Jazda po ŠRT...alebo ako sa M 131.1125 vybrala z Hanisky do Maťoviec

railtrains.sk

Dátum:  31.10.2012 0:00   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  22.02.2020 20:29

 V sobotu 27.10.2012 sa uskutočnila akcia „S Želpage na ŠRT“, ktorá bola ďalšou verejnou jazdou po jedinej širokorozchodnej trati na území bývalého Československa. V roku 2006 sa totiž podobná jazda uskutočnila z príležitosti 40. výročia otvorenia trate. Súpravu mimoriadneho vlaku tvoril rovnako ako pred šiestimi rokmi motorový vozeň M 131.1125 „Magda“ s prívesným vozňom Clm 5-2145 Klubu historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach.


Železničná trať Haniska pri Košiciach – Maťovce je vlastne pokračovaním trate z ukrajinského Užhorodu, ktorá slúži primárne na dopravu rudy z Ruska do oceliarní U.S.Steel pri Košiciach. Trať s rozchodom 1524 mm postavili v rokoch 1964-1966 a jej dĺžka na slovenskom území je 88 km. V roku 1978 bola na trati dokončená elektrifikácia jednosmerným napätím 3 kV a odvtedy na nej dopravujú vlaky dvojdielne elektrické rušne radu 125.8 ZSCS (pôvôdné označenie E 469.5 ČSD). Na samotnej trati sa okrem staníc Haniska pri Košiciach a Maťovce nachádza 6 výhybní: Hornád, Slančík, Slivník, Trebišov,Budkovce a Vojany.Zo žst. Košice do rušňového depa v Haniske pri Košiciach účastníkov akcie odviezol historický Ikarus 280.


Motorová súprava pred halou depa v Haniske.


Odchádzame z depa na trať, celý deň sa budeme stretať najmä s dvojičkami radu 125.8.


Prehliadka vozidiel na širokom rozchode so siluetou depa:zľava 721.802, 125.820, 125.804 a 770.811.

Na trati sa uskutočnilo niekoľko fotozastávok. Škoda, že ani raz vtedy nešiel po normálnom rozchode vlak – spoločné foto s Hurvínkom by určite potešilo. Na snímke dvojkoľajná trať Košice – Čierna nad Tisou.


Súprava pózuje fotografom, ktorí sú na prechodovej lávke v zastávke Kalša so staničnou budovou v dezolátnom stave...


Pán majster z dvojičky si nás fotí mobilom a pozerá, ako desiatky fotoaparátov z okien motorovej súpravy za jazdy fotografujú jeho stroj.

Naša súprava stojí asi 200 metrov od štátnej hranice s Ukrajinou, v pozadí je vidieť vchodové návestidlo do Maťoviec.
Hurvínek bol až tesne pred hranicou, no nebolo dovolené vystúpiť zo súpravy. Preto za stáleho dozoru slovenskej pohraničnej stráže súprava cúvla, aby si účastníci mohli urobiť fotografie aj priamo z terénu.


Vľavo od ŠRT je už nepoužívaná koľaj s normálnym rozchodom.


Pohľad na hranicu s Ukrajinou, vľavo medzi porastom je pripravená na odchod do Maťoviec ukrajinská dvojička radu VL11.

M 131.1125 pri obiehaní prívesného vozňa v žst. Maťovce ŠRT pózuje s dvojičkou, ktorá onedlho odíde s ťažkým rudným vlakom do Hanisky.


S prázdnou súpravou z Hanisky prišli do Maťoviec dve dvojičky v čele so sekciou 125.830.


„Polomáčaný“ náter, ktorý dostali dvojičky z výroby, nesie dnes menšina strojov. Viac sme sa počas dňa stretli s unifikovaným náterom z roku 1988 (celozelená skriňa, 600 mm žltý pruh po jej obvode).


V Maťovciach som zachytil počas posunu aj širokorozchodného čmeliaka 770.808.


Ukrajinská dvojička radu VL11 vchádza s rudným vlakom do stanice.Pre mňa vzácny záber, navodzujúci atmosféru minulosti – ukrajinská a slovenská dvojička s vozidlom pohraničnej stráže. Colná kontrola sa môže začať.

Historická súprava je v Maťovciach pripravená na odchod.Hektometrovník ukazuje vzdialenosť od štátnej hranice.


Krátke zastavenie bolo aj pri pomníku železničného nešťastia neďaleko Budkoviec. V roku 1992 tu pri čelnej zrážke nákladných vlakov na normálnerozchodnej trati vyhasli životy šiestich železničiarov.

Križovanie v niektorej nácestnej dopravni s nákladným vlakom od Košíc. Spiatočnú cestu, na rozdiel od jazdy na hranicu, už sprevádzal vytrvalý dážď.
Hurvínek fotografom zastavil aj v jednej nepoužívanej výhybni s prevádzkovou budovou v dezolátnom stave, s vlečkovou koľajou a so zneseným trakčným vedením na dvoch koľajach. Vie niekto o tejto dopravni viac?


Na záver ešte foto širokorozchodného čmeliaka 770.807 v depe Haniska pri Košiciach, ktorý negatívne zaujme totálne zašpineným zovňajškom...


Akcia prebehla k spokojnosti asi stovky účastníkov, ktorí boli niekoľkých národností. Vo vlaku bolo počuť jazyk slovenský, nemecký,poľský, maďarský, no najmä český. Vďaka tejto akcii renomovaného českého železničného webu mi pribudol v zozname prejdených slovenských tratí úsek, ktorý sa podarí absolvovať len veľmi zriedkavo.

Text a foto: mirec116


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=939