurorunneru vo farbách BRKS. Na snímke je zachytený ER20.014 krátko po prechode štátnej hranice pri obci Kittsee pri spiatočnej jazde do Nemecka.


V Nemecku patrí medzi najväčších prevádzkovateľov Eurorunnerov spoločnosť ALEX, ktorá ich prevádzku je najmä na výkonoch v nemeckom Bavorsku. Na snímkach sú zachytené dva rušne spoločnosti ALEX na Českom území pri vozbe vlakov medzi Mníchovom a Plzňou. Snímky pochádzajú zo dňa 28.8.2008.Rušne ER20 na našich tratiach.

Prvým rušňom z rodiny Eurorunner , ktorý sa objavil na našich tratiach bol 2016.903 LTE.Prvým vlastníkom rušňa však nebola spoločnosť LTE , ale lokomotívny pool DISPOLOK u ktorého niesol tento stroj označenie ER20.009. V roku 2004 však odkúpila tento rušeň spoločnosť LTE a zaregistrovala ho v Rakúsku ako 2016.903. Rušeň sa okrem iného podrobil aj zmene náteru do firemných farieb spoločnosti LTE. Na tratiach ŽSR vykonal svoju prvú jazdu dňa 8.4.2005 keď odviezol nákladný NEX z Devínskej novej Vsi do Žiaru nad Hronom a späť.


Obe snímky zachytávajú rušne spoločnosti OBB. V prvom prípade sa jedná o 2016.909 OBB , ktorá je zaradená v čele konvoja rušňov LTE odstavených v žst. Bratislava Petržalka. V druhom prípade je pripravená 904-ka na odchod z Petržalky smerom do Rakúska.
Do tretice Eurorunner LTE. 2016.903 spolu s ER20.009 vyčkávajú v stanici Salzburg hbf. Dňa 30.4.2010 na odchod smerom do Petržalky.Krátke pôsobenie u dopravcu LTE na Slovensku zaznamenal aj prezentačný rušeň spoločnosti SIEMENS ER20.2007. Rušeň bol výnimočný tým , že bol ako prvý vybavený VZ Mirel pre trate ČD,HU a SK a možnosťou diaľkového ovládania rušňovodičom , ktorý sa nenachádza v kabíne rušňa.Snímka zachytáva rušeň ER20.2007 počas jeho prvej jazdy z Petržalky do Leopoldova v žst. Šenkvice dňa 4.11.2009.


Druhým doslova prekvapením v angažovaní Eurorunneru na bolo nasadenie rušňa ER20.014 v spoločnosti BRKS. Tento rušeň ešte v pôvodnom žlto-striebornom prevedení pôsobil na našich tratiach od júna 2007 do marca 2008. Stretnúť ho bolo možné najmä na ramene Kúty-Rajka , čo sa mu zrejme stalo osudným , keďže na tak krátkom ramene ho nebolo možné efektívne prevádzkovať.
Prevádzku Eurorunnerov na Slovensku postupne rozšírili rušne 2016.904 LTE,ER20.005 Regio Rail /Neskôr EX-RA/,ER20.009 EX-RA,2016.909 LTE,ako aj 761.001,002 a 003 českej spoločnosti Metrans Rail.Snáď jediná neschopnosť Eurorunneru na Slovensku. Rušeň ER20.005 zostal neschopný pri jazde s nákladný vlakom z Rajky do Rohožníka. Na pomoc mu museli prísť rušne radu 740 SŽDS.Snímka zo dňa 16.6.2009 zachytáva vjazd popisovaného vlaku do stanice Zohor.


Počas presunu zo SR do ČR sa rušeň ER20.005 stretol 9.4.2009 v žst. Brno dolní s bývalým Bratislavským okuliarnikom 754.013.
Dňa 24.6.2009 prechádza vedľa novotou žiariaceho Herculesa ER20.009 /Express Rail/odstaveného v Petržalke sezónny rýchlik JADRAN z Prahy do Splitu.V prvých mesiacoch prevádzky bol rušeň ER20.009 nasadzovaný najmä na vlaky v relácii Kúty – Rajka. Na snímke z 9.9.2009 prechádza stanicou Bratislava Petržalka.Jeden zo svojich netradičných výkonov absolvovala ER20.009 dňa 28.11.2010 keď robil spoločnosť modernému elektrickému rušňu rady 189 počas skúšok v úseku Štúrovo – Kamenica nad Hronom. Snímka pochádza z dnes už zrušenej stanice Kamenica nad Hronom.

Medzi „najelitnejšie výkony“ rušňa ER20.009 na tratiach ŽSR patrí vozba kontajnerových vlakom medzi Dunajskou Stredou a Veľkou Idou. Nasledujúce snímky približujú najskôr pobyt v Košiciach v spoločnosti rušňa SŽDS ,prejazd úsekom Jesenské – Fiľakovo a nakoniec predbiehanie rýchlikom počas zastavenia v žst. Lovinobaňa.V roku 2011 pribudli na Slovensku rušne českého dopravcu METRANS RAIL , ktoré na Slovensku prevádzkuje dcérska spoločnosť METRANS Danubia.Snímka zo dňa 8.5.2011 zachytáva návoz rušňov 761.001 a 002 do Dunajskej Stredy v čele s prípražným rušňom ER20.009 /EX-RA/.
Snímka zachytáva prejazd Nex vlaku cez stanicu Malacky.Počas výluky na trati Podunajské Biskupice – Dunajská Streda boli rušne radu 761 spoločnosti METRANS častými návštevníkmi aj v stanici Bratislava Vajnory , kde prichádzalo k preprahu za rušeň ČD Cargo. Na snímke zo dňa 8.10.2011 je 761.001 pripravený na odchod z Vajnor do Dunajskej Stredy cez Nové Zámky.


Sporadicky však na Slovensku , alebo v prechodových staniciach na Slovensko môžeme stretnúť aj ER20.008 a 010 AWT a 2016.901 a 2016.002 STLB, 2016.905-908 RTS , alebo 2016.910 a 911 S&H.
Rušne spoločnosti RTS zabezpečujú okrem množstva pracovných vlakov po tratiach OBB a DB aj ucelené prepravy. Na Slovensku spolupracujú pri prepravách z a.s. Duslo Šaľa so spoločnosťou LOKORAIL. Na snímke vyčkávajú rušne 2016.905 a 2016.907 RTS pri prvom nástupišti žst. Petržalka na príchod vlaku z Trnovca nad Váhom. FOTO: Vlado BokoraPrevádzku všetkých Eurorunnerov u súkromných spája takmer 100% spoľahlivosť a možnosť využiť oveľa vyššie normatívy záťaže v prevádzke oproti u nás prevádzkovaným motorovým a elektrickým rušňom.Nočná nálada na stanovišti ER20 v Bratislave.
A na záver jedna náladovka zo stanovišťa Herculesa....


S príchodom nových Európskych noriem , ktoré sprísnili nároky pri výrobe nových rušňov najmä v oblasti bezpečnosti a emisii spoločnosť SIEMENS prestáva dodávať rušne radu Eurorunner a svoju produkciu a vývoj zameriava na nový rad výkonnejších a kvalitnejších rušňov pod označením VECTRON.


Autor textu a foto : Taurus


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=745