163.101 – 163.111 obrazom i slovom... (dokončenie)

railtrains.sk

Dátum:  25.05.2012 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  28.10.2021 7:59

 Prešli týždne a my sa spoločne v stručnosti vrátime k rozprávaniu o elektrických rušňoch 163.101 – 111, ktoré vo svojej nenápadnej histórií skrývajú určite nejednu zaujímavosť. V dnešnej, záverečnej časti sa teda dostávame k definitívnemu predaju „Plzeňských ležiakov“ novým prevádzkovateľom.
Posun 163.106 z čela R 380 „Karpaty“ v stanici Prešov, v ďalšej ceste do Plavča pokračovala na tomto vlaku prešovská 754.032. (2.5.1995)
Stretnutie dvojičky 131.012 + 011 s osobným vlakom so 163.101 v stanici Štrba dňa 22.6.2000.Os 7853 Žilina – Ružomberok opúšťa so 163.110 Žilinu. (17.5.2003)


Všetko pekne zelené...Stretnutie 163.102 s rakaňami 183.012 + 018 v depe Žilina (14.7.2011)


Stroje 163.061 – 120 nesú výrobné čísla ŠKODA 8802 – 8861,kde začiatkom roku 1995 bola vykonaná, možno povedať ich expedícia. V tom čase sa jednalo o prerozdelenie strojov 163.061 – 080 do Ústí nad Labem, 163.081 – 100 do Českej Třebovej a 163.101 – 111 pre železnice ŽSR, depo Košice. Pre zaujímavosť, cena jedného stroja bola 19,555.000 sk. Zostávajúce rušne 163.112 – 120 sa výrobcovi podarilo po technických úpravách exportovať do Talianska spoločnosti Ferrovie Nord Miláno. História a možno osud chcel, aby sa v roku 2011 vrátilil späť do Českej republiky, kde boli podstúpené rekonštrukcií na rad 162 a následne prevádzkované spoločnosťou REGIOJET.163.108 vezie ranný osobný vlak 7815 v úseku Štrba zastávka – Lučivná 27.7.2007163.106 prechádza ako Rv vlak do Žiliny, zobrazená je na známom mieste pod Strečnom.Nemôže chýbať fotografia ani z fotograficky známeho Varína, tu je zobrazená 163.107... (15.4.2009)no a o niekoľko stoviek metrov ďalej 163.109, obe vezú osobný vlak do Žiliny. (29.4.2009)

Nami popisované, teda rušne boli konštrukčne ukončené a vo výrobnom závode funkčne odskúšané v čase 6.marca – 10.apríla 1992. Je teda pochopiteľné, že bolo potrebné vybrať aspoň jeden rušeň, ktorý bol podrobený podrobnej technickej prehliadke po dlhoročnom zakonzervovaní, či odstavení. Na žiadosť GR ŽSR bola na tento účel pristavená 163.101-9 a tak prvými dodanými strojmi boli dňa 15.februára 1995 163.102 + 103, 163.101 prišla až 16.júna 1995 spoločne so 163.110.Podvečerný Os 7813 so 163.110 odchádza zo stanice Liptovský Mikuláš v smere do Štrby. V pozadí je odstavená 163.121. (22.11.2008).
163.101 odstúpil z stanici Prešov z čela Zr 1910 „Topľa“. (22.11.1999)Dodávky boli realizované raz do mesiaca vo dvojiciach, samostatne bol dodaný 163.111-8 dňa 20.júla 1995. Dodávkami nových 163 sa ukončilo vykonávanie generálnych opráv bobín na Slovensku, poslednou opravenou bola košická 140.076 dňa 28.februára 1995 a v prevádzkovom stave bolo v tom čase ešte 15 kusov týchto elektrických legiend.163.111 vchádza s Os 7806 do stanice Štrba, kde bude prepúšťať R 608 „Spišan“ do Bratislavy. (15.8.2008)
V daždivom Liptovskom Mikuláši zastavil R 423 Cassovia so 163.110... 21.11.1996Stretnutie súkromnej 121.004, žilinskej 363.135 a košickej 163.109 v žilinskom depe 3.3.2009.

Pred uvedením do pravidelnej prevádzky boli rušne pristavené na vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky, stroje 163.102 – 109 ju úspešne vykonali na trati Žilina – Varín – Žilina, na zhodnú trať boli pristavené aj 163.101 + 110 no neuspeli a tak ju opakovali na trati Michaľany – Slovenské Nové mesto a posledná 163.111 ju vykonala na trati Poprad – Svit.Tak to by bolo všetko k rušňom, ktoré nesú označenie 163.101 – 163.111, zatiaľ dovidenia, priatelia !Autor : Palo

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=770