Žíznivé cesty „bagetek“ do Hodonína

railtrains.sk

Dátum:  04.10.2012 23:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  28.02.2020 9:51

 Již rok a půl se na moravsko-slovenském pomezí každodenně odehrává spanilá jízda motorových jednotek řady 813 ZSSK, které okolo poledne přebrousí jinak zpustlé koleje kratičké, ale pravidelnou veřejnou dopravou netknuté tratě Hodonín – Holíč nad Moravou.O příčinách tohoto zajímavého jevu asi nejlépe vypovídá tento příspěvek >>odkaz (https)<< , který nynějšímu časově předchází. Zkrátka nasazení zmodernizovaných dvoudílných motorových jednotek řady 813/913 ZSSK na rameni Kúty – Skalica na Slovensku od srpna 2010 neznamenalo jen zvýšení kultury zdejšího cestování, ale určitou provozní komplikaci v podobě zajištění jak provozní ošetření v poměrně vzdáleném bratislavském depu, tak ještě častější potřebu dozbrojování motorové nafty pro trakci a pro topení. Nikde blízko podél tohoto vozebního ramene není žádná stabilní a ekologicky zajištěná dozbrojovací stanice – tedy na domácí slovenské straně.
Bělostně čistý vzhled jednotky 813.042/913.042 ZSSK v obratové Skalici na Slovensku napovídá počátek provozu „bagetek“ na Záhoriu. Skalica, 4. 8. 2010Důležitý bod v nynějším provozu řady 813 na Záhoriu – odbočná stanice Holíč nad Moravou, kde 29. 9. 2010 postává jednotka 813.041/913.041 ZSSK, zcela vlevo koleje směr Hodonín.


Provoz pod trolejí může vypadat i takto – v závěsu klasické soupravy v Kopčanech 24. 9. 2010.Většinový obrázek z působení na trati ŽSR č. 114 – vypalování nafty pod trolejí, v tomto případě na rovince mezi Gbely a Kopčany, ráno 22. 8. 2012.


Původní oběh pro tři jednotky, kdy dvě sloužily a třetí pobývala v domovském depu, kam se navážela v závěsu osobních vlaků, byl zredukován na dvoudenní. Cesty do Bratislavy se dějí obdobnou cestou, ale už ne tak často a v noci. Po dohodě s Českými drahami se zrealizoval zajímavý nápad, zajíždění do blízkého depa v Hodoníně, kde se ve vlakových přestávkách dozbrojování provádí. A to právě po spojnici, kde se 10. 12. 2004 zastavila osobní a tedy i veškerá doprava, pravidelná nákladní zde skončila již na jaře roku 1990 a obsluhy hodonínských vleček, napojených do širé trati, skončily v roce 2005. Nestalo se tak hned s počátkem platnosti GVD 2010/2011 od prosince 2010, ale s jeho první řádnou změnou, platnou od 6. 3. 2011. Tehdy byly zavedeny hned tři páry lokomotivních vlaků a to dva (dopolední a polední), zaváděné v pracovní dny a ještě jeden odpolední, zaváděný o víkendech. K cestám do Hodonína se využívá delší provozní přestávka ve Skalici, odkud se se do Holíče jede v závěsu osobních vlaků a následně posunem přes gbelské zhlaví se přejíždí na elektrizovanou „hodonínskou“ část kolejiště odbočné stanice Holíč nad Moravou.Cesta lesem začíná. Jedna z prvních jízd za naftou, 15. 3. 2011 a 813.041/913.041 ZSSK minula přejezd s originálně upevněnou „STOPkou“.Tatáž jednotka cestou k hranicím, které předhlašují návěstidla – včetně přípravy na stažení sběrače na neutrálním poli u spínací stanice.Jednotka 913.040/813.040 ZSSK přejížděla 15. 3. 2011 ocelový plnostěnný most přes Starou Moravu u Hodonína-zastávky. Toto místo se v minulosti nekrylo se starou zemskou hranicí Moravy a Slovenska, ta trať protínala o dalších 500 m dál – a nebyla tvořena vodním tokem !


Skoro jako z let nedávno minulých, jen ten nátěr. Hodonínské motoráčky řady 810 (M 152.0) zde sloužily 25 let. 813.040 u peronu zastávky dopoledne 15. 3. 2011.


