Zo Svätého Jura do Kostolnej...časť prvá

railtrains.sk

Dátum:  26.03.2012 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  08.05.2021 21:28

 Vážení čitatelia, dneškom začíname zverejňovať vôbec posledné príspevky od nášho zosnulého kolegu a kamaráta Pavla Kukučíka. Sú o to vzácnejšie, že ich s veľkým vypätím svojich síl pripravoval počas svojej ťažkej nemoci. Niektoré sa už vydali, ďalších sa už Palo, ako všetci vieme, nedočkal. Pri ich pozeraní si spomeňte na tohto vzácneho človeka, ktorý bol svojím spôsobom pionierom súčasnej železničnej populárno - náučnej publicistiky a svojou dlhodobou činnosťou pritiahol do tohto jedinečného sveta veľa z nás.
V lete som po dlhom čase využil vlak, ktorým som išiel z Bratislavy do Trenčína. Bolo to pre mňa na rozdiel od iných cestujúcich zážitkom, nakoľko som na troch stavebných úsekoch koridoru pracoval a Považská železnica mi prirástla tak nejako k srdcu. Pri sebe som mal vždy fotoaparát a tak vznikli aj fotografie, ktoré som zaradil do kategórie „spomienkové“.
Myšlienka trošku zosumarizovať obrázky, ktoré zachycujú danú situáciu či okamih na tejto trati, spojené s premenou klasickej trate na „vysokorýchlostný koridor“ bola teda na svete a aspoň pre mňa to je zaujímavý pohľad. Čo bolo pred pár rokmi či mesiacmi samozrejmé, dnes je história, nad ktorou sa aj usmievame. Jedno je isté, mohutnými betónovými krytými nástupišťami sa natrvalo skryli niektoré stanice, ktoré v nejednom prípade boli architektonicky zaujímavé a pekné. Zmizli staré hradlá, železničné priecestia, stavadlá, zrušené boli niektoré železničné stanice, naopak, pribudli nové výhybne, mimoúrovňové križovania štátnych komunikácií so železničnou traťou, či preložky časti traťových úsekov. Začnime teda v stanici Svätý Jur a vyberme sa už historickými fotografiami smerom do Kostolnej...Začíname teda vo Svätom Jure, celkový pohľad na staničné koľaje a budovu dotvára prejazd „rannej Prievidze“ na čele s nemenej známou novozámockou 750.183. (R 721 – 4.7.2006). V súčasnosti je tu už len železničná zastávka.
Prejdime kúsok ďalej a zastavme sa v zastávke Pezinok zastávka. V nej bolo zrušené železničné priecestie a vybudovaný cestný nadjazd. Atmosféru dotvára „Sergej“ T 679.1168 – vlak N 721 9.8.2001, ako aj celkový pohľad ešte na funkčné cestné železničné priecestie a s novobudovaný nadjazdom (27.6.2006).Pezinok zhodne zmenil svoju tvár, staničnú budovu takto už neuvidíte. Za chladného rána do nej vchádza „viedeňák“ Zr 2519 Nitra – Viedeň s bratislavskou 754.069 na jeho čele (6.3.2005)


Takže návesť „Na Šenkvice VOĽNO !“, aj tak by sme mohli začať z malebného úseku trate, ktorý sa nachádza za Pezinkom, pred bývalým hradlom Malé Tŕnie, dnes už Šenkvickou estakádou. Takto to vyzeralo na popisovanom hradle, ktorým 8.3.1995 prechádza R 605 „Dargov“ s jedničkou gorilou na jeho čele. Čas bežal ďalej s miesto pri predzvesti i trať pred hradlom sa nezadržateľne mení (363.088, 362.002 + 350.016 R 614 „Váh“– 21.10.2004). Nuž a ešte jeden pohľad, tento krát na vlak IC 402 „Gerlach“ na čele s 363.103, ktorý ide ešte po starej trati, ale v pozadí je už jasne vidieť estakáda... (6.10.2004)
Dostali sme sa do stanice Šenkvice, ktorej prostredie sa zhodne výrazne zmenilo. Na spomienku prikladám niekoľko „klasík“ zhotovených už počas zahájenia prestavby tejto stanice, teda ako sa vraví – v hodine dvanástej. Na fotografiách je 6.7.2006 zobrazené križovanie vlaku R 721 mimoriadne s bratislavskou 754.004 (turnusovo mala ísť novozámocká 750) s protiidúcim Zr 1732 „Nitran“, viezla ho 750.166, ďalej prejazd 750.271 s R 721 dňa 24.8.2006 no a dáme aj jedného elektrického zástupcu v podobe R 605, vezeného „bondovkou“ 362.007 (27.10.2006).

Pokračujeme v našej malej ceste ďalej a dostali sme sa k obci Báhoň do miest, kde bolo dlhé roky Hradlo Vŕšok. Toto počas modernizácie úseku Šenkvice – Cífer bolo využité a vlastne prestavbou upravené na Výhybňu. Fotografia je zameraná na jednoduchú stavbu hradla, čo uvíta hlavne modelár. No a aké vlaky sú na obrázkoch zachytené ? Na prvej je pantograf 560.030 ako Os 3011 (5.8.2005) a laminátka “142“ s osobným vlakom Os 3036 do Bratislavy (9.8.2005). Kúsok za výhybňou, keď už boli stavebné práce v zastávke Báhoň a traťovom úseku Výhybňa Vŕšok – Cífer naplno realizované, som odfotografoval 363.101 na čele Os 3005 v spoločnosti, možno povedať „veterána“ 30.6.2006.


Dostávame sa na koniec dnešného rozprávania, ktoré ukončíme v Báhoni. Tu bola vybudovaná preložka miestnej komunikácie, nakoľko v mieste pôvodného železničného priecestia bola realizovaná stavba cestného podjazdu. V popisovanom mieste prechádza ER 2538 „Nitran“ so 754.084 (29.6.2006) a nakoniec pohľad na starý oceľový nadchod pre verejnosť, jediný, ktorý sa nachádzal na železničnej zastávke v našej ceste do Kostolnej... Prechádza pod ním 750.092 s R 721 (28.8.2006).


Záverom upozorňujem, že charakter fotografií je dokumentačný a preto treba na nej aj tak prihliadať.

(pokračovanie o týždeň,alebo o dva....)

Autor : Palo

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=777