Zo Svätého Jura do Kostolnej...dokončenie

railtrains.sk

Dátum:  23.04.2012 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  30.06.2022 0:24

 Do tretice a vlastne dnes naposledy sa tu spoločne stretávame, priatelia, aby sme dokončili pohľady a malé, spomienkové návraty na určité miesta na Považskej železnici, v úseku Svätý Jur – Kostolná Záriečie. Pomaly sa blížime do cieľa našej cesty, zastávky Kostolná Záriečie, za ktorou kde je zatiaľ výstavba koridoru ukončená a pokračuje ďalej Považím až od Trenčianskej Teplej.V predchádzajúcom diely sme si urobili malý sumár traťových Hradiel a nakoľko je tu prevádzka elektrická, je vhodné si dať malý sumár otvorenia elektrickej prevádzky do Púchova.
Elektrifikácia železnične trate Bratislava – Púchov nebola vykonaná v jednej ucelenej stavbe, ale nezávislých úsekoch. Ak berie do úvahy fakt, že bratislavské spojky boli elektrifikované ešte v roku 1967, tak k pokračovaniu nami popisovanej trati dochádza až v roku 1984. Jedná sa o traťový úsek Trnava – Leopoldov, do prevádzky uvedený 30.októbra 1984. Trolejové prepojenie Rače a Trnavy bolo protokolárne vykonané 14.mája 1985 jazdou mimoriadneho rýchlika R 31307 vezeného gorilou ES 499.0017 až do Leopoldova (prvý skúšobný vlak viezla 8.mája 1985 S 499.0125). Pokračovalo sa ďalej v smere na Púchov a to tak, že 26.septembra 1986 sa elektrifikácia spustila kúsok za Leopoldov do Veľkých Kostolian, 27.februára 1987 to bol zhodne malý úsek do stanice Brunovce a nakoniec prišiel január 1988, kedy 22.1. bola spustená prevádzka do Trenčína a 28.1.1988 z Trenčína po stykové miesto za zastávkou Dolné Kočkovce pri Púchove. Protokolárny vlak odviezla v druhý februárový deň 1988 bratislavská ES 499.1039. Toľko teda k elektrifikácií a poďme sa spoločne pozrieť na posledné fotografie, ktoré sú venované starej Považskej železnici...
Sme v Novom Meste nad Váhom, kde sa zastavíme historicky dvoma obrázkami a to stretnutia motorových vozňov depa Veselí nad Moravou 810.627 (MOs 2744), 851.028 (MOs 2706) a odchádzajúci Os 2802 s 363.154. Rušeň T 466.2121 vykonáva ranný posun v miestach, kde sa nachádza už cestný podjazd ( 3.2.1993.) Ešte jedno porovnanie - pohľad na odchádzajúci Os 2800 s 363.177 v roku 1993, pohľad na zhodné miesto dnes a nakoniec foto z miestneho depa s motorovými vozňami 810.450 + 387 (25.11.2009).

Hradlo „Búdy“ – jeden zo zástupcov, ktorý ustúpil modernizácií koridoru, neďaleko neho sa nachádza vjazd do tunela Turecký Vrch, miesto, kde sa nachádza, vyzeralo pôvodne takto... Časový rozdiel je 25.august 2009 a 15.marca 2011.
Sme v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sú posledným dôležitým stavebným článkom modernizovaného úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce (Kostolná Záriečie). Prvá fotografia približuje kludné jarné ráno 21.4.2007, bežný pohľad, aký sa každý deň naskytol signalistovi z miestneho stavadla. Ticho prerušil len nákladný vlak s 363.138. Možno v hlave blúdila len otázka, bude tu predsa len tunel a ak áno, tak kde? Železničné priecestie, ktorým prechádza 362.015 je posledné funkčné na popisovanom úseku, zrušené bude až po sprevádzkovaní cestného nadjazdu pri tunely. S Bohuslavicami sa rozlúčime celkovým pohľadom na z „koľajiskovej lúky“, po ktorej prechádza 362.010 s rýchlikom do Bratislavy (23.5.2010).


IC 501 na čele s 350.005 prechádza 21.4.2007 v miestach, kde sa dnes už nachádza cestný nadjazd do obce Štvrtok. Pokračujeme ďalej okolo „skaly“, ktorej okolie sa preložkou trate zhodne zmenilo. Na snímke tu prechádza 362.007 s IC vlakom do Bratislavy 23.7.2005


Takto to vyzeralo v železničnej stanici Melčice 7.5.2010, fotografiu so stavadlom 2, zhlavie stanice, či križovanie vlakov je definitívnou minulosťou. Dnes sa tu nachádza už len zastávka, ako aj nový cestný nadjazd do miestnej obce.


A sme na našej konečnej, v zastávke Kostolná Záriečie. Zo zastávky bola odstránená stará staničná budova, železničné priecestie, ktoré bolo nahradené cestným nadjazdom pri Hradle Sihoť. Takže ani pohľad na R 334 „Skalnica“( 16.8.1997) a ani autobus SAD tu takto už nikdy nezastihnete...


Tak a sme na konci našej malej cesty. Spätným pohľadom vidieť, že naozaj stačí pár mesiacov či rokov a nastanú zmeny, ktoré by sme si inak asi ani nepripustili. V našej ceste to boli miestami veľké, inde menšie... Takže spoločne čakajme, aké to budú v ďalších stavebných úsekoch v smere do Púchova...

Autor : Palo


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=779