Jsme v cíli ! Na 202. koleji DKV Brno-PP Hodonín stojí zahraniční návštěva. V předjaří roku 2011 ještě novinka, dnes běžný jev, za kterým se již málokdo otočí.
Jistou konstrukční nedokonalostí je umístění hrdla naftové nádrže pouze z jedné strany, na rozdíl od řady 814 ČD. To poněkud komplikuje dozbrojování paliva.
Dozbrojeno, návrat z moravského Slovácka na slovenské Záhorie. Pod pomocným stavědlem č. 1 (postaveno v roce 1999) posunuje 29. 3. 2011 jednotka 813.041/913.041 ZSSK.Pak už následuje poklidná jízda Holíčským státním lesem při maximální rychlosti 60 km/h, v polovině cesty se příhradovým mostem přes řeku Moravu překročí státní hranice našich republik a záhy se rychlost snižuje na 40 km/h, která platí na celém úseku SŽDC. Idylické prostředí lesa rázem střídá pohled na neučasanou hodonínskou periferii – na jedné straně sice úhledné chaty zahrádkářů, na druhé straně opuštěné a zpustlé objekty nefunkčního Lignumu a zachovalé, ale rovněž nefunkční stavby tabáčky. To vše opředeno mnohočetnými sloupy a elektrickým vedením. Za menším ocelovým mostem přes Starou Moravu nás vítá plechový přístřešek zastávky Hodonín-zastávka, která již skoro 10 let neslouží svému účelu. Je ukryta pod mohutnými kaštany, které polidšťují toto spíše nevábné místo. Hned za přejezdem se otvírá pohled na mohutnou stavbu Elektrárny Hodonín, kolem níž trať vede na vysokém náspu, přičemž hned dvakrát se tento úsek kvůli výstavbě překládal a celková délka trati tím narostla. Za kolejištěm elektrárenské vlečky je sousedící dřevopodnik Ploma, který má také své lepší časy za sebou. Tento podnik holíčská lokálka pravotočivým obloukem obtočí, přimkne se ke kolejím koridorové trati od Břeclavi a žíznivý vlak se přes jižní zhlaví dostává na sudou kolejovou skupinu a odsud již přímo do depa, kde probíhá čerpání nafty. Ihned po té nastává návrat do Holíče a samostatně do sousední Skalice, aby se stihl včasný odjezd obratového vlaku směr Kúty.
Jednotka 813.041/913.041 ZSSK míjí přejezd před Hodonínem-zastávkou v dubnu 2011, v pozadí Elektrárna Hodonín.Totéž místo, jiný úhel, o kousek dál. Pod zlátnoucími kaštany projíždí těsně po poledni 22. 8. 2012 jednotka 813.042/913.042 ZSSK.Přejezd mostu přes Starou Moravu, u jednotky 913.041/813.041 ZSSK vidíme zarostlou bránu a osvětlovací sloupy vlečky dřevopodniku Lignum, kam se nejezdí už od počátku roku 2005.Malá studie pohraničního bodu – dobře vidíme vyšší niveletu dolní mostovky, ale i odsunutou osu koleje proti původnímu vedení.Motorová jednotka 813.040/913.040 ZSSK už najela na slovenský břeh pohraniční řeky Moravy a absence listí ve slunném březnovém dni roku 2011 umožňuje dohlédnout na stometrové komíny EHO.„Bagetka“ č. 40 projede esíčkem za mostem a čeká ji rovný úsek lesem až před Holíč.Holíčský les se pomalu barví do jarních odstínů – 813.042/913.042 ZSSK cestou z Hodonína 12. 4. 2011.
A závěrečný záběr, pořízený kousek před mosty poblíž sportovního letiště.


V nynějším GVD 2011/2012 je zapracován jeden pár soupravových vlaků s rámcovým jízdním řádem Sv 2491 Holíč n. M. 11:25 – Hodonín 11:36 a Sv 2490 Hodonín 12:27 – Holíč n. M. 12:37. Jezdí se v rámci druhého turnusového dne TS 801 SPD Bratislava. Střídají se zde jednotky 813.040, 813.041 a 813.042, ale zaznamenáno bylo i působení jednotky 813.011 ZSSK.


Text a foto: Lajos

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=902